FINTECHFinanse i rachunkowość
kierunek studiów


Stacjonarny
Niestacjonarny

tryb studiów

Licencjackie
poziom studiów


Stacjonarna/hybrydowa
Online

forma zajęć

3 lata (6 semestrów)
czas trwania


Polski
język wykładowy


ZOBACZ INNE OPCJEPliki do pobrania
W ramach specjalności FINTECH studenci poznają innowacyjne rozwiązania technologiczne, które usprawniają prace sektora usług finansowych. Student nauczy się pozyskiwania, integrowania oraz i analizowania danych finansowych, wykorzystując do tego adekwatne narzędzia informatyczne. Pozna nowe aplikacje, procesy oraz produkty w branży finansowej m.in. w: bankowości, płatnościach, zarządzaniu aktywami, świadczone przez Internet.Adresat specjalności FINTECH potrafi posługiwać się produktami i usługami bankowymi, operować na rynkach kapitałowych, oceniać ryzyko kredytowe i nim zarządzać.W ramach ścieżki kształcenia FINTECH realizowane są następujące kursy:

 • Programowanie dla finansistów (1)
 • Technologie cyfrowe w finansach
 • Język angielski specjalistyczny
 • Programowanie dla finansistów (2)
 • Data Science
 • Business analyst

Absolwent specjalności FINTECH może znaleźć zatrudnienie m.in. jako:

 • Pracownik banku
 • Firmy consultingowe
 • Korporacje finansowe
 • Tworzenie start-up


Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Opłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
Cena regularna
(rok akademicki 2024/2025)
5 950 zł3 125 zł625 zł530 zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Opłata rocznaOpłata semestralna
Cena regularna
(rok akademicki 2024/2025)
1 400 €750 €
Cena promocyjna*
(rok akademicki 2024/2025)
1 200 €650 €

*Ceny promocyjne obowiązują kandydatów z określonych krajów na studia w roku akademickim 2024/2025 według poniższych regulaminów do 31.05.2024:

Opłata administracyjna wynosi:

 • 120 € – obywatele Ukrainy i Białorusi
 • 140 € – obywatele Azji Środkowej: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii
 • 220 € – obywatele pozostałych państw. Nie dotyczy obywateli: Europy Północnej, Europy Zachodniej, Europy Wschodniej (Ukrainy, Białorusi), Azji Środkowej (Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii)