UX Researcher and Designer

UX Researcher and Designer

Tryb studiów: Weekendowy
Czas trwania: 10 miesięcy
Wymiar godzin: 160 godzin
Język wykładowy: polski

Zapisy na semestr zimowy ruszyły!

UX Research and Design – optymalizacja produktów to studia podyplomowe skierowane do wszystkich osób posiadających dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych oraz chcących rozwinąć się w obszarze User Experience i uporządkować wiedzę w ramach rocznego projektu-procesu.

W ramach studiów Uczestnicy studiów będą mieli zajęcia z praktykami – osobami z wieloletnim stażem pracy w IT. Oprócz wiedzy teoretycznej uczestnicy/czki będą brać udział w ćwiczeniach i warsztatach, w ramach których będą wykorzystywali wcześniej poznane metody i techniki UX – zdobywając tym sposobem wiedzę praktyczną.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy oraz obecnym trendom w UXie, program jest oparty o pełny proces User Experience i zawiera większość najważniejszych etapów projektowania skoncentrowanych na użytkowniku rozwiązań cyfrowych. Od badań z użytkownikami, poprzez design, aż po testowanie swoich rozwiązań – uczestnicy będą mogli zapoznać się i zrozumieć cały proces UX. W oparciu o tę wiedzę, uczestnicy studiów będą mogli podejmować świadome decyzje w zakresie dalszych kroków zawodowych.

Atutem studiów jest możliwość stworzenia projektu – w ramach pełnego cyklu UXowego – który każdy z uczestników/czek będzie mógł dodać do swojego portfolio. Dodatkowo, mając na uwadze potrzeby studentów, uczestnicy będą mieli możliwość poznania od środka procesów rekrutacyjnych na stanowiska UX Researcher / UX Designer prowadzonych przez specjalistę HR i praktyka rekrutującego na co dzień osoby do zespołów IT. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli Uczestnikom studiów poznać realia pracy w branży IT na podstawie doświadczeń praktyków prowadzących zajęcia, jak i zdobyć cenne wskazówki dotyczące rekrutacji i rozpoczęcia pracy zawodowej.

Zajęcia realizowane są w formule online, umożliwiają łatwy dostęp do praktyków i zdobycia wiedzy osobom gdziekolwiek znajdującym się, przebywającym w kraju i za granicą.

Adresaci kierunku:

Grupa docelowa dla kierunku UX Research and Design – optymalizacja produktów. to absolwenci studiów wyższych, którzy:

 • planują podnieść swoje kwalifikacje w zakresie UX researchu i designu
 • chcą usystematyzować swoją dotychczasową wiedzę oraz rozwinąć swój zestaw narzędzi – starają się o zatrudnienie w zawodzie Junior UX researcher lub UX designer
 • chcą rozwinąć swoją wiedzę z nauk humanistycznych
 • myślą o dalszym rozwoju zawodowym w branży IT

Profil absolwenta:

Studia podyplomowe UX Research and Design – optymalizacja produktów, we Wrocławskiej Akademii Biznesu mają na celu nabycie przez Uczestników studiów wiedzy oraz kompetencji w zakresie:

 • badań z udziałem użytkowników
 • zrozumienia potrzeb oraz problemów odbiorców produktów cyfrowych
 • poznania podstawowych narzędzi zbierania danych i ich analizy
 • poznania podstawowych narzędzi do projektowania produktów cyfrowych
 • metod testowania produktów cyfrowych
 • realiów pracy w branży IT i przygotowania do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko Junior UX Researcher / Junior UX Designer
Nazwa przedmiotu
Psychologia a UX – wstęp do projektowania opartego o badania
Jakościowe i ilościowe badania potrzeb użytkowników i biznesu
Analiza danych i prezentacja wyników
Architektura informacji i generowanie rozwiązań
UX i UI Design
Testowanie rozwiązań i analiza 
Metodologie projektowe i współpraca z zespołem IT
Rynek pracy – jak się przygotować do rekrutacji
Dyplomowanie
Łączna liczba godzin: 160h

 * Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowy plan zajęć opublikowanie zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

* Podczas zajęć online, Uczelnia nie zapewnia licencji na oprogramowanie. Uczestnicy studiów realizując program korzystają z bezpłatnych wersji (trial) bądź zamienników dla tych programów, lub też wersji, z których można korzystać online.

Koszt studiów rocznych: 5 500 zł

Opłata semestralna: 2 887,5 zł

Opłata w 4 ratach: 1 512,5 zł

Opłata w 8 ratach: 790,62 zł

Wpisowe: 250 zł

Skorzystaj ze specjalnej promocji ze zniżki na czesne. Zapisz się w wybranych terminach i zyskaj!

terminydo 30.06.202301.07 – 17.09.2023
wysokość zniżki500 zł250 zł

Program „Poleceni” – zyskaj 250 zł dodatkowej zniżki.

Program skierowany jest do osób, które będą promowały Wrocławska Akademie Biznesu oraz przyczynią się do wzrostu liczby osób zrekrutowanych na rok akademicki 2022/2023 na Studia Podyplomowe.


Rabaty indywidulane dla Firm!

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:

Bank Ochrony Środowiska
PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN

JESTEŚMY W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

Skorzystaj z dofinansowania w ramach projektu:
AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY

1. Formularz rekrutacyjny w systemie IRK- WYPEŁNIJ

2. Skompletuj dokumenty rekrutacyjne

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich) – ORYGINAŁ DO WGLĄDU
 • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35×45 mm
 • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu
 • Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową
 • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę

3. Złóż dokumenty rekrutacyjne w Centrum Studiów MBA i Podyplomowych

KONTAKT:

Weronika Bereska

Specjalista ds. Studiów Podyplomowych
pokój 3/14
+48 535 164 459
[email protected]

SŁAWEK DOMAŃSKI

Absolwent psychologii społecznej. Z szeroko pojętym User Experience i IT związany już od 8 lat. Dyplomant UX Design na wrocławskim SWPS oraz Marketingu internetowego na AGH. Wykładowca i warsztatowiec na kursach dla przyszłych UXów.

Na co dzień Senior/Lead UX Designer w Astek pracujący dla firmy farmaceutycznej. Preferuje działać na wszystkich etapach procesu UXowego. Operuje na styku biznesu, użytkowników i IT – planując i wykonując aktywności UX researcherowe, wyciągając najważniejsze wymagania oraz przekuwając je w rzeczywiste i osiągalne designy rozwiązań. Miłośnik wewnątrz zespołowego UXu. Z zamiłowania, poszukuje nowych i często nietypowych rozwiązań na pokazanie skomplikowanych zestawów danych np. z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości.


PRZEMYSŁAW HUK

Z branżą badań marketingowych związany od 2011 roku. Specjalizuje się w badaniach marki oraz badaniach konsumenckich i badaniach użytkowników. Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, główny analityk Ogólnopolskiego Badania Podróżników. Na co dzień badacz wykorzystujący zaawansowane analizy do profilowania klientów, wspomagający strategię i komunikację marek, jak również projektowanie produktów i usług. Współpracował m.in. z Kaufland, Rossmann, Selgros, Carrefour, Jeronimo Martins, Żabka, Jysk, Sygnity, Novartis, PGNiG, KOGENERACJA S.A., Energa, Total Money PKP Intercity, Selena, czy Amazon.


MALWINA WOJCIECHOWSKA

Absolwentka psychologii społecznej, z 10-letnim doświadczeniem w obszarze HR. Od 7 lat związana z branżą IT i e-commerce.

Obecnie w roli HR Manager w software house Axabee, gdzie tworzy zespoły rozwijające aplikacje mobilne i webowe, rozwiązania e-commerce i produkty digitalowe.

Pasję do HR łączy z rolą IT Project Managera, prowadząc projekty m.in dla lidera branży travel w Polsce – biura podróży ITAKA. Na swoim koncie ma zrealizowane projekty aplikacji mobilnych, docenionych przez klientów (o czym świadczy ponad 1 mln instalacji i ok. 300 tys. aktywnych użytkowników miesięcznie).

Wieloletnie doświadczenie na styku HR i IT pozwala jej lepiej rozumieć potrzeby pracodawcy i kandydatów oraz skuteczniej zarządzać procesami rekrutacji, szkoleń i rozwoju.


DR MARIA GODYŃ

Doktor etnolgii, z  ponad 16 letnim doświadczeniem w badaniach jakościowych i ilościowych, zarówno User Experience jak i Service Design. Autorka książki i kilkudziesięciu artykułów powstałych w oparciu o analizę badań empirycznych. Wykładowca i konsultantka projektowy na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknnych w Krakowie. Trenerka komunikacji międzykuturowej.  

Na codzień Senior UX Researcher w Sii dla firmy farmaceutycznej. Specjalizuje się w projektowaniu badań na potrzeby rozwoju systemów zarzązających badaniami klinicznymi, systemów dla analityki danych, wspiera strategie rozwoju produktu. 


1.21-22.10.2023
2.04-05.11.2023
3.25-26.11.2023
4. 09-10.12.2023
5.13-14.01.2024
6.10-11.02.2024
(7.)(24-25.02.2024)
8.09-10.03.2024
9.23-24.03.2024
10.13-14.04.2024
11.27-28.04.2024
12.11-12.05.2024
13.15-16.06.2024
(14)(29-30.06.2024)