MBA Lean Management – PL

MBA Lean Management – PL

Rekrutacja otwarta! Start studiów od października 2024.

Tryb studiów: weekendowy
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 198 godzin + 10 godzin z ekspertami
Język wykładowy: polski

Absolwenci naszych studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku zdawania egzaminu.

O studiach

Studia MBA Lean Management w WAB uzyskały standard jakości Klasa Profesjonalna w Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 2020 oraz uzyskały certyfikat i znak jakości „Studia z Przyszłością”. Dowiedz się, co jest celem studiów Lean management i rozwiń przywódczy charakter!

Studia Lean Management MBA są szansą na budowanie przewagi konkurencyjnej managerów i specjalistów funkcjonujących w ostrych warunkach wymagającego rynku. Jedyne takie studia MBA, które oprócz szansy na rozwój osobisty i zawodowy, są inspiracją do podjęcia działań optymalizacyjnych w organizacjach.

Jedne studia MBA Lean management – dwie ścieżki specjalizacyjne: produkcyjna i usługowa. Jedne studia dają możliwość zdobycia, aż trzech dodatkowych certyfikatów: Lean Leadera, Lean Coacha, Lean Green Belta* i świadectwa studiów podyplomowych MBA.

*W ramach studiów istnieje również możliwość zdobycia certyfikatu Lean Green Belta sygnowanego przez LMCG Sp. z o.o. Sp.k oraz Lean Service Institute. By móc otrzymać potwierdzenie zdobytych umiejętności należy przedstawić wyliczalne oszczędności na poziomie 20 tys. zł dla przedsiębiorstwa oraz wziąć udział w 2 dniowym kursie „Lean Toolbox” (atrakcyjna opłata dla zainteresowanych 1200 zł netto + Vat ). Szczegóły na kick off.

Zobacz folder kierunku

Certyfikaty

Studia podyplomowe Lean Management MBA

Zastanawiasz się, jaki jest cel studiów? Czy program studiów w roku 2023 będzie obejmował zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną? Założeniem studiów jest przygotowanie kadry menadżerskiej i specjalistów do podjęcia działań optymalizacyjnych w swoich organizacjach, a przez to rozwój kompetencji połączony ze wsparciem w tworzeniu przewagi konkurencyjnej organizacji.  

Uczestnicy studiów MBA Lean Management zdobędą wiedzę teoretyczną, ale także uzyskają praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego i efektywnego funkcjonowania podmiotów we współczesnej gospodarce światowej. Poza podstawowymi, standardowymi elementami dydaktycznymi, uczestnicy studiów mają możliwość brania aktywnego udziału w zajęciach prowadzonych w formie symulacji i gier logistycznych oraz w wykładach autorskich, prowadzonych przez praktyków z biznesu. 

Lean w praktyce – program WAB

Program MBA Lean Management adresowany jest do wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania, Lean/ Kaizen/ Ciągłego Doskonalenia. Organizowane przez nas studia kierowane są do właścicieli firm, którzy chcą stale rozwijać swoje przedsiębiorstwa, do menadżerów i kierowników zainteresowanych wykorzystaniem najnowszych trendów z zakresu zarządzania. Zapraszamy także osoby pracujące lub dopiero rozpoczynające pracę na stanowiskach kierowniczych. 

Dlaczego MBA Lean Management we Wrocławskiej Akademii Biznesu?

Studia podyplomowe Lean Management to wiele korzyści.

 • świadectwo ukończenia studiów MBA wydane przez WAB
 • certyfikaty: Lean Leadera, Lean Coacha, Lean Green Belta
 • certyfikaty potwierdzone przez Partnera strategicznego LMCG – Lean Service Institute
 • zajęcia prowadzone przez międzynarodowy zespół konsultantów, praktyków biznesu
 • min 30% tematów dotyczących zarządzania ludźmi – czyli prawdziwego oblicza Lean Management
 • studia ukierunkowane na rozwój kompetencji Lean w produkcji
 • ciekawe materiały merytoryczne, symulacje, gry, warsztatowe prowadzenie każdego zjazdu
 • pozyskanie know-how do dalszej skutecznej działalności zawodowej, przydatnego w codziennym i zawodowym
 • rozwiązywanie praktycznych studiów przypadków, wizyty studyjne, zajęcia terenowe
 • praca dyplomowa w formule projektu zaliczeniowego o charakterze implementacyjnym
 • wykorzystanie wieloletnich doświadczeń Wrocławskiej Akademii Biznesu w realizacji studiów MBA dla sektora biznesu przy tworzeniu kierunku MBA

Jeśli interesuje Cię optymalizacja firm produkcyjnych i chcesz podążać tą ścieżką zawodową, wybierz proponowane studia MBA we Wrocławiu. Szczegółowy program, cena, terminy i warunki rekrutacji zamieszczone zostały w pozostałych zakładkach.

Partnerzy kierunku:

Lean Management Consulting Group to firma doradczo-szkoleniowa. Działa w obszarach takich jak: Lean, Kaizen, Jakość oraz rozwój kompetencji menedżerskich. W ramach współpracy oferują szerokie portfolio produktów takie jak: Doradztwo, Akademie, Certyfikacje, Webinary, możliwość uczestniczenia w konferencjach i innych działaniach rozwojowych. Rozwijając ludzi, doskonalą procesy biznesowe. Konsultanci LMCG to praktycy, pasjonaci w swoim fachu, którzy wiedzą, jak uzyskać efekt z układania. Partnerem strategicznym LMCG jest Lean Service Institute Niemcy.

Lean Service Institute jest partnerem studiów podyplomowych MBA Lean Management. To, co przekonuje nas do współpracy to PASJA do ciągłego doskonalenia – w życiu zawodowym i prywatnym. Lean Service Institute prowadzi Biuro Lean Performance w Friedrichsdorf, niedaleko Frankfurtu. To prawdopodobnie najbardziej leanowe biuro w tamtym regionie. Organizują praktyczne wydarzenia Akademii Lean, Lean Safari dla klientów indywidualnych i grup, w wersji stacjonarnej i on-line. Konsultanci Lean Service Institute od ponad 30 lat są związani z wdrażaniem Lean w firmach w Niemczech i na świecie. Szeroki zakres działań szkoleniowych jest zarządzany przez doświadczonych trenerów, którzy kładą nacisk na praktyczne przykłady i wiedzę, wypróbowane i przetestowane w codziennych sytuacjach. LSI kładzie ogromny nacisk na wykorzystanie know-how do bardziej efektywnego działania!

Naszym założeniem jest przygotowanie kadry menadżerskiej i specjalistów do podjęcia działań optymalizacyjnych w swoich organizacjach, a przez to rozwój kompetencji połączony z wsparciem w tworzeniu przewagi konkurencyjnej organizacji. Do tego celu wykorzystamy szereg możliwości jakie daje nam współpraca z praktykami biznesu, firmą LMCG, Lean Service Institute oraz partnerstwem zagranicznym.

Studia Lean Management składają się z:
Moduł podstawowy + Moduł profilowy + Moduł specjalnościowy do wyboru (grupa usługowa lub produkcyjna). Pełny wymiar godzin wygląda następująco: 81h + 63h + 54h + 10h = 198h + 10h z ekspertami

MODUŁ PODSTAWOWY: grupa produkcyjna i usługowa

FUNDAMENTY LEAN MANAGEMENT – 81 godzin w obszarach

 • Fundamenty Lean Management (18 h)
 • Hoshin Kanri. Budowanie strategii doskonalenia organizacji (18h)
 • Gemba Kanri. System efektywnych spotkań firmowych (18h)
 • Zarządzanie w kulturze Lean (18h)
 • Seminarium dyplomowe (9h)

MODUŁ PROFILOWY: grupa produkcyjna i usługowa

BUDOWANIE KULTURY LEAN MANAGEMENT – 63 godziny w obszarach

 • Training Within Industry. Zarządzanie procesem wdrożenia pracownika (9h)
 • Rozwiązywanie problemów w kulturze Lean (9h)
 • Toyota Kata. Przywództwo i Coaching w kulturze Lean (18h)
 • Lean Performance Office (9h)
 • Zarządzanie projektami w kulturze Lean (18h)

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: grupa usługowa

54 godziny w obszarach

 • Wstęp do zarządzania procesowego (9h)
 • Symulacja Process Management (9h)
 • Modelowanie i projektowanie stanu docelowego procesów usługowych (18h)
 • Zaawansowane techniki mapowania procesów zgodnie z BPMN 2:0 (9h)
 • Automatyzacja procesów (9h)
 • Egzamin

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: grupa produkcyjna

54 godziny w obszarach

 • TPM. Zarządzanie parkiem maszynowym (18h)
 • Narzędzia optymalizacji procesów (18h)
 • Lean Quality Management (18h)
 • Egzamin

SPOTKANIA Z EKSPERTAMI

W ramach studiów przewidziane są spotkania online z ekspertami danych dziedzin. Tego typu rozmowy mają czas wynoszący 10 godzin dodatkowo do wyżej wymienionego programu studiów.

*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu studiów

 Rok akademicki / academic year  2024/2025Daty zjazdów / dates of classes
I SEMESTR1.26-27.10.2024
2.16-17.11.2024
3.30.11-1.12.2024
4. 14-15.12.2024
5.11-12.01.2025
6.25-26.01.2025
II SEMESTR1.08-09.03.2025
2.22-23.03.2025
3.05-06.04.2025
4.26-27.04.2025
5.17-18.05.2025
6.31.05-1.06.2025

Opłaty za studia

WalutaOpłata administracyjna1 rata2 raty4 raty8 rat
PLN50019 90010 4485 3482 736

Opłaty za studia należy wnosić na indywidualne konto otrzymane wraz z decyzją o przyjęciu na studia. Do czasu otrzymania konta indywidualnego wpłaty można dokonywać na konto podane poniżej. W tytule przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko, numer PESEL oraz nazwę studiów.

Bank Ochrony Środowiska S.A.
PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001


Dofinansowanie i zniżki

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

W ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 na rozwój kompetencji i kwalifikacji za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, przeznaczonych zostanie prawie 7 mld zł. Składają się na to środki z szesnastu programów regionalnych i krajowego programu Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju Społecznego.

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych jest w Bazie Usług Rozwojowych dzięki czemu możesz dofinansować swoje studia podyplomowe!

Aby uzyskać szczegóły dofinansowania skontaktuj się z odpowiednim URZĘDEM PRACY podlegającym pod Twój adres zameldowania lub skorzystaj z pomocy ZIELONEJ LINII.

ZNIŻKA EARLY BIRD

Zarejestruj się wcześniej i zyskaj dodatkowy rabat!

 • do 30 czerwca – 2 000 PLN
 • 1 lipiec – 15 wrzesień – 1 000 PLN

ZNIŻKA FIRMOWA

 • Zniżka dla pracowników tej samej firmy aplikujących na studia MBA w tym samym czasie – 15%
 • Zniżka dla pracowników firm współtworzących programy studiów MBA – 10%, a także ich stałych klientów – 5%.

ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW

Zniżka dla absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu / Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych – 10% oraz zwolnienie z opłaty administracyjnej

ZNIŻKA RODZINNA

 • Zniżka dla członków rodzin decydujących się podjąć studia MBA w tym samym czasie – 10%
 • Zniżka dla członków rodzin podejmujących studia MBA w kolejnych 2 edycjach – 10%

* Powyższe zniżki się nie łączą.

Proces rekrutacji i kompletowania dokumentów

 1. Wypełnij formularz zapisów.
 2. Skompletuj wymagane dokumenty rekrutacyjne:
  • Podanie o przyjęcie na studia 
  • 1 zdjęcie w formie papierowej (35×45 mm) 
  • Zdjęcie w formie elektronicznej
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (+oryginały dokumentów do wglądu)*
  • Suplement lub wyciąg z indeksu – dla kończących studia od 2005 r. (+oryginały dokumentów do wglądu)*
  • CV
  • Podpisana umowa o naukę – 2 egz. 
  • Dowód wniesienia opłaty wpisowej
  • Podpisane Zarządzenie Rektora WAB w sprawie opłat za naukę
  • Informacja dot. wystawienia faktury
 3. Dostarcz dokumenty rekrutacyjne:
  • osobiście do Centrum Studiów MBA i Podyplomowych (pokoje 3/13 i 3/14)
  • drogą pocztową
   Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
   ul. Ostrowskiego 22
   53-238 Wrocław

   z dopiskiem „Centrum Studiów MBA”
  • skanem na adres [email protected]

*Oryginały należy dostarczyć do biura MBA (pok. 3/14) najpóźniej podczas pierwszych zajęć.

KONTAKT:  

pokoje 3/13 i 3/14
tel. +48 71 333 11 81
kom. +48 535 161 561
e-mail [email protected]
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00


Jagoda Żywczyk
Koordynator ds. Studiów MBA
e-mail [email protected]

Regina Stelmaszyk
Specjalista ds. Studiów MBA
e-mail [email protected]

Łukasz Bielakowski

Opiekun merytoryczny MBA Lean Management.

Konsultant Zarządzający LMCG. Certyfikowany Praktyk i Trener KAIZEN. Od 12 lat wspiera polskie przedsiębiorstwa w implementacji narzędzi Lean Management i budowaniu kultury organizacyjnej nastawionej na ciągłe doskonalenie jako Lean Manager, konsultant i Project Manager zarządzający projektami z zakresu KAIZEN i Lean Management. Absolwent studiów podyplomowych Akademia KAIZEN. Od wielu lat prowadzi także szkolenia i warsztaty z tematyki Lean Management dla wyższej kadry menadżerskiej oraz pracowników produkcyjnych. W swojej karierze realizował doradztwo oraz wdrożenia w zakresie metod i narzędzi: Standaryzacja,TPM, SMED, 5S, TWI,  Shop Floor Management, Systemów Sugestii, Balansowanie linii produkcyjnych, Problem Solving, Value Stream Mapping, i inne zaawansowane z zakresu LEAN.

Realizował projekty dla: Fabryki Broni „Łucznik”, ZETKAMA S.A., Polargos, Pitradwar, Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM„,  Wojskowe Zakłady Inżynieryjne w Dęblinie, Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” w Bukownie, Bozamet, Sursys, CAD/CAM Solution, Aludesign, Urzędy Marszałkowskie, SCM Profits, JMP Flowers Fundacja Inżynierii Systemów, SIMPLE S.A, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, FANAR, KLER S.A., Metsa Tissue, MPWiK S.A. we Wrocławiu, Serpol Cosmetics, Autopart, Laboratoria Natury, GTHR, Lear Corporation, Carrefour, Aryzta. Savi Marketing, Manpower.

Wieloletni koordynator studiów podyplomowych i kierunków MBA związanych z tematyką Lean Management na Politechnice Warszawskiej i Szkole Biznesu PW. Wykładowca na podyplomowych studiach Akademia KAIZEN, studiach podyplomowych organizowanych przez PWSZ w Wałbrzychu.


SEBASTIAN REIMER

Dyrektor zarządzający Lean Service Institute (Reimer Improvement Management) GmbH w Friedrichsdorf koło Frankfurtu nad Menem.

Na swoim obecnym stanowisku jest odpowiedzialny za doradztwo, seminaria i warsztaty dotyczące szczupłej administracji, organizacji zgłoszeń, zwiększania wydajności poczty elektronicznej, optymalizacji procesów i procesu ciągłego doskonalenia w połączeniu z ramami Lean Service Management. Tutaj może optymalnie połączyć swoje wieloletnie doświadczenie w obszarach KAIZEN w biurze, zwinnego zarządzania projektami i lean IT z zainteresowaniem pracą w bezpośrednim kontakcie z ludźmi.

Jest także zapalonym gitarzystą-amatorem, którego hobby od ponad 30 lat utrzymuje go w odpowiednim rytmie. Zapewnia mu to idealną równowagę w pracy. Jest ojcem córek bliźniaczek, Lei Aleksandry i Luizy Sophie.


PATRYK SZATKOWSKI

Konsultant zarządzający LMCG realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie: standaryzacja, wizualizacja, system 5S, system sugestii pracowniczych, Mapowanie Strumienia Wartości, KPI deployment, Shopfloor Management, Lean Logistic, Linii Modelowych i inne zaawansowane z zakresu LEAN. Trener kompetencji miękkich jak: TWI – instruowanie pracowników.

Realizował projekty dla: Black Point S. A.,  WABCO Polska, NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o.; Instytut Mechaniki Sp. z o.o.; AKTIW. Metsa Poland, Janus&Janus Sp. z o.o., MERKSON SP. Z O.O. SP., Collins Aerospace Polska oraz KLER S.A.

Wśród firm usługowych Santander Consumer  Bank S.A. oraz ManpowerGroup™.

Wśród osiągnięć brał udział w ramach międzynarodowego projektu badawczego Future SME (dotyczący rozwoju nowych metod organizacji
i zarządzania) realizowanego przez Komisję Europejską  w zakresie 7 Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń Unii Europejskiej. Zrealizował około 400 dni warsztatów.

W ciągu 17 lat pracy zawodowej pełnił funkcję Inżyniera procesu i Koordynatora Lean w Black Point S. A.,  Kierownika Logistyki i Projektów Lean w Wabco oraz Senior Manager Lean Transformation & ACE.  Aktualnie pełni funkcję Dyrektora operacyjnego. Doradza również jako Konsultant zarządzającego w LMCG. Prowadził zajęcia na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkole zawodowej w Wałbrzychu oraz studia MBA realizowane przy współpracy z WAB we Wrocławiu. Posiada również liczne certyfikaty w tym certyfikat Lean Practitioner i Six Sigma Green Belt.

Działa aktywnie w ramach Klubu Koordynatorów Kaizen i Polskim Stowarzyszeniu Praktyków TWI.


DONATA BORKOWSKA

Od ponad 20 lat wspieram w rozwoju Firmy i ludzi w nich pracujących. Mam własne doświadczenie biznesowe, co pozwala mi dobrze rozumieć potrzeby klientów.

Jestem doświadczonym trenerem, konsultantem, coachem. Prowadzę firmę Si-training@consulting

Osiągam wysokie rezultaty dbając nie tylko o jakość rozwiązań, ale również to jakość współpracy.

To, co robię , po prostu robię dobrze. Sprzedaż mam w DNA. Skutecznie zwiększam efektywność Działów Sprzedaży i Obsługi Klienta doskonaląc procesy, standardy, wdrażając zarządzanie celami i wskaźnikami, rozwijając kompetencje menedżerów i handlowców.

Mam duże doświadczenie w wypracowywaniu i wdrażaniu misji, wizji, strategii i wartości w firmach z sektora produkcyjnego, handlowego i usługowego.

Jako konsultantka towarzyszę firmom we wdrażaniu rozwiązań lean rozwijając kompetencje liderów
i budując kulturę dojrzałego przywództwa. W firmach produkcyjnej prowadzę kompleksowe projekty rozwojowe dla dyrektorów i kierowników, mistrzów i liderów produkcji w obszarze kompetencji menedżerskich

Realizowałam projekty dla Firm sektora: 

 • energetycznego: PSE Południe, Fortum Heat Polska, Enion, Spółka Energetyczna JASTRZĘBIE, Vattenfall Sales Poland, Vattenfall Distribution Poland,Południowy Koncern Węglowy
 • finansowego:ING Bank Śląski, Europejski Fundusz Leasingowy, BZWBK Leasing, Kruk S.A, Volswagen Bank, Santander Consumer Bank, Agrainvest, Bank RCI
 • produkcyjnego: Sanha Polska, Wrigley Polska, Michelin Polska, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Polska, Lincoln Electric Bester, Volswagen Poznań, Nivea Polska, FAURECIA Fotele Samochodowe, US Pharmacia, Fanar Fabryka Narzędzi, Toyota Boshoku, Kler S.A.
 • usługowego: Elektrobudowa, Elemont, OsadkowskI S.A, CBRE
 • logistyki: General Logistics Systems Poland, Raben, Dachser.
 • sieci sprzedaży:Kaufland Polska Markety, Schiever, Grupa Muszkieterów,Makro Cash and Carry, Selgros, BP Polska, Neonet, Volkswagen Group Polska,   SEAT, Eltech Centrala Techniczna,Toya,, Topex,Nauca

Prywatnie staram się żyć tak, aby każdy codzienny dzień był cudny wspomnieniem. Żyję normalnie. Jestem żoną i mamą 4 dorosłych dzieci. Kiedy nie pracuję, a zdarza się to rzadko, próbuję nic nie robić.

Szanuję ludzi i ich odmienne poglądy. Siłę i radość czerpię z kontaktów z ludźmi.


Aleksander Ciesielski

Kierownik Działu Rozwoju Lean Management w KRUK S.A.

Odpowiedzialny za transformację lean Grupy KRUK działającej na rynkach  polskim, rumuńskim, włoskim, hiszpańskim, niemieckim, czeskim i słowackim. Specjalizuje się we wdrażaniu podejścia procesowego do zarządzania biznesem z wykorzystaniem narzędzi takich jak Architektura Procesów, Hoshin Kanri, VSM, Problem Solving i analiza procesów w oparciu o Gemba.

Od początku kariery zawodowej związany z branżą usługową. Przez 5 lat zarządzał dwoma procesami customer care w Telekomunikacji Polskiej (rynek biznesowy), odpowiadając za cele związane z reaktywnym i proaktywnym utrzymaniem klientów biznesowych. Realizator wielu projektów usprawnieniowych w obszarze podnoszenia produktywności procesów poprzez ich standaryzację, automatyzację i robotyzację. Członek zespołu projektowego wdrażającego system CRM w TP S.A. W kolejnych latach związany z Bankiem BGŻ i doskonaleniem procesów sprzedażowych w obszarze obsługi klientów indywidualnych. Od 2012 w KRUK S.A., gdzie zajmuje się doskonaleniem systemu zarządzania w zakresie właścicielstwa procesów, macierzy zarządzania, Hoshin Kanri oraz rozwoju kompetencji managerów i ekspertów.  

Zwolennik praktycznego, pragmatycznego i zdroworozsądkowego podejścia do wdrażania zmiany biznesowej opartego o dobre rozumienie aktualnych wyzwań organizacji oraz jak najbliższą współpracę z właścicielami biznesowymi.


SEBASTIAN BĄCZYŃSKI

Konsultant LMCG, Team Manager – Supplier Quality Management, zajmuje stanowisko Managera Działu SQM w firmie Mando. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu TQM na Politechnice Wrocławskiej. Obecnie student MBA na WAB oraz stypendium AOTS w Japonii;

Certyfikowany SIX sima Black Belt. Jest odpowiedzialny za realizację  procesu  zarządzania dostawcami od nominacji do zapewnienia jakości dostaw w seryjnej produkcji. Przeprowadza audyt potencjału, realizuje proces nominacyjny nowych dostawców, monitoruje przebieg procesu APQP; odpowiedzialny za ciągle doskonalenie procesów dostawców i rozwiązywanie problemów jakościowych dostarczanych
komponentów. Przeprowadza audyty VDA 6.3.

Specjalizuje się w obszarze poszukiwania i rozwoju nowych dostawców w branży motoryzacyjnej; ekspert z obszaru zapewnienia jakości dostaw. Prowadzi wewnętrzne treningi z zakresu procesu PPAP, APQP, Problem solving, zapewnienia jakości dostaw w trakcie uruchomienie projektów. Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak: Faurecia, NSK Stearing Systems. Uczestniczył w tworzeniu nowych fabryk – transfer produkcji z Japonii do Polski. Był odpowiedzialny za uruchomienie łańcucha dostaw dla nowo powstającej firmy Mando. Magister z zakresu Zarządzania przedsiębiorstwem.


KRZYSZTOF DROZDOWSKI

Konsultant LMCG, absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz menadżerskich studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Certyfikowany Six Sigma Black Belt z doświadczeniem  w międzynarodowej roli Master Black Belt w firmie Bombardier. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego, WSB Merito i Wrocławskiej Akademii Businessu we Wrocławiu.
Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zespołu planistów i koordynatorów Lean Management​.

Od 2005 roku prowadzę projekty usprawniające metodologią Six Sigma i sprawdzoną metodą Lean Management, przeprowadzam firmy przez proces zmian dopasowując narzędzia do zakładanego celu, zaszczepiam kulturę Lean Management, pełnię rolę HR Business Partnera, wprowadzam zarządzanie przez cele (system wskaźników), stosuję mapowanie procesów, aby przekonać zespoły do usprawnień, na konkretnych przykładach uwidaczniam organizacjom w kryzysie, jak wykorzystując nowoczesne metody planistyczne wrócić do pierwotnego planu.

Realizowałem projekty szkoleniowe i doradcze dla takich firm jak: WATS, Whirlpool, Impel, Kompozyty, Instytut Mechaniki, Karmar, NCBiR, SwissPor, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Procter&Gamble​, Manpower, Carrefour, Cedo, Berry, Ergis, LocoTransSped.

Pasja: taniec towarzyski, kontakty z ludźmi;     

Motto: Kochaj grzesznika, nienawidź grzechu.


JOANNA MOKRZYCKA

Konsultant LMCG realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie zarządzania zmianą, tworzenia i optymalizacji procesów biurowych wykorzystujących narzędzia Lean oraz innowacyjne rozwiązania informatyczne.

Obecnie wspiera procesy oraz rozwój ludzi w międzynarodowej firmie świadczącej usługi IT Capgemini . Przez ostatnie lata prowadziła Departament Koordynacji Projektów i Analizy Biznesowej w obszarze IT w grupie kapitałowej KRUK S.A. Od 15 lat wspiera i optymalizuje procesy biurowe. Wdraża innowacyjne rozwiązania w zakresie wykorzystania systemów IT. Na co dzień pracuje w środowisku Lean. Twórca procesów zarządzania zmianą w systemach informatycznych oraz procesu ich zakupu. Odpowiedzialna za kreowanie nowych i optymalnych rozwiązań zaspokajających obecne i przyszłe wymagania biznesowe. Ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie Wymaganiami oraz Analiza Biznesowa na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowiskach: Menadżer Produktu, Menadżer Projektu, Kierownik Działu Operacji, Menadżer Zmiany Biznesowej, Kierownik Działu Analiz Biznesowych. Uwielbia pracę z ludźmi i nowe wyzwania.

Prywatnie uwielbia górskie wycieczki i mocno wierzy, że człowiek ma dwa życia! To drugie zaczyna się gdy odkryje, że ma tylko jedno.


MAŁGORZATA BEDNAREK

Senior Konsultant LMCG, certyfikowany Six Sigma Black Belt realizujący doradztwo oraz wdrożenia w zakresie metod i narzędzi: Trener TWI, standaryzacja, wizualizacja, system 5S, system sugestii pracowniczych, Problem Solving, KPI deployment, Hoshin Kanri, Gemba Kanri (Shopfloor Management) i inne zaawansowane z zakresu LEAN. Trener kompetencji miękkich jak: motywowanie, zarządzanie zmianą. Pełniła funkcję Continuous Improvement Managera oraz certyfikowanego Audytora BOS w Bombardier Transportation, CI Managera w Kompozyty sp. z o.o, aktualnie Lean Manager w SteriPack Medical Poland.

Realizowała projekty dla: Bombardier Transportation, MPWiK Wrocław, ABB, Lowara Vogel Polska, JTI Polska, Baumit , Pentair Polska, Stone Master SA, Aryzta, Plastic Omnium, SE Bordnetze Polska, Energetyka, Wielton, MALOW, NIVEA Beiersdorf Polska, Beiersdorf Austria, Organique, KRIS, DANONE Polska, Phoenix Contact, KIEL Polska, Wuppermann Polska, Kaufland, Santander Consumer Bank, BRAAS Monier, EJ Danpol, Vetoquinol Biowet, PKS Ostrowiec Świętokrzyski, Paged Meble, Neapco Europe, Anpharm, Dr Irena Eris, NSK Steering Systems, ZNTK Oława, Instytut Mechaniki, AKTIW,  Leader Logistics, NOWAK – Systemy obróbki betonu, Indesit-Whirlpool, Kompozyty sp. z o.o., SWM Poland, Polska Izba Mleka, Metsa Poland, Impel Business Solutions.

Wykładowca na studiach podyplomowych: „Akademia Kaizen” na Politechnice Warszawskiej,  SGH w Warszawie, WSIZ w Rzeszowie, PWSZ w Wałbrzychu oraz MBA Lean Management na WAB Wrocław.

Jako konsultant od ponad 11 lat zajmuje się wspieraniem organizacji w ciągłym doskonaleniu poprzez wdrażanie praktycznych i optymalnych rozwiązań. Jest pasjonatem w tym co robi, spełniając się w pracy bezpośrednio przy procesie na gemba.


Małgorzata Borowska

Konsultant specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym i optymalizacjach procesów. Pasjonatka rozwoju organizacji poprzez kształtowanie postaw pracowniczych i rozwijanie kompetencji managerskich.

Propaguje zasady szczupłego zarządzania wspierane ideami wellbeingu. Wspiera managerów i pracowników w budowaniu kultury organizacyjnej zapewniającej osiąganie celów w zespołach budowanych na zaufaniu i poczuciu psychologicznego bezpieczeństwa.

Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem w biznesie. Zarządzała obszarami produkcji, logistyki, administracji oraz wsparcia sprzedaży. Tworzyła i optymalizowała procesy w ramach kompleksowego zarządzania strategicznego oraz powiązania celów z misją i wizją organizacji.  Pełniła również rolę dyrektora ds. customer experience odpowiedzialnego za badanie poziomu satysfakcji Klienta i realizację działań w kierunku  poprawy kluczowych wskaźników.

Absolwentka 4 kierunków studiów „Marketing i Zarządzanie”, „Logistyka w biznesie”, „Zarządzanie jakością w nowoczesnej gospodarce”, „Six Sigma optymalizacja procesów”.

Certyfikowany Project Manager P2P, Change manager (ADKAR), Green Belt Six Sigma, dyplomowany Coach, certyfikowany konsultant MTQ 48 oraz Insigts Discovery. Wykładowca studiów MBA Wrocławska Akademia Biznesu oraz studiów podyplomowych WSB Wrocław i PWSZ Wałbrzych. Realizowała projekty szkoleniowe i optymalizujące procesy dla takich firm jak Aktiw Sp. z o.o., Instytut Mechaniki Sp. z o.o., Kompozyty Sp. z o.o., Polska Izba Mleka, Impel Business Solutions Sp. z o.o., NSK  Streering Systems Sp. z o.o., Metsa Tissue Krapkowice Sp. z o.o., KSM Poland Sp. z o.o i wielu innych.

Mówi o sobie: Lubię działać z wizją końca, podzielam opinię Anthony Robbinsa, że 
„W ŻYCIU WIELU LUDZI WIE, CO ROBIĆ, ALE MAŁO LUDZI ROBI TO, CO WIE… NIE WYSTARCZY TYLKO WIEDZIEĆ! MUSISZ PODJĄĆ DZIAŁANIE!”


Rafał Palonek

Dyrektor Zarządzający i Senior Konsultant realizujący doradztwo, szkolenia, wdrożenia w zakresie LEAN/KAIZEN oraz  kompetencji miękkich w tym coachingu i TWI. Prowadził wykłady na studiach podyplomowych Akademia KAIZEN na Politechnice Warszawskiej,  Lean w usługach w Szkole Głównej Handlowej Flow Management na WSIZ w Rzeszowie. Specjalizuje się w treningach, doradztwie oraz wsparciu  przedsiębiorstw w obszarze  wdrożenia KAIZEN, LEAN Management, jest ekspertem z obszaru organizacji produkcji. Doradza i prowadzi projekty w obszarze fundamentów KAIZEN, TPM (zgodnie z JIPM), GEMBA KANRI (Standaryzacja Menedżerska), HOSHIN KANRI, Problem Solving Story oraz Flow Management.

Pracował dla takich firm jak: Anton Haering, Amcor Rentsch, Arcelor Mittal, Bitron, BJB, Bombardier, Com40, Ekoland, Faurecia, Grupa Kęty, MZK Piła, Scania, TP SA, Viessmann, LEONI, Vectrix, NSK Steering Systems Poland, Vetoquinol, USP Zdrowie, AKTIW, WATS, Alfa Laval, Lindorff, Europejski Fundusz Leasingowy, Inventronics, Dakoma, Fanar.

Magister Inżynier zarządzania produkcją. Studia Podyplomowe : Coaching, Certyfikowany COACH KAIZEN Institute, Wykładowca na studiach podyplomowych na Politechnice Warszawskiej,  SGH w Warszawie, WSIZ   w Rzeszowie oraz PWSZ w Wałbrzychu.  Absolwent stypendium AOTS w Japonii, Stały autor artykułów dla kwartalnika Kaizen, TOP Logistyk oraz Production Manager.


Katarzyna Kaczmarek

Doświadczony konsultant z zakresu Lean Manufacturing, przeprowadziła około 1000  godzin warsztatów (5S, System sugestii pracowniczych, Mapowanie Strumienia Wartości, Standaryzacja, TPM, Visual Management).

Przygotowuje​ i realizuje projekty z zakresów logistyki wewnętrznej (Lean Logistics: Przepływ materiału, Kanban, Sito Glenday, analiza ABC, praca z częściami na magazynach wysokiego składowania, analiza zapasów produkcyjnych). Obecnie Leader Logistyki w dużym zakładzie produkcyjnym (automotiv).

Praktyk z 11 letnim doświadczeniem pracy w międzynarodowych firmach produkcyjnych w obszarach z branży telekomunikacyjnej, automotive i lotnictwa.  Ma doświadczenie dotyczące transferów produkcyjnych (nowe uruchomienia jak i przeniesienia produkcji). 

Aktywnie popularyzuje wiedzę dotyczącą Lean w praktyce. Przedstawia wdrożone narzędzia na produkcji poparte realnymi wynikami. Wdrożyła autorski program wspierający rozwój pracowników produkcji w zakresie Lean Manufacturing – podnoszenie kwalifikacji. ​

Realizuje studia z zakresu Narzędzia optymalizacji procesów w zakresie studiów MBA.

Realizacja projektów dla BSH, Corning Cable Systems, NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o., Wabco Polska,
WATS Sp. z o.o. SGL Carbon​, MAN, Collins Aerospace.

Prywatnie: Widzę szansę w problemach. ​

„Jeżeli nie ufamy sobie to nie ryzykujemy, jeśli nie ryzykujemy nie podejmujemy decyzji. Nie podejmowanie decyzji nie pozwala się w nic zaangażować co jest nowe i nieznane” .. Jacek Walkiewicz

Partner kierunku


https://www.facebook.com/watch/?v=2048476835493881