SOCIAL MEDIA – Komunikacja cyfrowa i media

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Forma zajęć: stacjonarna/hybrydowa lub online
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy: 
polski

STUDIUJ W WEEKENDY ONLINE!

 

 

Na specjalności social media kształcimy przyszłych autorów i organizatorów mediów społecznościowych przygotowanych do tworzenia atrakcyjnych i zindywidualizowanych przekazów wizerunkowych niezbędnych do budowania pozycji rynkowej w biznesie. Podczas zajęć praktycznych uczymy efektywnego wykorzystywania narzędzi edytorskich, pisania chwytliwych tekstów (storytelling), tworzenia wyróżniających się zdjęć i skutecznego docierania do odbiorców Facebooka czy Instagrama. Służą temu m.in. przedmioty: blogosfera, influence publishing, edycja fotografii, platformy społecznościowe. Absolwenci są przygotowani do pracy jako specjaliści ds. social mediów, redaktorzy serwisów internetowych, specjaliści ds. promocji, media plannerzy oraz jako samozatrudnieni influencerzy lub blogerzy koordynujący działania wizerunkowe przedsiębiorstw.

 

 

 

 • internetowych platform komunikacyjnych i narzędzi służących do ich użytkowania;
 • form, stylów i umiejętności praktycznego redagowania dzienników sieciowych (blogów);
 • kreatywnego i efektywnego oddziaływania na odbiorcę przekazów internetowych;
 • odpowiedzialnego, zgodnego z przepisami prawa i etycznego zarządzania kanałami przekazu w mediach społecznościowych;
 • realizacji i edytowania fotografii oraz selekcji i archiwizowania treści wizualnych;
 • realizacji różnych form nagrań dźwiękowych i ich edytowania;
 • wysokiej jakości i skuteczności w prowadzeniu kwerend przestrzeni internetowych;
 • analizy i interpretacji trendów komunikacyjnych, tworzenia innowacyjnych rozwiązań i produktów.

 

 

 

Porozumiewanie się z wykorzystaniem mediów społecznościowych jest dziś wiodącą praktyką publicznej obecności większości organizacji biznesowych. W ramach specjalności „media społecznościowe” studenci zdobędą wiedzę na temat funkcjonowania cyfrowej przestrzeni medialnej Internetu oraz posiądą umiejętność skutecznego planowania i przeprowadzania działań komunikacyjnych z wykorzystaniem różnych narzędzi, kodów i kanałów przekazu. Zostaną przygotowani do efektywnych działań w obszarze informacji, reklamy, public relations, budowania wizerunku i influence publishing.

 

MATERIAŁY VIDEO

 

 

Jako absolwent kierunku z tą specjalnością zostaniesz ekspertem/ką w posługiwaniu się Social Mediami, zwłaszcza w pisaniu chwytliwych treści, tworzeniu przyciągających uwagę grafik i postów, a także dowiesz się jak realizować bloga i osiągnąć w tym sukces oraz opanujesz podstawowe programy do edycji foto i wideo do wykorzystania w przyszłej pracy i prowadzeniu mediów społecznościowych.

Specjalista ds. contentu

Specjalista ds. social media

Copywriter

Specjalista ds. marketingu

 

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Opłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
Cena regularna
(rok akademicki 2023/2024)
5 500 zł2 900 zł600 zł500 zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Opłata rocznaOpłata semestralna
Cena regularna
(rok akademicki 2024/2025)
1 400 €750 €
Cena promocyjna*
(rok akademicki 2024/2025)
1 200 €650 €

Opłata administracyjna wynosi:

 • 120 € – obywatele Ukrainy i Białorusi
 • 140 € – obywatele Azji Środkowej: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii
 • 220 € – obywatele pozostałych państw. Nie dotyczy obywateli: Europy Północnej, Europy Zachodniej, Europy Wschodniej (Ukrainy, Białorusi), Azji Środkowej (Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii)

 

Olga Gikiewicz
Sebastian Banasiewicz