Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

Rekrutacja otwarta!
Start studiów od października 2024.

Tryb studiów: weekendowy
Forma studiów: hybrydowa
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 160 godzin
Język wykładowy: polski
Forma zajęć: wykłady konwersacyjne, warsztaty, ćwiczenia

Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego to studia przeznaczone zarówno dla osób, które ukończyły studia magisterskie lub licencjackie z zakresu filologii polskiej bądź obcej, jak i dla nauczycieli wszystkich przedmiotów na różnych etapach edukacyjnych. Ponadto Uczestnicy studiów mogą zostać także cudzoziemiec, który posiada udokumentowaną znajomość języka polskiego na poziomie C1.

Studia podyplomowe – Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego kształcą lektorów języka polskiego jako obcego, których wiedza i umiejętności zdobyte w ramach wyżej wspomnianego kierunku pozwolą na swobodne przeprowadzenie zajęć/ lektoratów na wszystkich poziomach biegłości językowej (A0-C2), z uwzględnieniem obszarów dotyczących poszczególnych sprawności językowych, jak i szeroko pojętej kultury.

Absolwenci kierunku Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego mogą podjąć pracę zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Najczęściej zatrudniani są w szkołach językowych, ośrodkach kształcenia obcokrajowców, na uczelniach lub w instytutach kultury.

Mogą także – za pośrednictwem programu Lektorzy prowadzonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej – podjąć pracę na zagranicznych uczelniach jako wykładowcy języka polskiego i kultury polskiej. Dodatkowo absolwenci studiów mogą także starać się o członkostwo w komisji egzaminacyjnej w podmiotach uprawnionych do przeprowadzania państwowego egzaminu certyfikatowego poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego.

Nazwa przedmiotu
Warsztaty lektorskie
Gramatyka funkcjonalna w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Kultura polska z elementami wiedzy o Polsce w nauczaniu jpjo
Metodyka nauczania kultury i języka we wszystkich grupach wiekowych
Nauczanie języka polskiego jako obcego w Polsce i na świecie
Testowanie, formy i metody pomiaru osiągnięć dydaktycznych w nauczaniu jpjo
Teksty kultury i ich wykorzystanie w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Dyplomowanie
Łączna liczba godzin: 160h
 Rok akademicki / academic year  2024/2025Daty zjazdów / dates of classes
I SEMESTR1.26-27.10.2024
2.16-17.11.2024
3.30.11-1.12.2024
4. 14-15.12.2024
5.11-12.01.2025
6.25-26.01.2025
II SEMESTR1.08-09.03.2025
2.22-23.03.2025
3.05-06.04.2025
4.26-27.04.2025
5.17-18.05.2025
6.31.05-1.06.2025

Cena regularna:

 • Opłata roczna: 4 500 zł
 • Opłata semestralna: 2x 2 360 zł
 • Opłata w 4 ratach: 4x 1 240 zł
 • Opłata w 8 ratach: 8x 647 zł

Wpisowe: 250 zł

Zniżka na studia podyplomowe dla semestru zimowego:

 • 600 zł do 31.01.2024 r.
 • 500 zł w okresie 01.02.-30.06.2024 r.
 • 250 zł w okresie 01.07.-16.09.2024 r.

Dofinansowanie studiów podyplomowych

PROGRAM „POLECENI”

Możesz zyskać nawet 550 zł dodatkowej zniżki! Program skierowany jest do kandydatów i uczestników studiów podyplomowych, którzy będą promowali Wrocławską Akademię Biznesu oraz przyczynią się do wzrostu liczby osób zrekrutowanych na studia podyplomowe lub MBA.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

W ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 na rozwój kompetencji i kwalifikacji za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, przeznaczonych zostanie prawie 7 mld zł. Składają się na to środki z szesnastu programów regionalnych i krajowego programu Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju Społecznego.

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych jest w Bazie Usług Rozwojowych dzięki czemu możesz dofinansować swoje studia podyplomowe!

Aby uzyskać szczegóły dofinansowania skontaktuj się z odpowiednim URZĘDEM PRACY podlegającym pod Twój adres zameldowania lub skorzystaj z pomocy ZIELONEJ LINII.

ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW WAB

Wszyscy Absolwenci oraz obecni Studenci WAB, podejmujących naukę na studiach podyplomowych otrzymują:

 • rabat w wysokości 5% wartości opłaty rocznej
 • brak wpisowego (opłata poza zniżką – 250 zł)

ZNIŻKA RODZINNA

Jeżeli na Uczelni studiują w tym samym czasie osoby spokrewnione: rodzeństwo, małżeństwo, rodzice, dzieci, to każda z tych osób na czas równoległych studiów otrzymuje zniżkę 5% od opłaty rocznej.

ZNIŻKA FIRMOWA

 • Jeżeli na Uczelni studiują osoby z tej samej firmy, to każda z tych osób na czas równoległych studiów otrzymuje zniżkę 5% od opłaty rocznej.
 • Jeżeli na Uczelni studiują pracownicy firmy współtworzącej programy studiów podyplomowych oraz ich stali klienci, to każda z tych osób na czas studiów otrzymuje zniżkę 5% od opłaty rocznej.

* Powyższe zniżki się nie łączą.


Numer konta bankowego do wpłat

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:

Bank Ochrony Środowiska

PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001

 1. Wypełnij formularz rekrutacyjny w systemie IRK.
 2. Skompletuj dokumenty rekrutacyjne
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich)
  • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
  • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu
  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę
 3. Złóż dokumenty rekrutacyjne w Centrum Studiów MBA i Podyplomowych.

KONTAKT:

Weronika Bereska
Koordynator ds. Studiów Podyplomowych

pokoje 3/13 i 3/14
tel. +48 71 333 11 33
kom. +48 535 164 459
e-mail [email protected]
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00

ANNA GŁOWA

magister filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską (2007) Ukończyła także Podyplomowe studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (2017). Wykładowczyni akademicka, lektorka języka polskiego jako obcego oraz egzaminatorka podczas Egzaminów Certyfikatowych z Języka Polskiego jako Obcego. Związana z Wrocławską Akademią Biznesu w Naukach Stosowanych jako wykładowczyni, lektorka i koordynatorka języka polskiego. Stale współpracuje z wieloma szkołami językowymi, prowadząc kursy grupowe na różnych poziomach zaawansowania, jak również szereg indywidualnych. Prowadziła, m. in. intensywne kursy dla pracowników dyplomatycznych USA oraz pracowników Parlamentu Europejskiego.

ADRIANA BIEDROWSKA

Magister filologii polskiej (specjalności: dyskurs publiczny; edytorstwo; język i literatura polska w świecie) oraz absolwentka studiów podyplomowych (nauczanie kultury polskiej i języka polskiego jako obcego) na Uniwersytecie Śląskim. Lektorka języka polskiego jako obcego współpracująca na co dzień ze szkołami językowymi oraz z Wrocławską Akademią Biznesu; uczy osoby indywidualne, grupy, pracowników korporacji i lekarzy (język medyczny) na wszystkich poziomach zaawansowania. Egzaminatorka podczas egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Redaktorka, korektorka, recenzentka, publikowała między innymi w „artPAPIERZE” i „Poznańskich Studiach Polonistycznych”.

KATARZYNA HOŁOJDA-MIKULSKA

Doktorka nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa (2019), absolwentka filologii polskiej ze specjalnością nauczania języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła także studia licencjackie na kierunku dziennikarstwa i komunikacji społecznej, podyplomowe studia z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz logopedię kliniczną.

Od 2012 roku pracuje jako lektorka języka polskiego jako obcego, ucząc cudzoziemców przede wszystkim na różnych uczelniach wyższych w Polsce i za granicą: we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych, na Uniwersytecie Wrocławskim, na Politechnice Wrocławskiej, w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, w Łotewskiej Akademii Kultury w Rydze, na Uniwersytecie w Rijece oraz w International Primary School we Wrocławiu i kilku szkołach językowych.

Od paru lat związana z państwowym systemem certyfikacji języka polskiego jako obcego. Pełni funkcję przewodniczącej komisji przeprowadzającej państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w ośrodku egzaminacyjnym we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych.

ANNA MĄDRECKA

wykładowczyni akademicka z kilkunastoletnim doświadczeniem, lektorka języka polskiego jako obcego; współpracuje z Wrocławską Akademią Biznesu oraz innymi uczelniami i szkołami językowymi we Wrocławiu, Krakowie i Warszawie, w których prowadzi lektoraty oraz kursy języka ogólnego i specjalistycznego (ekonomia, medycyna, IT); absolwentka filologii polskiej ze specjalnością nauczanie języka polskiego jako obcego, filologii hiszpańskiej ze specjalnością język biznesu i IT oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej ze specjalnością PR i kreowanie wizerunku. Od 2011 roku związana z systemem certyfikacji języka polskiego obcego między innymi jako egzaminatorka i autorka zadań. Autorka publikacji z zakresu njpjo, Współautorka podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego, które ukazały w wydawnictwie PROLOG.  Odbyła staże w Polsce i za granicą (Hiszpania, Łotwa, Rosja, Ukraina). Prowadzi także lektoraty języka hiszpańskiego. Jej zainteresowania badawcze związane są z nauczaniem kultury.