MBA Strategiczne Zarządzanie HR – PL/ENG

MBA Strategiczne Zarządzanie HR – PL/ENG

Rekrutacja otwarta! Start studiów od października 2024.

Tryb studiów: weekendowy 
Forma studiów: online lub hybrydowo
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry) 
Wymiar godzin: 220 godzin 
Język wykładowy: polski 

If you would like to study this MBA program in English click here.


Absolwenci naszych studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku zdawania egzaminu.

O studiach

MBA Strategiczne Zarządzanie HR to kierunek przygotowany przez praktyków i dedykowany dla specjalistów zainteresowanych wiedzą i aktualnymi trendami zarządczymi w sektorze zasobów ludzkich. Studia stanowią skompensowaną wiedzę, gdyż poza zjazdami stacjonarnymi studenci otrzymują dostęp do platformy e-learningowej, gdzie realizują dodatkowe lekcje w dogodnym dla siebie czasie i tempie. Studia wyposażają uczestników studiów w kwalifikacje HR Managera MBA.

Cel kierunku

Celem tego kierunku MBA Strategiczne Zarządzanie HR jest doskonalenie kompetencji zarządczych i przywódczych kierowników lub dyrektorów działów HR. Uczestnicy studiów w praktyczny sposób zapoznają się ze wszystkimi aspektami zarządczymi oraz zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach.

PRZYGOTUJ FIRMĘ I SIEBIE NA RAPORTOWANIE ESG!

Po ukończeniu studiów będziesz przygotowany i wyposażony w umiejętności praktyczne
do wykonywania funkcji kierowniczych w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, zarówno
w organizacjach globalnych, jak i przedsiębiorstwach SME. Będziesz gotowy na wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju i staniesz się partnerem dla zarządu przy wdrażaniu ESG.

Program oferuje

 • Najnowszą wiedzę i aktualne trendy zarządcze w sektorze HR z uwzględnieniem luki płacowej
 • Kwalifikacje HR Managera jako strategicznego partnera biznesu
 • Skuteczne narzędzia tworzenia strategii personalnej w organizacji w kontekście ESG
 • Dostęp do multimedialnej platformy e-learningowej umożliwiającej samorozwój

Zalety programu

W szybkim czasie uzyskasz niezbędną wiedzę, praktykę oraz kwalifikacje
Nauka tylko metodą warsztatową – zajęcia prowadzone przez praktyków dla praktyków
Otrzymasz międzynarodowy certyfikat American Certification Institute®

Uczestnicy studiów będą uczestniczyć w zajęciach z zakresu: 

 • Zarządzanie w środowisku VUCA i zgodne z ESG
 • Manager i przywódca – role i zadania
 • Manager jako katalizator zmian w organizacji
 • Motywacja, motywowanie i zaangażowanie – narzędzia i metody
 • Zarządzanie kosztami pracy w organizacji i luka placowa
 • Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji 
 • Planowanie kapitału ludzkiego w organizacji 
 • Zarządzanie efektywnością pracy i kompetencjami 
 • Narzędzia informatyczne do zarządzania HR w dobie AI i cyberzagrożeń
 • Narzędzia informatyczne do zarządzania kompetencjami 
 • Zdalne zarządzanie pracą
 • Budowanie odporności psychincznej
 • Narzędzia zapewnienia dobrostanu
 • Narzędzia rozwijania jednostek, zespołów  w  organizacji 
 • Strategie komunikacji medialnej dla HR 
 • Prawo pracy
 • Dyplomowanie

W ramach programu oferujemy 11 modułów tematycznych. 

Każdy moduł daje wiedzę i narzędzia potrzebne w pracy współczesnego HR managera. Są to moduły z Zarządzania na poziomie ogólnym i zarządzania kapitałem ludzkim –na poziomie specjalistycznym, gdzie wiedza ogólna oraz specjalistyczna podana jest przez trenerów-praktyków.  Ponadto moduły obejmują zajęcia warsztatowe, podczas których omówisz i przećwiczysz narzędzia niezbędne dla współczesnego HR managera. 

Łącznie 2 semestry – 220 h 

W tym: 

 • 172 h warsztatów – wymiar praktyczny studiów, 
 • 44 h – dodatkowej porcji wiedzy podczas e-learningów, 
 • 4 h –dyplomowanie oraz dodatkowe konsultacje ONLINE z wykładowcami. 

*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu studiów

 Rok akademicki / academic year  2024/2025Daty zjazdów / dates of classes
I SEMESTR1.26-27.10.2024
2.16-17.11.2024
3.30.11-1.12.2024
4. 14-15.12.2024
5.11-12.01.2025
6.25-26.01.2025
II SEMESTR1.08-09.03.2025
2.22-23.03.2025
3.05-06.04.2025
4.26-27.04.2025
5.17-18.05.2025
6.31.05-1.06.2025

Opłaty za studia w języku polskim

WalutaOpłata administracyjna1 rata2 raty4 raty8 rat
PLN50019 90010 4485 3482 736
EUR1155 3402 8001 440740

Opłaty za studia w języku angielskim

WalutaOpłata administracyjna1 rata2 raty4 raty8 rat
PLN50022 90012 0306 1603 150
EUR1155 3402 8001 440740


Opłaty za studia należy wnosić na indywidualne konto otrzymane wraz z decyzją o przyjęciu na studia. Do czasu otrzymania konta indywidualnego wpłaty można dokonywać na konto podane poniżej. W tytule przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko, numer PESEL oraz nazwę studiów.

Bank Ochrony Środowiska S.A.

 • Płatność w PLN
  60 1540 1030 2103 0004 9462 0001
 • Płatność w EURO:
  PL 76 1540 1030 2103 0004 9462 0004

Dofinansowanie i zniżki

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

W ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 na rozwój kompetencji i kwalifikacji za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, przeznaczonych zostanie prawie 7 mld zł. Składają się na to środki z szesnastu programów regionalnych i krajowego programu Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju Społecznego.

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych jest w Bazie Usług Rozwojowych dzięki czemu możesz dofinansować swoje studia podyplomowe!

Aby uzyskać szczegóły dofinansowania skontaktuj się z odpowiednim URZĘDEM PRACY podlegającym pod Twój adres zameldowania lub skorzystaj z pomocy ZIELONEJ LINII.

ZNIŻKA EARLY BIRD

Zarejestruj się wcześniej i zyskaj dodatkowy rabat!

 • do 30 czerwca – PL: 2 000 PLN, ENG: 3 000 PLN / 700 EUR
 • 1 lipiec – 15 wrzesień – PL: 1 000 PLN, ENG: 2 000 PLN / 465 EUR

ZNIŻKA FIRMOWA

 • Zniżka dla pracowników tej samej firmy aplikujących na studia MBA w tym samym czasie – 15%
 • Zniżka dla pracowników firm współtworzących programy studiów MBA – 10%, a także ich stałych klientów – 5%.

ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW

Zniżka dla absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu / Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych – 10% oraz zwolnienie z opłaty administracyjnej

ZNIŻKA RODZINNA

 • Zniżka dla członków rodzin decydujących się podjąć studia MBA w tym samym czasie – 10%
 • Zniżka dla członków rodzin podejmujących studia MBA w kolejnych 2 edycjach – 10%

Proces rekrutacji i kompletowania dokumentów

 1. Wypełnij formularz zapisów.
 2. Skompletuj wymagane dokumenty rekrutacyjne:
  • Podanie o przyjęcie na studia 
  • 1 zdjęcie w formie papierowej (35×45 mm) 
  • Zdjęcie w formie elektronicznej
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (+oryginały dokumentów do wglądu)*
  • Suplement lub wyciąg z indeksu – dla kończących studia od 2005 r. (+oryginały dokumentów do wglądu)*
  • CV
  • Podpisana umowa o naukę – 2 egz. 
  • Dowód wniesienia opłaty wpisowej
  • Podpisane Zarządzenie Rektora WAB w sprawie opłat za naukę
  • Informacja dot. wystawienia faktury
 3. Dostarcz dokumenty rekrutacyjne:
  • osobiście do Centrum Studiów MBA i Podyplomowych (pokoje 3/13 i 3/14)
  • drogą pocztową
   Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
   ul. Ostrowskiego 22
   53-238 Wrocław

   z dopiskiem „Centrum Studiów MBA”
  • skanem na adres [email protected]

*Oryginały należy dostarczyć do biura MBA (pok. 3/14) najpóźniej podczas pierwszych zajęć.

KONTAKT:  

pokoje 3/13 i 3/14
tel. +48 71 333 11 81
kom. +48 535 161 561
e-mail [email protected]
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00


Jagoda Żywczyk
Koordynator ds. Studiów MBA
e-mail [email protected]

Regina Stelmaszyk
Specjalista ds. Studiów MBA
e-mail [email protected]

Partner kierunku

Co myślą o kierunku nasi studenci?

Opinie uczestników studiów MBA Strategiczne Zarządzanie HR w WAB: