Profesjonalny mediator

Profesjonalny mediator

Rekrutacja otwarta!
Start studiów od października 2024.

Tryb studiów: weekendowy
Forma studiów: hybrydowa
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 160 godzin
Język wykładowy: polski
Forma zajęć: wykłady, warsztaty, ćwiczenia

Profesjonalny mediator  to studia podyplomowe skierowane do wszystkich osób posiadających dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych. Uregulowania prawne zmierzają do ukonstytuowania się profesji mediatora oraz podkreślenia doniosłości jego roli w procesie legislacyjnym. Odpowiadając na te potrzeby powstał program studiów podyplomowych, który w pełni przygotowuje do zawodu, a także otworzy ścieżkę kariery w obszarze prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych. Program studiów jest dostosowany do tych, którzy po raz pierwszy zetkną się z materią mediacji, jak i dla tych którzy posiadają doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi, w pracy psychologa, negocjatora czy prawnika.  Dla nich to możliwość weryfikacji dotychczas podejmowanych na tym polu działań, a także sposób poszerzenia wiedzy i zastosowania jej w nowych kontekstach. Studia stanowią niepowtarzalną okazję do zdobycia wiedzy na temat rozwiązywania sporów cywilnych w mediacjach sądowych i pozasądowych w oparciu o praktyczne zastosowanie technik negocjacyjnych oraz komunikacji interpersonalnej. To także okazja do zdobycia umiejętności w zakresie stosowania i interpretacji prawnych uregulowań mediacji oraz wykształcenia dobrych praktyk mediacyjnych. 

Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia absolwentom wpis na listy mediatorów prowadzone przy Sądach Okręgowych w całej Polsce, a dodatkowo przygotowuje do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez certyfikowane instytucje z nadania Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Atutem studiów podyplomowych jest współpraca z sędziami sądów powszechnych, mediatorami z dorobkiem zawodowym i szkoleniowym oraz wykładowcami i jednocześnie egzaminatorami instytucji walidujących.

Adresaci kierunku

Grupa docelowa dla kierunku  Profesjonalny mediator to absolwenci studiów wyższych, którzy: 

 • planują podnieść swoje kwalifikacje,  
 • zamierzają współpracować z sądami powszechnymi 
 • planują otworzyć własną Kancelarią Mediatora 
 • chcących uzyskać nowy zawód i dodatkowe źródło zarobku 
 • zamierzają wykonywać zawód mediatora w swoim miejscu pracy, np.: zakład pracy, związki zawodowe, szkoła, urząd, poradnie i wszędzie tam, gdzie mediator jest potrzebny. 

Profil Absolwenta

Studia podyplomowe Profesjonalny mediator we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych mają na celu nabycie przez uczestników studiów wiedzy oraz kompetencji w zakresie:

 • samodzielnego wykonywania zawodu mediatora we własnej kancelarii 
 • profesjonalnego prowadzenia mediacji w miejscu pracy 
 • prowadzenie mediacji na zlecenie sądów powszechnych  
I. Moduł psychologiczno-praktyczny 
Teoria konfliktu i komunikacja interpersonalna 
Techniki perswazji, wywierania wpływu i manipulacji 
Psychologiczne aspekty prowadzenia mediacji 
Techniki negocjacyjne  
Mediacja w praktyce 
II. Moduł prawno-ekonomiczny 
Mediacje gospodarcze 
Mediacje ekonomiczno-finansowe 
Mediacje cywilne (rodzinne, pracownicze, dziedziczenie, dział spadku, podział majątku) 
Praktyczne aspekty przygotowania ugód 
Administracyjno-finansowe aspekty pracy mediatora 
Łączna liczba godzin studiów: 160h

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowy plan zajęć opublikowanie zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Warunki zaliczenia

 • 80% test/projekt/test
 • 15% ćwiczenie na zajęciach
 • 5% aktywność na zajęciach
 Rok akademicki / academic year  2024/2025Daty zjazdów / dates of classes
I SEMESTR1.26-27.10.2024
2.16-17.11.2024
3.30.11-1.12.2024
4. 14-15.12.2024
5.11-12.01.2025
6.25-26.01.2025
II SEMESTR1.08-09.03.2025
2.22-23.03.2025
3.05-06.04.2025
4.26-27.04.2025
5.17-18.05.2025
6.31.05-1.06.2025

Cena regularna:

 • Opłata roczna: 5 200 zł
 • Opłata semestralna: 2x 2 730 zł
 • Opłata w 4 ratach: 4x 1 430 zł
 • Opłata w 8 ratach: 8x 750 zł

Wpisowe: 250 zł

Zniżka na studia podyplomowe dla semestru zimowego:

 • 600 zł do 31.01.2024 r.
 • 500 zł w okresie 01.02.-30.06.2024 r.
 • 250 zł w okresie 01.07.-16.09.2024 r.

Dofinansowanie studiów podyplomowych

PROGRAM „POLECENI”

Możesz zyskać nawet 550 zł dodatkowej zniżki! Program skierowany jest do kandydatów i uczestników studiów podyplomowych, którzy będą promowali Wrocławską Akademię Biznesu oraz przyczynią się do wzrostu liczby osób zrekrutowanych na studia podyplomowe lub MBA.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

W ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 na rozwój kompetencji i kwalifikacji za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, przeznaczonych zostanie prawie 7 mld zł. Składają się na to środki z szesnastu programów regionalnych i krajowego programu Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju Społecznego.

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych jest w Bazie Usług Rozwojowych dzięki czemu możesz dofinansować swoje studia podyplomowe!

Aby uzyskać szczegóły dofinansowania skontaktuj się z odpowiednim URZĘDEM PRACY podlegającym pod Twój adres zameldowania lub skorzystaj z pomocy ZIELONEJ LINII.

ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW WAB

Wszyscy Absolwenci oraz obecni Studenci WAB, podejmujących naukę na studiach podyplomowych otrzymują:

 • rabat w wysokości 5% wartości opłaty rocznej
 • brak wpisowego (opłata poza zniżką – 250 zł)

ZNIŻKA RODZINNA

Jeżeli na Uczelni studiują w tym samym czasie osoby spokrewnione: rodzeństwo, małżeństwo, rodzice, dzieci, to każda z tych osób na czas równoległych studiów otrzymuje zniżkę 5% od opłaty rocznej.

ZNIŻKA FIRMOWA

 • Jeżeli na Uczelni studiują osoby z tej samej firmy, to każda z tych osób na czas równoległych studiów otrzymuje zniżkę 5% od opłaty rocznej.
 • Jeżeli na Uczelni studiują pracownicy firmy współtworzącej programy studiów podyplomowych oraz ich stali klienci, to każda z tych osób na czas studiów otrzymuje zniżkę 5% od opłaty rocznej.

* Powyższe zniżki się nie łączą.


Numer konta bankowego do wpłat

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:

Bank Ochrony Środowiska

PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001

 1. Wypełnij formularz rekrutacyjny w systemie IRK.
 2. Skompletuj dokumenty rekrutacyjne
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich)
  • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
  • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu
  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę
 3. Złóż dokumenty rekrutacyjne w Centrum Studiów MBA i Podyplomowych.

KONTAKT:

Weronika Bereska
Koordynator ds. Studiów Podyplomowych

pokoje 3/13 i 3/14
tel. +48 71 333 11 33
kom. +48 535 164 459
e-mail [email protected]
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00

ALICJA KUSAK

Opiekun kierunku

Dyplomowany mediator. Uzyskała CERTYFIKAT w języku polskim i angielskim honorowany w Unii Europejskiej na podstawie walidacji w ramach kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studia Podyplomowe Mediacje w Biznesie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Studia Podyplomowe Prawo rodzinne z elementami psychologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w trakcie 5 roku studiów na Wydziale Prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie; w latach 2004 –2018 wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Mediator w zespole firmy prawniczej Legal Vision Sp. z o.o., współtwórca i członek zarządu FUNDACJI DLA MEDIACJI, trener technik negocjacyjnych i mediacyjnych. Doświadczony mediator – od 2015 roku nieprzerwanie i systematycznie wyznaczana przez sądy powszechne do prowadzenia postępowań gospodarczych i cywilnych, współpracuje z kancelariami z całej Polski. Specjalizuje się w mediacjach gospodarczych; w czasie trwania kariery była mediatorem w kilkudziesięciu sporach z udziałem banków i instytucji finansowych. Wpisana na listę mediatorów stałych Sądu Okręgowego we Wrocławiu i Sądu Okręgowego w Warszawie. Mediator w Centrum Mediacji i Arbitrażu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego specjalizujący się m.in. mediacjach dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych do waluty obcej, których liczba wynosi 235 (do 15.10.2022 r.). Pełni funkcję konsultanta ds. szkoleń przy Związku Zawodowym Pracowników Ruchu Ciągłego w spółce TAURON. Należy do elitarnego grona mediatorów specjalizujących się w prowadzeniu postępowań mediacyjnych w trybie Konwencji Haskiej o uprowadzenia i zatrzymania rodzicielskie. Współtwórca i koordynator Ogólnopolskich Konferencji Mediacyjnych oraz programów szkoleniowych i stażowych dla przyszłych mediatorów przy FUNDACJI DLA MEDIACJI.


MONIKA BIAŁA

Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w wydziale cywilnym. 

Absolwentka studiów podyplomowych “Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej” (Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii) oraz “Prawo Cywilne dla Sędziów” (PAN w Warszawie). 

Posiada doświadczenie dydaktyczne – m.in.: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Studium Podyplomowe „Mediacje”, Krajowa Szkoła Sędziów i Prokuratorów; wykładowca na szkoleniach z zakresu postępowania cywilnego i egzekucji oraz konferencjach m.in. w zakresie informatyzacji sądownictwa, zastosowania nowych technologii w postępowaniu cywilnym, w procesie windykacji. Prowadzi szkolenia adwokatów i radców prawnych. 

W 2012/2013r. delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, gdzie pracowała przy wdrażanych ówcześnie, jak i powstających, projektach z zakresu informatyzacji postępowań sądowych, m.in. przy projektach: e-protokół – nagrywanie rozpraw, Elektroniczne potwierdzenie odbioru, Portal informacyjny, Portal orzeczeń, elektroniczna księga wieczysta, a także przy pracach legislacyjnych nad regulacjami prawnymi dotyczącymi nowych technologii. 

 Aktualnie orzeka w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu. 

Monika Biała

EWA ELŻBIETA WALIGÓRA

 • Mediator stały Sądu Okręgowego we Wrocławiu i w Świdnicy oraz Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego 
 • Członek Zarządu w Fundacja dla mediacji 
 • Mediacjami zajmuje się od 2018 roku; dorobek zawodowy to około 200 przeprowadzonych procesów mediacyjnych. 
 • Biegła Sądowa z zakresu ekonomii; opiniuje w sprawach gospodarczych, finansowych (kredyty, pożyczki, leasingi), restrukturyzacyjnych, upadłościowych oraz przestępczości gospodarczej; dorobek zawodowy to 60 wydanych ekspertyz na zlecenia Sądów, Policji i Prokuratury. 
 • Doradca restrukturyzacyjny licencja nr 1394 
 • Członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych – Samorząd Zawodowy Doradców Restrukturyzacyjnych 
 • W latach 2017/2018 prokurent samoistny i główna księgowa w Kancelaria Syndyka „ADE” sp. z o.o. w Świdnicy 
 • Certyfikat Księgowy Centrum Informacji Księgowej nr 75607/2018 potwierdzający kwalifikacje do prowadzenia usług księgowych 
 • Absolwentka Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu w zakresie Master of Business Administration 
 • Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 
 • Złożony z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną wyznaczoną przez Ministra Skarbu Państwa 
 • Absolwentka Wyższej Szkoła Zarządzania – The Polish Open Unversity w Warszawie; Wydział Zarządzania Biznesem 
 • Thames Valley University London – Diploma in Higher Education, Bachelor of Business Administration 
 • Ponad 25 lat doświadczenia w biznesie JDG – handel i usługi dla biznesu (consulting biznesowy, biznes plany, pozyskiwanie środków na działalność). 

PAWEŁ ANTCZAK

Sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Od 2001 roku orzeka w X Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Od 2015 roku pełni funkcję przewodniczącego tego Wydziału. Koordynator ds. mediacji w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym. W 2008 roku stażysta w szwedzkim Sądzie Pracy
w Sztokholmie (Arbetsdomstolen), w ramach programu European Judicial Training Network Exchange Programme for Judicial Authorities.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, oraz studiów podyplomowych prawa konstytucyjnego. Wykładowca Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w ramach Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Prowadził także wykłady z zakresu prawa pracy dla radców prawnych, oraz stale współpracuje z Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi
w ramach szkolenia aplikantów adwokackich.


Dr Barbara Kobzarska-Bar

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, magister filologii germańskiej. Główne obszary działalności dydaktycznej: komunikacja, coaching, negocjacje i mediacje. Trener biznesu, specjalność: umiejętności menedżerskie, coaching. Autorka publikacja dotyczących autowizerunku publicznego, komunikacji, kompetencji miękkich. Autorka artykułów o komunikacji w zespołach pracowniczych, motywacji pozytywnej, kształtowaniu autowizerunku. Zainteresowania badawcze: zarządzanie emocjami. Mediator stały przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, tłumacz języka niemieckiego.