Akademia Cisco – 3 semestry

Akademia Cisco – 3 semestry

Tryb szkolenia: Stacjonarne
Wymiar godzin:
3 semestry
Cena kursu: Kurs jest darmowy

Opis projektu

Cisco Networking Academy Program jest kompletnym trzy semestrowym kursem, w czasie którego prowadzone są wykłady, ćwiczenia i laboratoria związane z zagadnieniami dotyczącymi projektowania, budowania i administrowania sieciami komputerowymi. W celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia we wszystkich Akademiach na całym świecie Cisco opracowało jednolity schemat nauczania.

Zajęcia odbywają się w sali wyposażonej w multimedialne komputery podłączone do Internetu, urządzenia CISCO. Podczas zajęć studenci zapoznają się z zasadami działania sieci komputerowych, stosowanych w nich technologii i protokołów. Wszystkie zajęcia prowadzone są pod okiem doświadczonych instruktorów, istnieje więc możliwość wyjaśniania niezrozumiałych dla studentów zagadnień.

Każdy student uzyskuje swoje konto w serwisie Cisco, dzięki któremu uzyskuje dostęp do materiałów szkoleniowych, pomocy naukowych oraz możliwość zdawania egzaminów.

Egzaminy do szkolenia

W trakcie trwania semestrów zaliczenia poszczególnych partii materiału oraz egzaminy końcowe (teoretyczne) odbywają się w salach laboratoryjnych za pośrednictwem Internetu. Każdy semestr wieńczy także egzamin praktyczny weryfikujący umiejętności wykorzystania poznanej podczas zajęć wiedzy i pozwalający na zdobycie pożądanych przez pracodawców umiejętności praktycznych.

Nowy kurs CCNA v7 i nowy egzamin CCNA koncentrują się na trzech głównych obszarach tematycznych, tj.

 • Podstawy działania sieci IP – 75%
 • Bezpieczeństwo – 15%
 • Automatyzacja – 10%

Metodyka prowadzenia zajęć

Program nauczania Cisco Networking Academy uwzględnia bieżące trendy w metodyce kształcenia, wiedza przekazywana jest przy stosowaniu różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć wykładowych, są przewidziane liczne zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów oraz pełen zestaw środków i narzędzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy. Program akademii sieciowej Cisco jest stale i na bieżąco aktualizowany.

Program Cisco Networking Academy realizuje w praktyce hasło nauczania internetowego (e-nauczanie). Centralny serwer edukacyjny CNAMS (http://www.netacad.com) udostępnia akademiom pełny zestaw materiałów dydaktycznych oraz narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami programu. Dodatkowo CNAMS umożliwia bieżące testowanie nabytej wiedzy, śledzenie postępów nauczania oraz utrzymywanie odpowiedniej jakości kształcenia.

Dlaczego warto skorzystać?

Szkolenia umożliwiają poznanie teoretycznych i praktycznych tajników najnowszych technologii i rozwiązań sieciowych. Przygotowują one do egzaminu umożliwiającego uzyskanie prestiżowego, uznawanego na całym świecie certyfikatu CCNA oraz podjęcia pracy w charakterze administratora sieci komputerowych.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: [email protected]

Część I – Introduction to Networks v7.0 (ITN)

 • Sieci dzisiaj
 • Podstawowa konfiguracja przełącznika i urządzeń końcowych
 • Protokoły sieciowe i modele sieci
 • Warstwa fizyczna
 • Systemy liczbowe
 • Warstwa łącza danych
 • Sieć Ethernet
 • Warstwa sieci
 • Rozwiązywanie adresów (ARP i Neighbor Discovery)
 • Podstawowa konfiguracja routera
 • Adresacja IPv4
 • Adresacja IPv6
 • ICMP
 • Warstwa transportowa
 • Warstwa aplikacji
 • Podstawy bezpieczeństwa sieci – hardening urządzeń
 • Budowanie małych sieci

Część II – Switching, Routing, and Wireless Essentials v7.0 (SRWE)

 • Podstawowa konfiguracja urządzeń
 • Koncepcja przełączania ramek
 • Wirtualne sieci LAN
 • Inter-VLAN rouitng
 • Protokoły drzewa opinającego
 • Agregacja portów
 • DHCP dla IPv4
 • Bezstanowa autokonfigracja adresów i DHCP dla IPv6
 • First Hop Redundancy Protocols
 • Bezpieczeństwo sieci LAN
 • Sieci bezprzewodowa – koncepcja działania i podstawowa konfiguracja
 • Routing statyczny dla IPv4 i IPv6

Część III – Enterprise Networking, Security, and Automation v7.0 (ENSA)

 • Jednoobszarowy OSPFv2
 • Bezpieczeństwo sieci
 • Listy kontroli dostępu
 • Translacja adresów sieciowych
 • Sieci rozległe
 • Wirtualne sieci prywatne i IPSec
 • Podstawy Quality of Service (QoS)
 • Monitorowanie i zarządzanie siecią
 • Wirtualizacja sieci
 • Automatyzacja sieci

Zgłoszenia i pytania proszę kierować na adres: [email protected]

Firma Cisco Systems została utworzona w 1984 roku przez grupę informatyków Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii, poszukujących prostej metody łączenia różnych systemów komputerowych. Obecnie Cisco jest międzynarodowym koncernem zatrudniającym ponad 34 000 pracowników w 75 państwach świata. W 1997 roku Cisco Systems uruchomiła Program Akademii Sieci Komputerowych Cisco (Cisco Networking Academy Program – CNAP), który w Polsce realizowany jest od 2000 roku we współpracy z ponadgimnazjalnymi szkołami średnimi oraz uczelniami wyższymi.

Program Akademii Sieci Komputerowych Cisco nie jest programem nastawionym na zysk, jest ukierunkowany na prowadzenie szkoleń w zakresie technologii sieciowych, oferuje uczestnikom możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych.
Taka wiedza stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy, jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej i dalszego studiowania zagadnień związanych ze złożonymi sieciami komputerowymi.

Szkolenia przygotowują do zdawania egzaminów oraz uzyskiwania certyfikatu Cisco. Certyfikat Cisco to międzynarodowy dokument potwierdzający umiejętności zawodowe. Jest honorowany na całym świecie, potwierdza wysoki poziom wiedzy oraz znajomość rozwiązań technologicznych firmy Cisco Systems.

Program Akademii Lokalnej Cisco realizowany jest w ciągu trzech semestrów. W ramach szkolenia realizowane są zajęcia praktyczne w specjalistycznym laboratorium, wykłady prowadzone są przez certyfikowanych instruktorów a sprawdziany przeprowadzane online na serwerze Cisco. Dla słuchaczy przygotowane są również materiały w formie elektronicznej dostępne przez Internet.