Kursy języka polskiego we WAB

Kursy języka polskiego we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych są gwarancją:

  • nauki z doświadczonymi lektorami języka polskiego z dużym stażem w kraju i za granicą
  • komfortowej i profesjonalnej nauki na kursach grupowych, a także indywidualnych
  • kształcenia w oparciu o nowoczesne programy nauczania, zróżnicowane kursy,
    metody i podręczniki.

W kursach oferowanych przez WAB może uczestniczyć każdy, kto chce nauczyć się języka polskiego, bez względu na to, czy aktualnie przebywa na terenie Polski, czy dopiero zamierza do niej przybyć.

Zapraszamy zarówno osoby, które liczą na systematyczną naukę, jak i te które nie mają na nią zbyt wiele czasu.

Indywidualne programy opracowane na potrzeby wybranego kursu dają możliwość uczestniczenia w zajęciach, które odbywają się regularnie, ale także w takich, na których kursant chce w szybkim czasie opanować podstawy pozwalające na komunikację słowną i pisemną w codziennych sytuacjach życiowych i zawodowych.

Oferujemy kursy na wszystkich poziomach zaawansowania (A0 – C2), w tym także kursy oparte na języku specjalistycznym.

Podstawowy kurs języka polskiego

Miesięczny kurs języka polskiego poziom A1-C2

Semestralny kurs języka polskiego A0-C2

Kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego