MBA w Ochronie Zdrowia – PL

MBA w Ochronie Zdrowia – PL

Rekrutacja otwarta! Start studiów od marca 2024.

Tryb studiów: weekendowy 
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry) 
Wymiar godzin: 220 godzin 
Język wykładowy: polski 

Absolwenci naszych studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku zdawania egzaminu.

O studiach

MBA w Ochronie Zdrowia to studia realizowane we Wrocławskiej Akademii Biznesu, dedykowane przyszłej kadrze menedżerskiej oraz specjalistom z publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, NFZ, firm oferujących ubezpieczenia zdrowotne, instytucji regulujących i nadzorujących działanie systemu ochrony zdrowia, a także osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia. 

Celem studiów MBA w OCHRONIE ZDROWIA jest podnoszenie i doskonalenie kompetencji zarządczych i przywódczych osób związanych z podmiotami leczniczymi i innymi jednostkami działającymi w ochronie zdrowia. Szyty na miarę program studiów MBA pozwala na szczegółowe uwzględnienie specyfiki branży, która podlega dynamicznym zmianom. Nacisk położony został na analizę problemów zarządczych w ochronie zdrowia z różnych stron ze względu na potrzeby zróżnicowanej grupy interesariuszy pracujących w różnych obszarach tego sektora. Atutem programu jest poznanie kluczowych, praktycznych aspektów zarządzania podmiotami działającymi w systemie ochrony zdrowia oraz przygotowanie do zarządzania podmiotami leczniczymi na różnych szczeblach hierarchii tych organizacji

Dzięki studiom MBA w ochronie zdrowia zwiększysz m.in. kompetencje dotyczące współczesnego zarządzania, skutecznej organizacji pracy i restrukturyzacji jednostek. MBA w Ochronie Zdrowia we Wrocławskiej Akademii Biznesu mają program składający się z ponad 240 godzin teoretycznych i praktycznych zajęć ze specjalistami. Studia realizowane są w trybie stacjonarnym weekendowym, co umożliwia połączenie nauki z praktyką zawodową w ciągu tygodnia. Cena i zniżki na studia przedstawione zostały w zakładce „Opłaty”. 

Główne korzyści 

W szybkim czasie uzyskasz niezbędną wiedzę, praktykę oraz kwalifikacje m.in. do: 

 • Współczesnego zarządzania i projektowania struktur organizacyjnych 
 • Stosowania się do ustawodawstwa w systemie ochronie zdrowia 
 • Prowadzenia placówki zdrowotnej w systemie finansów publicznych 
 • Organizacji pracy placówki w systemie ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce 
 • Organizacji ochrony zdrowia 
 • Prowadzenia marketingu usług i produktów zdrowotnych z elementami PR 
 • Skutecznego wdrożenia zasad zarządzania jakością w ochronie zdrowia 
 • Prowadzenia skutecznych negocjacji, mediacji i zarządzania konfliktem w praktyce menedżerskiej 
 • Skutecznej organizacji i metody obsługi pacjentów w jednostkach ochrony zdrowia 
 • Tworzenia strategii i biznesplanów dla jednostek ochrony zdrowia 
 • Zarządzania zmianami i restrukturyzacją w jednostkach ochrony zdrowia

Studia podyplomowe MBA w Ochronie Zdrowia skierowane są do: 

 • osób pełniących funkcje kierownicze na średnim oraz wyższym szczeblu w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej  
 • osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia
 • osób planujących doskonalić kompetencje zarządcze w zakresie ochrony zdrowia
 • osób, które stawiają na rozwój osobisty poprzez inwestycję w swoją przyszłość

Co myślą o kierunku nasi studenci?

Opinie uczestników studiów MBA w Ochronie Zdrowia w WAB:

I SEMESTR

II SEMESTR

Łączna ilość godzin podczas studiów – 220h

*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu studiów

Opłata wpisowaKOSZT STUDIÓW2 raty4 raty8 rat
400 PLN18 800 PLN*9 870 PLN5 053 PLN2 585 PLN
* Przy płatności z góry

ZNIŻKA EARLY BIRD / EARLY BIRD DISCOUNT:

 • DO 31 STYCZNIA 15%
 • 1.02 – 29.02 10%

ZNIŻKA DLA FIRM ZGŁASZAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 3 OSOBY / DISCOUNT FOR COMPANIES REGISTERING AT LEAST 3 PEOPLE: 20%

Program „Poleceni” – zyskaj do 550 zł dodatkowej zniżki.

Program skierowany jest do osób, które będą promowały Wrocławską Akademię Biznesu oraz przyczynią się do wzrostu liczby osób zrekrutowanych na rok akademicki 2022/2023 na Studia MBA i/lub Podyplomowe.


Numer konta bankowego do wpłat

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:

Bank Ochrony Środowiska

PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001

wpisując w tytule: MBA opłata wpisowa + imię i nazwisko kandydata

Sprawdź możliwość dofinansowania w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uzytkownik/uzytkownik/logowanie

 

 Rok akademicki /academic year  2023/24Daty zjazdów / dates of classes
I SEMESTR1.04-05.11.2023
2.25-26.11.2023
3.09-10.12.2023
4. 13-14.01.2024
5.10-11.02.2024
(6.)(24-25.02.2024)
II SEMESTR1.09-10.03.2024
2.23-24.03.2024
3.13-14.04.2024
4.27-28.04.2024
5.11-12.05.2024
6.15-16.06.2024
(7.)(29-30.06.2024)

Proces rekrutacji i kompletowania dokumentów

 1. Wypełnij formularz zapisów.
 2. Skompletuj wymagane dokumenty rekrutacyjne:
  • Podanie o przyjęcie na studia 
  • 1 zdjęcie w formie papierowej (35×45 mm) 
  • Zdjęcie w formie elektronicznej
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (+oryginały dokumentów do wglądu)*
  • Suplement lub wyciąg z indeksu – dla kończących studia od 2005 r. (+oryginały dokumentów do wglądu)*
  • CV
  • Podpisana umowa o naukę – 2 egz. 
  • Dowód wniesienia opłaty wpisowej
  • Podpisane Zarządzenie Rektora WAB w sprawie opłat za naukę
  • Informacja dot. wystawienia faktury
 3. Dostarcz dokumenty rekrutacyjne:
  • osobiście do Centrum Studiów MBA i Podyplomowych (pokoje 3/13 i 3/14)
  • drogą pocztową
   Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
   ul. Ostrowskiego 22
   53-238 Wrocław

   z dopiskiem „Centrum Studiów MBA”
  • skanem na adres [email protected]

*Oryginały należy dostarczyć do biura MBA (pok. 3/14) najpóźniej podczas pierwszych zajęć.

KONTAKT:  

pokoje 3/13 i 3/14
tel. +48 71 333 11 81
kom. +48 535 161 561
e-mail [email protected]
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00


Jagoda Żywczyk
Specjalista ds. Studiów MBA
e-mail [email protected]

Regina Stelmaszyk
Specjalista ds. Studiów MBA
e-mail [email protected]

  

 

DR ANETA SZYMAŃSKA, PROF. WAB, MBA

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwentka Kensington College of Business w Londynie (program Business Administration akredytowany przez Association of Business Executives), Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Filologii Angielskiej – specjalizacja: tłumaczenia) oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Podyplomowe Magisterskie Studia Menedżerskie – program Executive MBA).  

Po ukończeniu studiów pracowała jako wykładowca przedmiotów związanych z marketingiem w kilku uczelniach. Następnie objęła stanowisko Rzecznika Prasowego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie była odpowiedzialna za działania promocyjne i PR uczelni. Pracowała również jako Dyrektor Szkoły Językowej NCJE oraz Project Manager w firmie Mainseek.  

Od roku 2012 jest związana z Wrocławską Akademią Biznesu w Naukach Stosowanych (dawniej WSH), która należy do Grupy Uczelni VISTULA. Obecnie piastuje funkcję Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem, Dyrektora Studiów MBA i Podyplomowych, a także Profesora Uczelni. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania, marketingu, public relations, komunikacji biznesowej, employer branding, wystąpień publicznych i prezentacji biznesowych na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i MBA. Jest także promotorem wielu prac dyplomowych. 

Uczestniczyła w licznych szkoleniach, seminariach, warsztatach i konferencjach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych (m.in. we Francji, Niemczech, Włoszech, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Holandii, Japonii, Hongkongu, Republice Południowej Afryki, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Stanach Zjednoczonych Ameryki), na wielu z nich wygłaszając referaty. Jest autorką ponad 40 publikacji z zakresu zarządzania, marketingu i public relations, a także kilku projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym. Napisała książkę pt. „Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej” oraz jest współautorką kilku monografii. 


PROF. ALDONA WIKTORSKA-ŚWIĘCKA

Profesor nauk społecznych, dr hab. z zakresu nauk o polityce, MBA

Prezes Polish Governance Institutethink-tanku specjalizującego się w zakresie innowacji w zarządzaniu publicznym.

Stypendystka rządu Stanów Zjednoczonych w ramach programu International Leadership Programm, Deutscher Akademischer Austauschdienst, Konrad-Adenauer-Stiftung, Unii Europejskiej oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Specjalistka w zakresie polityk publicznych, w tym szczególnie społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju regionalnego i lokalnego. Zajmuje się w teorii i praktyce rozwojem sektora publicznego, zarządzaniem publicznym, innowacjami społecznymi, projektami w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju, rozwoju obszarów metropolitalnych i aglomeracji, koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.

Ewaluatorka programów i projektów w zakresie rozwoju społeczno-ekonomicznego.  Ekspertka m.in. ONZ, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, rządów Polski i Niemiec, władz publicznych szczebla regionalnego i lokalnego.

Inicjatorka i organizatorka wielu przedsięwzięć, w tym o zasięgu europejskim i światowym, związanych z wprowadzaniem do praktyki innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego. Doradczyni Dolnośląskiej Loży Business Center Club.

Autorka i redaktorka publikacji naukowych i popularnonaukowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, European Consortium for Political Research, Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, Regional Study Association, European Urban Research Association. Członkini Zarządu Urban Experts Research Alliance w latach 2019-2023.

Kierownik regionalnych, krajowych i międzynarodowych konsorcjów badawczych, w tym finansowanych ze środków programu Horyzont 2020.

W 2016 pozyskała nominację dla Uniwersytetu Wrocławskiego do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2016 (przyznanej przez Dziennik Gazeta Prawna) za realizację projektu „Innovative Social Investments in Europe”. W 2013 uznana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu za jedną z kluczowych postaci polskiego CSR. W 2011 wybrana przez Czytelników Gazety Wrocławskiej Najbardziej Wpływową Kobietą Dolnego Śląska. W latach 2014-2018 radna Województwa Dolnośląskiego.


FILIP MECNER

Właściciel agencji specjalizującej się w kreowaniu i sprzedaży praw do wizerunku osób znanych publicznie, wykładowca akademicki i ekspert z zakresu kreowania wizerunku i PR.

Do 2005 roku dziennikarz: radiowy i prasowy (Gazeta Wyborcza). Przez dwa lata pracował w londyńskiej agencji PR. Od 2008 roku właściciel agencji specjalizującej się w kreowaniu i sprzedaży praw do wizerunku osób znanych publicznie.

Agencja personal brandingowa Filipa Mecnera świadczy usługi dla profesjonalistów z różnych dziedzin. Pracował m.in z Dortoą Wellman, Małgorzatą Rozenek, Anną Muchą, Andrzejem Grabowskim, Joanną Brodzik, Sylwią Grzeszczak i wieloma innymi.

Wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie SWPS, Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu oraz gościnnie na uczelniach artystycznych (PWST oraz ASP). Prowadzi zajęcia z personal brandingu, autoprezentacji, kreowania wizerunku oraz PR.


GRZEGORZ SIERECHAN

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego – Wydział Nauk Społeczno-Ekonomicznych, członek kadry zarządzającej sieci Lukas Banku i Credit Agricole. Czynna akwizycja jednostek służby zdrowia dla Grupy EMC Instytut Medyczny z Wrocławia, Członek Zarządu Szpitala Powiatowego w Prudniku, Prezes Zarządu spółki telemedycznej „Tele-Zdrowie”, Prezes Zarządu największej sieci medycznej w Grupie PZU Zdrowie – „Elvita”, Członek Zarządu Szpitala w Świeciu i jednocześnie Vice-Prezes Zarządu w Wąbrzeźnie, Obecnie założyciel firmy „People are People” zajmującej się rekrutacją i relokacją lekarzy z Białorusi do szpitali na terenie całej Polski.

Patron honorowy kierunku

Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej

Logo: Stowarzyszenie menedżerów opieki zdrowotnej
Logo: Stowarzyszenie menedżerów opieki zdrowotnej oddział Dolnośląski we Wrocławiu

Partner kierunku

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu

Logo: Dolnośląska Izba Lekarska