Egzamin Certyfikatowy z języka polskiego ESOKJ

Zapisy na egzamin

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych jest ośrodkiem posiadającym uprawnienia do przeprowadzania państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomach B1 i B2.

Informujemy, że planujemy przeprowadzenie egzaminu na poziomie B1 w dniach 18-19 listopada 2023 roku.

Zapisy na egzamin odbędą się 19 września o godz. 12:00. Rejestracja kandydatów odbywa się wyłącznie za pomocą formularza online, który pojawi się na stronie.  

 

Serdecznie zapraszamy na kursy przygotowawcze do egzaminu!

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: [email protected]     

 

Egzamin Certyfikatowy z języka polskiego, czyli co to jest? 

Jest to oficjalny egzamin, na podstawie którego wydawany jest certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego powszechnie uznawany nie tylko przez instytucje państwowe.

Pozwala określić kompetencje w posługiwaniu się językiem polskim jako obcym na wybranym poziomie według ESOKJ (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Zarówno tryb przeprowadzania egzaminu certyfikatowego, sposób wydawania certyfikatów, jak również standardy wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych poziomów znajomości języka polskiego jako obcego ustanawiają następujące akty prawne:

 • Ustawa o języku polskim z 12 czerwca 2015 r.
 • Rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego z 11 grudnia 2015 r.
 • Rozporządzenie w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z 26 lutego 2016 r. Załącznikiem do tego dokumentu są Standardy wymagań egzaminacyjnych.

Szczegółowe informacje dla zdających można znaleźć się na stronie: http://certyfikatpolski.pl/

Kto może zdawać egzamin? 

Cudzoziemcy, a także obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą. 

Informacje dodatkowe 

Kto może zdawać egzamin: 

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/kto-moze-zdawac-egzamin/ 

Struktura egzaminu: 

http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/struktura-egzaminu/ 

Procedury: 

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/procedury/ 

Testy przykładowe: 

http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/przykladowe-testy-zbiory-zadan/ 

Materiały i podręczniki: 

http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/materialy-i-podreczniki/ 

Warunki i forma przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego dla osób o specjalnych potrzebach: 

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/kandydaci-o-specjalnych-potrzebach/ 

KIEDY MOŻNA ZDAWAĆ EGZAMIN?

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2022/ 2023 roku. 

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w wyszczególnionych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego: 

 • 5-6 listopada 2022 r. (sobota-niedziela): poziomy B1, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych; 
 • 5-6 lutego 2023 r. (niedziela – poniedziałek): poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych; 
 • 15-16 kwietnia 2023 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych; 
 • 24-25 czerwca 2023 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz Bi i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży; 
 • 18-19 listopada 2023 r. (sobota – niedziela): poziomy B1, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych. 

Gdzie można zdawać egzamin? 

Wrocławska Akademia Biznesu w naukach stosowanych
Aleksandra Ostrowskiego 22
53-283 Wrocław 

Kandydaci powinni zgłaszać się do ośrodków, które w tych terminach będą organizować egzaminy. Lista ośrodków (podmiotów uprawnionych) jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Ile kosztuje egzamin? 

 • 90 euro – egzaminy A i B2 dla dzieci i młodzieży
 • 120 euro – poziom A1 i A2 w grupie dorosłych
 • 150 euro – poziom B1 i B2 w grupie dorosłych
 • 180 euro – poziom C1 i C2 w grupie dorosłych
 • 20 euro – wydanie certyfikatu

Wyniki egzaminu i wydawanie certyfikatu 

Wyniki egzaminu przekazywane są zdającym pisemnie przez ośrodki organizujące egzamin (podmioty uprawnione). Procedura sprawdzania i przekazywania wyników może potrwać do 8-10 tygodni po egzaminie. 

Zdający mają prawo wglądu do pracy egzaminacyjnej i ubiegania się o ponowną weryfikację pracy: http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/procedury/ 

Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego wydaje certyfikaty poświadczające znajomość języka polskiego jako obcego ośrodkom organizującym egzamin. Certyfikaty wydawane są po zaksięgowaniu opłat, w ustawowym  terminie do 30 dni od dnia otrzymania protokołu egzaminu z ostatecznymi wynikami. 

Jak się zapisać na egzamin? 

Około dwóch miesięcy przed terminem egzaminu otwierany jest system zapisów przez formularz elektroniczny, który pojawi się w tym miejscu. W czasie wyznaczonym przez ośrodek należy go otworzyć uzupełnić i odesłać.

Osoby, które zapiszą się na egzamin, w ciągu trzech dni od rejestracji otrzymają na podany w formularzu adres e-mail szczegółowe informacje dotyczące płatności. Zgłoszenia nadsyłane w inny sposób niż przez formularz online nie będą uwzględniane. Dzień i godzina rozpoczęcia zapisów zostaną podane najpóźniej dwa tygodnie przed otwarciem się formularza. Uwaga! Obowiązuje ograniczona liczba miejsc, liczy się kolejność zgłoszeń.

KONTAKT

[email protected]

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Egzaminu Certyfikowanego dostępnego poniżej: