Profesjonalny mediator

Profesjonalny mediator

Rekrutacja otwarta! Start studiów od października 2024.

Tryb studiów: weekendowy
Forma studiów: hybrydowa
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 160 godzin
Język wykładowy: polski
Forma zajęć: wykłady, warsztaty, ćwiczenia

Profesjonalny mediator  to studia podyplomowe skierowane do wszystkich osób posiadających dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych. Uregulowania prawne zmierzają do ukonstytuowania się profesji mediatora oraz podkreślenia doniosłości jego roli w procesie legislacyjnym. Odpowiadając na te potrzeby powstał program studiów podyplomowych, który w pełni przygotowuje do zawodu, a także otworzy ścieżkę kariery w obszarze prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych. Program studiów jest dostosowany do tych, którzy po raz pierwszy zetkną się z materią mediacji, jak i dla tych którzy posiadają doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi, w pracy psychologa, negocjatora czy prawnika.  Dla nich to możliwość weryfikacji dotychczas podejmowanych na tym polu działań, a także sposób poszerzenia wiedzy i zastosowania jej w nowych kontekstach. Studia stanowią niepowtarzalną okazję do zdobycia wiedzy na temat rozwiązywania sporów cywilnych w mediacjach sądowych i pozasądowych w oparciu o praktyczne zastosowanie technik negocjacyjnych oraz komunikacji interpersonalnej. To także okazja do zdobycia umiejętności w zakresie stosowania i interpretacji prawnych uregulowań mediacji oraz wykształcenia dobrych praktyk mediacyjnych. 

Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia absolwentom wpis na listy mediatorów prowadzone przy Sądach Okręgowych w całej Polsce, a dodatkowo przygotowuje do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez certyfikowane instytucje z nadania Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Atutem studiów podyplomowych jest współpraca z sędziami sądów powszechnych, mediatorami z dorobkiem zawodowym i szkoleniowym oraz wykładowcami i jednocześnie egzaminatorami instytucji walidujących. 

Zajęcia realizowane są w formule wykładów i warsztatów, stacjonarnie. 

Adresaci kierunku

Grupa docelowa dla kierunku  Profesjonalny mediator to absolwenci studiów wyższych, którzy: 
– planują podnieść swoje kwalifikacje,  
– zamierzają współpracować z sądami powszechnymi 

– planują otworzyć własną Kancelarią Mediatora 

– chcących uzyskać nowy zawód i dodatkowe źródło zarobku 

– zamierzają wykonywać zawód mediatora w swoim miejscu pracy, np.: zakład pracy, związki zawodowe, szkoła, urząd, poradnie i wszędzie tam, gdzie mediator jest potrzebny. 

Profil Absolwenta

Studia podyplomowe Profesjonalny mediator we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych mają na celu nabycie przez uczestników studiów wiedzy oraz kompetencji w zakresie: 
– samodzielnego wykonywania zawodu mediatora we własnej kancelarii 

– profesjonalnego prowadzenia mediacji w miejscu pracy 

– prowadzenie mediacji na zlecenie sądów powszechnych 

Jeśli interesują Cię też inne studia podyplomowe Wrocław, zachęcamy do zapoznania się z opisami pozostałych kierunków.

I. Moduł psychologiczno-praktyczny 
Teoria konfliktu i komunikacja interpersonalna 
Techniki perswazji, wywierania wpływu i manipulacji 
Psychologiczne aspekty prowadzenia mediacji 
Techniki negocjacyjne  
Mediacja w praktyce 
II. Moduł prawno-ekonomiczny 
Mediacje gospodarcze 
Mediacje ekonomiczno-finansowe 
Mediacje cywilne (rodzinne, pracownicze, dziedziczenie, dział spadku, podział majątku) 
Praktyczne aspekty przygotowania ugód 
Administracyjno-finansowe aspekty pracy mediatora 
Łączna liczba godzin studiów: 160h

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowy plan zajęć opublikowanie zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Warunki zaliczenia

 • 80% test/projekt/test
 • 15% ćwiczenie na zajęciach
 • 5% aktywność na zajęciach

Cena regularna:

 • Opłata roczna: 5 200 zł
 • Opłata semestralna: 2x 2 730 zł
 • Opłata w 4 ratach: 4x 1 430 zł
 • Opłata w 8 ratach: 8x 750 zł

Wpisowe: 250 zł

Zniżka na studia podyplomowe dla semestru zimowego:

 • 600 zł do 31.01.2024 r.
 • 500 zł w okresie 01.02.-30.06.2024 r.
 • 250 zł w okresie 01.07.-16.09.2024 r.

Dofinansowanie studiów podyplomowych

PROGRAM „POLECENI”

Możesz zyskać nawet 250 zł dodatkowej zniżki! Program skierowany jest do osób, które będą promowały Wrocławską Akademie Biznesu oraz przyczynią się do wzrostu liczby osób zrekrutowanych na studia podyplomowe.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

W ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 na rozwój kompetencji i kwalifikacji za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, przeznaczonych zostanie prawie 7 mld zł. Składają się na to środki z szesnastu programów regionalnych i krajowego programu Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju Społecznego.

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych jest w Bazie Usług Rozwojowych dzięki czemu możesz dofinansować swoje studia podyplomowe!

Aby uzyskać szczegóły dofinansowania skontaktuj się z odpowiednim URZĘDEM PRACY podlegającym pod Twój adres zameldowania lub skorzystaj z pomocy ZIELONEJ LINII.

ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW WAB

Wszyscy Absolwenci oraz obecni Studenci WAB, podejmujących naukę na studiach podyplomowych otrzymują:

 • rabat w wysokości 5% wartości opłaty rocznej
 • brak wpisowego (opłata poza zniżką – 250 zł)

ZNIŻKA RODZINNA

Jeżeli na Uczelni studiują w tym samym czasie osoby spokrewnione: rodzeństwo, małżeństwo, rodzice, dzieci, to każda z tych osób na czas równoległych studiów otrzymuje zniżkę 5% od opłaty rocznej.

ZNIŻKA FIRMOWA

 • Jeżeli na Uczelni studiują osoby z tej samej firmy, to każda z tych osób na czas równoległych studiów otrzymuje zniżkę 5% od opłaty rocznej.
 • Jeżeli na Uczelni studiują pracownicy firmy współtworzącej programy studiów podyplomowych oraz ich stali klienci, to każda z tych osób na czas studiów otrzymuje zniżkę 5% od opłaty rocznej.

* Powyższe zniżki się nie łączą.


Numer konta bankowego do wpłat

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:

Bank Ochrony Środowiska

PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001

 1. Wypełnij formularz rekrutacyjny w systemie IRK.
 2. Skompletuj dokumenty rekrutacyjne
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich)
  • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
  • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu
  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę
 3. Złóż dokumenty rekrutacyjne w Centrum Studiów MBA i Podyplomowych.

KONTAKT:

Weronika Bereska
Koordynator ds. Studiów Podyplomowych

pokoje 3/13 i 3/14
tel. +48 71 333 11 33
kom. +48 535 164 459
e-mail [email protected]
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00

ALICJA KUSAK

Opiekun kierunku

Dyplomowany mediator. Uzyskała CERTYFIKAT w języku polskim i angielskim honorowany w Unii Europejskiej na podstawie walidacji w ramach kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studia Podyplomowe Mediacje w Biznesie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Studia Podyplomowe Prawo rodzinne z elementami psychologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w trakcie 5 roku studiów na Wydziale Prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie; w latach 2004 –2018 wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Mediator w zespole firmy prawniczej Legal Vision Sp. z o.o., współtwórca i członek zarządu FUNDACJI DLA MEDIACJI, trener technik negocjacyjnych i mediacyjnych. Doświadczony mediator – od 2015 roku nieprzerwanie i systematycznie wyznaczana przez sądy powszechne do prowadzenia postępowań gospodarczych i cywilnych, współpracuje z kancelariami z całej Polski. Specjalizuje się w mediacjach gospodarczych; w czasie trwania kariery była mediatorem w kilkudziesięciu sporach z udziałem banków i instytucji finansowych. Wpisana na listę mediatorów stałych Sądu Okręgowego we Wrocławiu i Sądu Okręgowego w Warszawie. Mediator w Centrum Mediacji i Arbitrażu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego specjalizujący się m.in. mediacjach dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych do waluty obcej, których liczba wynosi 235 (do 15.10.2022 r.). Pełni funkcję konsultanta ds. szkoleń przy Związku Zawodowym Pracowników Ruchu Ciągłego w spółce TAURON. Należy do elitarnego grona mediatorów specjalizujących się w prowadzeniu postępowań mediacyjnych w trybie Konwencji Haskiej o uprowadzenia i zatrzymania rodzicielskie. Współtwórca i koordynator Ogólnopolskich Konferencji Mediacyjnych oraz programów szkoleniowych i stażowych dla przyszłych mediatorów przy FUNDACJI DLA MEDIACJI.


MONIKA BIAŁA

Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w wydziale cywilnym. 

Absolwentka studiów podyplomowych “Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej” (Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii) oraz “Prawo Cywilne dla Sędziów” (PAN w Warszawie). 

Posiada doświadczenie dydaktyczne – m.in.: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Studium Podyplomowe „Mediacje”, Krajowa Szkoła Sędziów i Prokuratorów; wykładowca na szkoleniach z zakresu postępowania cywilnego i egzekucji oraz konferencjach m.in. w zakresie informatyzacji sądownictwa, zastosowania nowych technologii w postępowaniu cywilnym, w procesie windykacji. Prowadzi szkolenia adwokatów i radców prawnych. 

W 2012/2013r. delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, gdzie pracowała przy wdrażanych ówcześnie, jak i powstających, projektach z zakresu informatyzacji postępowań sądowych, m.in. przy projektach: e-protokół – nagrywanie rozpraw, Elektroniczne potwierdzenie odbioru, Portal informacyjny, Portal orzeczeń, elektroniczna księga wieczysta, a także przy pracach legislacyjnych nad regulacjami prawnymi dotyczącymi nowych technologii. 

 Aktualnie orzeka w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu. 

Monika Biała

EWA ELŻBIETA WALIGÓRA

 • Mediator stały Sądu Okręgowego we Wrocławiu i w Świdnicy oraz Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego 
 • Członek Zarządu w Fundacja dla mediacji 
 • Mediacjami zajmuje się od 2018 roku; dorobek zawodowy to około 200 przeprowadzonych procesów mediacyjnych. 
 • Biegła Sądowa z zakresu ekonomii; opiniuje w sprawach gospodarczych, finansowych (kredyty, pożyczki, leasingi), restrukturyzacyjnych, upadłościowych oraz przestępczości gospodarczej; dorobek zawodowy to 60 wydanych ekspertyz na zlecenia Sądów, Policji i Prokuratury. 
 • Doradca restrukturyzacyjny licencja nr 1394 
 • Członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych – Samorząd Zawodowy Doradców Restrukturyzacyjnych 
 • W latach 2017/2018 prokurent samoistny i główna księgowa w Kancelaria Syndyka „ADE” sp. z o.o. w Świdnicy 
 • Certyfikat Księgowy Centrum Informacji Księgowej nr 75607/2018 potwierdzający kwalifikacje do prowadzenia usług księgowych 
 • Absolwentka Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu w zakresie Master of Business Administration 
 • Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 
 • Złożony z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną wyznaczoną przez Ministra Skarbu Państwa 
 • Absolwentka Wyższej Szkoła Zarządzania – The Polish Open Unversity w Warszawie; Wydział Zarządzania Biznesem 
 • Thames Valley University London – Diploma in Higher Education, Bachelor of Business Administration 
 • Ponad 25 lat doświadczenia w biznesie JDG – handel i usługi dla biznesu (consulting biznesowy, biznes plany, pozyskiwanie środków na działalność). 

PAWEŁ ANTCZAK

Sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Od 2001 roku orzeka w X Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Od 2015 roku pełni funkcję przewodniczącego tego Wydziału. Koordynator ds. mediacji w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym. W 2008 roku stażysta w szwedzkim Sądzie Pracy
w Sztokholmie (Arbetsdomstolen), w ramach programu European Judicial Training Network Exchange Programme for Judicial Authorities.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, oraz studiów podyplomowych prawa konstytucyjnego. Wykładowca Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w ramach Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Prowadził także wykłady z zakresu prawa pracy dla radców prawnych, oraz stale współpracuje z Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi
w ramach szkolenia aplikantów adwokackich.


Dr Barbara Kobzarska-Bar

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, magister filologii germańskiej. Główne obszary działalności dydaktycznej: komunikacja, coaching, negocjacje i mediacje. Trener biznesu, specjalność: umiejętności menedżerskie, coaching. Autorka publikacja dotyczących autowizerunku publicznego, komunikacji, kompetencji miękkich. Autorka artykułów o komunikacji w zespołach pracowniczych, motywacji pozytywnej, kształtowaniu autowizerunku. Zainteresowania badawcze: zarządzanie emocjami. Mediator stały przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, tłumacz języka niemieckiego.