Zarządzanie Jakością w Branży Automotive

Zarządzanie Jakością w Branży Automotive

Rekrutacja otwarta!
Start studiów od października 2024.

Partner kierunku

Logo SQD alliance

Tryb studiów: weekendowy
Forma studiów: hybrydowa
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 168 godzin
Język wykładowy: polski
Forma zajęć: wykłady, warsztaty, ćwiczenia, case study


Zyskaj dodatkowe 3 kursy w cenie studiów na licencji VDA QMC:

 • VDA 6.3:2023
 • Auditor 1. i 2. strony IATF 16949
 • Auditor wyrobu VDA 6.5

Zastanawiasz się, czy warto wybrać studia podyplomowe zarządzanie jakością na WAB Wrocław? Branża automotive rozwija się bardzo dynamicznie i stale potrzebuje nowych, wykwalifikowanych pracowników, w tym kadry menedżerskiej. Wykorzystaj koniunkturę rynkową, zdobądź cenną wiedzę i zostań Managerem Jakości w tym sektorze. Jeżeli kontrola jakości w branży motoryzacyjnej albo zarządzanie procesami produkcyjnymi to zadania, którymi chcesz zajmować się w przyszłości, proponowane przez nas studia na pewno przybliżą Cię do celu. 

Polska branża automotive, to ponad 100 tys. osób, zatrudnionych w firmach zajmujących się produkcją samochodów, wytwarzaniem komponentów i części. To sektor, który rozwija się bardzo dynamicznie i stale potrzebuje nowych pracowników. Wszystko dlatego, że jakość w automotive musi być wysoka i spełniać międzynarodowe standardy. 

Certyfikaty


Zarządzanie jakością w branży automotive – studia podyplomowe

Studia podyplomowe zarządzanie jakością mają na celu nabycie przez uczestników specjalistycznej wiedzy, połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu zarządzania jakością w branży automotive. Program studiów Zarządzanie Jakością w Branży Automotive obejmuje kompletne wiadomości potrzebne do wykonywania funkcji kierowniczych, koordynacyjnych lub specjalistycznych w obszarach zarządzania jakością, takich jak np.: audytowanie, kluczowe metody jakości, 8D czy CSR.

W programie studiów zawarte zostały także tzw. „miękkie kompetencje menedżerskie”, niezbędne specjalistom z branży automotive do awansu na stanowiska kierownicze. Przedstawicielom innych branż studia oferują wiedzę specjalistyczną niezbędną do przebranżowienia się na automotive. 

 Wykłady, ćwiczenia i praktyczne warsztaty prowadzone są przez managerów i specjalistów z firmy SQD Alliance Sp. z o.o (dawniej Team Prevent Poland Sp. z o.o, ). W ramach studiów firma SQD Alliance przeprowadzi kursy nadające uprawnienia audytorom systemu oraz procesu na licencji VDA QMC, które wymagane są przez producentów samochodów. Oferta studiów jest bardzo korzystna, bo oprócz świadectwa ukończenia studiów masz możliwość otrzymania eCertyfikatów kwalifikacji audytora powiązanych z wpisem do niemieckiego rejestru.*
*(Wpis do rejestru niemieckiego jest możliwy po zakwalifikowaniu się na egzamin i zadaniu egzaminu na audytora; indywidualnej analizy w zakresie dopuszczenia do egzaminu na audytora można dokonać w SQD Alliance).”

Profil absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie jakością posiada usystematyzowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu branży automotive.

 • Studia przygotowane zostały przez SQD Alliance Sp. z o.o., firmę posiadającą, jako jedyna w Polsce, licencję VDA QMC (Stowarzyszenie Producentów Samochodowych oraz jednostka akredytująca w ramach IATF dla rynku motoryzacyjnego) na przeprowadzanie szkoleń z zakresu narzędzi jakości, wymogów standardów i podręczników jakościowych, nadawanie uprawnień audytorom branży motoryzacyjnej, co świadczy o wysokiej jakości kształcenia u najlepszych praktyków.
 • W ich trakcie można uzyskać ceryfikaty na licencji VDA QMC – uprawniające do audytowania, zarówno zgodnie z IATF 16949, jak i VDA 6.3, które akceptowane są przez producentów samochodów.
 • Uczestnicy studiów nabywają również umiejętności w zakresie tzw. „miękkich kompetencji menedżerskich”, które stwarzają specjalistom z branży automotive możliwości awansu na stanowiska kierownicze, co stanowić może kolejny istotny powód ubiegania się o podjęcie studiów na tym kierunku.

Plan studiów przewiduje również case study w zakładach produkcyjnych, dzięki czemu uczestnicy studiów będą mieli możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Wymiana kontaktów i doświadczeń, zarówno z prowadzącymi zajęcia praktykami, jak i innymi uczestnikami z branży stanowi dodatkowy atut udziału w tym niezwykle interesującym, praktycznym kierunku studiów. Dla wyróżniających się uczestników studiów podyplomowych może stać się szansą na uzyskanie miejsca pracy w firmach partnerskich.

Kim są adresaci kierunku Zarządzanie Jakością w Branży Automotive?

Studia podyplomowe Zarządzanie Jakością w Branży Automotive kierowane są do:

 • osób stawiających pierwsze kroki w branży automotive oraz specjalistów, którzy dążą do zdobycia specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do wykonywania funkcji na stanowiskach kierowniczych,
 • specjalistów z branży automotive, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje menedżerskie i przygotowują się do awansu na ścieżce swojej kariery,
 • przedstawicieli innych branż, którzy pragną poznać tajniki branży automotive, np. w celu zmiany miejsca pracy,
 • przedsiębiorców, którzy zamierzają rozpocząć działalność w branży automotive i chcą poznać tajniki zarządzania jakością,
 • wszystkich zainteresowanych zarządzaniem jakością oraz branżą automotive.

Jeśli interesują Cię też inne studia podyplomowe Wrocław, zachęcamy do zapoznania się z opisami pozostałych kierunków.

Nazwa przedmiotu
Zarządzanie procesowe w branży automotive 
Zaawansowane Planowanie Jakości Wyrobów wg APQP/VDA MLA
Komunikacja w branży automotive
Zatwierdzanie procesu produkcyjnego i wyrobu wg PPAP/VDA 2
Analiza systemów pomiarowych MSA
FMEA w branży automotive wg AIAG/VDA
Zarządzanie specyficznymi wymaganiami klientów
Statystyczne sterowanie procesem SPC
Ocenianie i motywowanie
VDA 6.3:2023 – Auditor procesu – kurs kwalifikacyjny na licencji VDA QMC 
Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – kurs kwalifikacyjny na licencji VDA QMC
Rozwiązywanie problemów metodą 8D
Budowanie zespołu i wystąpienia publiczne
Auditor wyrobu VDA 6.5 – kurs kwalifikacyjny na licencji VDA QMC
Case Study w zakładzie produkcyjnym
Dyplomowanie
Łączna liczba godzin: 168h

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowy plan zajęć opublikowanie zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Warunki zaliczenia

 • obecność na zajęciach (min. 80%)
 • zaliczenie przedmiotów 
 • zaliczenie końcowego egzaminu ustnego
 Rok akademicki / academic year  2024/2025Daty zjazdów / dates of classes
I SEMESTR1.26-27.10.2024
2.16-17.11.2024
3.30.11-1.12.2024
4. 14-15.12.2024
5.11-12.01.2025
6.25-26.01.2025
II SEMESTR1.08-09.03.2025
2.22-23.03.2025
3.05-06.04.2025
4.26-27.04.2025
5.17-18.05.2025
6.31.05-1.06.2025

Cena regularna:

 • Opłata roczna: 6 900 zł
 • Opłata semestralna: 2x 3 630 zł
 • Opłata w 4 ratach: 4x 1 900 zł
 • Opłata w 8 ratach: 8x 990 zł

Wpisowe: 250 zł

Zniżka na studia podyplomowe dla semestru zimowego:

 • 600 zł do 31.01.2024 r.
 • 500 zł w okresie 01.02.-30.06.2024 r.
 • 250 zł w okresie 01.07.-16.09.2024 r.

Dofinansowanie studiów podyplomowych

PROGRAM „POLECENI”

Możesz zyskać nawet 550 zł dodatkowej zniżki! Program skierowany jest do kandydatów i uczestników studiów podyplomowych, którzy będą promowali Wrocławską Akademię Biznesu oraz przyczynią się do wzrostu liczby osób zrekrutowanych na studia podyplomowe lub MBA.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

W ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 na rozwój kompetencji i kwalifikacji za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, przeznaczonych zostanie prawie 7 mld zł. Składają się na to środki z szesnastu programów regionalnych i krajowego programu Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju Społecznego.

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych jest w Bazie Usług Rozwojowych dzięki czemu możesz dofinansować swoje studia podyplomowe!

Aby uzyskać szczegóły dofinansowania skontaktuj się z odpowiednim URZĘDEM PRACY podlegającym pod Twój adres zameldowania lub skorzystaj z pomocy ZIELONEJ LINII.

ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW WAB

Wszyscy Absolwenci oraz obecni Studenci WAB, podejmujących naukę na studiach podyplomowych otrzymują:

 • rabat w wysokości 5% wartości opłaty rocznej
 • brak wpisowego (opłata poza zniżką – 250 zł)

ZNIŻKA RODZINNA

Jeżeli na Uczelni studiują w tym samym czasie osoby spokrewnione: rodzeństwo, małżeństwo, rodzice, dzieci, to każda z tych osób na czas równoległych studiów otrzymuje zniżkę 5% od opłaty rocznej.

ZNIŻKA FIRMOWA

 • Jeżeli na Uczelni studiują osoby z tej samej firmy, to każda z tych osób na czas równoległych studiów otrzymuje zniżkę 5% od opłaty rocznej.
 • Jeżeli na Uczelni studiują pracownicy firmy współtworzącej programy studiów podyplomowych oraz ich stali klienci, to każda z tych osób na czas studiów otrzymuje zniżkę 5% od opłaty rocznej.

* Powyższe zniżki się nie łączą.


Numer konta bankowego do wpłat

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:

Bank Ochrony Środowiska

PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001

 1. Wypełnij formularz rekrutacyjny w systemie IRK.
 2. Skompletuj dokumenty rekrutacyjne
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich)
  • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
  • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu
  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę
 3. Złóż dokumenty rekrutacyjne w Centrum Studiów MBA i Podyplomowych.

KONTAKT:

Weronika Bereska
Koordynator ds. Studiów Podyplomowych

pokoje 3/13 i 3/14
tel. +48 71 333 11 33
kom. +48 535 164 459
e-mail [email protected]
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00

BEATA PRASZCZYK

Opiekun kierunku

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz  Wydziału Techniki Ochrony Środowiska Międzynarodowego Instytutu Szkolnictwa Wyższego w Zittau (Niemcy).

Pracę zawodową rozpoczynała w niemieckim Instytucie Ochrony Środowiska w obszarze ekotoksykologii, od 1998 roku pomagała polskim firmom wdrażać System Zarządzania Środowiskowego zgodny z ISO 14001.

Od 2000 roku  związana z przemysłem motoryzacyjnym, początkowo jako Inżynier Jakości Dostawców w amerykańskiej firmie RDS, Manager ds. Jakości w niemieckim  Invenio,  od 2002 jako Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania (zgodnego z ISO/TS 16949:2002, ISO 14001, PN-N-18001), a od 2006 jako Dyrektor Działu Infrastruktury i Ciągłego Doskonalenia w korporacji TRW Automotive, w zakładzie w Czechowicach-Dziedzicach.

Od 2009 roku  związana z jednostką certyfikującą TÜV NORD posiadając uprawnienia auditora wiodącego (ISO 9001, ISO/TS 16949 – uprawnienia International Automotive Task Force) oraz trenera z zakresu motoryzacji, doskonalenia procesów  i ochrony środowiska. Pełniła dodatkowo funkcję Automotive Managera  TUV NORD w rejonie Europy Środkowej.

Współpracując z wyższymi uczelniami takimi jak Politechnika Śląska w Gliwicach, WSB w Dąbrowie Górniczej, WSB w Chorzowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, WAB w Wrocławiu i WSIIZ w Rzeszowie prowadziła zajęcia z tematyki zarzadzania jakością oraz pełni rolę opiekuna merytorycznego studiów podyplomowych „Zarzadzanie jakością w branży motoryzacyjnej”.

Od 2012 związana z Team Prevent Poland Sp. z o.o., obecnie SQD Aliance Sp. z o.o., pełni funkcję Dyrektora Departamentu QS PACT.


JUSTYNA DĄBROWSKA

Absolwentka Executive Master of Business Administration, Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu SWPS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w Polsce i na rynkach europejskich  w obszarach zarządzania jakością oraz auditowania.

Od 2000 roku  związana z przemysłem motoryzacyjnym, w szeroko pojętym zarządzaniu jakością, początkowo jako Quality Supervisor w firmie Faurecia, Kierownik ds. Jakości w austriackiej firmie voestalpine Rotec, Quality Leader w Wabco Polska Sp. z o.o., czy też Lider zarzadzania dostawcami w spółce Winkelmann.

Będąc Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością, była odpowiedzialna m.in. za wdrażanie rozwiązań i działań systemowych w międzynarodowych oddziałach spółek.

Od 2014 roku  współpracuje z jednostką certyfikującą posiadając uprawnienia auditora trzeciej strony na zgodność z IATF 16949:2016 oraz ISO 9001:2015 auditor wiodący – uprawnienia International Automotive Task Force) oraz trenera z zakresu motoryzacji.

Pełni także funkcję konsultanta i licencjowanego trenera posiadającego uprawnienia VDA QMC w zakresie VDA 6.3 oraz  IATF 16949 w SQD Alliance Sp. z o.o. (dawniej Team Prevent Poland Sp. z o.o.)

Od 2014 roku współpracuje z Uczelniami Wyższymi jako praktyk biznesowy. Wykłada na studiach podyplomowych, prowadzi grupy kompetencyjne i projektowe oraz szkolenia biznesowe z zakresu Lean Six Sigma, Agile Project Management, SCRUM, Team Building oraz technik miękkich.


MONIKA JANCEWICZ

Od 2014 roku współpracuje z Uczelniami Wyższymi jako praktyk biznesowy. Wykłada na studiach podyplomowych, prowadzi grupy kompetencyjne i projektowe oraz szkolenia biznesowe z zakresu Lean Six Sigma, Agile Project Management, SCRUM, Team Building oraz technik miękkich.

Od roku 2011 związana jest z firmą IBM Poland, gdzie pracowała jako Project Manager, potem jako certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt odpowiedzialna była za prowadzenie licznych projektów usprawnieniowych oraz zarządzaniem działem związanym z wdrażaniem Lean.

W 2014 roku objęła stanowisko Managera działu zarządzania projektami. W ramach swoich obowiązków zarządzała 30 osobowym zespołem, sprawowała nadzór nad prowadzonymi projektami oraz odpowiedzialna była za utrzymaniem standardów i jakości w firmie.


MARIUSZ FRANEK

Pracę zawodową rozpoczął w 2003 roku. Przez 16 lat związany z branżą motoryzacyjną. Ścieżkę zawodową rozpoczynał w Fiat – GM Powertrain jako operator maszyn CNC, a następnie kontroler jakości – metrolog. Kolejne etapy pracy zawodowej to stanowiska inżyniera jakości, a następnie kierownika działu jakości. Pasjonat współrzędnościowej techniki pomiarowej.

Od 2018r prowadzący własną działalność konsultingowo- szkoleniową, współpracujący z największymi firmami szkoleniowymi na terenie całej Polski.

Prowadzący szkolenia zarówno z metrologii, rysunku technicznego jak i systemów zarządzania jakością. Szkolenia przeprowadzane dla branży motoryzacyjnej, ale też lotniczej, AGD, medycznej, kolejowej i przemysłu ciężkiego.

Z SQD Alliance Sp. z.o.o. związany od 2019 roku jako trener zewnętrzny.


EMIL JUSZCZYK

Absolwent Politechniki Szczecińskiej oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Od roku 2003 związany jest z przemysłem motoryzacyjnym oraz zarządzaniem jakością. Swoja przygodę z jakością rozpoczynał w fabryce Volkswagena w Poznaniu na stanowisku specjalisty jakości w dziale zapewnienia jakości części zakupowych. Od roku 2012 kontynuował pracę w zakładzie produkującym stelaże foteli samochodowych Sitech Sp. z o.o. w Polkowicach. W tym okresie został certyfikowanym auditorem procesu VDA 6.3 oraz specjalistą wiodącym ds. zapewnienia jakości dostawców. Łącznie w koncernie Volkswagena spędził kilkanaście lat. W ostatnim okresie zajmował się rozwojem dostawców grupy SCS.

Swoje doświadczenie zbierał głównie w obszarach zatwierdzania procesu i wyrobu, zapewnienia stopnia dojrzałości nowych projektów, planowania i realizacji auditów procesu (w tym analizie potencjału) oraz rozwoju dostawców.

Od roku 2013 jest certyfikowanym auditorem procesu VDA 6.3, a od 2020 roku licencjonowanym trenerem posiadającym uprawnienia VDA QMC w zakresie szkoleń VDA 6.3.

Od roku 2020 współpracuje z SQD Alliance Sp. z o.o. jako trener.


JURAJ KULESZA

Absolwent Wydziału Mechatroniki Uniwersytetu Trencziańskiego w Trenčíne na Słowacji ze specjalizacją Zarządzanie Jakością Systemów Mechatronicznych.
Pracę zawodową rozpoczynał w 2003 roku w słowackiej firmie szkoleniowej ACB spol. s r.o. jako trener i szkoleniowiec z zakresu ISO/TS 16949, ISO 9001, auditowania systemów zarządzania jakością i PPAP.
Od 2005 roku  związany z przemysłem motoryzacyjnym, początkowo jako Kierownik Kontroli Jakości, następnie jako Kierownik Jakości w czeskiej firmie Zálesí a.s. w Luhačovicích, od 2008 roku jako Specjalista ds. serwisu jakościowego klienta, następnie od 2009 jako Kierownik Kontroli jakości w korporacji HUF w zakładzie w Tychach, od 2013 jako Kierownik w dziale jakości w koreańskiej korporacji HANIL E-HWA w zakładzie w Ustroniu, od 2018 jako Menadżer Jakości w niemieckiej korporacji w zakładach PROSEAT Czechowicach-Dziedzicach oraz Bielsko-Białej a obecnie od 2021 jako Menadżer Jakości w niemieckiej korporacji ISRINGHAUSEN w Gliwicach.

Od 2014 związany z SQD Alliance Sp. z o.o. (dawniej Team Prevent Poland Sp. z o.o.). Obecnie pełni funkcję konsultanta i licencjonowanego trenera posiadającego uprawnienia VDA QMC w zakresie IATF 16949, VDA2, VDA 6.5 oraz Core Tools.


DOMINIK DYTKO

Absolwent wyższej szkoły humanistyczno-ekonomicznej w Łodzi na kierunku informatyka, na specjalizacji sieci internetowe.  

Pracę zawodową związaną z przemysłem motoryzacyjnym rozpoczął w 2006 r Zakładach Badań i Atestacji ZETOM Katowice. Pracował jako specjalista ds. wzorcowania oprzyrządowania pomiarowego w pracowni długości i kąta, gdzie uzyskał akredytację PCA  na sprawdzanie oraz wzorcowanie oprzyrządowania pomiarowego takiego jak mikroskopy, projektory pomiarowe, suwmiarki, mikrometry zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Uzyskał również uprawnienia jako auditor wewnętrzny systemów jakości. 

Od roku 2007 związany bezpośrednio z przemysłem motoryzacyjnym, gdzie kontynuował pracę w laboratorium pomiarów precyzyjnych długości i kąta. Zajmował się wzorcowaniem oraz nadzorem oprzyrządowania pomiarowego.  W 2013 ukończył studia Politechniki śląskiej w Gliwicach na kierunku Zarządzanie jakością w Przedsiębiorstwie. 

Od roku 2016 związany z Autoneum Poland, gdzie pracował jako inżynier jakości klienta, zajmował się głównie klientem VW, uzyskał również uprawnienia auditora procesu VDA 6.3, D/TLD. Głównie zajmował się rozwiązywaniem problemów jakościowych, zatwierdzeniami wyrobu i procesu. Auditował procesy wytwarzania oraz przeprowadzał audity D/TLD.

Kolejne doświadczenia zawodowe zdobywał od roku 2019 w Lear Corporation jako inżynier jakości klienta. Uczestniczył od strony jakościowej we wdrożeniu i uruchomieniu projektu dla klienta Daimler w systemie JIT. Brał aktywny udział w rozwiązywaniu problemów w łańcuchu dostaw. 

Od 2021 roku związany z firmą SQD Alliance Sp. z o.o. jako trener i konsultant. 

 W wolnych chwilach spędza czas na projektowaniu oraz wytwarzaniu mebli industrialnych. 


ANNA NIEDŹWIEDZKA-KUBIENIEC

Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Technische Universität Clausthal oraz Akademii Humanitas.

Zawodowo od samego początku związana z branżą motoryzacyjną. Posiada 20-letnie doświadczenie zdobywane w obszarach zarządzania jakością, nadzorowania wymagań oraz audytowania, które zdobyła pracując u dostawców rzędu 1 (Tier 1), oraz audytując organizacje pod kątem obowiązujących wymagań.

Posiada uprawnienia VDA QMC w obszarze: Core Tools, kwalifikowanego auditora 1. i 2. strony IATF 16949 oraz kwalifikowanego auditora 1.i 2. strony VDA 6.1.

Aktualnie zajmuje się szkoleniami, audytowaniem i konsultacjami z dziedziny motoryzacyjnej. Jest doświadczonym auditorem IATF 16949 i wykwalifikowanym trenerem VDA QMC – biura nadzorczego IATF. Posiada unikatowe kwalifikacje nadane przez organizację IATF do prowadzenia szkoleń dla przyszłych auditorów 3 strony IATF – auditorów jednostek certyfikujących. Na bieżąco śledzi nowe wymagania w branży motoryzacyjnej, dzieląc się swym doświadczeniem i wiedzą jako praktyk w trakcie szkoleń, wykładów, jak i w artykułach które pisze m.in. dla śląskiego klastra motoryzacyjnego SA&AM.

Prywatnie miłośniczka psów,  interesuje się fotografią oraz obróbką zdjęć.


AGNIESZKA BUGAJ

Certyfikowany coach Międzynarodowej Federacji Coachów ICF na poziome PCC – Professional Certified Coach. Psycholog – ukończyła psychologię w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 8 lat doświadczeń na rynku jako profesjonalny coach w projektach coachingowych dla kadry menedżerskiej, zrealizowanych 2000 godzin coachingu.

10 lat doświadczeń na rynku szkoleniowym i konsultingowym oraz doświadczenie jako HR w ogólnopolskiej firmie handlowej. Autor i realizator programów szkoleniowych m.in z zakresu rozwoju umiejętności menedżerskich, coachingu, efektywności osobistej i biznesowej ponad 3000 godzin szkoleniowych.

Wykładowca z tematyki coachingu na uczelniach krakowskich i łódzkich.
Członek: ICF Global i ICF Polska oraz Mentor w procesach certyfikacji ICF


ALEKSANDER KULESZ

Absolwent Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej Wydziału Budowy Maszyn z ukończonym stopniem inżyniera mechanika w roku 2001. W 2016 roku uzyskał tytuł mgr inż. zarządzania produkcją Wydziału Budowy Maszyn Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Od zawsze związany zawodowo z zarządzaniem jakością, początkowo jako pracownik jakości, a później na stanowiskach kierowniczych w zakładach zajmujących się malowaniem, cynkowaniem, obróbką metali i żeliw, spawaniem, zgrzewaniem, produkcją uszczelek, tworzyw sztucznych oraz montażem podłokietników i zagłówków samochodowych. Od roku 2017 trener/konsultant w SQD Alliance Sp. z o.o. (wcześniej Team Prevent) z zakresu norm ISO, standardu IATF 16949 oraz podręczników branżowych VDA oraz AIAG. Czynny certyfikowany auditor wg podręcznika VDA 6.3.


MARIUSZ STRYNIAK

Licencjonowany przez VDA QMC auditor IATF 16949 1. i 2. strony, zewnętrzny auditor procesu VDA 6.3 oraz produktu VDA 6.5. Zdobył ponad 20-letnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej, pracując na stanowiskach specjalisty ds. przygotowania produkcji, inżyniera jakości oraz kierownika jakości, głównie w firmach będących dostawcami pierwszego rzędu, m.in. Saint Gobain czy Magna. Uczestniczył w projektach benchmarkingowych w zakresie jakości, wizytując zakłady produkcyjne i rozwojowe w Europie oraz w Kanadzie i Chinach. Szeroką wiedzę teoretyczną połączoną z bogatą praktyką i mnogością przykładów z powodzeniem wykorzystuje podczas szkoleń, konsultacji i auditów związanych z IATF 16949, VDA 6.3 i VDA 6.5.


ŁUKASZ SZATKOWSKI

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność Inżynieria Jakości). W branży motoryzacyjnej pracuje od 2010 roku. Zdobył doświadczenie w międzynarodowych organizacjach dostarczających swoje wyroby do klientów z grupy VW oraz Iveco, Peugeot, Ford z poziomu Tier 1. Pracował na stanowisku Inżyniera Produktu/Procesu, Specjalisty ds. Procesu i Nowych Technologii, Kierownika Planowania Jakości i Nadzoru nad Dopuszczeniem Maszyn/Laboratorium, Kierownika Inżynierii Procesu i Utrzymania Ruchu. Obecnie pracuje na stanowisku trenera/konsultanta, specjalizując się w systemach zarządzania jakością, narzędziach jakości stosowanych m. in. w branży motoryzacyjnej.

Co myślą o kierunku nasi studenci?

Opinie uczestników XII edycji studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością w Branży Automotive w WAB:

Opinie uczestników XIII edycji studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością w Branży Automotive w WAB:

https://www.facebook.com/watch/?v=1055179662512631