MBA Lean Management – PL

MBA Lean Management – PL

Rekrutacja otwarta! Start studiów od marca 2024.

Tryb studiów: weekendowy
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 198 godzin + 10 godzin z ekspertami
Język wykładowy: polski

Absolwenci naszych studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku zdawania egzaminu.

O studiach

Studia MBA Lean Management w WAB uzyskały standard jakości Klasa Profesjonalna w Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 2020 oraz uzyskały certyfikat i znak jakości „Studia z Przyszłością”. Dowiedz się, co jest celem studiów Lean management i rozwiń przywódczy charakter!

Studia Lean Management MBA są szansą na budowanie przewagi konkurencyjnej managerów i specjalistów funkcjonujących w ostrych warunkach wymagającego rynku. Jedyne takie studia MBA, które oprócz szansy na rozwój osobisty i zawodowy, są inspiracją do podjęcia działań optymalizacyjnych w organizacjach.

Jedne studia MBA Lean management – dwie ścieżki specjalizacyjne: produkcyjna i usługowa. Jedne studia dają możliwość zdobycia, aż trzech dodatkowych certyfikatów: Lean Leadera, Lean Coacha, Lean Green Belta* i świadectwa studiów podyplomowych MBA.

*W ramach studiów istnieje również możliwość zdobycia certyfikatu Lean Green Belta sygnowanego przez LMCG Sp. z o.o. Sp.k oraz Lean Service Institute. By móc otrzymać potwierdzenie zdobytych umiejętności należy przedstawić wyliczalne oszczędności na poziomie 20tys zł dla przedsiębiorstwa oraz wziąć udział w 2 dniowym kursie „Lean Toolbox” ( atrakcyjna opłata dla zainteresowanych 1200zł netto + Vat ) Szczegóły na kick off.

Certyfikaty

Studia podyplomowe Lean Management MBA

Zastanawiasz się, jaki jest cel studiów? Czy program studiów w roku 2023 będzie obejmował zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną? Założeniem studiów jest przygotowanie kadry menadżerskiej i specjalistów do podjęcia działań optymalizacyjnych w swoich organizacjach, a przez to rozwój kompetencji połączony ze wsparciem w tworzeniu przewagi konkurencyjnej organizacji.  

Uczestnicy studiów MBA Lean Management zdobędą wiedzę teoretyczną, ale także uzyskają praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego i efektywnego funkcjonowania podmiotów we współczesnej gospodarce światowej. Poza podstawowymi, standardowymi elementami dydaktycznymi, uczestnicy studiów mają możliwość brania aktywnego udziału w zajęciach prowadzonych w formie symulacji i gier logistycznych oraz w wykładach autorskich, prowadzonych przez praktyków z biznesu. 

Lean w praktyce – program WAB

Program MBA Lean Management adresowany jest do wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania, Lean/ Kaizen/ Ciągłego Doskonalenia. Organizowane przez nas studia kierowane są do właścicieli firm, którzy chcą stale rozwijać swoje przedsiębiorstwa, do menadżerów i kierowników zainteresowanych wykorzystaniem najnowszych trendów z zakresu zarządzania. Zapraszamy także osoby pracujące lub dopiero rozpoczynające pracę na stanowiskach kierowniczych. 

Dlaczego MBA Lean Management we Wrocławskiej Akademii Biznesu?

Studia podyplomowe Lean Management to wiele korzyści.

 • świadectwo ukończenia studiów MBA wydane przez WAB
 • certyfikaty: Lean Leadera, Lean Coacha, Lean Green Belta
 • certyfikaty potwierdzone przez Partnera strategicznego LMCG – Lean Service Institute
 • zajęcia prowadzone przez międzynarodowy zespół konsultantów, praktyków biznesu
 • min 30% tematów dotyczących zarządzania ludźmi – czyli prawdziwego oblicza Lean Management
 • studia ukierunkowane na rozwój kompetencji Lean w produkcji
 • ciekawe materiały merytoryczne, symulacje, gry, warsztatowe prowadzenie każdego zjazdu
 • pozyskanie know-how do dalszej skutecznej działalności zawodowej, przydatnego w codziennym i zawodowym
 • rozwiązywanie praktycznych studiów przypadków, wizyty studyjne, zajęcia terenowe
 • praca dyplomowa w formule projektu zaliczeniowego o charakterze implementacyjnym
 • wykorzystanie wieloletnich doświadczeń Wrocławskiej Akademii Biznesu w realizacji studiów MBA dla sektora biznesu przy tworzeniu kierunku MBA

Jeśli interesuje Cię optymalizacja firm produkcyjnych i chcesz podążać tą ścieżką zawodową, wybierz proponowane studia MBA we Wrocławiu. Szczegółowy program, cena, terminy i warunki rekrutacji zamieszczone zostały w pozostałych zakładkach.

Partnerzy kierunku:

Lean Management Consulting Group to firma doradczo-szkoleniowa. Działa w obszarach takich jak: Lean, Kaizen, Jakość oraz rozwój kompetencji menedżerskich. W ramach współpracy oferują szerokie portfolio produktów takie jak: Doradztwo, Akademie, Certyfikacje, Webinary, możliwość uczestniczenia w konferencjach i innych działaniach rozwojowych. Rozwijając ludzi, doskonalą procesy biznesowe. Konsultanci LMCG to praktycy, pasjonaci w swoim fachu, którzy wiedzą, jak uzyskać efekt z układania. Partnerem strategicznym LMCG jest Lean Service Institute Niemcy.

Lean Service Institute jest partnerem studiów podyplomowych MBA Lean Management. To, co przekonuje nas do współpracy to PASJA do ciągłego doskonalenia – w życiu zawodowym i prywatnym. Lean Service Institute prowadzi Biuro Lean Performance w Friedrichsdorf, niedaleko Frankfurtu. To prawdopodobnie najbardziej leanowe biuro w tamtym regionie. Organizują praktyczne wydarzenia Akademii Lean, Lean Safari dla klientów indywidualnych i grup, w wersji stacjonarnej i on-line. Konsultanci Lean Service Institute od ponad 30 lat są związani z wdrażaniem Lean w firmach w Niemczech i na świecie. Szeroki zakres działań szkoleniowych jest zarządzany przez doświadczonych trenerów, którzy kładą nacisk na praktyczne przykłady i wiedzę, wypróbowane i przetestowane w codziennych sytuacjach. LSI kładzie ogromny nacisk na wykorzystanie know-how do bardziej efektywnego działania!

Naszym założeniem jest przygotowanie kadry menadżerskiej i specjalistów do podjęcia działań optymalizacyjnych w swoich organizacjach, a przez to rozwój kompetencji połączony z wsparciem w tworzeniu przewagi konkurencyjnej organizacji. Do tego celu wykorzystamy szereg możliwości jakie daje nam współpraca z praktykami biznesu, firmą LMCG, Lean Service Institute oraz partnerstwem zagranicznym.

Studia Lean Management składają się z:
Moduł podstawowy + Moduł profilowy + Moduł specjalnościowy do wyboru (grupa usługowa lub produkcyjna). Pełny wymiar godzin wygląda następująco: 81h + 63h + 54h + 10h = 198h + 10h z ekspertami

MODUŁ PODSTAWOWY: grupa produkcyjna i usługowa

FUNDAMENTY LEAN MANAGEMENT – 81 godzin w obszarach

 • Fundamenty Lean Management (18 h)
 • Hoshin Kanri. Budowanie strategii doskonalenia organizacji (18h)
 • Gemba Kanri. System efektywnych spotkań firmowych (18h)
 • Zarządzanie w kulturze Lean (18h)
 • Seminarium dyplomowe (9h)

MODUŁ PROFILOWY: grupa produkcyjna i usługowa

BUDOWANIE KULTURY LEAN MANAGEMENT – 63 godziny w obszarach

 • Training Within Industry. Zarządzanie procesem wdrożenia pracownika (9h)
 • Rozwiązywanie problemów w kulturze Lean (9h)
 • Toyota Kata. Przywództwo i Coaching w kulturze Lean (18h)
 • Lean Performance Office (9h)
 • Zarządzanie projektami w kulturze Lean (18h)

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: grupa usługowa

54 godziny w obszarach

 • Wstęp do zarządzania procesowego (9h)
 • Symulacja Process Management (9h)
 • Modelowanie i projektowanie stanu docelowego procesów usługowych (18h)
 • Zaawansowane techniki mapowania procesów zgodnie z BPMN 2:0 (9h)
 • Automatyzacja procesów (9h)
 • Egzamin

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: grupa produkcyjna

54 godziny w obszarach

 • TPM. Zarządzanie parkiem maszynowym (18h)
 • Narzędzia optymalizacji procesów (18h)
 • Lean Quality Management (18h)
 • Egzamin

SPOTKANIA Z EKSPERTAMI

W ramach studiów przewidziane są spotkania online z ekspertami danych dziedzin. Tego typu rozmowy mają czas wynoszący 10 godzin dodatkowo do wyżej wymienionego programu studiów.

*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu studiów

Opłata wpisowaKOSZT STUDIÓW2 raty4 raty8 rat
400 PLN18 800 PLN*9 870 PLN5 053 PLN2 585 PLN
* Przy płatności z góry

ZNIŻKA EARLY BIRD / EARLY BIRD DISCOUNT:

 • DO 31 STYCZNIA 15%
 • 1.02 – 29.02 10%

ZNIŻKA DLA FIRM ZGŁASZAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 3 OSOBY / DISCOUNT FOR COMPANIES REGISTERING AT LEAST 3 PEOPLE: 20%

Program „Poleceni” – zyskaj do 550 zł dodatkowej zniżki.

Program skierowany jest do osób, które będą promowały Wrocławską Akademię Biznesu oraz przyczynią się do wzrostu liczby osób zrekrutowanych na rok akademicki 2022/2023 na Studia MBA i/lub Podyplomowe.


Numer konta bankowego do wpłat

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:

Bank Ochrony Środowiska

PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001

wpisując w tytule: MBA opłata wpisowa + imię i nazwisko kandydata

Jeśli szukasz dofinansowania na studia MBA Lean Management sprawdź ofertę w Bazie Usług Rozwojowych – PARP https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uzytkownik/uzytkownik/logowanie

 Rok akademicki /academic year  2023/24Daty zjazdów / dates of classes
I SEMESTR1.04-05.11.2023
2.25-26.11.2023
3.09-10.12.2023
4. 13-14.01.2024
5.10-11.02.2024
(6.)(24-25.02.2024)
II SEMESTR1.09-10.03.2024
2.23-24.03.2024
3.13-14.04.2024
4.27-28.04.2024
5.11-12.05.2024
6.15-16.06.2024
(7.)(29-30.06.2024)

Proces rekrutacji i kompletowania dokumentów

 1. Wypełnij formularz zapisów.
 2. Skompletuj wymagane dokumenty rekrutacyjne:
  • Podanie o przyjęcie na studia 
  • 1 zdjęcie w formie papierowej (35×45 mm) 
  • Zdjęcie w formie elektronicznej
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (+oryginały dokumentów do wglądu)*
  • Suplement lub wyciąg z indeksu – dla kończących studia od 2005 r. (+oryginały dokumentów do wglądu)*
  • CV
  • Podpisana umowa o naukę – 2 egz. 
  • Dowód wniesienia opłaty wpisowej
  • Podpisane Zarządzenie Rektora WAB w sprawie opłat za naukę
  • Informacja dot. wystawienia faktury
 3. Dostarcz dokumenty rekrutacyjne:
  • osobiście do Centrum Studiów MBA i Podyplomowych (pokoje 3/13 i 3/14)
  • drogą pocztową
   Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
   ul. Ostrowskiego 22
   53-238 Wrocław

   z dopiskiem „Centrum Studiów MBA”
  • skanem na adres [email protected]

*Oryginały należy dostarczyć do biura MBA (pok. 3/14) najpóźniej podczas pierwszych zajęć.

KONTAKT:  

pokoje 3/13 i 3/14
tel. +48 71 333 11 81
kom. +48 535 161 561
e-mail [email protected]
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00


Jagoda Żywczyk
Specjalista ds. Studiów MBA
e-mail [email protected]

Regina Stelmaszyk
Specjalista ds. Studiów MBA
e-mail [email protected]

SEBASTIAN REIMER

Założyciel i właściciel Lean Service Institute. Lean Performance Office jest jednym z jego ulubionych działań. Doradztwo dla klientów, seminaria i warsztaty na temat administracji odchudzonej, doskonalenia procesów, zwiększania efektywności w zakresie komunikacji emailowej, instrumentów do organizowania pracy absorbują go na co dzień. Proces ciągłego doskonalenia w kontekście zarządzania usługami jest jednym z jego nadrzędnych zadań.

20 lat doświadczenia w dziedzinie KAIZEN w biurze
 i Lean Management z wspierającymi narzędziami elektronicznymi, identyfikuje go jako eksperta w swojej dziedzinie. Od 12 lat stale poszerzał swoją wiedzę pracując dla Kaizen Institute. Sebastian Reimer jest pełen przekonania w tych zadaniach, bo tutaj może łączyć swój zawód i pasję do pracy z ludźmi. Tylko ci, którzy korzystają z metod zalecanych dla klientów, również dla siebie, nadal mogą z miłością dbać o innych. Jego hobby to gra na gitarze, które jest entuzjastycznie pielęgnowana przez dziesięciolecia, pomaga mu utrzymać odpowiedni balans między pracą a życiem prywatnym.


PATRYK SZATKOWSKI

Konsultant zarządzający LMCG realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie: standaryzacja, wizualizacja, system 5S, system sugestii pracowniczych, Mapowanie Strumienia Wartości, KPI deployment, Shopfloor Management, Lean Logistic, Linii Modelowych i inne zaawansowane z zakresu LEAN. Trener kompetencji miękkich jak:
TWI – instruowanie pracowników.


Realizował projekty dla: Black Point S. A.,  WABCO Polska, NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o.; Instytut Mechaniki Sp. z o.o.; AKTIW. Metsa Poland, Janus&Janus Sp. z o.o., MERKSON SP. Z O.O. SP., Collins Aerospace Polska oraz KLER S.A.

Wśród firm usługowych Santander Consumer  Bank S.A. oraz ManpowerGroup™.

Wśród osiągnięć brał udział w ramach międzynarodowego projektu badawczego Future SME (dotyczący rozwoju nowych metod organizacji
i zarządzania) realizowanego przez Komisję Europejską  w zakresie 7 Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń Unii Europejskiej. Zrealizował około 400 dni warsztatów.

W ciągu 13 lat pracy zawodowej pełnił funkcję Inżyniera procesu i Koordynatora Lean w Black Point S. A.,  Kierownika Logistyki i Projektów Lean w Wabco oraz Senior Manager Lean Transformation & ACE.  Aktualnie pełni funkcję Konsultanta zarządzającego w LMCG. Prowadził zajęcia na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkole zawodowej w Wałbrzychu oraz studia MBA realizowane przy współpracy z WSH we Wrocławiu. Posiada również liczne certyfikaty w tym certyfikat Lean Practitioner i Six Sigma Green Belt.

Działa aktywnie w ramach Klubu Koordynatorów Kaizen i Polskim Stowarzyszeniu Praktyków TWI.


DONATA BORKOWSKA

Partner Zarządzający SI Solution are Inside. Trener, certyfikowany coach ICC, Konsultant.

Od 20 lat pracuje w biznesie i dla biznesu. Wspiera organizacje  w budowaniu dojrzałego przywództwa.

Prowadziła zajęcia na studiach MBA w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu z tematu „Toyota Kata przywództwo i coaching  w kulturze lean”

Jako trener specjalizuje się  w szkoleniach z zakresu kierowania ludźmi, zarządzania przez cele, motywowania, coachingu, zarządzania zmian. Jako coach pracuje z menedżerami nad rozwojem ich kompetencji menedżerskich i osobistych predyspozycji przydatnych w efektywnym realizowaniu zadań.

Realizował/a projekty dla: General Logistics Systems Poland Sp. z o.o, ING Bank Śląski, Europejski Fundusz Leasingowy, BZWBK Leasing, Kruk S.A, Volswagen Bank, Santander Consumer Bank, Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. S.k, BP Polska, Makro Cash and Carry Polska, Selgros, Neonet, Volkswagen,Group Polska Sp , Agrainvest Sp.zo.o, Elektrobudowa SA, Osadkowski S.A, Eltech Centrala Techniczna, Toya S.A, SEAT, PSE Południe, Fortum Heat Polska ,Enion, Spółka Energetyczna JASTRZĘBIE SA, Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o., Vattenfall Distribution Poland SA, Elektrobudowa, Południowy Koncern Węglowy, Sanha Polska, Wrigley Polska, Michelin Polska, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Polska, Lincoln Electric Bester S.A,, Volswagen Poznań Sp.zo.o, Nivea Polska, FAURECIA Fotele Samochodowe, US Pharmacia Sp. z o.o,Fanar Fabryka Narzędzi S.A

Zrealizowała około 4 500 dni warsztatów.

W ciągu 20 lat pracy zawodowej pełniła również funkcję Dyrektora Sprzedaży w firmie z sektora finansowego. Jest współautorką Szkoły Trenerów Bloom Training™ . Współzałożyciel Fundacji Bloopro

Jako wolontariusz, wspiera pacjentów z diagnozą choroby nowotworowej i ich rodziny w procesie zdrowienia. Uczy ich zasad zdrowego życia i radzenia sobie ze stresem w chorobie. Ceniona za profesjonalizm, uśmiech, spójność i szacunek do człowieka. Siłę i radość czerpie z kontaktów z ludźmi, biegania, zdrowego stylu życia.


SEBASTIAN BĄCZYŃSKI

Konsultant LMCG, Team Manager – Supplier Quality Management, zajmuje stanowisko Managera Działu SQM w firmie Mando.

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu TQM na Politechnice Wrocławskiej. Obecnie absolwent studiów MBA na WSH oraz stypendium AOTS w Japonii;

Certyfikowany SIX sima Black Belt. Jest odpowiedzialny za realizację  procesu  zarządzania dostawcami od nominacji do zapewnienia jakości dostaw w seryjnej produkcji. Przeprowadza audyt potencjału, realizuje proces nominacyjny nowych dostawców, monitoruje przebieg procesu APQP; odpowiedzialny za ciągle doskonalenie procesów dostawców i rozwiązywanie problemów jakościowych dostarczanych
komponentów. Przeprowadza audyty VDA 6.3.

Specjalizuje się w obszarze poszukiwania i rozwoju nowych dostawców w branży motoryzacyjnej; ekspert z obszaru zapewnienia jakości dostaw. Prowadzi wewnętrzne treningi z zakresu procesu PPAP, APQP, Problem solving, zapewnienia jakości dostaw w trakcie uruchomienie projektów. Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak: Faurecia, NSK Stearing Systems. Uczestniczył w tworzeniu nowych fabryk – transfer produkcji z Japonii do Polski. Był odpowiedzialny za uruchomienie łańcucha dostaw dla nowo powstającej firmy Mando. Magister z zakresu Zarządzania przedsiębiorstwem.  


KATARZYNA KACZMAREK

Doświadczony konsultant z zakresu Lean Manufacturing, przeprowadziła około 1000  godzin warsztatów (5S, System sugestii pracowniczych, Mapowanie Strumienia Wartości, Standaryzacja, TPM, Visual Management).

Przygotowuje​ i realizuje projekty z zakresów logistyki wewnętrznej (Lean Logistics: Przepływ materiału, Kanban, Sito Glenday, analiza ABC, praca z częściami na magazynach wysokiego składowania, analiza zapasów produkcyjnych). Obecnie Leader Logistyki w dużym zakładzie produkcyjnym (automotiv).

Praktyk z 8 letnim doświadczeniem pracy w międzynarodowych firmach produkcyjnych. Ma doświadczenie dotyczące transferów produkcyjnych (nowe uruchomienia jak i przeniesienia produkcji). ​

Aktywnie popularyzuje wiedzę dotyczącą Lean w praktyce. Przedstawia wdrożone narzędzia na produkcji poparte realnymi wynikami. Wdrożyła autorski program wspierający rozwój pracowników produkcji w zakresie Lean Manufacturing – podnoszenie kwalifikacji. ​

Realizacja projektów dla BSH, Corning Cable Systems, NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o., Wabco Polska , WATS Sp. z o.o. SGL Carbon​

Prywatnie: Widzę szansę w problemach. ​

„Jeżeli nie ufamy sobie to nie ryzykujemy, jeśli nie ryzykujemy nie podejmujemy decyzji. Nie podejmowanie decyzji nie pozwala się w nic zaangażować co jest nowe i nieznane” .. Jacek Walkiewicz


ALEKSANDER CIESIELSKI

Kierownik Działu Rozwoju Lean Management w KRUK S.A.

Odpowiedzialny za transformację lean Grupy KRUK działającej na rynkach  polskim, rumuńskim, włoskim, hiszpańskim, niemieckim, czeskim i słowackim. Specjalizuje się we wdrażaniu podejścia procesowego do zarządzania biznesem z wykorzystaniem narzędzi takich jak Architektura Procesów, Hoshin Kanri, VSM, Problem Solving i analiza procesów w oparciu o Gemba.

Od początku kariery zawodowej związany z branżą usługową. Przez 5 lat zarządzał dwoma procesami customer care w Telekomunikacji Polskiej (rynek biznesowy), odpowiadając za cele związane z reaktywnym i proaktywnym utrzymaniem klientów biznesowych. Realizator wielu projektów usprawnieniowych w obszarze podnoszenia produktywności procesów poprzez ich standaryzację, automatyzację i robotyzację. Członek zespołu projektowego wdrażającego system CRM w TP S.A. W kolejnych latach związany z Bankiem BGŻ i doskonaleniem procesów sprzedażowych w obszarze obsługi klientów indywidualnych. Od 2012 w KRUK S.A., gdzie zajmuje się doskonaleniem systemu zarządzania w zakresie właścicielstwa procesów, macierzy zarządzania, Hoshin Kanri oraz rozwoju kompetencji managerów i ekspertów.  

Zwolennik praktycznego, pragmatycznego i zdroworozsądkowego podejścia do wdrażania zmiany biznesowej opartego o dobre rozumienie aktualnych wyzwań organizacji oraz jak najbliższą współpracę z właścicielami biznesowymi.


KRZYSZTOF DROZDOWSKI

Konsultant LMCG realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie Six Sigma, 5S, zarządzanie zmianą, rozwój liderów produkcyjnych oraz budowanie procesów biurowych (eskalowanie problemów, przepływ informacji    i dokumentów) i produkcyjnych (reorganizacja stanowisk roboczych i eliminacja transportów), wizualizacja danych  z SAP. Ekspert w zakresie czasu taktu, FIFO, systemu pull w produkcji małoseryjnej, rozwiązywania problemów (np. wg arkusza A3). ​

Six Sigma Black Belt oraz certyfikowany Audytor BOS w Bombardier Transportation. Magister  Ekonomii Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończył Menedżerskie Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Pełnił funkcję Międzynarodowego Audytora Bombardier Operating System oraz Kierownika Planowania Produkcji. Wykładowca UE we Wrocławiu na podyplomowych studiach Zarządzania Produkcją oraz na podyplomowych studiach Lean Management  organizowanych przez PWSZ w Wałbrzychu.​

Aktualnie realizuje projekty szkoleniowe i doradcze dla takich firm jak: WATS Sp. z o.o., Whirlpool Corporation, IMPEL Business Solutions Sp. z o.o., Kompozyty Sp. z o.o., Instytut Mechaniki Sp. z o.o., Inventronics Sp. z o.o., KARMAR SA, DAKOMA, FANAR​

Pasja: taniec towarzyski, kontakty z ludźmi;      Motto: Kochaj grzesznika, nienawidź grzechu


JOANNA MOKRZYCKA

Konsultant LMCG realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie zarządzania zmianą, tworzenia i optymalizacji procesów biurowych wykorzystujących narzędzia Lean oraz innowacyjne rozwiązania informatyczne.

Obecnie prowadzi Dział Analiz Biznesowych w Obszarze Procesów i Projektów w grupie kapitałowej KRUK S.A. Od 15 lat wspiera i optymalizuje procesy biurowe. Wdraża innowacyjne rozwiązania w zakresie wykorzystania systemów IT. Na co dzień pracuje w środowisku Lean. Twórca procesów zarządzania zmianą w systemach informatycznych oraz procesu ich zakupu. Odpowiedzialna za kreowanie nowych i optymalnych rozwiązań zaspokajających obecne i przyszłe wymagania biznesowe. Ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie Wymaganiami oraz Analiza Biznesowa na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowiskach: Menadżer Produktu, Menadżer Projektu, Kierownik Działu Operacji, Menadżer Zmiany Biznesowej, Kierownik Działu Analiz Biznesowych.

Uwielbia pracę z ludźmi i nowe wyzwania.

Wierzy mocno, że człowiek ma dwa życia! To drugie zaczyna się gdy odkryje, że ma tylko jedno.


MAŁGORZATA BEDNAREK-RYBICKA

Konsultant Zarządzający LMCG, Six Sigma Black Belt realizujący doradztwo oraz wdrożenia w zakresie metod i narzędzi: TWI, standaryzacja, wizualizacja, system 5S, system sugestii pracowniczych, Problem Solvng, KPI deployment, Hoshin Kanri, Gemba Kanri (Shopfloor Management) i inne zaawansowane z zakresu LEAN. Trener kompetencji miękkich jak: motywowanie, zarządzanie zmianą. Pełniła funkcję Continous Improvement Managera oraz certyfikowanego Audytora BOS w Bombardier Transportation

Realizowała projekty dla: Bombardier Transportation, MPWiK Wrocław, ABB, Lowara Vogel Polska, JTI Polska, Baumit , Pentair Polska, Stone Master SA, Aryzta, Plastic Omnium,  SE Bordnetze Polska, Energetyka, Wielton, MALOW, NIVEA Beiersdorf  Polska, Beiersdorf Austria, Organique, KRIS, DANONE Polska, Phoenix Contact, KIEL Polska, Wuppermann Polska, Kaufland, Santander Consumer Bank, BRAAS Monier, EJ Danpol, Vetoquinol Biowet, PKS Ostrowiec Świętokrzyski, Paged Meble, Neapco Europe, Anpharm, Dr Irena Eris, NSK Steering Systems, ZNTK Oława, Instytut Mechaniki, AKTIW,  Leader Logistics, NOWAK – Systemy obróbki betonu, Indesit-Whirlpool, Kompozyty, SWM Poland, Polska Izba Mleka, Metsa Poland, Impel Business Solutions,

Wykładowca na studiach podyplomowych: „Akademia Kaizen” na Politechnice Warszawskiej,  SGH w Warszawie, WSIZ w Rzeszowie, PWSZ w Wałbrzychu oraz I edycji MBA Lean Management

Jako konsultant od ponad siedmiu lat zajmuje się wspieraniem organizacji w ciągłym doskonaleniu poprzez wdrażanie praktycznych i optymalnych rozwiązań. Jest pasjonatem w tym co robi, spełniając się w pracy bezpośrednio przy procesie.


Łukasz Bielakowski

Konsultant LMCG. Certyfikowany Praktyk i Trener KAIZEN. Od 10 lat wspiera polskie przedsiębiorstwa w implementacji narzędzi Lean Management i budowaniu kultury organizacyjnej nastawionej na ciągłe doskonalenie jako Lean Manager , konsultant i Project Manager zarządzający projektami z zakresu KAIZEN i Lean Management. Absolwent studiów podyplomowych Akademia KAIZEN. Od wielu lat prowadzi także szkolenia i warsztaty z tematyki Lean Management dla wyższej kadry menadżerskiej oraz pracowników produkcyjnych. W swojej karierze realizował doradztwo oraz wdrożenia w zakresie metod ​
i narzędzi: TPM, 5S,  standaryzacja, wizualizacja, system sugestii pracowniczych, Yamazumi, Problem Solving, Value Stream Mapping,i inne zaawansowane z zakresu LEAN. 

Realizował projekty dla: Fabryki Broni „Łucznik”, ZETKAMA S.A., Polargos, Pitradwar, Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM„,  Wojskowe Zakłady Inżynieryjne w Dęblinie, Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” w Bukownie, Bozamet, Sursys, CAD/CAM Solution, Aludesign, Urzędy Marszałkowskie, SCM Profits, JMP Flowers Fundacja Inżynierii Systemów, SIMPLE S.A, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, FANAR, KLER S.A., Metsa Tissue, MPWiK, Serpol Cosmetics, Autopart.​

Wieloletni koordynator studiów podyplomowych i kierunków MBA związanych z tematyką Lean Management na Politechnice Warszawskiej i Szkole Biznesu PW. Wykładowca na podyplomowych studiach Akademia KAIZEN, studiach podyplomowych organizowanych przez PWSZ w Wałbrzychu oraz MBA Lean Management na Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.​


Małgorzata Borowska

Konsultant specjalizujący się w zarządzaniu procesowym, pasjonatka rozwoju organizacji poprzez kształtowanie postaw pracowniczych i rozwijanie kompetencji managerskich. ​

Propaguje zasady szczupłego zarządzania wspierane ideami wellbeingu. Wspiera managerów i pracowników w budowaniu kuktury organizacyjnej zapewniającej osiąganie celów w zespołach budowanych na zaufaniu i poczuciu psychologicznego bezpieczeństwa.

Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem w biznesie. Zarządzała obszarami produkcji, logistyki, administracji ​
i wsparcia sprzedaży w tym w szczególności procesami  zakupowymi, obiegiem korespondencji, obsługą nieruchomości, obsługą Klienta itp. Pełniła również rolę dyrektora ds. customer experience odpowiedzialnego za badanie poziomu satysfakcji Klienta i realizację działań w kierunku  poprawy kluczowych wskaźników.​

​Absolwentka studiów magisterskich „Marketing i Zarządzanie” obecnie doktorantka w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk.​

Ukończyła studia podyplomowe: „Logistyka w biznesie”, „Zarządzanie jakością w nowoczesnej gospodarce”, „Six Sigma optymalizacja procesów” oraz „Żywienie, dietetyka i sztuka kulinarna”. Certyfikowany Project Manager P2P, Green Belt Six Sigma. Dyplomowany Coach, certyfikowany konsultant MTQ 48 oraz Insigts Discovery. Wykładowca studiów podyplomowych WSB Wrocław oraz PWSZ Wałbrzych, realizowała projekty szkoleniowe i optymalizujące procesy dla takich firm jak Aktiw Sp. z o.o., Instytut Mechaniki Sp. z o.o., Polska Izba Mleka, Impel Business Solutions Sp. z o.o., NSK  Streering Systems Sp. z o.o., Metsa Tissue Krapkowice Sp. z o.o., KSM Poland Sp. z o.o​

Mówi o sobie: Lubię działać z wizją końca, podzielam opinię Anthony Robbinsa, że  „w życiu wielu ludzi wie, co robić, ale mało ludzi robi to, co wie… Nie wystarczy tylko wiedzieć! Musisz podjąć działanie!”

Partner kierunku