MBA Strategiczne Zarządzanie HR – PL/ENG

MBA Strategiczne Zarządzanie HR – PL/ENG

Rekrutacja otwarta! Start studiów od marca 2024.

Tryb studiów: weekendowy 
Forma studiów: online lub hybrydowo
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry) 
Wymiar godzin: 220 godzin 
Język wykładowy: polski 

If you would like to study this MBA program in english click here.

Absolwenci naszych studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku zdawania egzaminu.

O studiach

MBA Strategiczne Zarządzanie HR to kierunek przygotowany przez praktyków i dedykowany dla specjalistów zainteresowanych wiedzą i aktualnymi trendami zarządczymi w sektorze zasobów ludzkich. Studia stanowią skompensowaną wiedzę, gdyż poza zjazdami stacjonarnymi studenci otrzymują dostęp do platformy e-learningowej, gdzie realizują dodatkowe lekcje w dogodnym dla siebie czasie i tempie. Studia wyposażają uczestników studiów w kwalifikacje HR Managera MBA.

Cel kierunku

Celem tego kierunku MBA Strategiczne Zarządzanie HR jest doskonalenie kompetencji zarządczych i przywódczych kierowników lub dyrektorów działów HR. Uczestnicy studiów w praktyczny sposób zapoznają się ze wszystkimi aspektami zarządczymi oraz zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach.

PRZYGOTUJ FIRMĘ I SIEBIE NA RAPORTOWANIE ESG!

Po ukończeniu studiów będziesz przygotowany i wyposażony w umiejętności praktyczne
do wykonywania funkcji kierowniczych w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, zarówno
w organizacjach globalnych, jak i przedsiębiorstwach SME. Będziesz gotowy na wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju i staniesz się partnerem dla zarządu przy wdrażaniu ESG.

Program oferuje

 • Najnowszą wiedzę i aktualne trendy zarządcze w sektorze HR z uwzględnieniem luki płacowej
 • Kwalifikacje HR Managera jako strategicznego partnera biznesu
 • Skuteczne narzędzia tworzenia strategii personalnej w organizacji w kontekście ESG
 • Dostęp do multimedialnej platformy e-learningowej umożliwiającej samorozwój

Zalety programu

W szybkim czasie uzyskasz niezbędną wiedzę, praktykę oraz kwalifikacje
Nauka tylko metodą warsztatową – zajęcia prowadzone przez praktyków dla praktyków
Otrzymasz międzynarodowy certyfikat American Certification Institute®

Co myślą o kierunku nasi studenci?

Opinie uczestników studiów MBA Strategiczne Zarządzanie HR w WAB:

Uczestnicy studiów będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach z zakresu: 

 • Zarządzanie w środowisku VUCA i zgodne z ESG
 • Manager i przywódca – role i zadania
 • Manager jako katalizator zmian w organizacji
 • Motywacja, motywowanie i zaangażowanie – narzędzia i metody
 • Zarządzanie kosztami pracy w organizacji i luka placowa
 • Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji 
 • Planowanie kapitału ludzkiego w organizacji 
 • Zarządzanie efektywnością pracy i kompetencjami 
 • Narzędzia informatyczne do zarządzania HR w dobie AI i cyberzagrożeń
 • Narzędzia informatyczne do zarządzania kompetencjami 
 • Zdalne zarządzanie pracą
 • Budowanie odporności psychincznej
 • Narzędzia zapewnienia dobrostanu
 • Narzędzia rozwijania jednostek, zespołów  w  organizacji 
 • Strategie komunikacji medialnej dla HR 
 • Prawo pracy
 • Dyplomowanie

W ramach programu oferujemy 11 modułów tematycznych. 

Każdy moduł daje wiedzę i narzędzia potrzebne w pracy współczesnego HR managera. Są to moduły z Zarządzania na poziomie ogólnym i zarządzania kapitałem ludzkim –na poziomie specjalistycznym, gdzie wiedza ogólna oraz specjalistyczna podana jest przez trenerów-praktyków.  Ponadto moduły obejmują zajęcia warsztatowe, podczas których omówisz i przećwiczysz narzędzia niezbędne dla współczesnego HR managera. 

Łącznie 2 semestry – 220 h 

W tym: 

 • 172 h warsztatów – wymiar praktyczny studiów, 
 • 44 h – dodatkowej porcji wiedzy podczas e-learningów, 
 • 4 h –dyplomowanie oraz dodatkowe konsultacje ONLINE z wykładowcami. 

*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu studiów

Język studiówOpłata wpisowa /Registration Fee KOSZT STUDIÓW / Studies cost2 raty / Basic Instalments 4 raty / Basic Instalments  8 rat / Basic Instalments
PL400 PLN18 800 PLN*9 870 PLN5 053 PLN2 585 PLN
* Przy płatności z góry / * In advance payment

 

ZNIŻKA EARLY BIRD / EARLY BIRD DISCOUNT:

 • DO 31 STYCZNIA 15%
 • 1.02 – 29.02 10%

ZNIŻKA DLA FIRM ZGŁASZAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 3 OSOBY / DISCOUNT FOR COMPANIES REGISTERING AT LEAST 3 PEOPLE: 20%

Program „Poleceni” – zyskaj do 550 zł dodatkowej zniżki.

Program skierowany jest do osób, które będą promowały Wrocławską Akademię Biznesu oraz przyczynią się do wzrostu liczby osób zrekrutowanych na rok akademicki 2022/2023 na Studia MBA i/lub Podyplomowe.


Numer konta bankowego do wpłat

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:

Bank Ochrony Środowiska

 • Opłaty w EURO / For payment in EURO:
  PL 76 1540 1030 2103 0004 9462 0004
 • Opłaty w PLN / For payment in PLN
  60 1540 1030 2103 0004 9462 0001

wpisując w tytule: MBA opłata wpisowa + imię i nazwisko kandydata

 Rok akademicki /academic year  2023/24Daty zjazdów / dates of classes
I SEMESTR1.04-05.11.2023
2.25-26.11.2023
3.09-10.12.2023
4. 13-14.01.2024
5.10-11.02.2024
(6.)(24-25.02.2024)
II SEMESTR1.09-10.03.2024
2.23-24.03.2024
3.13-14.04.2024
4.27-28.04.2024
5.11-12.05.2024
6.15-16.06.2024
(7.)(29-30.06.2024)

Proces rekrutacji i kompletowania dokumentów

 1. Wypełnij formularz zapisów.
 2. Skompletuj wymagane dokumenty rekrutacyjne:
  • Podanie o przyjęcie na studia 
  • 1 zdjęcie w formie papierowej (35×45 mm) 
  • Zdjęcie w formie elektronicznej
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (+oryginały dokumentów do wglądu)*
  • Suplement lub wyciąg z indeksu – dla kończących studia od 2005 r. (+oryginały dokumentów do wglądu)*
  • CV
  • Podpisana umowa o naukę – 2 egz. 
  • Dowód wniesienia opłaty wpisowej
  • Podpisane Zarządzenie Rektora WAB w sprawie opłat za naukę
  • Informacja dot. wystawienia faktury
 3. Dostarcz dokumenty rekrutacyjne:
  • osobiście do Centrum Studiów MBA i Podyplomowych (pokoje 3/13 i 3/14)
  • drogą pocztową
   Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
   ul. Ostrowskiego 22
   53-238 Wrocław

   z dopiskiem „Centrum Studiów MBA”
  • skanem na adres [email protected]

*Oryginały należy dostarczyć do biura MBA (pok. 3/14) najpóźniej podczas pierwszych zajęć.

KONTAKT:  

pokoje 3/13 i 3/14
tel. +48 71 333 11 81
kom. +48 535 161 561
e-mail [email protected]
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00


Jagoda Żywczyk
Specjalista ds. Studiów MBA
e-mail [email protected]

Regina Stelmaszyk
Specjalista ds. Studiów MBA
e-mail [email protected]

Partner kierunku