BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem

BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem

Rekrutacja otwarta! Start studiów od października 2024.

Tryb studiów: weekendowy
Forma studiów: hybrydowa
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 160 godzin
Język wykładowy: polski
Forma zajęć: wykłady, warsztaty, ćwiczenia

Dla osób chętnych możliwość zdobycia certyfikatu „Audytora wewnętrznego systemu zarzadzania bezpieczeństwem pracy ISO 45001”.

Zarządzanie BHP – studia podyplomowe

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest podstawowym obowiązkiem pracodawców, którzy realizują ten obowiązek, m.in. poprzez zatrudnienie odpowiednio przygotowanych osób w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy lub powierzanie takim osobom wykonywania zadań tej służby. 

Studia podyplomowe BHP we Wrocławiu obejmujące BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem zapewniają absolwentom kompletną i rzetelną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wzbogaconą o zasady funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem. Ukończenie podyplomowego BHP na wrocławskiej WAB, daje uprawnienia BHP – możliwość zatrudnienia w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Adresaci kierunku BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem

Realizowane w zakresie BHP studia podyplomowe kierowane są dla osób nieposiadających doświadczenia w branży bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich), chcących zdobyć nowe umiejętności. Studia podyplomowe BHP we Wrocławiu mogą rozpocząć także pracownicy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich, z doświadczeniem w służbach bhp, chcący uzupełnić kwalifikacje.

Profil absolwenta BHP we Wrocławiu

Absolwenci Studiów Podyplomowych BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem mogą być zatrudnieni w służbach BHP wszystkich sektorów gospodarki między innymi takich jak: budownictwo, przemysł maszynowy, szkolnictwo, służba zdrowia, jednostki administracji państwowej i samorządowej. Studia zarządzanie BHP to początek drogi zawodowej, jeśli chcesz pracować np. jako inspektor BHP.

Studia BHP Podyplomowe. Do kogo skierowana jest oferta?

Studia BHP podyplomowe to propozycja skierowana nie tylko do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. To także oferta dla pracowników przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich, którzy mają doświadczenie w BHP i chcą uzupełnić swoje kwalifikacje. Dla tych wszystkich grup profil absolwenta BHP we Wrocławiu otwiera drzwi do różnych sektorów gospodarki, w tym do:

 • budownictwa,
 • przemysłu maszynowego,
 • szkolnictwa,
 • służby zdrowia
 • oraz jednostek administracji państwowej i samorządowej.

Studia podyplomowe BHP Wrocław to nie tylko nauka, ale także droga do rozwoju zawodowego w branży bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia podyplomowe – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Umiejętności

Studia podyplomowe BHP realizowane przez Wrocławską Akademię Biznesu, przygotowują do pełnienia funkcji starszych inspektorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach i innych jednostkach, a także w firmach świadczących usługi w zakresie BHP oraz ośrodkach szkoleniowych kształcących w tej dziedzinie. Zarządzanie BHP – studia w WAB oferują zdobycie takich umiejętności jak np.:

 • gruntowna znajomość Kodeksu pracy oraz innych aktów prawnych z zakresu BHP,
 • znajomość podstawowej branżowej terminologii,
 • poznanie procedur m.in. powypadkowych, a także zdobycie wiedzy w zakresie ich przeciwdziałania,
 • poznanie warunków i zasad udzielania pomocy przedmedycznej,
 • prowadzenia szkoleń w zakresie BHP.

Studia BHP Podyplomowe. Do kogo skierowana jest oferta?

Studia BHP podyplomowe to propozycja skierowana nie tylko do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. To także oferta dla pracowników przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich, którzy mają doświadczenie w BHP i chcą uzupełnić swoje kwalifikacje. Dla tych wszystkich grup profil absolwenta BHP we Wrocławiu otwiera drzwi do różnych sektorów gospodarki, w tym do:

 • budownictwa,
 • przemysłu maszynowego,
 • szkolnictwa,
 • służby zdrowia
 • oraz jednostek administracji państwowej i samorządowej.

Studia podyplomowe BHP Wrocław to nie tylko nauka, ale także droga do rozwoju zawodowego w branży bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia podyplomowe – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Umiejętności

Studia podyplomowe BHP realizowane przez Wrocławską Akademię Biznesu, przygotowują do pełnienia funkcji starszych inspektorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach i innych jednostkach, a także w firmach świadczących usługi w zakresie BHP oraz ośrodkach szkoleniowych kształcących w tej dziedzinie. Zarządzanie BHP – studia w WAB oferują zdobycie takich umiejętności jak np.:

 • gruntowna znajomość Kodeksu pracy oraz innych aktów prawnych z zakresu BHP,
 • znajomość podstawowej branżowej terminologii,
 • poznanie procedur m.in. powypadkowych, a także zdobycie wiedzy w zakresie ich przeciwdziałania,
 • poznanie warunków i zasad udzielania pomocy przedmedycznej,
 • prowadzenia szkoleń w zakresie BHP.

Uprawnienia BHP po studiach podyplomowych

Po ukończeniu naszych studiów podyplomowych BHP we Wrocławiu możliwe jest uzyskanie uprawnień BHP po studiach podyplomowych. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. reguluje kwestie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, a ukończenie podyplomowego BHP na wrocławskiej WAB pozwala spełnić te wymagania. BHP – uprawnienia pozwalają kandydatom na stanowiska inspektorów BHP być przygotowanymi do pracy Również pod kątem formalnym.

Studia podyplomowe BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy w WAB

Studia podyplomowe BHP we Wrocławiu być przepustką do kariery w branży szkoleniowej, ale nie tylko! Nasi absolwenci mają okazję do zdobycia również wiedzy z zakresu zarządzania BHP.

BHP  studia podyplomowe pozwalają uczestnikom poszerzać swoje kompetencje w obszarze tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Wrocław, jako miejsce realizacji tych studiów, oferuje dogodne warunki nauki i doskonałe możliwości rozwoju zawodowego.

Studia podyplomowe BHP – przekwalifikuj się!

Studia podyplomowe BHP mogą być też okazją do dalszego rozwoju zawodowego. Zarządzanie BHP – studia podyplomowe kierujemy również do osób spoza branży, które chcą się przekwalifikować. Dzięki studiom podyplomowym zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, absolwenci zdobywają najnowszą wiedzę, która obejmuje zagadnienia z dziedziny ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy i bezpieczeństwa technicznego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy we Wrocławiu – Studia BHP podyplomowe WAB

Nasze studia BHP we Wrocławiu cieszą się zainteresowaniem absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, i magisterskich. Studia podyplomowe BHP we Wrocławiu pozwalają uczestnikom zdobyć nowe umiejętności i rozwinąć się w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Zdobytą wiedzę można wykorzystać w różnych sektorach gospodarki, zwiększając swoje szanse na rynku pracy.

BHP – Studia podyplomowe Wrocław. Poszerz swoje perspektywy

Studia podyplomowe BHP oferowane przez Wrocławską Akademię Biznesu to jedna z możliwych ścieżek kariery w dziedzinie zarządzania BHP. Absolwenci naszych studiów, podczas nauki, zdobywają nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także praktyczne umiejętności. Dzięki tym studiom absolwenci są przygotowani do pracy jako inspektorzy BHP i starsi inspektorzy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli marzysz o karierze związanej z zarządzaniem BHP, studia podyplomowe BHP we Wrocławiu będą dobrym, strategicznym wyborem!

Sprawdź też inne studia podyplomowe we Wrocławiu i rozwijaj swoje kompetencje pod okiem najlepszych wykładowców.

Nazwa przedmiotu
Zadania i organizacja służby BHP
Prawna ochrona pracy
Wymagania dla budynków i pomieszczeń pracy
Techniczne bezpieczeństwo pracy
Wypadki przy pracy i postępowanie powypadkowe
Profilaktyka lekarska i choroby zawodowe 
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Ocena zarządzania ryzykiem zawodowym
Podstawy ergonomii
Organizacja i metodyka szkoleń w dziedzinie BHP
Zagrożenia w środowisku pracy
Ochrona przeciwpożarowa
Audytowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy
Ochrona przeciwpożarowa w praktyce – wycieczka
Repetytorium
Łączna liczba godzin: 160h

Pracownicy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich, z doświadczeniem w służbach BHP, chcący uzupełnić kwalifikacje.

*Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowy plan zajęć opublikowanie zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Warunki zaliczenia

 • obecność na zajęciach (min. 80%)
 • zaliczenie przedmiotów
 • zaliczenie końcowego egzaminu ustnego
 Rok akademicki / academic year  2024/2025Daty zjazdów / dates of classes
I SEMESTR1.26-27.10.2024
2.16-17.11.2024
3.30.11-1.12.2024
4. 14-15.12.2024
5.11-12.01.2025
6.25-26.01.2025
II SEMESTR1.08-09.03.2025
2.22-23.03.2025
3.05-06.04.2025
4.26-27.04.2025
5.17-18.05.2025
6.31.05-1.06.2025

Cena regularna:

 • Opłata roczna: 4 700 zł
 • Opłata semestralna: 2x 2 470 zł
 • Opłata w 4 ratach: 4x 1 300 zł
 • Opłata w 8 ratach: 8x 680 zł

Wpisowe: 250 zł

Zniżka na studia podyplomowe dla semestru zimowego:

 • 600 zł do 31.01.2024 r.
 • 500 zł w okresie 01.02.-30.06.2024 r.
 • 250 zł w okresie 01.07.-16.09.2024 r.

Dofinansowanie studiów podyplomowych

PROGRAM „POLECENI”

Możesz zyskać nawet 550 zł dodatkowej zniżki! Program skierowany jest do kandydatów i uczestników studiów podyplomowych, którzy będą promowali Wrocławską Akademię Biznesu oraz przyczynią się do wzrostu liczby osób zrekrutowanych na studia podyplomowe lub MBA.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

W ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 na rozwój kompetencji i kwalifikacji za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, przeznaczonych zostanie prawie 7 mld zł. Składają się na to środki z szesnastu programów regionalnych i krajowego programu Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju Społecznego.

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych jest w Bazie Usług Rozwojowych dzięki czemu możesz dofinansować swoje studia podyplomowe!

Aby uzyskać szczegóły dofinansowania skontaktuj się z odpowiednim URZĘDEM PRACY podlegającym pod Twój adres zameldowania lub skorzystaj z pomocy ZIELONEJ LINII.

ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW WAB

Wszyscy Absolwenci oraz obecni Studenci WAB, podejmujących naukę na studiach podyplomowych otrzymują:

 • rabat w wysokości 5% wartości opłaty rocznej
 • brak wpisowego (opłata poza zniżką – 250 zł)

ZNIŻKA RODZINNA

Jeżeli na Uczelni studiują w tym samym czasie osoby spokrewnione: rodzeństwo, małżeństwo, rodzice, dzieci, to każda z tych osób na czas równoległych studiów otrzymuje zniżkę 5% od opłaty rocznej.

ZNIŻKA FIRMOWA

 • Jeżeli na Uczelni studiują osoby z tej samej firmy, to każda z tych osób na czas równoległych studiów otrzymuje zniżkę 5% od opłaty rocznej.
 • Jeżeli na Uczelni studiują pracownicy firmy współtworzącej programy studiów podyplomowych oraz ich stali klienci, to każda z tych osób na czas studiów otrzymuje zniżkę 5% od opłaty rocznej.

* Powyższe zniżki się nie łączą.


Numer konta bankowego do wpłat

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:

Bank Ochrony Środowiska

PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001

Rekrutacja otwarta! Start studiów od października 2024.

 1. Wypełnij formularz rekrutacyjny w systemie IRK.
 2. Skompletuj dokumenty rekrutacyjne
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich)
  • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
  • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu
  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę
 3. Złóż dokumenty rekrutacyjne w Centrum Studiów MBA i Podyplomowych.

KONTAKT:

Weronika Bereska
Koordynator ds. Studiów Podyplomowych

pokoje 3/13 i 3/14
tel. +48 71 333 11 33
kom. +48 535 164 459
e-mail [email protected]
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00

MGR SYLWIA KŁACZYŃSKA

Opiekun kierunku BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, które ukończyła z wyróżnieniem. Posiada także uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.

Działalność edukacyjną rozpoczęła od prowadzenia szkoleń z zakresu obsługi sprzętu. Obecnie, jako główny specjalista ds. BHP oraz współtwórczyni firmy SJ, świadczącej usługi dla pracodawców w zakresie obsługi prawnej, BHP, kadr, płac, ppoż. i ochrony środowiska, często prowadzi szkolenia w tej tematyce. Jest także wykładowcą w Wrocławskiej Akademii Biznesu. Wykorzystując swoje doświadczenie zdobyte podczas szkoleń dla wielu różnych grup pracowniczych, m. in. w Górażdże Cement S.A., prowadzi swoje zajęcia w sposób interaktywny, przystępny i ciekawy. Jest współautorką skryptu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu „Służba bezpieczeństwa i higieny pracy”.


ST. BRYG. MGR INŻ. BOGUSŁAW BRUD

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Od trzydziestu jeden lat strażak w służbie czynnej, aktualnie, od siedmiu lat, na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy. Wieloletni wykładowca zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Wrocławskiej Akademii Biznesu, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Wykładowca Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu.


MGR INŻ. JANUSZ PŁAWIAK

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Od wielu lat zawodowo zajmuje się prawem pracy i BHP, obecnie jako inspektor pracy – specjalista. Posiada także uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej. Jest wieloletnim wykładowcą tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in.: w Wrocławskiej Akademii Biznesu, na Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Prowadzi także różnego rodzaju kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy i BHP. Interaktywny i przystępny sposób prowadzenia zajęć sprawia, że szkolenia z tego zakresu są ciekawe. Wykorzystuje przy tym swoje bogate doświadczenia zdobyte podczas szkoleń i kursów głównie zamkniętych, dla dużych firm. Prowadził szkolenia dla wielu różnych grup pracowniczych, w takich zakładach jak: ZEC Kogeneracja S.A., ALSTOM Power Sp. z o.o., EnergiaPro S.A. czy Górażdże Cement S.A. Jest współautorem skryptu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu „Służba bezpieczeństwa i higieny pracy“.


MGR INŻ. ZBIGNIEW KOŁODYŃSKI

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego oraz Studiów Podyplomowych Politechniki Wrocławskiej. Od wielu lat pracuje w urzędzie sprawującym państwowy nadzór na przestrzeganiem prawa pracy, w tym BHP. Jest wieloletnim wykładowcą z zakresu tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in. w Wrocławskiej Akademii Biznesu, na Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Prowadzi także różnego rodzaju kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy i BHP. Ukończył kursy dla wykładowców w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych organizowane przez Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu.


MGR SŁAWOMIR OCHREM

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wieloletni ratownik medyczny Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu oraz Pogotowia Medicover. Od czternastu lat prowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, m.in.: szkoląc Straż Miejską we Wrocławiu, pracowników Volvo Polska Sp. z o.o., PKO BP S.A, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Dolnośląskiej Izby Pielęgniarskiej, Agencji Mienia Wojskowego.
Wykładowca z zakresu pierwszej pomocy w Wrocławskiej Akademii Biznesu, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Współautor e-podręcznika do edukacji dla bezpieczeństwa w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Cyfrowa Szkoła”.


ALEKSANDRA SZELACHOWSKA

Ukończone uczelnie wyższe:

 • Uniwersytet Wrocławski, ochrona środowiska
 • studia podyplomowe – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 

Doświadczenie zawodowe:

 • specjalista ds. BHP, realizacja zadań służby BHP w dużym zakładzie pracy
 • posiada bogate, wieloletnie doświadczenie w czynnej współpracy w zakresie BHP z przedsiębiorstwami z różnych branż – produkcyjnej, budowlanej, administracyjno-biurowej
 • stale rozwija swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, konferencjach w dziedzinie bezpieczeństwa i prawa pracy, pierwszej pomocy, efektywnych metod prowadzenia szkoleń 

DR MAGDALENA WEINMANN-URBAŃSKA

Doktor Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalność, Nauki o Zarządzaniu i Jakości. Absolwentka kierunku Master of Business Administration w obszarze Customer Relation Management, Certyfikowana Specjalistka d/s Bezpieczeństwa I Higieny Pracy oraz audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy  TUV Nord. Ma wieloletnie doświadczenie w Zarządzaniu instytucją oraz zasobami ludzkimi. Zawodowo od wielu lat związana z branżą motoryzacyjną, pełniła funkcje dyrektora zarządzającego oraz dyrektora HR, brała udział w wielu projektach szkoleniowo – doradczych, programach rozwoju talentów, odpowiadała za wynik przedsiębiorstwa zarówno w aspekcie zarządzania sprzedażą jak i zarządzania serwisem. Autorka publikacji w zeszytach naukowych , wystąpień,  w temacie ścieżki rozwoju pracowników branży motoryzacyjnej.


Opinie studentów:

,,Od pierwszych zajęć jestem zachwycona tymi studiami. Prowadzący bardzo się starają w przekazywaniu wiedzy i naprawdę wzbudzają zainteresowanie tym kierunkiem, że się czeka już na następne zajęcia” – Marta uczestnik studiów VI edycji studiów podyplomowych BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem


„Bardzo ciekawa forma zajęć, która dała możliwość zobaczenia na żywo wielu rzeczy niedostępnych dla innych osób. Ciekawy sposób prowadzenia oraz realne przykłady. Wykładowca- praktyk który porusza zagadnienia z życia.”

uczestnik studiów VI edycji studiów podyplomowych BHP i Systemy Zarzadzania Bezpieczeństwem


„Bardzo duża wiedza prowadzącego i zaangażowanie. Ogromna ilość przykładów które obrazowały praktyczny wymiar przedstawianych zagadnień”

uczestnik studiów VI edycji studiów podyplomowych BHP i Systemy Zarzadzania Bezpieczeństwem