Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

Tryb studiów: weekendowy
Forma studiów: hybrydowa
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 160 godzin
Język wykładowy: polski
Forma zajęć: wykłady konwersacyjne, warsztaty, ćwiczenia

Zapisy na semestr zimowy ruszyły!

Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego to studia przeznaczone zarówno dla osób, które ukończyły studia magisterskie lub licencjackie z zakresu filologii polskiej bądź obcej, jak i dla nauczycieli wszystkich przedmiotów na różnych etapach edukacyjnych. Ponadto Uczestnicy studiów mogą zostać także cudzoziemiec, który posiada udokumentowaną znajomość języka polskiego na poziomie C1.

Studia podyplomowe – Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego kształcą lektorów języka polskiego jako obcego, których wiedza i umiejętności zdobyte w ramach wyżej wspomnianego kierunku pozwolą na swobodne przeprowadzenie zajęć/ lektoratów na wszystkich poziomach biegłości językowej (A0-C2), z uwzględnieniem obszarów dotyczących poszczególnych sprawności językowych, jak i szeroko pojętej kultury.

Absolwenci kierunku Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego mogą podjąć pracę zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Najczęściej zatrudniani są w szkołach językowych, ośrodkach kształcenia obcokrajowców, na uczelniach lub w instytutach kultury.

Mogą także – za pośrednictwem programu Lektorzy prowadzonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej – podjąć pracę na zagranicznych uczelniach jako wykładowcy języka polskiego i kultury polskiej. Dodatkowo absolwenci studiów mogą także starać się o członkostwo w komisji egzaminacyjnej w podmiotach uprawnionych do przeprowadzania państwowego egzaminu certyfikatowego poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego.

Nazwa przedmiotu
Warsztaty lektorskie
Gramatyka funkcjonalna w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Kultura polska z elementami wiedzy o Polsce w nauczaniu jpjo
Metodyka nauczania kultury i języka we wszystkich grupach wiekowych
Nauczanie języka polskiego jako obcego w Polsce i na świecie
Testowanie, formy i metody pomiaru osiągnięć dydaktycznych w nauczaniu jpjo
Teksty kultury i ich wykorzystanie w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Dyplomowanie
Łączna liczba godzin: 160h

Koszt studiów rocznych: 4 500 zł

Opłata semestralna: 2x 2 362,5zł

Opłata w 4 ratach: 4x 1 237,5 zł

Opłata w 8 ratach: 8x 647 zł

Wpisowe: 250 zł

terminydo 30.06.202301.07 – 17.09.2023
wysokość zniżki500 zł250 zł

Program „Poleceni” – zyskaj 250 zł dodatkowej zniżki.

Program skierowany jest do osób, które będą promowały Wrocławską Akademie Biznesu oraz przyczynią się do wzrostu liczby osób zrekrutowanych na rok akademicki 2022/2023 na Studia Podyplomowe.


Rabaty indywidulane dla Firm!

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Bank Ochrony Środowiska
PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN

JESTEŚMY W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

Skorzystaj z dofinansowania w ramach projektu:
AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY

1. Formularz rekrutacyjny w systemie IRK- WYPEŁNIJ

2. Skompletuj dokumenty rekrutacyjne

  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich) – ORYGINAŁ DO WGLĄDU
  • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
  • 1 zdjęcie o wymiarach 35×45 mm
  • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu
  • Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową
  • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę

3. Złóż dokumenty rekrutacyjne w Centrum Studiów MBA i Podyplomowych

KONTAKT:

Weronika Bereska

Specjalista ds. Studiów Podyplomowych
pokój 3/14
+48 535 164 459
[email protected]

ANNA GŁOWA

magister filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską (2007) Ukończyła także Podyplomowe studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (2017). Wykładowczyni akademicka, lektorka języka polskiego jako obcego oraz egzaminatorka podczas Egzaminów Certyfikatowych z Języka Polskiego jako Obcego. Związana z Wrocławską Akademią Biznesu w Naukach Stosowanych jako wykładowczyni, lektorka i koordynatorka języka polskiego. Stale współpracuje z wieloma szkołami językowymi, prowadząc kursy grupowe na różnych poziomach zaawansowania, jak również szereg indywidualnych. Prowadziła, m. in. intensywne kursy dla pracowników dyplomatycznych USA oraz pracowników Parlamentu Europejskiego.

ADRIANA BIEDROWSKA

Magister filologii polskiej (specjalności: dyskurs publiczny; edytorstwo; język i literatura polska w świecie) oraz absolwentka studiów podyplomowych (nauczanie kultury polskiej i języka polskiego jako obcego) na Uniwersytecie Śląskim. Lektorka języka polskiego jako obcego współpracująca na co dzień ze szkołami językowymi oraz z Wrocławską Akademią Biznesu; uczy osoby indywidualne, grupy, pracowników korporacji i lekarzy (język medyczny) na wszystkich poziomach zaawansowania. Egzaminatorka podczas egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Redaktorka, korektorka, recenzentka, publikowała między innymi w „artPAPIERZE” i „Poznańskich Studiach Polonistycznych”.

KATARZYNA HOŁOJDA-MIKULSKA

Doktorka nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa (2019), absolwentka filologii polskiej ze specjalnością nauczania języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła także studia licencjackie na kierunku dziennikarstwa i komunikacji społecznej, podyplomowe studia z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz logopedię kliniczną.

Od 2012 roku pracuje jako lektorka języka polskiego jako obcego, ucząc cudzoziemców przede wszystkim na różnych uczelniach wyższych w Polsce i za granicą: we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych, na Uniwersytecie Wrocławskim, na Politechnice Wrocławskiej, w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, w Łotewskiej Akademii Kultury w Rydze, na Uniwersytecie w Rijece oraz w International Primary School we Wrocławiu i kilku szkołach językowych.

Od paru lat związana z państwowym systemem certyfikacji języka polskiego jako obcego. Pełni funkcję przewodniczącej komisji przeprowadzającej państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w ośrodku egzaminacyjnym we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych.

ANNA MĄDRECKA

wykładowczyni akademicka z kilkunastoletnim doświadczeniem, lektorka języka polskiego jako obcego; współpracuje z Wrocławską Akademią Biznesu oraz innymi uczelniami i szkołami językowymi we Wrocławiu, Krakowie i Warszawie, w których prowadzi lektoraty oraz kursy języka ogólnego i specjalistycznego (ekonomia, medycyna, IT); absolwentka filologii polskiej ze specjalnością nauczanie języka polskiego jako obcego, filologii hiszpańskiej ze specjalnością język biznesu i IT oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej ze specjalnością PR i kreowanie wizerunku. Od 2011 roku związana z systemem certyfikacji języka polskiego obcego między innymi jako egzaminatorka i autorka zadań. Autorka publikacji z zakresu njpjo, Współautorka podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego, które ukazały w wydawnictwie PROLOG.  Odbyła staże w Polsce i za granicą (Hiszpania, Łotwa, Rosja, Ukraina). Prowadzi także lektoraty języka hiszpańskiego. Jej zainteresowania badawcze związane są z nauczaniem kultury.

1.21-22.10.2023
2.04-05.11.2023
3.25-26.11.2023
4. 09-10.12.2023
5.13-14.01.2024
6.10-11.02.2024
(7.)(24-25.02.2024)
8.09-10.03.2024
9.23-24.03.2024
10.13-14.04.2024
11.27-28.04.2024
12.11-12.05.2024
13.15-16.06.2024
(14)(29-30.06.2024)