Executive MBA – PL

Executive MBA – PL

Rekrutacja otwarta! Start studiów od października 2024.

Tryb studiów:   Weekendowy
Czas trwania:   16 miesięcy (3 semestry)
Język wykładowy:   polski

Zwieńczeniem tych studiów jest uzyskanie dyplomu magistra zarządzania w specjalności Master of Business Administration.

O studiach 

Studia Executive MBA w WAB uzyskały standard jakości Klasa Profesjonalna Plus  w Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 2020 oraz uzyskały certyfikat i znak jakości „Studia z Przyszłością”

Studia MBA we Wrocławskiej Akademii Biznesu to najwyższej jakości studia biznesowe dopasowane do potrzeb współczesnych wyzwań kadry menedżerskiej. Obejmują w swoim programie ponad 437 godzin intensywnych i interaktywnych zajęć w formie analiz przypadków biznesowych, ćwiczeń, warsztatów, projektów, symulacji, wykładów oraz spotkań ze znanymi liderami biznesu. Cena, którą trzeba zapłacić za studia MBA, przekłada się na dalsze sukcesy zawodowe, na najwyższych szczeblach. 

Misją programu Executive MBA jest kształcenie przyszłych menedżerów i profesjonalistów, którzy sprostają wyzwaniom XXI wieku, posiadających umiejętności i pewność siebie w zakresie zdobywania wysokich stanowisk kierowniczych i rozwijania umiejętności niezbędnych do przejścia do prawdziwie przywódczej roli. Studia Executive MBA we Wrocławiu dają absolwentom przewagę na konkurencyjnym rynku pracy poprzez usystematyzowanie wiedzy biznesowej i umożliwienie im zgłębienia najnowszych tajników globalnej gospodarki oraz kluczowych umiejętności menedżerskich niezbędnych do kierowania przedsiębiorstwem lub własnym biznesem. Studiuj Executive MBA i stwórz własne przedsiębiorstwo we Wrocławiu lub innym miejscu na świecie! 

Certyfikaty

Studia Executive MBA we Wrocławiu kierowane są do:  

 • menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz właścicieli firm działających w różnych branżach 
 • wysokiej klasy profesjonalistów będących w połowie swojej kariery zawodowej, którzy chcą uzupełnić i wzbogacić swoje wcześniejsze wykształcenie oraz doświadczenie poprzez zdobywanie najnowocześniejszej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania w aspekcie międzynarodowym 
 • osób z doświadczeniem zawodowym, które potrzebują bardziej profesjonalnej wiedzy i umiejętności zawodowych umożliwiających dalszy rozwój ich kariery 
 • globalnych liderów, osób gotowych do odnoszenia sukcesów na światową skalę. 

Program MBA oferuje edukację w zakresie ogólnego zarządzania (moduł podstawowy) wraz z bardziej wyspecjalizowanymi elementami programu (moduł zaawansowany). Tego rodzaju edukacja jest adekwatna dla wszystkich rodzajów branż/sektorów i w związku z tym jest wartościowa niezależnie od kariery, która jest realizowana po ukończeniu studiów. 

Moduł podstawowy:

 • Podstawy biznesu
 • Umiejętności przywódcze
 • Wyzwania międzynarodowe

Moduły zaawansowane:

 • Zarządzanie w społeczeństwie
 • Zarządzanie klientami, pracownikami i procesami
 • Nowe przedsięwzięcia i rozwój

Podstawy biznesu

Umiejętności przywódcze

Wyzwania międzynarodowe

Zarządzanie w społeczeństwie

Zarządzanie klientami, pracownikami i procesami

Nowe przedsięwzięcia i rozwój

Terminy zjazdów

*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu studiów

Rok akademicki 2024/2025 / Academic Year 2024/2025Daty zjazdów / dates of classes
  I SEMESTR1.12-13.10.2024
2.26-27.10.2024
3.16-17.11.2024
4. 30.11-1.12.24
5.14-15.12.2024
6.11-12.01.2025
7.25-26.01.2025
  II SEMESTR1.22-23.02.2025
2.08-09.03.2025
3.22-23.03.2025
4.05-06.04.2025
5.26-27.04.2025
6.17-18.05.2025
7.31.05-1.06.25

Opłaty za studia

WalutaOpłata administracyjna1 rata2 raty4 raty8 rat16 rat
PLN10032 50017 070 8 740 4 470 2 290

Opłaty za studia należy wnosić na indywidualne konto otrzymane wraz z decyzją o przyjęciu na studia. Do czasu otrzymania konta indywidualnego wpłaty można dokonywać na konto podane poniżej. W tytule przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko, numer PESEL oraz nazwę studiów.

Bank Ochrony Środowiska S.A.
PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001


Zniżki

 1. Zniżka EARLY BIRD:
  • do 30 czerwca – 3 000 PLN
  • 1 lipiec – 15 wrzesień – 2 000 PLN
 2. Zniżka dla pracowników tej samej firmy aplikujących na studia MBA w tym samym czasie – 15%
 3. Zniżka dla absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu / Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych – 10% oraz zwolnienie z opłaty administracyjnej
 4. Zniżka dla członków rodzin decydujących się podjąć studia MBA w tym samym czasie – 10%
 5. Zniżka dla członków rodzin podejmujących studia MBA w kolejnych 2 edycjach – 10%
 6. Zniżka dla pracowników firm współtworzących programy studiów MBA – 10%, a także ich stałych klientów – 5%.

Proces rekrutacji i kompletowania dokumentów

 1. Prześlij do nas swoje CV na adres [email protected].
 2. Zaprosimy Cię na rozmowę w sprawie studiów – rozmowa kwalifikacyjna (u nas na Uczelni lub przez Teamsa).
 3. Skompletuj wszystkie niezbędne dokumenty. Z racji tego, że Executive MBA to program studiów łączonych – magisterskich i podyplomowych – wymagane jest złożenie wielu dokumentów.
  Lista wymaganych dokumentów:
  • podanie o przyjęcie na studia MBA II stopnia (magisterskie)
  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia z suplementem lub indeksem (oryginały dokumentów do wglądu Uczelni)
  • dowód wniesienia opłaty administracyjnej
  • podpisana umowa o studiowanie – studia MBA II stopnia (2 egz.)
  • ślubowanie
  • kopia potwierdzenia znajomości języka angielskiego (w przypadku studiów w języku angielskim)
  • 1 zdjęcie o wymiarach 35×45 mm (jak do dowodu osobistego)
  • 1 kolorowe zdjęcie jak do dowodu osobistego o wymiarach 236×295 pix o rozdzielczości 300 dpi zapisane w formacie jpg, dostarczone na płycie CD lub drogą mailową
  • CV
  • zaświadczenie o posiadanej, min. trzy-letniej praktyki zawodowej – (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, UoP, oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z pieczątką firmową)
  • dwa listy rekomendacyjne – (współpracownicy, klienci, przełożeni)
  • Podpisane Zarządzenie Rektora WAB w sprawie opłat za naukę
  • Informacja dot. wystawienia faktury
 4. Dostarcz dokumenty rekrutacyjne:
  • osobiście do Centrum Studiów MBA i Podyplomowych (pokoje 3/13 i 3/14)
  • drogą pocztową
   Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
   ul. Ostrowskiego 22
   53-238 Wrocław

   z dopiskiem „Centrum Studiów MBA”
  • skanem na adres [email protected]

*Oryginały należy dostarczyć do biura MBA (pok. 3/14) najpóźniej podczas pierwszych zajęć.

KONTAKT:  

pokoje 3/13 i 3/14
tel. +48 71 333 11 81
kom. +48 535 161 561
e-mail [email protected]
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00


Jagoda Żywczyk
Koordynator ds. Studiów MBA
e-mail [email protected]

Regina Stelmaszyk
Specjalista ds. Studiów MBA
e-mail [email protected]

PIOTR DĄBROWSKI

Piotr Dąbrowski posiada ponad 15-to letnie doświadczenie w zakresie finansów, audytu, controllingu, podatków i księgowości w międzynarodowych środowisku. Obecnie jest związany z sektorem usług w bankowości inwestycyjnej. 

Karierę zawodową rozpoczynał w firmie audytorskiej Deloitte, gdzie w okresie 5 lat uczestniczył, a następnie prowadził projekty audytowe m. in. międzynarodowych grup kapitałowych oraz podmiotów notowanych na GPW. Swoją karierę kontynuował w strukturach Fortum, pełniąc kolejno role Kontrolera, Głównego Księgowego oraz Managera ds. Podatków i Finansów odpowiedzialnego za międzynarodowy zespół ponad 20-stu księgowych i kontrolerów w formule Front Office. Współpracował ściśle z PMO w zakresie oceny efektywności projektów inwestycyjnych.  

W latach 2016-2018 Członek Rady Nadzorczej Fortum Silesia S.A. 

Piotr Dąbrowski jest absolwentem wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2014 roku posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta. Jest członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 


DR INŻ. ROBERT KAMIŃSKI

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, specjalizuje się w problematyce zarządzania strategicznego (w tym controllingu strategicznego), podnoszenia efektywności organizacji, zarządzania zmianami organizacyjnymi oraz stosowania współczesnych koncepcji, metod i technik zarządzania.

Posiada duże doświadczenie z zakresu konsultingu w przemyśle maszynowym, branży wydobywczej, informatycznej, motoryzacyjnej, chemicznej, wydawniczej i energetycznej. Realizował (jako zewnętrzny konsultant) projekty z zakresu problematyki zarządzania strategicznego, zarządzania zmianami organizacyjnymi oraz podnoszenia efektywności. W szczególności dotyczyły one:

 • formułowania i wdrożenia strategii przedsiębiorstwa (m.in. prace nad strategiami rozwoju, konkurencyjnymi i funkcjonalnymi),
 • mapowania i przeprojektowania procesów biznesowych z punktu widzenia realizacji sformułowanej strategii oraz podnoszenia sprawności i efektywności organizacji,
 • tworzenia i zmian struktury organizacyjnej,
 • wyznaczania wskaźników efektywności, w tym wskaźników ilustrujących realizację zadań strategicznych (m.in. prace nad systemem wskaźników efektywności – KPI),
 • analizy i zmian kultury organizacyjnej,
 • sporządzania planów zarządzania zmianą oraz przeprowadzania zmian organizacyjnych,
 • wdrażania systemów zarządzania projektami.

Prowadzi liczne szkolenia w kraju i za granicą. Jest m.in. profesorem wizytującym na Technicznym Uniwersytecie w Dreźnie oraz wykładowcą Polsko–Amerykańskiej Szkoły Biznesu będącej wspólną inicjatywą Politechniki Wrocławskiej i Central Connecticut State University.


DR JANUSZ KOSICKI

Janusz Kosicki po 15 latach działalności edukacyjno-naukowej w Polsce (doktor nauk technicznych w dziedzinie inżynierii biomedycznej Politechniki Warszawskiej) oraz USA (doktor nauk biofizycznych z University of Minnesota w Minneapolis) i Japonii (Uniwersytet Kyushu, Fukuoka) kontynuował swoje zainteresowania oferowaniem urządzeń medycznych renomowanych firm. Jako Dyrektor ds. Technicznych i Marketingu organizował sprzedaż w Europie Środkowo-Wschodniej z europejskiej siedziby głównej Medtronic w Lozannie, Szwajcaria. Następnie przez kilka lat pełnił funkcję Dyrektora Generalnego i członka zarządu Medtronic w Polsce, lidera technologii medycznej. Zbudował świetny zespół, który osiągnął pierwsze miejsce na rynku w Polsce w dziedzinie kardiologii, kardiochirurgii, neurologii, kręgosłupa i innych dziedzin działalności, a także numer jeden w sprzedaży w regionie CEEGI. Ostatnie kilka lat poświęcił nauczaniu studentów Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu na studiach MBA (w języku angielskim i polskim) i Zarządzaniu (zajęcia z przywództwa, negocjacjacji, strategii, nowoczesnego zarządzania i innowacji).

Przez trzy lata był Prezesem i Dyrektorem Generalnym producenta przemysłowych drukarek typu ink-jet firmy EBS we Wrocławiu. Janusz Kosicki jest właścicielem firmy konsultingowej „Kosicki Consulting”, oferującej wsparcie w organizacji i zarządzaniu biznesem.

 


DR WOJCIECH DAWID KRZESZOWSKI

Praktykujący menedżer, specjalizujący się w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa w spółce akcyjnej. Bardzo dobra praktyczna znajomość zagadnień związanych z rachunkowością finansową. 11-nie letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem Księgowości i Controllingu. Przez 19 lat nauczyciel akademicki na studiach dziennych, zaocznych oraz podyplomowych m.in. przedmiotów: „Rachunkowość finansowa”, „Business Plan”, „Analiza finansowa”, „Planowanie finansowe”, „Rachunek przepływów pieniężnych”, „Sprawozdawczość finansowa”.


DR HIROKI NUKUI

Manager w korporacji międzynarodowej, Wykładowca akademicki, konsultant międzykulturowy, 

Specjalizacje: językoznawstwo, komunikacje międzykulturowe w środowisku biznesowym,   

Uzyskał tytuł doktorski w wydziale Neofilologii UAMu w Poznaniu w zakresie lingwistyki. W swojej rozprawie doktorskiej  zastosował podejście interdyscyplinarne obejmujące m.in. lingwistykę stosowaną, zarządzanie, psychologię do badań polegających na opisie realiów komunikacji międzykulturowej w środowisku biznesowym i obrazowaniu uwarunkowań społeczno-kulturowych. 

Członek SIETAR (Society for Intercultural Education, Training and Research) Polska oraz SIETAR Japan.  

Jako konsultant wspiera firmy w wdrożeniu do współpracy z japońskim biznesowym środowiskiem i usprawnieniu współpracy i komunikacji między Wschodem a Zachodem.  

Autor 4 artykułów naukowcy, 5 podręczników akademickich.  

Pochodzi z Japonii. Mieszka w Europie 30 lat, w tym 5 w Niemczech, 25 w Polsce.


BARTŁOMIEJ OSIEKA

Wieloletni doradca i wykładowca akademicki. Absolwent berlińskiej Hertie School of Governance, nowosądeckiej WSB-NLU oraz ISP PAN. W latach 2006-2011 zarządzał programem Ernst & Young Sprawne Państwo. Uczestniczył w wielu projektach badawczych w ramach zespołów z London School of Economics, Uniwersytetu Emory, Uniwersytetu Oksfordzkiego, European Bank Coordination Initiative oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Stypendysta Królestwa Norwegii, DAAD, Hertie Foundation oraz Marie Curie fellowship. Obecnie doradca w Narodowym Banku Polskim. Od 2014 roku prowadzi wykłady z komunikacji, zarządzania oraz przywództwa.


IGOR PERECHUDA

Specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz controllingu finansowego. Wykładowca na polskich i zagranicznych uczelniach m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Universidad Alcala de Henares w Hiszpanii czy Heilbronn Hochschule w Niemczech. Prowadzący kursy i warsztaty z zakresu finansów od 2010 roku. Współpracujący jako specjalista oraz doradca z biznesem od 2008 roku m.in. w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej czy w grupie Credit Agricole w Polsce. Prowadzący badania z zakresu wyceny wartości oraz zarządzania dokonaniami przedsiębiorstw komercyjnych, sportowych i społecznych. Współpracujący z polskimi oraz zagranicznymi ośrodkami badawczymi takimi jak: Uniwersytet Warszawski, Heilbronn Hochschule, University of Ljubljana, czy Higher School of Economics in Sankt Petersburg.


DR NATALIA PIOTROWSKA

Doktor nauk prawnych, radca prawny, wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu; współpracuje z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, Akademią WSB Merito we Wrocławiu oraz Wrocławską Akademią Biznesu w Naukach Stosowanych.

Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym artykułów, komentarzy i książek. Od 2006 r. prowadzi własną praktykę zawodową, świadcząc usługi prawne z zakresu prawa cywilnego, w tym postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa medycznego oraz prawa Unii Europejskiej. W latach 2013-2020 była radcą prawnym w KGHM Metraco S.A. Od 2017 r. jest radcą prawnym w Polskim Towarzystwie Stomatologicznym. Numer ORCID 0000-0003-4118-3483.


PAWEŁ RASZEJA

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, doświadczenie zawodowe rozpoczął w 1993 roku w Telekomunikacji Polskiej S.A..

W ciągu 31 lat zarządzał projektami przez ponad 23 lata, w tym ponad 18 w sektorze IT. Wdrożył pierwszy w TP system do automatycznego tworzenia usług szerokopasmowych, następnie objął stanowisko Dyrektora Programowego, którego celem, wspólnie z France Telecom, było wdrożenie platformy pomiaru i tworzenia usług.

W kwietniu 2011 roku został członkiem zespołu Euro2012 i objął stanowisko Telco Venue Managera. Paweł – akredytowany przez UEFA Manager, wraz z ponad 120-osobowym zespołem zbudował infrastrukturę IT na Stadionie Miejskim we Wrocławiu, dzięki której ponad 1,4 miliarda ludzi na całym świecie mogło zobaczyć i usłyszeć transmisje meczów rozgrywanych na wrocławskim stadionie miejskim.

W styczniu 2013 r. rozpoczął pracę w IBM, pełniąc funkcję Kierownika Działu Zarządzania Projektami oraz Europe Transition Leadera, zarządzając zespołem ponad 200 Project Managerów w Europie i Indiach.

Obecnie, od września 2021 roku, kontynuuje karierę zawodową w EY, prowadząc strategiczne projekty

Od ponad 7 lat prowadzi zajęcia MBA we Wrocławskiej Akademii Biznesu, jest również pomysłodawcą i współtwórcą autorskiego programu MBA „Project Management & Leadership”.


EDYTA SAMBORSKA

Obecnie Kierownik Projektów IT w Kyndryl (wcześniej IBM, Nokia, WSB Merito). Z powodzeniem wykorzystuje hybrydowe metodyki zarządzania projektami, zapewniając firmie wymierne korzyści finansowe. W swoim 15-letnim doświadczeniu realizowała programy i projekty m.in. z zakresu Hybrid Cloud, Transition and Transformation oraz funduszy Unii Europejskiej w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym.

Certyfikowany AWS Cloud Practitioner, Microsoft Azure Fundamentals, FinOps Practitioner, FinOps Trained Leader, Agile PM, ITIL, Six Sigma Green Belt, PRINCE2, Professional Scrum Master, Audytor Wewnętrzny ISO.

Absolwent MBA na Wrocławskiej Akademii Biznesu, studiów podyplomowych Uczelni WSB Merito: Menedżerskie, Zarządzanie Ludźmi, Zarządzanie Projektami, Zarządzanie Jakością i Six Sigma. Wykładowca MBA, trener, mówca publiczny. Entuzjastka Cloud, Big Data, AI i nowych technologii. Prywatnie mama bliźniaków, tancerka bachaty i wielbicielka książek kryminalnych.


REMIGIUSZ SAMBORSKI

Remigiusz Samborski przygodę z projektami IT rozpoczął w firmie Nokia Siemens, następnie wiele lat rozwijał agencję interaktywną NetShock Creative, aby z biegiem czasu i wraz ze zdobywanym doświadczeniem stać się odpowiedzialnym za koordynację i kompleksowe zarządzanie portfolio projektów jako Delivery Director w międzynarodowej firmie SoftServe. Współzałożyciel marki Sambors.pl zrzeszającej pasjonatów zarządzania projektami.

Posiada prawie 20 letnie doświadczenie w branży IT. Remigiusz wyróżnia się takimi certyfikacjami jak: Project Management Professional (PMP®), SAFe® Agilist, Professional Scrum Master, Cloud Digital Leader, Associate Cloud Engineer i Professional Machine Learning Engineer. Dodatkowo swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami i IT przekazuje jako wykładowca na Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych.

Obecnie pełni rolę Developer Relations Engineering Manager’a w globalnie rozpoznawalnej firmie – Google Cloud.


DR EWELINA SIAMA

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku pełniąc role managera zarządzania procesami, programami, biurem projektów, lss master black belt’a, , analityka biznesowego, konsultanta oraz nauczyciela akademickiego wyspecjalizowanego w obszarze zarządzania procesami, optymalizacji, tranzycji, transformacji, centralizacji, outsourcingu oraz automatyzacji. 

Obecnie jest właścicielką firmy YDAY specjalizującej się we wdrażaniu zarządzania procesami, w prowadzeniu projektów optymalizacyjnych oraz projektów mających na celu zmniejszenie śladu węglowego organizacji. 

W 2014 roku uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na podstawie rozprawy “Wpływ zarządczych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na sprawność systemu zarządzania przedsiębiorstwem”. Praca doktorska została wyróżniona przez Radę Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
DR ANETA SZYMAŃSKA, PROF. WAB, MBA

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwentka Kensington College of Business w Londynie (program Business Administration akredytowany przez Association of Business Executives), Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Filologii Angielskiej – specjalizacja: tłumaczenia) oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Podyplomowe Magisterskie Studia Menedżerskie – program Executive MBA).  

Po ukończeniu studiów pracowała jako wykładowca przedmiotów związanych z marketingiem w kilku uczelniach. Następnie objęła stanowisko Rzecznika Prasowego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie była odpowiedzialna za działania promocyjne i PR uczelni. Pracowała również jako Dyrektor Szkoły Językowej NCJE oraz Project Manager w firmie Mainseek.  

Od roku 2012 jest związana z Wrocławską Akademią Biznesu w Naukach Stosowanych (dawniej WSH), która należy do Grupy Uczelni VISTULA. Obecnie piastuje funkcję Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem, Dyrektora Studiów MBA i Podyplomowych, a także Profesora Uczelni. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania, marketingu, public relations, komunikacji biznesowej, employer branding, wystąpień publicznych i prezentacji biznesowych na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i MBA. Jest także promotorem wielu prac dyplomowych. 

Uczestniczyła w licznych szkoleniach, seminariach, warsztatach i konferencjach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych (m.in. we Francji, Niemczech, Włoszech, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Holandii, Japonii, Hongkongu, Republice Południowej Afryki, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Stanach Zjednoczonych Ameryki), na wielu z nich wygłaszając referaty. Jest autorką ponad 40 publikacji z zakresu zarządzania, marketingu i public relations, a także kilku projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym. Napisała książkę pt. „Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej” oraz jest współautorką kilku monografii. 


DR ALDONA WIKTORSKA-ŚWIĘCKA

University of Wroclaw Specialization: social innovation, innovation in democracy and management, governance

Germanist and Europeist, Fellow of German Academic Exchange Programme, Konrad-Adenauer-Foundation and the Polish Ministry of Science and Higher Education (study visits, research, teaching at the universities of Heidelberg, Freiburg, Bochum, Munich, Frankfurt, Berlin, Vienna, Dublin, Amsterdam, Groningen, Leiden).

Specialist in the field of economic and social determinants of regional and local development with particular emphasis on labor market policy, innovation, entrepreneurship and social revitalization; theory and practice of public sector development, new public management and governance, innovation in democracy, political consulting, projects in the field of sustainable development policy in the context of metropolitan and urban development, the concept of corporate social responsibility, diversity management, business ethics.

Evaluator of programs and projects for socio-economic development. Expert of United Nations Development Programme, European Parliament, European Economic and Social Committee, Polish and German governments, public authorities, regional and local level.


MAREK WZOREK

CEO i założyciel PerfectCircle® Sp. z o.o. (wcześniejsza nazwa firmy ecoCoach®) oraz Akademii PerfectCircle®, executive coach, przedsiębiorca, wykładowca, keynote speaker, praktyk Dynamicznego Samozarządzania™ oraz Holakracji.
Autor książki „Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarządzać w XXI wieku”, która rewolucjonizuje i uczłowiecza sposób zarządzania w polskich firmach oraz uwalnia potencjał pracowników i organizacji.

Co myślą o kierunku nasi studenci?

Opinie uczestników studiów Executive MBA w WAB:

https://www.facebook.com/watch/?v=1030674415034627

https://www.facebook.com/watch/?v=1132345344814778