ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEMZarządzanie
kierunek studiów


Stacjonarny
Niestacjonarny

tryb studiów

Licencjackie
poziom studiów


Stacjonarna/hybrydowa
Online

forma zajęć

3 lata (6 semestrów)
czas trwania


Polski
język wykładowy


ZOBACZ INNE OPCJEPliki do pobrania
Specjalność ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM jest skierowana do osób, które aspirują do roli menedżerów i liderów w różnych typach organizacji, od start-upów po wielkie korporacje. Program ten zapewnia wszechstronną wiedzę na temat zarządzania kluczowymi aspektami działalności przedsiębiorstwa, w tym strategią, operacjami, finansami, marketingiem oraz zarządzaniem ludźmi. Uczestnicy kursu nauczą się, jak analizować złożone problemy biznesowe, podejmować strategiczne decyzje i efektywnie zarządzać zasobami, aby zapewnić trwały rozwój i konkurencyjność firmy na rynku.ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM to specjalność dla wszystkich, którzy planują swoją karierę zarówno jako menedżerowie organizacji, jak i właściciele własnych firm. W ramach specjalności studenci zdobędą kompleksową wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania organizacjami oraz ekonomicznych, prawnych czy organizacyjnych aspektów funkcjonowania współczesnych organizacji. Studenci zdobędą także umiejętności niezbędne m.in. do kierowania i motywowania pracowników, pracy w zespole, planowania i wdrażania strategii marketingowych i skutecznej komunikacji.W ramach ścieżki kształcenia ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM realizowane są następujące kursy:

 • Zarządzanie sprzedażą
 • Problemy kierowania zespołem pracowniczym
 • Zarządzanie innowacjami
 • Metody wyceny przedsiębiorstw
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Coaching menedżerski 

Absolwent specjalności ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM może znaleźć zatrudnienie m.in. jako:

 • Kierownik i menedżer w różnych działach przedsiębiorstw
 • Specjaliści ds. rozwoju biznesu
 • Przedsiębiorca i właściciel firmy
 • Doradca/konsultant w organizacjach


Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Opłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
Cena regularna
(rok akademicki 2024/2025)
5 950 zł3 125 zł625 zł530 zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Opłata rocznaOpłata semestralna
Cena regularna
(rok akademicki 2024/2025)
1 400 €750 €
Cena promocyjna*
(rok akademicki 2024/2025)
1 200 €650 €

*Ceny promocyjne obowiązują kandydatów z określonych krajów na studia w roku akademickim 2024/2025 według poniższych regulaminów do 31.05.2024:

Opłata administracyjna wynosi:

 • 120 € – obywatele Ukrainy i Białorusi
 • 140 € – obywatele Azji Środkowej: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii
 • 220 € – obywatele pozostałych państw. Nie dotyczy obywateli: Europy Północnej, Europy Zachodniej, Europy Wschodniej (Ukrainy, Białorusi), Azji Środkowej (Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii)