INŻYNIERIA SIECI, SYSTEMÓW I BEZPIECZEŃSTWA ITInformatyka
kierunek studiów


Stacjonarny
Niestacjonarny

tryb studiów

Inżynierskie
poziom studiów


Stacjonarna/hybrydowa
Online

forma zajęć

3,5 roku (7 semestrów)
czas trwania


Polski
język wykładowy


ZOBACZ INNE OPCJEPliki do pobrania
Specjalność INŻYNIERIA SIECI, SYSTEMÓW I BEZPIECZEŃSTWA IT jest skonstruowana dla osób, które aspirują do zostania specjalistami w dziedzinie technologii informacyjnych, z naciskiem na sieci, systemy i bezpieczeństwo IT. W obliczu rosnących zagrożeń cybernetycznych oraz ciągłego rozwoju technologii sieciowych, specjaliści w tej dziedzinie są kluczowi dla ochrony danych i infrastruktury IT przedsiębiorstw i organizacji.Specjalność INŻYNIERIA SIECI, SYSTEMÓW I BEZPIECZEŃSTWA IT ten jest przeznaczona dla osób, które posiadają zainteresowania technologiczne i pragną rozwijać swoje umiejętności w zakresie projektowania, implementacji i zarządzania zaawansowanymi systemami sieciowymi oraz zabezpieczeniami IT. Idealny dla osób aspirujących do roli ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, administratorów systemów i sieci, a także dla tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych.W ramach ścieżki kształcenia INŻYNIERIA SIECI, SYSTEMÓW I BEZPIECZEŃSTWA IT realizowane są następujące kursy:

 • Współczesne systemy telekomunikacyjne
 • Technologie i architektury sieciowe
 • Sieciowe systemy operacyjne
 • Zaawansowane techniki sieciowe
 • Wirtualne sieci prywatne
 • Bezpieczeństwo systemów komputerowych
 • Bezpieczeństwo sieci komputerowych

Absolwent specjalności INŻYNIERIA SIECI, SYSTEMÓW I BEZPIECZEŃSTWA IT może znaleźć zatrudnienie m.in. jako:

 • Inżynier sieci i systemów
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa IT
 • Administrator systemów i baz danych
 • Konsultant ds. cyberbezpieczeństwa


Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Opłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
Cena regularna
(rok akademicki 2024/2025)
7 050 zł3 675 zł755 zł640 zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Opłata rocznaOpłata semestralna
Cena regularna
(rok akademicki 2024/2025)
1 700 €900 €
Cena promocyjna*
(rok akademicki 2024/2025)
1 500 €800 €

*Ceny promocyjne obowiązują kandydatów z określonych krajów na studia w roku akademickim 2024/2025 według poniższych regulaminów do 31.05.2024:

Opłata administracyjna wynosi:

 • 120 € – obywatele Ukrainy i Białorusi
 • 140 € – obywatele Azji Środkowej: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii
 • 220 € – obywatele pozostałych państw. Nie dotyczy obywateli: Europy Północnej, Europy Zachodniej, Europy Wschodniej (Ukrainy, Białorusi), Azji Środkowej (Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii)