MBA Cybersecurity

MBA Cybersecurity

Tryb studiów: weekendowy (online) 
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry) 
Wymiar godzin: 200 godzin 
Język wykładowy: polski

O studiach 

Zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem odgrywają coraz większą rolę w działalności organizacji jak i w całej gospodarce. Nieustannie rośnie ilość i poziom istotności zagrożeń. Nie istnieją organizacje, które mogłyby powiedzieć, że są wolne od tego typu działań. Jednocześnie wszyscy podlegamy coraz to nowym przepisom, do których musimy się dostosować. W efekcie konieczne jest wykształcenie świetnie przygotowanej kadry menedżerskiej, która będzie w stanie skutecznie i efektywnie chronić aktywa organizacji. Nie wystarczy sama wiedza techniczna lub prawna, lecz należy spojrzeć na obszar cyberbezpieczeństwa szerzej, łącząc go ze strategią firmy lub instytucji.

Wrocławska Akademia Biznesu wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na dobrze przygotowanych menedżerów cyberbezpieczeństwa uruchamiając 2-semestralne studia MBA Cybersecurity. Tym co wyróżnia te studia są zajęcia prowadzone przez praktyków – osoby o dużych umiejętnościach, które na co dzień zajmują się bezpieczeństwem informacji w różnych sektorach gospodarki. Prowadzący zajęcia mają też doświadczenie w przekazywaniu swojej wiedzy i potrafią w czytelny sposób przedstawić nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia. Co jest istotne, zajęcia nie składają się tylko z wykładów, ale również z ćwiczeń, projektów i warsztatów, na których słuchacze będą mogli sprawdzić zdobytą wiedzę pod okiem specjalistów.

Wrocławska Akademia Biznesu dołożyła starań, aby zajęcia wzajemnie się uzupełniały pozwalając uzyskać spójną wiedzę z obszaru cyberbezpieczeństwa.

Główne korzyści:

 • Pozyskanie unikalnej i poszukiwanej wiedzy
 • Spotkania z osobami zawodowo zajmującymi się tematyką cyberbezpieczeństwa
 • Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na zajęciach praktycznych bazujących na rzeczywistych sytuacjach, które miały miejsce w różnego typu organizacjach
 • Zapoznanie się z aktualnymi zagrożeniami i sposobami reagowania na nie
 • Wszechstronne spojrzenie na cyberbezpieczeństwa – od podstaw technicznych poprzez regulacje prawne po inżynierię społeczną (socjotechnika)
 • Zbudowanie solidnych podstaw do uzyskania certyfikatów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i audytu bezpieczeństwa informacji

Studia MBA Cybersecurity kierowane są do następujących grup odbiorców:

 • osoby pełniące funkcje kierownicze na średnim oraz wyższym szczeblu zarządzania organizacją;
 • osoby przygotowujące się do awansu zawodowego na stanowiska menedżerskie;
 • osoby wykonujące zadania związane z cyberbezpieczeństwem;
 • osoby, które stawiają na rozwój osobisty poprzez inwestycję w swoją przyszłość.
L.P. NAZWA PRZEDMIOTU godziny: 
1. Wprowadzenie do zarządzania cyberbezpieczeństwem28 
2. Zarządzanie strategiczne16 
3. Zarządzanie projektami IT20 
4. Zarządzanie ryzykiem cyberbezpieczeństwa20 
5. Czynnik ludzki w cyberbezpieczeństwie i ataki socjotechniczne16  
6. Strategia cyberbezpieczeństwa24 
7. Ochrona przed cyberatakami24 
8. Minimalizacja skutków incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem20 
9. Audyt cyberbezpieczeństwa20 
10. Aktualne otoczenie cyberbezpieczeństwa: studia przypadków10 
11. Dyplomowanie
Język studiówOpłata wpisowaKOSZT STUDIÓW2 raty4 raty8 rat
PL400 PLN18 800 PLN 9 870 PLN5 053PLN2 585 PLN

ZNIŻKA:

DO 30 CZERWCA 15%
1.07 – 15.09 – 10%
ZNIŻKA DLA FIRM ZGŁASZAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 3 OSOBY: 20%

Program „Poleceni” – zyskaj do 550 zł dodatkowej zniżki.

skierowany jest do osób, które będą promowały Wrocławską Akademię Biznesu oraz przyczynią się do wzrostu liczby osób zrekrutowanych na rok akademicki 2022/2023 na Studia MBA i/lub Podyplomowe.


Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto: 

Bank Ochrony Środowiska

PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN

 Rok akademicki /academic year  2023/24Daty zjazdów / dates of classes
I SEMESTR1.21-22.10.2023
2.04-05.11.2023
3.25-26.11.2023
4. 09-10.12.2023
5.13-14.01.2024
6.10-11.02.2024
 (7.)(24-25.02.2024)
II SEMESTR1.09-10.03.2024
2.23-24.03.2024
3.13-14.04.2024
4.27-28.04.2024
5.11-12.05.2024
6.15-16.06.2024
(7.)(29-30.06.2024)

W pierwszej kolejności zachęcamy kandydatów do wypełnieniaformularza zgłoszeniowego on-line. Przypominamy jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet dokumentów, które można wysłać tradycyjnie drogą pocztową, skanem na adres [email protected] lub złożyć osobiście w biurze Centrum Studiów MBA i Podyplomowych.

Dokumenty rekrutacyjne

 • podanie o przyjęcie na studia
 • 2 egzemplarze umowy o naukę
 • dyplom (lub odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia) wraz z suplementem
 • CV
 • 1 zdjęcie o wymiarze 35×45 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • kopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej (400zł za studia w j. polskim, 450zł/100EUR za studia w j.angielskim) zł Opłatę prosimy kierować na niżej podane konto: Wrocławska Akademia Biznesu, Bank Ochrony Środowiska PL 76 1540 1030 2103 0004 9462 0004 – rachunek EURO; PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN, wpisując w tytule: MBA opłata wpisowa + imię i nazwisko kandydata

KONTAKT:

[email protected]

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Jaoda-Zywczyk__ResizedImageWzE1MCwyMjVd-1.jpg

Jagoda Żywczyk
Specjalista ds. studiów MBA
e-mail: [email protected]
telefon: +48 71 333 11 81
pokój 3/14

PRZEMYSŁAW SZCZUREK

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Z branżą IT związany od ponad 15 lat. Obecnie pełni funkcję Senior Managera ds. Bezpieczeństwa Informacji w TUV NORD Polska, gdzie odpowiada za rozwój usług związanych z normami: ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301 oraz tematyką Ochrony Danych Osobowych i Cyberbezpieczeństwa i TISAX. Posiada certyfikaty: Audytora Wiodącego ISO 27001, ISO 20000, Audytora Wewnętrznego ISO 22301, Incident Response Managera i Inspektora Ochrony Danych. Jest egzaminatorem dla Audytorów Wiodących SZBI akredytowanym przez PCA. Jako trener TUV NORD i wykładowca akademicki duży nacisk stawia na świadomość kadry.


ARTUR MARKIEWICZ

„Zajmuję się tematem bezpieczeństwa w sieci. Jestem fascynatem tego zagadnienia. Żyję bezpieczeństwem, żyję z bezpieczeństwa.”

 1. Cyber Security Consultant w Trecom Group – doradztwo w zakresie rozwiązań, konsultacje, inicjator, konsultant i koordynator projektów związanych z bezpieczeństwem. Trener z tematu cyberbezpieczeństwa dla użytkowników, liderów, administratorów;
 2. Pomysłodawca, trener, szkoleniowiec, właściciel projektu „cyberkurs.online szkolenia, cyberbezpieczeństwo”.
  tworzenie treści mówionej i pisanej
  – realizacja szkoleń online/offline, na żywo/nagrania, dla kadry IT/dla użytkowników
 3. Konsultant w: Miękko o it – wykorzystanie miękkich umiejętności w projektach IT;
  realizacja podcastu
  – tworzenie i realizowanie warsztatów i szkoleń
 4. Mentor Protyp, pierwszych kroków w IT, kariery i ścieżki rozwoju dla osób wchodzących w IT i już tam obecnych;
 5. Członek Stowarzyszenia ISSA Polska Stowarzyszenie ds Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych;
  – Dyrektor ds. Projektu Cyfrowy Skaut ISSA Polska, lider projektu Cyfrowy Skaut;

Twórca lokalnych społeczności ISSA Polska .local #ISSAPolskalocal;


BOGUSŁAW GĘBURA

Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, autor i prelegent wiodącego międzynarodowego stowarzyszenia bezpieczeństwa informacji – ISSA, lider lokalnej społeczności ISSA Polska, członek rady programowej inicjatywy edukacyjnej z zakresu cyberbezpieczeństwa ISSA Polska skierowanej do najmłodszych uczestników społeczności – Cyfrowy Skaut, wykładowca na podyplomowym programie Uniwersytetu Ekonomicznego z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Bogusław jest absolwentem politechniki Wrocławskiej na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, oraz Szkoły Głównej Handlowej, programu podyplomowego o specjalizacji Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji. Od blisko 10 lat związany z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie pełni funkcję Menedżera Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, jednocześnie będąc członkiem Zespołu Zarządzania Kryzysowego Uczelni.

Swą karierę rozpoczynał, i po części kontynuuje, jako Inżynier Sieciowy, gdzie od ponad 20 lat ma styczność  z najnowszymi rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa sieci, dostarczanych przez wiodących światowych producentów – m.in. Cisco Systems, wdrażając je na potrzeby biznesu. Ponadto, jako certyfikowany specjalista ds. cyberbezpieczeństwa CISSP (Certified Information Systems Security Professional), prowadzi audyty z zakresu bezpieczeństwa dla organizacji z sektora publicznego, akademickiego i biznesu.

W wolnym czasie Bogusław oddaje się krótkofalarstwu – tysiące łączności z prawie 150 krajami na wszystkich kontynentach, lubi dłuższe wycieczki rowerowe doceniając piękno Dolnego Śląska, oraz spotkania w gronie rodzinnym.


ŁUKASZ GUŹDZIOŁ


DARIUSZ JĘDRYCZEK