MBA w Ochronie Zdrowia – PL

MBA w Ochronie Zdrowia – PL

Rekrutacja otwarta! Start studiów od października 2024.

Tryb studiów: weekendowy 
Czas trwania: 15 miesięcy (3 semestry) 
Język wykładowy: polski 

Absolwenci naszych studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku zdawania egzaminu.

O studiach

MBA w Ochronie Zdrowia to studia realizowane we Wrocławskiej Akademii Biznesu, dedykowane przyszłej kadrze menedżerskiej oraz specjalistom z publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, NFZ, firm oferujących ubezpieczenia zdrowotne, instytucji regulujących i nadzorujących działanie systemu ochrony zdrowia, a także osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia. 

Celem studiów MBA w Ochronie Zdrowia jest podnoszenie i doskonalenie kompetencji zarządczych i przywódczych osób związanych z podmiotami leczniczymi i innymi jednostkami działającymi w ochronie zdrowia. Szyty na miarę program studiów MBA pozwala na szczegółowe uwzględnienie specyfiki branży, która podlega dynamicznym zmianom. Nacisk położony został na analizę problemów zarządczych w ochronie zdrowia z różnych stron ze względu na potrzeby zróżnicowanej grupy interesariuszy pracujących w różnych obszarach tego sektora. Atutem programu jest poznanie kluczowych, praktycznych aspektów zarządzania podmiotami działającymi w systemie ochrony zdrowia oraz przygotowanie do zarządzania podmiotami leczniczymi na różnych szczeblach hierarchii tych organizacji

Dzięki studiom MBA w ochronie zdrowia zwiększysz m.in. kompetencje dotyczące współczesnego zarządzania, skutecznej organizacji pracy i restrukturyzacji jednostek. MBA w Ochronie Zdrowia we Wrocławskiej Akademii Biznesu mają program składający się z ponad 240 godzin teoretycznych i praktycznych zajęć ze specjalistami. Studia realizowane są w trybie stacjonarnym weekendowym, co umożliwia połączenie nauki z praktyką zawodową w ciągu tygodnia. Cena i zniżki na studia przedstawione zostały w zakładce „Opłaty”. 

Główne korzyści 

W szybkim czasie uzyskasz niezbędną wiedzę, praktykę oraz kwalifikacje m.in. do: 

 • Współczesnego zarządzania i projektowania struktur organizacyjnych 
 • Stosowania się do ustawodawstwa w systemie ochronie zdrowia 
 • Prowadzenia placówki zdrowotnej w systemie finansów publicznych 
 • Organizacji pracy placówki w systemie ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce 
 • Organizacji ochrony zdrowia 
 • Prowadzenia marketingu usług i produktów zdrowotnych z elementami PR 
 • Skutecznego wdrożenia zasad zarządzania jakością w ochronie zdrowia 
 • Prowadzenia skutecznych negocjacji, mediacji i zarządzania konfliktem w praktyce menedżerskiej 
 • Skutecznej organizacji i metody obsługi pacjentów w jednostkach ochrony zdrowia 
 • Tworzenia strategii i biznesplanów dla jednostek ochrony zdrowia 
 • Zarządzania zmianami i restrukturyzacją w jednostkach ochrony zdrowia

Studia podyplomowe MBA w Ochronie Zdrowia skierowane są do: 

 • osób pełniących funkcje kierownicze na średnim oraz wyższym szczeblu w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej  
 • osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia
 • osób planujących doskonalić kompetencje zarządcze w zakresie ochrony zdrowia
 • osób, które stawiają na rozwój osobisty poprzez inwestycję w swoją przyszłość

Uczestnicy studiów będą uczestniczyć w zajęciach z zakresu: 

 • Zarządzanie strategiczne w praktyce
 • Wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe
 • Cyberbezpieczeństwo w zarządzaniu
 • Kreowanie marki osobistej lidera
 • Spotkania z liderami: MASTER CLASS
 • Zdrowie publiczne – istota i specyfika
 • Podstawy prawne ochrony zdrowia w Polsce i w Unii Europejskiej
 • Warunki wykonywania działalności leczniczej w różnych formach organizacyjno-prawnych
 • Kontrola i nadzór nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
 • Kontraktowanie i rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • Ochrona zdrowia w polityce spójności UE 2021-2027
 • Zarządzanie marketingowe i PR w praktyce
 • Trening liderski: warsztaty Design Thinking
 • Podstawy rachunkowości zarządczej w praktyce
 • Spółki z udziałem podmiotów publicznych jako spółki prawa handlowego
 • Corporate governance w praktyce zarządzania
 • Nowe technologie w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
 • Przekształcenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej w praktyce
 • Wizyta studyjna: praktyka w zarządzaniu podmiotami w ochronie zdrowia
 • Rola, zadania i kompetencje samorządów terytorialnych w systemie ochrony zdrowia
 • Zmiana modelu ochrony zdrowia w Polsce w kontekście europeizacji

*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu studiów

 Rok akademicki / academic year  2024/2025Daty zjazdów / dates of classes
I SEMESTR1.26-27.10.2024
2.16-17.11.2024
3.30.11-1.12.2024
4. 14-15.12.2024
5.11-12.01.2025
6.25-26.01.2025
II SEMESTR1.08-09.03.2025
2.22-23.03.2025
3.05-06.04.2025
4.26-27.04.2025
5.17-18.05.2025
6.31.05-1.06.2025

Opłaty za studia

WalutaOpłata administracyjna1 rata2 raty4 raty8 rat
PLN50025 50013 3906 8603 510

Opłaty za studia należy wnosić na indywidualne konto otrzymane wraz z decyzją o przyjęciu na studia. Do czasu otrzymania konta indywidualnego wpłaty można dokonywać na konto podane poniżej. W tytule przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko, numer PESEL oraz nazwę studiów.

Bank Ochrony Środowiska S.A.
PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001


Dofinansowanie i zniżki

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

W ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 na rozwój kompetencji i kwalifikacji za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, przeznaczonych zostanie prawie 7 mld zł. Składają się na to środki z szesnastu programów regionalnych i krajowego programu Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju Społecznego.

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych jest w Bazie Usług Rozwojowych dzięki czemu możesz dofinansować swoje studia podyplomowe!

Aby uzyskać szczegóły dofinansowania skontaktuj się z odpowiednim URZĘDEM PRACY podlegającym pod Twój adres zameldowania lub skorzystaj z pomocy ZIELONEJ LINII.

ZNIŻKA EARLY BIRD

Zarejestruj się wcześniej i zyskaj dodatkowy rabat!

 • do 30 czerwca – 2 000 PLN
 • 1 lipiec – 15 wrzesień – 1 000 PLN

ZNIŻKA FIRMOWA

 • Zniżka dla pracowników tej samej firmy aplikujących na studia MBA w tym samym czasie – 15%
 • Zniżka dla pracowników firm współtworzących programy studiów MBA – 10%, a także ich stałych klientów – 5%.

ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW

Zniżka dla absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu / Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych – 10% oraz zwolnienie z opłaty administracyjnej

ZNIŻKA RODZINNA

 • Zniżka dla członków rodzin decydujących się podjąć studia MBA w tym samym czasie – 10%
 • Zniżka dla członków rodzin podejmujących studia MBA w kolejnych 2 edycjach – 10%

* Powyższe zniżki się nie łączą.

Proces rekrutacji i kompletowania dokumentów

 1. Wypełnij formularz zapisów.
 2. Skompletuj wymagane dokumenty rekrutacyjne:
  • Podanie o przyjęcie na studia 
  • 1 zdjęcie w formie papierowej (35×45 mm) 
  • Zdjęcie w formie elektronicznej
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (+oryginały dokumentów do wglądu)*
  • Suplement lub wyciąg z indeksu – dla kończących studia od 2005 r. (+oryginały dokumentów do wglądu)*
  • CV
  • Podpisana umowa o naukę – 2 egz. 
  • Dowód wniesienia opłaty wpisowej
  • Podpisane Zarządzenie Rektora WAB w sprawie opłat za naukę
  • Informacja dot. wystawienia faktury
 3. Dostarcz dokumenty rekrutacyjne:
  • osobiście do Centrum Studiów MBA i Podyplomowych (pokoje 3/13 i 3/14)
  • drogą pocztową
   Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
   ul. Ostrowskiego 22
   53-238 Wrocław

   z dopiskiem „Centrum Studiów MBA”
  • skanem na adres [email protected]

*Oryginały należy dostarczyć do biura MBA (pok. 3/14) najpóźniej podczas pierwszych zajęć.

KONTAKT:  

pokoje 3/13 i 3/14
tel. +48 71 333 11 81
kom. +48 535 161 561
e-mail [email protected]
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00


Jagoda Żywczyk
Koordynator ds. Studiów MBA
e-mail [email protected]

Regina Stelmaszyk
Specjalista ds. Studiów MBA
e-mail [email protected]

  

 

DR ANETA SZYMAŃSKA, PROF. WAB, MBA

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwentka Kensington College of Business w Londynie (program Business Administration akredytowany przez Association of Business Executives), Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Filologii Angielskiej – specjalizacja: tłumaczenia) oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Podyplomowe Magisterskie Studia Menedżerskie – program Executive MBA).  

Po ukończeniu studiów pracowała jako wykładowca przedmiotów związanych z marketingiem w kilku uczelniach. Następnie objęła stanowisko Rzecznika Prasowego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie była odpowiedzialna za działania promocyjne i PR uczelni. Pracowała również jako Dyrektor Szkoły Językowej NCJE oraz Project Manager w firmie Mainseek.  

Od roku 2012 jest związana z Wrocławską Akademią Biznesu w Naukach Stosowanych (dawniej WSH), która należy do Grupy Uczelni VISTULA. Obecnie piastuje funkcję Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem, Dyrektora Studiów MBA i Podyplomowych, a także Profesora Uczelni. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania, marketingu, public relations, komunikacji biznesowej, employer branding, wystąpień publicznych i prezentacji biznesowych na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i MBA. Jest także promotorem wielu prac dyplomowych. 

Uczestniczyła w licznych szkoleniach, seminariach, warsztatach i konferencjach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych (m.in. we Francji, Niemczech, Włoszech, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Holandii, Japonii, Hongkongu, Republice Południowej Afryki, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Stanach Zjednoczonych Ameryki), na wielu z nich wygłaszając referaty. Jest autorką ponad 40 publikacji z zakresu zarządzania, marketingu i public relations, a także kilku projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym. Napisała książkę pt. „Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej” oraz jest współautorką kilku monografii. 


PROF. ALDONA WIKTORSKA-ŚWIĘCKA

Profesor nauk społecznych, dr hab. z zakresu nauk o polityce, MBA

Prezes Polish Governance Institutethink-tanku specjalizującego się w zakresie innowacji w zarządzaniu publicznym.

Stypendystka rządu Stanów Zjednoczonych w ramach programu International Leadership Programm, Deutscher Akademischer Austauschdienst, Konrad-Adenauer-Stiftung, Unii Europejskiej oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Specjalistka w zakresie polityk publicznych, w tym szczególnie społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju regionalnego i lokalnego. Zajmuje się w teorii i praktyce rozwojem sektora publicznego, zarządzaniem publicznym, innowacjami społecznymi, projektami w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju, rozwoju obszarów metropolitalnych i aglomeracji, koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.

Ewaluatorka programów i projektów w zakresie rozwoju społeczno-ekonomicznego.  Ekspertka m.in. ONZ, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, rządów Polski i Niemiec, władz publicznych szczebla regionalnego i lokalnego.

Inicjatorka i organizatorka wielu przedsięwzięć, w tym o zasięgu europejskim i światowym, związanych z wprowadzaniem do praktyki innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego. Doradczyni Dolnośląskiej Loży Business Center Club.

Autorka i redaktorka publikacji naukowych i popularnonaukowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, European Consortium for Political Research, Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, Regional Study Association, European Urban Research Association. Członkini Zarządu Urban Experts Research Alliance w latach 2019-2023.

Kierownik regionalnych, krajowych i międzynarodowych konsorcjów badawczych, w tym finansowanych ze środków programu Horyzont 2020.

W 2016 pozyskała nominację dla Uniwersytetu Wrocławskiego do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2016 (przyznanej przez Dziennik Gazeta Prawna) za realizację projektu „Innovative Social Investments in Europe”. W 2013 uznana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu za jedną z kluczowych postaci polskiego CSR. W 2011 wybrana przez Czytelników Gazety Wrocławskiej Najbardziej Wpływową Kobietą Dolnego Śląska. W latach 2014-2018 radna Województwa Dolnośląskiego.


FILIP MECNER

Właściciel agencji specjalizującej się w kreowaniu i sprzedaży praw do wizerunku osób znanych publicznie, wykładowca akademicki i ekspert z zakresu kreowania wizerunku i PR.

Do 2005 roku dziennikarz: radiowy i prasowy (Gazeta Wyborcza). Przez dwa lata pracował w londyńskiej agencji PR. Od 2008 roku właściciel agencji specjalizującej się w kreowaniu i sprzedaży praw do wizerunku osób znanych publicznie.

Agencja personal brandingowa Filipa Mecnera świadczy usługi dla profesjonalistów z różnych dziedzin. Pracował m.in z Dortoą Wellman, Małgorzatą Rozenek, Anną Muchą, Andrzejem Grabowskim, Joanną Brodzik, Sylwią Grzeszczak i wieloma innymi.

Wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie SWPS, Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu oraz gościnnie na uczelniach artystycznych (PWST oraz ASP). Prowadzi zajęcia z personal brandingu, autoprezentacji, kreowania wizerunku oraz PR.


GRZEGORZ SIERECHAN

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego – Wydział Nauk Społeczno-Ekonomicznych, członek kadry zarządzającej sieci Lukas Banku i Credit Agricole. Czynna akwizycja jednostek służby zdrowia dla Grupy EMC Instytut Medyczny z Wrocławia, Członek Zarządu Szpitala Powiatowego w Prudniku, Prezes Zarządu spółki telemedycznej „Tele-Zdrowie”, Prezes Zarządu największej sieci medycznej w Grupie PZU Zdrowie – „Elvita”, Członek Zarządu Szpitala w Świeciu i jednocześnie Vice-Prezes Zarządu w Wąbrzeźnie, Obecnie założyciel firmy „People are People” zajmującej się rekrutacją i relokacją lekarzy z Białorusi do szpitali na terenie całej Polski.

Patron honorowy kierunku

Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej

Logo: Stowarzyszenie menedżerów opieki zdrowotnej
Logo: Stowarzyszenie menedżerów opieki zdrowotnej oddział Dolnośląski we Wrocławiu

Partner kierunku

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu

Logo: Dolnośląska Izba Lekarska

Co myślą o kierunku nasi studenci?

Opinie uczestników studiów MBA w Ochronie Zdrowia w WAB:


https://www.facebook.com/wab.edu/videos/250168441489399