MBA Zarządzanie Zmianą – PL

MBA Zarządzanie Zmianą – PL

Rekrutacja otwarta! Start studiów od października 2024.

Tryb studiów: weekendowy (online – Teams)
Czas trwania:
10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin:
176 godzin
Język wykładowy:
polski

Absolwenci naszych studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku zdawania egzaminu.

O studiach

MBA Zarządzanie Zmianą to doskonała możliwość rozwinięcia praktycznych kompetencji z zakresu skutecznego przewodzenia i koordynowania przemian organizacyjnych, jakie zachodzą w środowisku biznesowym. Kompetencje w tej dziedzinie są szczególnie istotne w dzisiejszych czasach wzmożonej niepewności i zmienności globalnych rynków. Fakt ten sprawia, że wiedza i doświadczenie z zakresu skutecznego zarządzania zmianą są podstawą dla pełnienia funkcji zarządczych w nowoczesnych organizacjach. Celem studiów jest zapoznanie z najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zarządzania zmianą, kładąc szczególny nacisk na jej praktyczne wykorzystanie.

Program nauczania oparty jest na trzech filarach: wiedzy teoretycznej – skoncentrowanej na poznaniu niezbędnych podstaw z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania projektami i zarządzania procesami; kompetencji miękkich – poruszających aspekty pokonywania oporu, angażowania oraz motywowania ludzi do zmiany; oraz kompetencji twardych – przedstawiających praktyczne zastosowanie narzędzi i modeli skutecznego zarządzania zmianą w środowisku biznesowym. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych praktyków zarządzania, z wieloletnim doświadczeniem biznesowym i dydaktycznym. Kompleksowość programu studiów pozwala dedykować je osobom, które zarządzają dowolnymi procesami lub grupą procesów w organizacji: Finanse, HR, IT, Logistyka, Księgowość, Sprzedaż, Produkcja, Dystrybucja, Obsługa Klienta, Zarządzanie dokumentacją, Raportowanie oraz tym, które odpowiedzialne są za prowadzenie i koordynowanie projektów przemian i transformacji organizacyjnych. 

Dlaczego MBA Zarządzanie Zmianą we Wrocławskiej Akademii Biznesu? 

 • Świadectwo ukończenia studiów MBA wydane przez WAB 
 • Certyfikat ”Advanced Change Management” wydany przez partnera strategicznego YDAY 
 • Prowadzone zajęcia przez doświadczony zespół praktyków biznesu 
 • Precyzyjnie wyselekcjonowany materiał dydaktyczny 
 • Nastawienie na rozwój kompetencji poszukiwanych obecnie na rynku pracy 
 • Wykorzystanie wieloletnich doświadczeń WAB w realizacji studiów MBA dla sektora biznesu przy tworzeniu studiów MBA 

Semestr I

Semestr II

Łączna suma godzin studiów: 176h

*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu studiów

 Rok akademicki / academic year  2024/2025Daty zjazdów / dates of classes
I SEMESTR1.26-27.10.2024
2.16-17.11.2024
3.30.11-1.12.2024
4. 14-15.12.2024
5.11-12.01.2025
6.25-26.01.2025
II SEMESTR1.08-09.03.2025
2.22-23.03.2025
3.05-06.04.2025
4.26-27.04.2025
5.17-18.05.2025
6.31.05-1.06.2025

Opłaty za studia

WalutaOpłata administracyjna1 rata2 raty4 raty8 rat
PLN50019 90010 4485 3482 736

Opłaty za studia należy wnosić na indywidualne konto otrzymane wraz z decyzją o przyjęciu na studia. Do czasu otrzymania konta indywidualnego wpłaty można dokonywać na konto podane poniżej. W tytule przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko, numer PESEL oraz nazwę studiów.

Bank Ochrony Środowiska S.A.
PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001


Dofinansowanie i zniżki

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

W ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 na rozwój kompetencji i kwalifikacji za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, przeznaczonych zostanie prawie 7 mld zł. Składają się na to środki z szesnastu programów regionalnych i krajowego programu Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju Społecznego.

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych jest w Bazie Usług Rozwojowych dzięki czemu możesz dofinansować swoje studia podyplomowe!

Aby uzyskać szczegóły dofinansowania skontaktuj się z odpowiednim URZĘDEM PRACY podlegającym pod Twój adres zameldowania lub skorzystaj z pomocy ZIELONEJ LINII.

ZNIŻKA EARLY BIRD

Zarejestruj się wcześniej i zyskaj dodatkowy rabat!

 • do 30 czerwca – 2 000 PLN
 • 1 lipiec – 15 wrzesień – 1 000 PLN

ZNIŻKA FIRMOWA

 • Zniżka dla pracowników tej samej firmy aplikujących na studia MBA w tym samym czasie – 15%
 • Zniżka dla pracowników firm współtworzących programy studiów MBA – 10%, a także ich stałych klientów – 5%.

ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW

Zniżka dla absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu / Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych – 10% oraz zwolnienie z opłaty administracyjnej

ZNIŻKA RODZINNA

 • Zniżka dla członków rodzin decydujących się podjąć studia MBA w tym samym czasie – 10%
 • Zniżka dla członków rodzin podejmujących studia MBA w kolejnych 2 edycjach – 10%

* Powyższe zniżki się nie łączą.

Proces rekrutacji i kompletowania dokumentów

 1. Wypełnij formularz zapisów.
 2. Skompletuj wymagane dokumenty rekrutacyjne:
  • Podanie o przyjęcie na studia 
  • 1 zdjęcie w formie papierowej (35×45 mm) 
  • Zdjęcie w formie elektronicznej
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (+oryginały dokumentów do wglądu)*
  • Suplement lub wyciąg z indeksu – dla kończących studia od 2005 r. (+oryginały dokumentów do wglądu)*
  • CV
  • Podpisana umowa o naukę – 2 egz. 
  • Dowód wniesienia opłaty wpisowej
  • Podpisane Zarządzenie Rektora WAB w sprawie opłat za naukę
  • Informacja dot. wystawienia faktury
 3. Dostarcz dokumenty rekrutacyjne:
  • osobiście do Centrum Studiów MBA i Podyplomowych (pokoje 3/13 i 3/14)
  • drogą pocztową
   Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
   ul. Ostrowskiego 22
   53-238 Wrocław

   z dopiskiem „Centrum Studiów MBA”
  • skanem na adres [email protected]

*Oryginały należy dostarczyć do biura MBA (pok. 3/14) najpóźniej podczas pierwszych zajęć.

KONTAKT:  

pokoje 3/13 i 3/14
tel. +48 71 333 11 81
kom. +48 535 161 561
e-mail [email protected]
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00


Jagoda Żywczyk
Koordynator ds. Studiów MBA
e-mail [email protected]

Regina Stelmaszyk
Specjalista ds. Studiów MBA
e-mail [email protected]

DR EWELINA SIAMA

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku pełniąc role managera zarządzania procesami, programami, biurem projektów, lss master black belt’a, , analityka biznesowego, konsultanta oraz nauczyciela akademickiego wyspecjalizowanego w obszarze zarządzania procesami, optymalizacji, tranzycji, transformacji, centralizacji, outsourcingu oraz automatyzacji. 

Obecnie jest właścicielką firmy YDAY specjalizującej się we wdrażaniu zarządzania procesami, w prowadzeniu projektów optymalizacyjnych oraz projektów mających na celu zmniejszenie śladu węglowego organizacji. 

W 2014 roku uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na podstawie rozprawy “Wpływ zarządczych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na sprawność systemu zarządzania przedsiębiorstwem”. Praca doktorska została wyróżniona przez Radę Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 


EWA BROK

Certyfikowany szkoleniowiec i mówca Brian Tracy International z zakresu savoir-vivre i etykiety biznesowej.  

Wspiera firmy w etykiecie komunikacji i zwiększaniu sprzedaży, poprzez budowanie dobrych relacji biznesowych w oparciu o zasady savoir – vivre. Jako wykładowca akademicki, dzieli się swoją wiedzą na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytecie Szczecińskim oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Publikuje artykuły na łamach czasopism branżowych oraz uczestniczy, jako prelegent w konferencjach biznesowych. Absolwentka Europejskiej Akademii Dyplomacji, autorka interaktywnej książki „Kulturalnie w social media”, laureatka konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii Lider wśród trenerów etykiety biznesowej oraz laureatka pierwszego miejsca w konkursie LinkedIn Top Influencer 2021.  

Dla niej i jej klientów savoir – vivre nie jest reliktem przeszłości, a odpornym na działanie czasu narzędziem w biznesie, które pozwala postawić na autentyczność wyrażaną z klasą.  


IZABELA BŁASZCZYK

Od 17 grudnia pełni rolę prezeski zarządu spółki Kraków5020. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kierunek Zarządzanie i Marketing – specjalność Zarządzanie Firmą). Ukończyła Dziennikarstwo i Komunikację Medialną w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Europeistykę na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Jest także absolwentką studiów MBA in Public Management organizowanych przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK oraz Małopolską Szkołę Administracji Publicznej UEK.  

Managerka kultury, producentka, koproducentka i koordynatorka wielu międzynarodowych projektów kulturalnych i telewizyjnych. Członkini jury prestiżowego konkursu EFFIE Awards, zasiada w Radzie Ekspertów THINKTANK, jest także Przewodniczącą Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego. Wieloletnia wykładowczyni Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Członkini Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa na mocy aktu powołania przez Prezydenta RP, zasiada w składzie Komisji Inicjatyw Społecznych i Edukacji o Dziedzictwie Krakowa oraz bierze udział w pracach Rady Biznesu Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UEK.  

W latach 2011-2022 Dyrektorka KBF. Wcześniej pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Marketingu w KBF, była również Dyrektorem Wydziału Promocji Urzędu Miasta Krakowa i szefową biura prasowego Prezydenta Miasta Krakowa.  

W zarządzanej spółce Kraków5020 odpowiada za wizerunek i promocję miasta jako najlepszej destynacji biznesowej. Pomysłodawczyni programu informacyjnego PLAY KRAKÓW NEWS, koprodukowanego przez Miasto Kraków, spółkę Kraków5020 i KBF. 


PIOTR GÓRNIK

Lider z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem zarówno w przemyśle jak i energetyce. Z sukcesami w inspirowaniu i motywowaniu zespołów. 

Odpowiedzialny za rozwój projektów o wielomilionowej wartości oraz wydzielenie lub integrację firm zatrudniających setki pracowników.  Przygotowywał i wdrażał strategie transformacji w obszarach technicznych i organizacyjnych. 

Od ponad dwudziestu lat sprawuje funkcje zarządcze, posiada doświadczenie jako lider i ekspert wprowadzający w życie trudne projekty. 

Ukończył Politechnikę Częstochowską oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, Szkole Głównej Handlowej i Politechnice Śląskiej. Zaangażowany w ruch samorządu gospodarczego i stowarzyszeń branżowych. Aktywny i szczęśliwy mąż, ojciec i dziadek, docenia naturę i ekologię, opiekun kilku zwierząt. 


ZBIGNIEW KUŹMA

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – zarządzanie i marketing oraz finanse. Ukończył studia podyplomowe: Zarządzanie projektami na Politechnice Śląskiej w Katowicach oraz Energetyka jądrowa na Wydziale Energetyki i Paliw AGH w Krakowie. Posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami, programami, portfelami oraz ryzykiem potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O® MoR®. 

Od ponad dwudziestu lat związany z przemysłem, w tym kilkanaście lat doświadczenia w zarządzaniu wielozakładowymi przedsiębiorstwami przemysłowymi, jako dyrektor, członek zarządu oraz przewodniczący rad nadzorczych. Prowadził i nadzorował programy inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe zakładów przemysłowych. 

Posiada kompetencje i bardzo duże doświadczenie w zakresie zarządzania procesami operacyjnymi (m.in.: produkcyjnymi, zakupowymi, sprzedażowymi), a także w budowaniu i realizacji strategii restrukturyzacji oraz rozwoju biznesów, w tym działalności handlowej o międzynarodowej skali działania. 

Od 2020 roku w Grupie Kapitałowej ORLEN jako Członek Zarządu ds. Operacyjnych jest odpowiedzialny za procesy produkcyjne i zarządzanie majątkiem zakładów produkcyjnych oraz działalność handlową w ORLEN Południe SA. 

Wcześniej związany z energetyką, w Grupie TAURON pełnił m.in.: funkcje w zarządach spółek zależnych. W TAURON Wytwarzanie, odpowiadał m.in. za obszary: zarządzania majątkiem, inżynierii, remontów/serwisów i logistyki. Jako prezes TAURON Serwis przeprowadził kompleksową reorganizację, pozwalającą na poprawę efektywności i rozwój prowadzonej działalności. Jako dyrektor Departamentu w TAURON Polska Energia współuczestniczył w opracowaniu strategii oraz planu reorganizacji grupy kapitałowej, a także nadzorował realizację projektów restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych. 


BARTOSZ STROŻEK

Od lat zawodowo związany z branżą IT, pracował między innymi dla Procter & Gamble, HP czy Luxoft. Absolwent wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej, edukację biznesową uzupełnił studiami Executive MBA na Politechnice Wrocławskiej. Przeszedł drogę od programisty przez zarządzanie zespołem do zarządzania dużymi organizacjami. Specjalizuje się w tematyce motywowania sił sprzedaży zarówno od strony umiejętności miękkich jak i wsparcia systemami klasy ICM/SPM. 

Od 2019 roku jest współwłaścicielem firmy doradczej Sands Partners specjalizującej się we wdrażaniu narzędzi automatyzujących procesy sprzedaży.  Warszawiak z urodzenia, po wielu latach pobytu w różnych miejscach świata osiadł we Wrocławiu. Prywatnie pasjonat tanga argentyńskiego i zagorzały biegacz-maratończyk. 


TOMASZ STĘPNIOWSKI

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym kilkunastoletnie menedżerskie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze strategią przedsiębiorstw, ich efektywnym i skutecznym zarządzaniem, prawem gospodarczym i ładem korporacyjnym. Początkowo związany z branżą finansową i konsultingiem. Od ponad ośmiu lat zajmuje się szeroko rozumianą energetyką.  

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Stockholm University w zakresie Programu Executive Master of Business Administration. Radca Prawny. Ukończył Program Strategic Leadership Academy prowadzony przez ICAN Institute. Posiada certyfikat PRINCE 2 Foundation. Doświadczenie menedżerskie pogłębiał pracując na wysokich stanowiskach kierowniczych, gdzie współtworzył modele biznesowe i strategie oraz prowadził reorganizacje przedsiębiorstw.  Członek, sekretarz i przewodniczący wielu rad nadzorczych. 

W latach 2015-2018 związany z Grupą TAURON. Jako Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Korporacyjnego wspierał realizację programów strategicznych, współpracę spółek Grupy i nadzór właścicielski. Od 2019 roku pracował w Grupie JSW S.A. w pionie audytu i kontroli wewnętrznej. 

Od 2022 roku pracuje na stanowisku Dyrektora Departamentu Strategii i Komunikacji w TAURON Wytwarzanie SA, gdzie odpowiada za realizację programu transformacji spółek Grupy TAURON do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. 


DARIA SULGOSTOWSKA

Wicedyrektor pionu komunikacji zewnętrznej i ESG oraz rzeczniczka prasowa Grupy CCC, do której dołączyła z zadaniem zbudowania od podstaw działu komunikacji i zrównoważonego rozwoju. Specjalistka w dziedzinach komunikacji korporacyjnej oraz kryzysowej, której bliska jest idea odpowiedzialnego biznesu. Wcześniej m.in. rzeczniczka OTCF, właściciela marki 4F, gdzie również budowała od początku pion komunikacji korporacyjnej i CSR. Doświadczenie zdobywała także w branży energetycznej, pracując dla fińskiej spółki Fortum, gdzie prowadziła projekty m.in. z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu. Zajmowała się też pracą dziennikarską. Związana z działalnością sportową, jest trenerką tenisa ziemnego i wykładowcą na konferencjach dedykowanych trenerom sportu.


DR INŻ MACIEJ PIEŃKOWSKI

Doktor nauk społecznych z dziedziny zarządzania i jakości. Absolwent Politechniki Wrocławskiej (studia inżynierskie i magisterskie) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego (studia doktoranckie). Stypendysta na wiodącej duńskiej uczelni Syddansk Universitet.  

Posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie z zakresu ciągłego doskonalenia, lean management oraz zarządzania produkcją, nabyte w branżach automotive, elektrycznej, energetycznej oraz lotniczej. Ekspert w dziedzinie Mapowania Strumienia Wartości (VSM) oraz rozwiązywania skomplikowanych problemów za pomocą metody Shainin Red X. Popularyzator wykorzystania grywalizacji, jako wsparcia w ciągłym doskonaleniu przedsiębiorstw. Posiada certyfikaty Lean Practitioner, Six Sigma Black Belt oraz Red X Journeyman. W swojej karierze przeprowadził ponad 50 projektów doskonalących w kraju oraz zagranicą. 

 Doświadczenie w przemyśle łączy z pracą naukowo-badawczą na wrocławskich uczelniach wyższych. Jest również autorem licznych publikacji naukowych w tematyce modeli dojrzałości, lean management oraz podejścia procesowego.


MAJA ZABOKRZYCKA

Z wykształcenia dziennikarka i specjalistka ds. PR. Od 13 lat pracuje w organizacjach pozarządowych. Od 2020 roku jest prezeską Fundacji Dom Pokoju. Zajmuje się budowaniem dialogu i pracą w społecznościach lokalnych. Specjalizuje się w rewitalizacji społeczno-gospodarczej i budowaniu sieci współpracy międzysektorowych – od 2010 roku, przez 9 lat, prowadziła Infopunkt Nadodrze, w który między innymi budowała sieć Artystyczne Nadodrze, a także zaangażowana była tworzenie programu rewitalizacji wrocławskiego Nadodrza. Fundacja Dom Pokoju realizuje nagradzany Program na rzecz Romów i Romni rumuńskich. 
Jej zawodowe obszary zainteresowań to także partycypacyjne projektowanie przestrzeni i włączanie biznesu w innowacyjne działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Zajmuje się także facylitacją dialogu i transformowaniem konfliktów w oparciu o metodykę Nansen Center for Dialogue and Peace. 


DR PATRYCJA WOLSKA

Wieloletni prezes zarządu spółki B2B Consulting prowadzącej działalność w zakresie doradztwa i kształcenia w dziedzinie metodyk zarządczych, w szczególności zarządzania projektami, programami i ryzykiem w korporacjach przemysłowych. 

Kierowała oraz uczestniczyła w pracach koncepcyjnych i wdrożeniowych dotyczących zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem oraz inwestycjami w źródła odnawialne, a także tworzenia i zarządzania parkami przemysłowymi i technologicznymi. 

Doświadczenia i dorobek zawodowy, od kilkunastu lat zdobywany głównie w obszarze polskiego sektora elektroenergetycznego, jest kontynuacją specjalności uzyskanej w trakcie francuskich studiów Master Specialise oraz pracy naukowej i został dodatkowo uzupełniony o międzynarodowe dyplomy zawodowe (w zakresie zarządzania projektami, programami i ryzykiem), a także dyplomami z profesjonalnej znajomości języków obcych. 

Od kwietnia 2017 r. do sierpnia 2019 r. odpowiadała za finanse jako członek zarządu Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” SA. Opracowała i wdrożyła politykę zarządzania ryzykiem finansowym Spółki, w tym pełną politykę zarządzania ryzykiem walutowym. Nadzorowała kontroling finansowy oraz sprzedażowy Spółki. Czynnie uczestniczyła w negocjacjach handlowych z kluczowymi partnerami Spółki oraz współtworzyła zapisy strategicznych  umów ramowych.  

Doktor nauk ekonomicznych, Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint-Etienne. 

Autorka szeregu publikacji naukowych z zakresu polityki energetycznej Unii Europejskiej. Wykładowca akademicki.


PIOTR DĄBROWSKI

Posiada ponad 15-to letnie doświadczenie w zakresie finansów, audytu, controllingu, podatków i księgowości w międzynarodowych środowisku. Obecnie związany z sektorem usług w bankowości inwestycyjnej. 

Karierę zawodową rozpoczynał w firmie audytorskiej Deloitte, gdzie w okresie 5 lat uczestniczył, a następnie prowadził projekty audytowe m. in. międzynarodowych grup kapitałowych oraz podmiotów notowanych na GPW. Swoją karierę kontynuował w strukturach Fortum, pełniąc kolejno role Kontrolera, Głównego Księgowego oraz Managera ds. Podatków i Finansów odpowiedzialnego za międzynarodowy zespół ponad 20-stu księgowych i kontrolerów w formule Front Office. Współpracował ściśle z PMO w zakresie oceny efektywności projektów inwestycyjnych.  

W latach 2016-2018 Członek Rady Nadzorczej Fortum Silesia S.A. 

Piotr Dąbrowski jest absolwentem wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2014 roku posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta. Jest członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.


ARLETA GRZESZCZYK

Praktyk doskonalenia procesów biznesowych. Zwolenniczka praktycznego podejścia do zdobywania wiedzy.

Od ponad dwudziestu lat, w swojej pracy łączy doświadczenie z obszarów:

 • zarządzania produkcją,
 • usprawniania procesów,
 • realizowania szkoleń.

Swoją przygodę z produkcją zaczynała od najniższych stanowisk w dziale inżynieryjnym, poprzez szefa projektu, trenera kaizen, kierownika procesów produkcyjnych aż do objęcia stanowiska dyrektora ds. produkcji. 

Współtworzyła i zrealizowała szereg szkoleń oraz projektów optymalizacyjnych dla firm z różnych branż przemysłu i usług, które przynosiły finansowe korzyści, a także zmianę sposobu myślenia pracowników.                                             

Uwielbia pracować na konkretnych procesach, dlatego czuła się jak ryba w wodzie prowadząc warsztaty na halach produkcyjnych.

Dzisiaj, zajmuje się optymalizacją procesów w branży motoryzacyjnej. Podczas pracy wykorzystuje narzędzia Lean Management i Six Sigma.

Uważa, że najlepsze rezultaty osiąga się poprzez uważne przywództwo i partnerskie podejście do współpracowników.


MONIKA MAJKA

Monika Majka jest Project i Change Manager posiadającym międzynarodowe 10-letnie doświadczenie w branży produkcyjno-motoryzacyjnej.

Pracowała jako inżynier sprzedaży, inżynier produkcji i optymalizacji procesów produkcyjnych. Sprawowała także rolę kierowniczą, zarządzając zespołem konstruktorów i inżynierów.

Pełniąc funkcję konsultanta, wspierała tworzenie wizji i nowych metod pracy, wdrażając strategie zarządzania i rozwoju działów inżynieryjnych. Prowadzi szkolenia dla firm z zakresu Lean Manufacturing i Change Management.

Aktualnie pełni rolę Project Mangera. Prowadzi projekty industrialne i produktowe, wykorzystując tradycyjny model kaskadowy (waterfall), a także metodykę agile.

Monika uzyskała tytuł magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, a także ukończyła anglojęzyczne studia PWR o kierunku Automotive Engineering, zdobywając dyplom magistra.


DR JOANNA MARTUSEWICZ

Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Krajowego Partnera Europejskiej Fundacji EFQM w Brukseli, przyznającej Globalne Nagrody Doskonałości najlepszym firmom na świecie; członek Kapituły Polskiej Nagrody Jakości; adiunkt w Katedrze Projektowania Systemów Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest licencjonowanym trenerem biznesu i asesorem EFQM. Posiada wieloletnie doświadczenia w roli menadżera projektów i konsultanta.  

Główny obszar zainteresowań badawczych skupia się wokół przywództwa, projektowania systemów zarządzania oraz modeli doskonałości biznesowej. Autorka kilkudziesięciu artykułów, podręczników i monografii naukowych. Członek i kierownik kilku grantów naukowych. 


DR MONIKA GÓRSKA

Ceniona mentorka, charyzmatyczna trenerka, wykładowca, dziennikarka, reżyser, przedsiębiorca i autorka książek, od siedmiu lat specjalizuje się w szkoleniach online. Założycielka rocznej Mistrzowskiej szkoły Storytellingu Biznesowego, sprawdzonej w 6 edycjach oraz Akademii Video Storytellingu online. Z jej wiedzy skorzystało już ponad 20 tysięcy osób. Nazywana jest dr Story, bo o storytellingu w biznesie podobno wie praktycznie wszystko. I nie tyle mówi co to jest strorytelling, ale jak go się robi. 

30 lat doświadczenia w tworzeniu fascynujących opowieści, ponad 150 filmów na koncie (w tym mnóstwo prestiżowych nagród) oraz setki opowieści napisanych pod jej okiem przez osoby zarządzające firmami, w tym CEO i liderów największych marek, trenerów i pracowników różnych szczebli, są nie do podważenia. 

Wśród jej klientów są zarządzający takich firm jak: Intel, GFT, Capgemini, Predica, GlaxoSmithKline, Sanofi, LUX MED, Amica, ENEA, IMS Group, Skanska, VOX, WSB oraz wykładowcy TEB Akademia, CDV, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz ludzie mediów z Proart TV, TVP, WTK, Gazety Wyborczej, a także GOOGLE News Initiative. 


RADEK JAROS

Doradca biznesowy i szkoleniowiec, specjalizujący się w tematyce sprzedaży, marketingu i zarządzania zmianą – od kontekstu operacyjnego po strategiczny. Zanim zaczął świadczyć swoje usługi pod marką Selliteo, większość swojej 16 letniej drogi zawodowej spędził na pozycji dyrektora sprzedaży i marketingu w firmach z sektora dużych przedsiębiorstw. Absolwent studiów menedżerskich MSc Oxford University i programu MBA Stockholm University.  

W zbieraniu międzynarodowego doświadczenia pomogły mu również 2 lata przepracowane jako menedżer w Niemczech, w tamtejszym otoczeniu biznesowym. Miał okazję prowadzić duże zespoły, dlatego tak ważna dla niego jest komunikacja i procesowe podejście. Jest pasjonatem swojej pracy, przez co postawił na poznawanie różnych branż. Zaowocowało to nietypowym portfolio projektów i umiejętnością analizy sytuacji danej firmy w szerszym kontekście biznesowym.  

Brał również udział w kilku projektach gruntownej reorganizacji strategicznej, co zachęciło go do przeprowadzenia obszernych badań w tym zakresie podczas studiów w Oxfordzie. Poza działalnością doradczą, szkoleniową i rekrutacyjną, prowadzi zajęcia MBA na kilku uczelniach i inwestuje. Bardzo ceni sobie swobodny kontakt z ludźmi i stawia na naturalność relacji.  


KLAUDIA ŻUKOWSKA 

Absolwentka Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Studiów Podyplomowych Psychologia Społeczna na SWPS.  

Karierę za zawodową rozpoczęła w firmie Hewlett-Packard, gdzie kierowała zespołami sprzedaży do klientów sektora biznesowego. Następnie pracowała jako konsultant w firmie MTG, zajmując się doradztwem i szkoleniami dla przedsiębiorstw z zakresu planowania biznesowego i zarządzania sprzedażą. Prowadziła również warsztaty dla zespołów menedżerskich z zakresu strategii biznesowej, analizy rynku i konkurencji. Następnym krokiem w karierze Klaudii była praca w firmie analityczno-doradczej Gartner. Zakres odpowiedzialności w tej firmie obejmował tworzenie uzasadnień biznesowych dla inwestycji w transformację cyfrową oraz doradztwo w zakresie doboru rozwiązań i technologii IT dla dużych firm i korporacji. 

Klaudia pracuje obecnie w firmie Atos, w dziale Consultingu. Jest Digital Transformation Managerem z bogatym doświadczeniem w projektach transformacji cyfrowej, strategii cyfryzacji oraz rozwiązań IT dla dużych przedsiębiorstw. Kieruje projektami modelowania możliwości biznesowych i opracowywania ram ładu korporacyjnego w celu planowania inwestycji w IT i realizacji inicjatyw cyfrowych. Skutecznie zarządza dużymi projektami transformacji cyfrowej zapewniając zwrot z inwestycji. Posiada dogłębną znajomość trendów IT popartą doświadczeniem w międzynarodowym środowisku biznesowym. 


BARTOSZ CZAPIEWSKI 

Bartosz Czapiewski to ekspert w dziedzinie wizualizacji danych i Business Intelligence. Od 10 lat pracuje na technologiach Microsoft, umożliwiających automatyzację procesów raportowania użytkownikom: Power Query, Power Pivot, Power BI. Zdobywał doświadczenie w wielu międzynarodowych firmach (Wizzair, Allianz, JTI), które z powodzeniem wykorzystuje jako trener wiodący w Akademii SkuteczneRaporty.pl. 

Bartosz jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. Prowadzi 2 blogi: SkuteczneRaporty.pl i ExcelBI.pl.  

W jego szkoleniach na żywo i online wzięło udział ponad 50 000 osób. 


WACŁAW WYKRYTOWICZ  

Secjalista w dziedzinie marketingu i biznesu cyfrowego, z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży. Jako współzałożyciel i wieloletni lider agencji interaktywnej, doskonale opanował umiejętności myślenia strategicznego, sprzedaży i kreacji. 

Cieszy się szczególnym uznaniem jako wykładowca i mentor, który z pasją dzieli się swoją wiedzą. Jego doświadczenie edukacyjne obejmuje prowadzenie szkoleń dla pracowników  firm, studentów, wykładowców akademickich i nauczycieli. 
Charakteryzuje się niezwykłą kreatywnością i zdolnością do syntetyzowania informacji z pozornie niezwiązanych ze sobą dziedzin. Jego pasją jest zastosowanie psychologii naukowej w biznesie. Współpracownicy cenią go za umiejętność wyciągania unikalnych, nieszablonowych wniosków i łączenia faktów w oryginalny sposób. 
Obecnie, jako niezależny konsultant, pomaga klientom z wielu branż identyfikować ich potrzeby biznesowe i tworzyć dostosowane strategie, które napędzają wzrost i pomagają osiągać cele. Nieustannie poszerza swoją wiedzę, korzystając ze źródeł naukowych – książek, podcastów, debat, wykładów i wystąpień publicznych. 
 Jego pasja do uczenia innych, połączona z głębokim doświadczeniem w branży, czyni go idealnym wykładowcą dla studentów pragnących zgłębić tajniki marketingu i biznesu. 


RAFAŁ SIAMA 

Head of Delivery w obszarze projektów implementacyjnych w branży ICM/SPM odpowiedzialny za zarządzanie zespołem, programem projektów, relacje z klientami oraz usprawnianie procesów operacyjnych. Posiada 10-letnie doświadczenie pełniąc role Delivery Managera, Kierownika Projektów i Analityka Biznesowego. Praca dla międzynarodowych firm IT pozwoliła mu nabyć kompetencje z wielu obszarów analizy biznesowej i zarządzania, a także usprawniania i automatyzacji procesów (RPA). 

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów związanych z modelowaniem, usprawnieniem i dokumentowaniem procesów, w tym wdrażanie i szkolenia ze standardu BPMN 2.0. 

Jest absolwentem Uniwersytetów Przyrodniczego i Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada certyfikaty z obszarów zarządzania projektami oraz optymalizacji i automatyzacji procesów: PRINCE2, LSS Green Belt, UiPath, BluePrism i Agile Project Management. 

Partnerzy kierunku