MENEDŻER W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH [nowość]Logistyka
kierunek studiów


Stacjonarny
Niestacjonarny

tryb studiów

Inżynierskie
poziom studiów


Stacjonarna/hybrydowa
Online

forma zajęć

3,5 roku (7 semestrów)
czas trwania


Polski
język wykładowy


ZOBACZ INNE OPCJEPliki do pobrania
Specjalność MENEDŻER W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH jest skierowana dla osób zainteresowanych zarządzaniem łańcuchem dostaw i optymalizacją procesów logistycznych. W dobie globalizacji i rosnącej konkurencji, efektywne zarządzanie logistyką stało się kluczowe dla sukcesu każdej firmy. Ten kierunek przygotuje Cię do analizowania i projektowania procesów logistycznych, zarządzania zapasami, transportem oraz dystrybucją. Zdobędziesz umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów, które pozwolą Ci zoptymalizować łańcuch dostaw w różnych sektorach gospodarki. Nauczysz się także wykorzystywać nowoczesne technologie i systemy informatyczne wspierające logistykę, co jest niezbędne w kreowaniu nowoczesnych i efektywnych systemów dostaw.Specjalność MENEDŻER W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH jest przeznaczona dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania logistyką oraz projektowania i optymalizacji procesów logistycznych. Kierunek ten jest idealny dla osób, które planują swoją karierę w logistyce, zarządzaniu łańcuchem dostaw i chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe w sektorze produkcyjnym, dystrybucyjnym i usługowym.W ramach ścieżki kształcenia MENEDŻER W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH realizowane są następujące kursy:

 • Systemy informatyczne i technologie w logistyce i transporcie
 • Ekonomika transportu i logistyki
 • Sterowanie zapasami
 • Big Data i Zarządzanie bazami danych
 • Algorytmika procesów logistycznych
 • Techniczna ocena efektywności procesów logistycznych
 • Podstawy administrowania sieciami
 • E-commerce w logistyce 

Absolwent specjalności MENEDŻER W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH może znaleźć zatrudnienie m.in. jako:

 • Menedżer logistyki
 • Specjalista ds. łańcucha dostaw
 • Analityk procesów logistycznych
 • Koordynator ds. transportu i dystrybucji


Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Opłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
Cena regularna
(rok akademicki 2024/2025)
5 950 zł3 125 zł625 zł530 zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Opłata rocznaOpłata semestralna
Cena regularna
(rok akademicki 2024/2025)
1 400 €750 €
Cena promocyjna*
(rok akademicki 2024/2025)
1 200 €650 €

*Ceny promocyjne obowiązują kandydatów z określonych krajów na studia w roku akademickim 2024/2025 według poniższych regulaminów do 31.05.2024:

Opłata administracyjna wynosi:

 • 120 € – obywatele Ukrainy i Białorusi
 • 140 € – obywatele Azji Środkowej: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii
 • 220 € – obywatele pozostałych państw. Nie dotyczy obywateli: Europy Północnej, Europy Zachodniej, Europy Wschodniej (Ukrainy, Białorusi), Azji Środkowej (Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii)