Zarządzanie projektami w IT

Zarządzanie projektami w IT

Rekrutacja otwarta! Start studiów od października 2024.

Tryb studiów: weekendowy
Forma studiów: hybrydowa
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 160 godzin
Język wykładowy: polski
Forma zajęć: wykłady, warsztaty, ćwiczenia

Studia podyplomowe Tester oprogramowania zostały przygotowane we współpracy z firmą Testuj.pl będącej częścią TESTARMY GROUP S.A. najszybciej rozwijającej się firmie testerskiej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami w IT to doskonała propozycja dla osób, które pragną pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności w efektywnym kierowaniu projektami w środowisku technologicznym. Program ten jest odpowiedni dla absolwentów różnych kierunków, a także dla profesjonalistów pragnących wzmocnić swoje umiejętności w zarządzaniu projektami informatycznymi.

Kierunek ten jest skonstruowany tak, aby wyposażyć uczestników w kluczowe narzędzia, strategie i metodyki niezbędne do skutecznego zarządzania projektami IT. Zarówno ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z zarządzaniem projektami, jak i ci z doświadczeniem, znajdą tutaj wartościowe narzędzia i wskazówki, by doskonalić swoje umiejętności.

Podczas studiów uczestnicy zdobędą nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także praktyczne umiejętności niezbędne w codziennej pracy z zespołem IT. Będą mieli okazję zgłębić techniki planowania, kontrolowania oraz zarządzania ryzykiem w kontekście projektów IT.

Nasi wykładowcy, posiadający bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami w sektorze IT, przekazują praktyczną wiedzę, wspierając uczestników w rozwoju umiejętności miękkich i technicznych. Omawiane przykłady i studia przypadków pochodzą bezpośrednio z rzeczywistych projektów, co umożliwia przeniesienie zdobytej wiedzy do praktyki zawodowej.

Studia realizowane są w formie wykładów oraz warsztatów, co umożliwia uczestnikom nie tylko poznanie teorii, ale także praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy. Oprócz tego, program ten koncentruje się na skutecznym wykorzystaniu narzędzi do zarządzania projektami oraz na doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych w pracy z zespołem projektowym.

Zapraszamy do udziału w naszym programie Zarządzanie Projektami w IT, gdzie wspólnie możemy pogłębić wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego zarządzania projektami w dziedzinie informatycznego wsparcia biznesu.

Adresaci kierunku

Absolwenci Studiów Informatycznych: Osoby związane z informatyką, szukające pogłębienia umiejętności zarządzania projektami IT.

 • Osoby Zainteresowane Karierą w Projektach IT: Osoby z różnych dziedzin, które pragną rozwinąć umiejętności zarządzania projektami IT, widząc w tym obszarze perspektywę zawodową. Studia umożliwiają pełne przebranżowienie do roli PM.
 • Absolwenci chcący rozwijać się w obszarze zarządzania projektami po zakończeniu studiów informatycznych.
 • Specjaliści IT: Programiści, analitycy systemowi i administratorzy sieci zainteresowani poszerzeniem kompetencji o aspekty zarządzania projektami w obszarze IT.
 • Profesjonaliści IT pragnący awansować na stanowiska związane z kierowaniem zespołami projektowymi.
 • Kadra Zarządzająca i Biznesowa: Menedżerowie i liderzy działów IT, którzy chcą lepiej zrozumieć i efektywniej współpracować z zespołami projektowymi.
 • Przedstawiciele zarządu, analitycy biznesowi i kadra kierownicza zainteresowani optymalizacją procesów zarządzania projektami IT w kontekście biznesowym.
 • Osoby Zainteresowane Karierą w Projektach IT: Osoby z różnych dziedzin, które pragną rozwinąć umiejętności zarządzania projektami IT, widząc w tym obszarze perspektywę zawodową.
 • Praktycy Projektów IT: Osoby już pracujące w obszarze zarządzania projektami, które poszukują bardziej specjalistycznej wiedzy i praktycznych narzędzi stosowanych w projekcie IT.

Podsumowując, kierunek Zarządzanie Projektami w IT jest dedykowany zarówno specjalistom z obszaru IT, jak i osobom zainteresowanym rozwijaniem umiejętności zarządzania projektami w kontekście technologicznym i biznesowym.

Zakres studiów

Studia podyplomowe Zarządzanie projektami w IT we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych mają na celu nabycie przez uczestników wiedzy oraz kompetencji w zakresie:

 1. Wprowadzenia do ZP – zwinność vs kaskada
 2. Agile – zarządzanie w duchu zwinnym – akredytowane szkolenie
 3. Prince – zarządzanie projektami waterfall
 4. Agile i Scrum w projekcie IT w praktyce
 5. Management 3.0
 6. Przywództwo w duchu Agile / Zarządzanie zespołem w duchu Agile

Nazwa przedmiotu
Wprowadzenie do ZP – zwinność vs kaskada
Agile – zarządzanie w duchu zwinnym
Prince2 – zarządzanie waterfall
SCRUM w zespole IT
Agile i Scrum w projekcie IT w praktyce
Management 3.0 – nowoczesny system zarządzania
Zarządzanie zespołem zwinnym
Dyplomowanie
Łączna ilość godzin 160h
 Rok akademicki / academic year  2024/2025Daty zjazdów / dates of classes
I SEMESTR1.26-27.10.2024
2.16-17.11.2024
3.30.11-1.12.2024
4. 14-15.12.2024
5.11-12.01.2025
6.25-26.01.2025
II SEMESTR1.08-09.03.2025
2.22-23.03.2025
3.05-06.04.2025
4.26-27.04.2025
5.17-18.05.2025
6.31.05-1.06.2025

Cena regularna:

 • Opłata roczna: 6 500 zł
 • Opłata semestralna: 2x 3 410 zł
 • Opłata w 4 ratach: 4x 1 790 zł
 • Opłata w 8 ratach: 8x 930 zł

Wpisowe: 250 zł

Zniżka na studia podyplomowe dla semestru zimowego:

 • 600 zł do 31.01.2024 r.
 • 500 zł w okresie 01.02.-30.06.2024 r.
 • 250 zł w okresie 01.07.-16.09.2024 r.

Dofinansowanie studiów podyplomowych

PROGRAM „POLECENI”

Możesz zyskać nawet 550 zł dodatkowej zniżki! Program skierowany jest do kandydatów i uczestników studiów podyplomowych, którzy będą promowali Wrocławską Akademię Biznesu oraz przyczynią się do wzrostu liczby osób zrekrutowanych na studia podyplomowe lub MBA.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

W ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 na rozwój kompetencji i kwalifikacji za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, przeznaczonych zostanie prawie 7 mld zł. Składają się na to środki z szesnastu programów regionalnych i krajowego programu Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju Społecznego.

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych jest w Bazie Usług Rozwojowych dzięki czemu możesz dofinansować swoje studia podyplomowe!

Aby uzyskać szczegóły dofinansowania skontaktuj się z odpowiednim URZĘDEM PRACY podlegającym pod Twój adres zameldowania lub skorzystaj z pomocy ZIELONEJ LINII.

ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW WAB

Wszyscy Absolwenci oraz obecni Studenci WAB, podejmujących naukę na studiach podyplomowych otrzymują:

 • rabat w wysokości 5% wartości opłaty rocznej
 • brak wpisowego (opłata poza zniżką – 250 zł)

ZNIŻKA RODZINNA

Jeżeli na Uczelni studiują w tym samym czasie osoby spokrewnione: rodzeństwo, małżeństwo, rodzice, dzieci, to każda z tych osób na czas równoległych studiów otrzymuje zniżkę 5% od opłaty rocznej.

ZNIŻKA FIRMOWA

 • Jeżeli na Uczelni studiują osoby z tej samej firmy, to każda z tych osób na czas równoległych studiów otrzymuje zniżkę 5% od opłaty rocznej.
 • Jeżeli na Uczelni studiują pracownicy firmy współtworzącej programy studiów podyplomowych oraz ich stali klienci, to każda z tych osób na czas studiów otrzymuje zniżkę 5% od opłaty rocznej.

* Powyższe zniżki się nie łączą.

Numer konta bankowego do wpłat

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:

Bank Ochrony Środowiska

PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001

Rekrutacja otwarta! Start studiów od października 2024.

 1. Wypełnij formularz rekrutacyjny w systemie IRK.
 2. Skompletuj dokumenty rekrutacyjne
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich)
  • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
  • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu
  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę
 3. Złóż dokumenty rekrutacyjne w Centrum Studiów MBA i Podyplomowych.

KONTAKT:

Weronika Bereska
Koordynator ds. Studiów Podyplomowych

pokoje 3/13 i 3/14
tel. +48 71 333 11 33
kom. +48 535 164 459
e-mail [email protected]
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00

JOLANTA BŁĘDOWSKA

Doświadczona trenerka Agile oraz Prince2.

Trenerka i praktyk z dużym doświadczeniem, pasją i… charyzmą.
Od wielu lat prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu tradycyjnego i zwinnego zarządzania projektami (m.in. PRINCE2 , Agile PM, SCRUM Master i SCRUM Product Owner, warsztaty dedykowane i przygotowane ściśle wg potrzeb klienta).
Ma za sobą setki przeprowadzonych szkoleń i tysiące przeszkolonych uczestników. Jej skuteczność nauczania przekłada się na wysoki stopień zdawalności egzaminów i wiele z sukcesem zakończonych projektów.


MARCIN SZYBKOWSKI

Doświadczony i aktywny Agile Coach oraz Scrum Master.

Z wykształcenia i zamiłowania historyk. Certyfikowany kierownik projektu AgilePM oraz PRINCE2, posiada także certyfikat PeopleCert Scrum Master I, PeopleCert Scrum Master II, ITIL oraz Change Management. Obecnie pracuje jako Agile Coach w Grupie Agora oraz Scrum Master na Uniwersytecie Warszawskim (projekt IMBIO). Wspiera zespoły prowadząc dla nich coaching w projektach.


WERONIKA KĘDZIERSKA

Ekspertka która pomaga rozwijać współpracę, generować pomysły i innowację.

Jest certyfikowanym Facylitatorem (Advanced ILM według metodyki Process Iceberg®), Trenerem Biznesu (Grupa Set), Coachem (Leadership Coaching School) i Scrum Masterem (Professional Scrum Master).  Absolwentka Zdrowia Publicznego CM UJ, Executive Leadership Studies na WSB oraz Master Class of Management i User Experience/Product Design na SWPS.

W swojej pracy łączy agile, facylitację i UX, czyli najlepsze metody holistycznej współpracy w rozwoju produktu, a tym samym rozwoju organizacji. Wszystko po to, aby budować nie tylko niesamowite zespoły, ale też wspierać organizację w zorientowaniu na potrzeby klienta i wyprzedzać konkurencję.

Prowadzi wyjątkowe warsztaty dla zespołów, grup współpracujących razem i projektów. Ułatwia skupienie uwagi, budowanie dużego obrazu, wdrożenie wygenerowanych pomysłów oraz zwiększenie zaangażowania i współpracy w ramach grupy.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozwoju efektywnych zespołów, tworzeniu produktów, twórczym rozwiązywaniu problemów, Design Sprint, wspieraniu organizacyjnej innowacyjności oraz rozwijaniu kompetencji liderskich/ facylitacyjnych pracy z grupami. Namiętnie wykorzystuje wizualne narzędzia, nie tylko w trakcie spotkań i szkoleń.

Partnerzy kierunku