MBA Dekarbonizacja – PL/ENG

MBA Dekarbonizacja – PL/ENG

Rekrutacja otwarta! Start studiów od października 2024.

Tryb studiów: weekendowy (online) 
Czas trwania:
10 miesięcy (2 semestry) 
Wymiar godzin:
200 godzin 
Język wykładowy:
polski/angielski 

If you would like to study this MBA program in english click here.


Absolwenci naszych studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku zdawania egzaminu.

O studiach 

MBA Dekarbonizacja to pionierski program studiów, dotyczący postanowień tzw. „Europejskiego Zielonego Ładu„, który ma pomóc przekształcić UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę: 

 • która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto 
 • w której nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów 
 • w której żadna osoba ani żaden region nie pozostaną w tyle

Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków ustawodawczych mających dostosować unijną politykę klimatyczną, energetyczną, transportową i podatkową na potrzeby realizacji celu, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 r. o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r.  

Ta fundamentalna zmiana otoczenia, stwarza zarówno wyzwanie strategiczne jak i operacyjne dla wszystkich organizacji, dlatego kluczowe jest odpowiednie przygotowanie. Równoczesne, sprawne i skuteczne wdrożenie transformacji w kierunku dekarbonizacji, stanowi doskonałą okazję do uzyskaniem trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.  

Pionierski program nauczania MBA Dekarbonizacja porusza zarówno managerskie, jak i techniczne, aspekty związane z dekarbonizacją. Absolwenci studiów nabędą wiedzę teoretyczną oraz rozwiną praktyczne kompetencje wdrożenia rozwiązań z zakresu dekarbonizacji w swoich przedsiębiorstwach. Poznają m.in, metody obliczania poziomu emisji CO2, technologie energetyczne, budowę projektu R&D, działania ESG, nowoczesne modele biznesowe, regulacje unijne, gospodarkę odpadami czy też możliwości finansowania działań dekarbonizacyjnych. Zrozumieją również w jaki sposób skutecznie prowadzić złożone projekty transformacji we wszystkich obszarach funkcjonowania. 

Kompleksowość programu studiów pozwala dedykować je osobom, które zarządzają dowolnymi procesami lub grupą procesów w organizacji: Finanse, HR, IT, Logistyka, Księgowość, Sprzedaż, Produkcja, Dystrybucja, Obsługa Klienta, Audyt, Zarządzanie dokumentacją, Raportowanie oraz tym, które odpowiedzialne są za prowadzenie i koordynowanie projektów przemian i transformacji organizacyjnych. 

Dlaczego MBA Dekarbonizacja we Wrocławskiej Akademii Biznesu? 

 • Pierwsze studia MBA Dekarbonizacja na świecie 
 • Atos, jako partner wiodący 
 • YDAY jako partner strategiczny konsorcjum, w skład którego wchodzą m.in Łukasiewicz-Instytut Chemii Przemysłowej, Polpharma, HIG Polska
 • Świadectwo ukończenia studiów MBA wydane przez Wrocławską Akademię Biznesu
 • Certyfikat Green Game (YDAY) 
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu z elementami przygotowania do certyfikacji GPM-b
 • Zajęcia prowadzone przez doświadczony zespół praktyków biznesu 
 • Precyzyjnie wyselekcjonowany program studiów 
 • Nastawienie na rozwój kompetencji poszukiwanych obecnie na rynku pracy, zgodny z trendami światowymi 
 • Wykorzystanie wieloletnich doświadczeń WAB w realizacji studiów MBA dla sektora biznesu  

I SEMESTR

II SEMESTR

Łączna ilość godzin podczas studiów – 200h

*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu studiów

 Rok akademicki / academic year  2024/2025Daty zjazdów / dates of classes
I SEMESTR1.26-27.10.2024
2.16-17.11.2024
3.30.11-1.12.2024
4. 14-15.12.2024
5.11-12.01.2025
6.25-26.01.2025
II SEMESTR1.08-09.03.2025
2.22-23.03.2025
3.05-06.04.2025
4.26-27.04.2025
5.17-18.05.2025
6.31.05-1.06.2025

Opłaty za studia w języku polskim

WalutaOpłata administracyjna1 rata2 raty4 raty8 rat
PLN50019 90010 4485 3482 736
EUR1155 3402 8001 440740

Opłaty za studia w języku angielskim

WalutaOpłata administracyjna1 rata2 raty4 raty8 rat
PLN50022 90012 0306 1603 150
EUR1155 3402 8001 440740


Opłaty za studia należy wnosić na indywidualne konto otrzymane wraz z decyzją o przyjęciu na studia. Do czasu otrzymania konta indywidualnego wpłaty można dokonywać na konto podane poniżej. W tytule przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko, numer PESEL oraz nazwę studiów.

Bank Ochrony Środowiska S.A.

 • Płatność w PLN
  60 1540 1030 2103 0004 9462 0001
 • Płatność w EURO:
  PL 76 1540 1030 2103 0004 9462 0004

Dofinansowanie i zniżki

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

W ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 na rozwój kompetencji i kwalifikacji za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, przeznaczonych zostanie prawie 7 mld zł. Składają się na to środki z szesnastu programów regionalnych i krajowego programu Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju Społecznego.

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych jest w Bazie Usług Rozwojowych dzięki czemu możesz dofinansować swoje studia podyplomowe!

Aby uzyskać szczegóły dofinansowania skontaktuj się z odpowiednim URZĘDEM PRACY podlegającym pod Twój adres zameldowania lub skorzystaj z pomocy ZIELONEJ LINII.

ZNIŻKA EARLY BIRD

Zarejestruj się wcześniej i zyskaj dodatkowy rabat!

 • do 30 czerwca – PL: 2 000 PLN, ENG: 3 000 PLN / 700 EUR
 • 1 lipiec – 15 wrzesień – PL: 1 000 PLN, ENG: 2 000 PLN / 465 EUR

ZNIŻKA FIRMOWA

 • Zniżka dla pracowników tej samej firmy aplikujących na studia MBA w tym samym czasie – 15%
 • Zniżka dla pracowników firm współtworzących programy studiów MBA – 10%, a także ich stałych klientów – 5%.

ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW

Zniżka dla absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu / Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych – 10% oraz zwolnienie z opłaty administracyjnej

ZNIŻKA RODZINNA

 • Zniżka dla członków rodzin decydujących się podjąć studia MBA w tym samym czasie – 10%
 • Zniżka dla członków rodzin podejmujących studia MBA w kolejnych 2 edycjach – 10%

Proces rekrutacji i kompletowania dokumentów

 1. Wypełnij formularz zapisów.
 2. Skompletuj wymagane dokumenty rekrutacyjne:
  • Podanie o przyjęcie na studia 
  • 1 zdjęcie w formie papierowej (35×45 mm) 
  • Zdjęcie w formie elektronicznej
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (+oryginały dokumentów do wglądu)*
  • Suplement lub wyciąg z indeksu – dla kończących studia od 2005 r. (+oryginały dokumentów do wglądu)*
  • CV
  • Podpisana umowa o naukę – 2 egz. 
  • Dowód wniesienia opłaty wpisowej
  • Podpisane Zarządzenie Rektora WAB w sprawie opłat za naukę
  • Informacja dot. wystawienia faktury
 3. Dostarcz dokumenty rekrutacyjne:
  • osobiście do Centrum Studiów MBA i Podyplomowych (pokoje 3/13 i 3/14)
  • drogą pocztową
   Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
   ul. Ostrowskiego 22
   53-238 Wrocław

   z dopiskiem „Centrum Studiów MBA”
  • skanem na adres [email protected]

*Oryginały należy dostarczyć do biura MBA (pok. 3/14) najpóźniej podczas pierwszych zajęć.

KONTAKT:  

pokoje 3/13 i 3/14
tel. +48 71 333 11 81
kom. +48 535 161 561
e-mail [email protected]
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00


Jagoda Żywczyk
Koordynator ds. Studiów MBA
e-mail [email protected]

Regina Stelmaszyk
Specjalista ds. Studiów MBA
e-mail [email protected]

 

DR ALEKSANDRA TYSZKIEWICZ

Aleksandra posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w międzynarodowych firmach. Karierę zawodową rozpoczęła w budowaniu Business Support Service w niemieckiej firmie produkcyjnej. Po ośmiu latach przeniosła się do sektora finansowego, gdzie realizowała wiele programów transformacji na całym świecie. Aleksandra zdobyła praktyczne doświadczenie w zakresie strategii i rozwoju biznesu, globalnego zarządzania programami i portfelami, inicjatyw doskonalenia procesów, szkoleń i rozwoju pracowników, zarządzania wiedzą i współpracy międzynarodowej. Obecnie jest zatrudniona w firmie Atos, gdzie odpowiada w Global Delivery Center za Practice Consulting w zakresie Transformacji Cyfrowej w oparciu o swoją wiedzę praktyczną, ale także rozumienie aktualnych potrzeb biznesowych i rynkowych. Aktywnie angażuje się w wiele działań, takich jak projektowanie strategii, przegląd portfela, zarządzanie wydajnością oraz nowe rozwiązania. Jest biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Polsce. Stale doskonali swoją wiedzę teoretyczną: doktorat z finansów, MBA Leading in the digital Age na Harvardzie, studia negocjacyjne w Yale Business School, HEC France Gold Program, Insead Value Leadership Program. Autorka wielu artykułów i książki „Efektywna Six Sigma?” 


DR EWELINA SIAMA

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku pełniąc role managera zarządzania procesami, programami, biurem projektów, lss master black belt’a, , analityka biznesowego, konsultanta oraz nauczyciela akademickiego wyspecjalizowanego w obszarze zarządzania procesami, optymalizacji, tranzycji, transformacji, centralizacji, outsourcingu oraz automatyzacji. 

Obecnie jest właścicielką firmy YDAY specjalizującej się we wdrażaniu zarządzania procesami, w prowadzeniu projektów optymalizacyjnych oraz projektów mających na celu zmniejszenie śladu węglowego organizacji. 

W 2014 roku uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na podstawie rozprawy “Wpływ zarządczych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na sprawność systemu zarządzania przedsiębiorstwem”. Praca doktorska została wyróżniona przez Radę Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


GRZEGORZ TOMASZEWICZ

Inżynier chemik z ponad 12 letnim doświadczeniem w Instytucie naukowym. Obecnie zaangażowany w doradztwo technologiczne dla firm branży chemicznej i energetycznej. Fan techniki i technologii, skupiony na optymalizacji procesowej i dekarbonizacji przemysłu. Zaangażowany w wykorzystanie odpadów w przemyśle chemicznym. Hobbistycznie przewodnik w muzeach techniki.  

 


GRZEGORZ LOT

Od ponad 25 lat związany z energetyką. Od 2002 pracował w Grupie Vattenfall, gdzie pełnił szereg funkcji managerskich. W 2006 roku rozpoczął przygodę z klientem jako Dyrektor ds. Obsługi Klientów, a następnie Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu. Od 2010 Wiceprezes Vattenfall Sales Poland oraz członek Vattenfall Business Group Central Europe Sales. W latach 2012–2019 związany z Grupą TAURON, jako Wiceprezes ds. Sprzedaży na Rynku Masowym w TAURON Sprzedaż, a w okresie 2017–2019 równocześnie Dyrektor Wykonawczy ds. Klienta w TAURON POLSKA ENERGIA S.A. Po odejściu z korporacji prowadził własną firmę świadcząc usługi zakresu strategii sprzedaży, rozwoju produktów oraz digitalizacji procesów. Od lutego 2020 Wiceprezes Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. odpowiedzialny za handel oraz obsługę klientów B2B i B2C.   
Od listopada 2020 Członek Zarządu Polenergia Sprzedaż sp. z o.o. odpowiedzialny za rynek B2C.   

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Mechanicznym Energetycznym. Ukończył szereg kursów oraz studiów podyplomowych. W 2013 roku uzyskał tytuł MBA, The Brennan School of Business of Dominican University. Członek szeregu rad nadzorczych oraz organizacji branżowych.   


DR INŻ. MACIEJ PIEŃKOWSKI

Doktor nauk społecznych z dziedziny zarządzania i jakości. Absolwent Politechniki Wrocławskiej (studia inżynierskie i magisterskie) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego (studia doktoranckie). Stypendysta na wiodącej duńskiej uczelni Syddansk Universitet.  

Posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie z zakresu ciągłego doskonalenia, lean management oraz zarządzania produkcją, nabyte w branżach automotive, elektrycznej, energetycznej oraz lotniczej. Ekspert w dziedzinie Mapowania Strumienia Wartości (VSM) oraz rozwiązywania skomplikowanych problemów za pomocą metody Shainin Red X. Popularyzator wykorzystania grywalizacji, jako wsparcia w ciągłym doskonaleniu przedsiębiorstw. Posiada certyfikaty Lean Practitioner, Six Sigma Black Belt oraz Red X Journeyman. W swojej karierze przeprowadził ponad 50 projektów doskonalących w kraju oraz zagranicą. 

Doświadczenie w przemyśle łączy z pracą naukowo-badawczą na wrocławskich uczelniach wyższych. Jest również autorem licznych publikacji naukowych w tematyce modeli dojrzałości, lean management oraz podejścia procesowego.  


TOMASZ SCHMIDT

menedżer i konsultant z ponad 20-letnim doświadczeniem w pozyskiwaniu środków publicznych na projekty rozwojowe; absolwent prawa Uniwersytetu im Mikołaja Kopernika w Toruniu, założyciel i CEO firmy konsultingowej Centrum Rozwoju Kapitału; kierownik badawczy i doradca w projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących takich dziedzin, jak nanotechnologie, robotyzacja w przemyśle, energia odnawialna i magazyny energii, zdrowie i rehabilitacja, rolnictwo 4.0 i in. 

W codziennej pracy skupia się na budowaniu mostów pomiędzy biznesem, nauką oraz instytucjami publicznymi, pomagając wszystkim tym interesariuszom osiągać założone przez siebie cele poprzez uczestniczenie we wspólnych przedsięwzięciach opartych na zdrowych fundamentach gospodarczych. 


KRYSTIAN BIEŃ

Od ponad 20 lat zawodowo związany z branżą IT. 

Pasjonat nowych technologii, które poprawiają komfort życia człowieka z perspektywy ochrony zdrowia – adaptacja nowych rozwiązań technologicznych z obszaru digitalowego (AI, RPA, IoT, XR, …) do bieżących procesów organizacyjnych w branży farmaceutycznej i medycznej.  

Uczestniczył w projektach informatycznych w rolach: programisty, testera, administratora, wdrożeniowca, konsultanta, projektanta, analityka, architekt, kierownik projektów, starszego IT biznes partner, oraz obecnie Solution Manager – dzięki czemu zdobył wszechstronne, branżowe doświadczenie. Zdobyta wiedza praktyczna pozwoliła mu uczestniczyć w największych projektach informatycznych dla firm sektora IT jak i Instytucji Publicznych realizowanych w Polsce jak i poza nią. Ekspert Fundacji Platforma Przemysły Przyszłości z obszarów AI i AR. Uczestnik różnych grup roboczych powoływanych przez Instytucje Państwowe w celu wypracowania określonych rekomendacji na potrzeby np. IoT, AI, Data Governance, itp. 

Absolwent studiów MBA Politechniki Lubelskiej. Doktorant Akademii Leona Koźmińskiego, specjalizujący się w ocenie jakości procesów IT. Ukończył licznych kursów i szkoleń w zakresie zarządzania projektami oraz metodyk analizy i projektowania systemów informatycznych. Prelegent wielu konferencji z obszaru ICT organizowanych w Polsce jaki i poza granicami kraju. Autor licznych publikacji naukowych.  


EWA PALARCZYK

 • Blisko 20 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami i portfelami projektów inwestycyjnych, tworzenia, operacjonalizacji i monitorowania strategii – jako Project Manager, przewodniczący i członek wielu komitetów sterujących, komitetu inwestycyjnego, komitetu nowych biznesów, szef PMO, członek zespołów projektowych 
 •  
 • Wiele lat na kluczowych stanowiskach kierowniczych – dyrektora zarządzającego, dyrektora wykonawczego, prezesa zarządu, członka wielu rad nadzorczych w branży energetycznej.  
 • Ponad 9 lat bezpośredniego zaangażowania w tworzenie, operacjonalizacji i monitorowaniu strategii korporacyjnej w Grupie Kapitałowej TAURON, w tym opracowania i wdrażania strategii ESG i raportowania ESG 
 • Twórca pierwszej strategii inwestycyjnej Grupy TAURON, uwzględniającej elementy zrównoważonego rozwoju 
 • Prezes Zarządu Spółki TAURON Ekonergia w okresie jej transformacji w kierunku „zielonej energetyki”  
 • Ekspert wdrażania strategii poprzez portfele, programy, projekty i PMO – potwierdzone certyfikatami: PMI PMP, IPMA A, GPM-b, GPM RCA, PRINCE2 Practitioner, MoR Practitioner, MOP Foundation, Agile PM Foundation, Change Management Foundation.  
 • Zdobywca nagród Best PMO, PMO Global Award, asesor nagrody na najlepiej zarządzany projekt na świecie i w Polsce 
 • Obecnie doradca, trener, wykładowca akademicki, właściciel Energy of Result oraz prezes spółki GPM EMEA – spółki propagującej zrównoważone zarządzanie projektami na terenie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. 

DR ANETA SZYMAŃSKA

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwentka Kensington College of Business w Londynie (program Business Administration akredytowany przez Association of Business Executives), Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Filologii Angielskiej – specjalizacja: tłumaczenia) oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Podyplomowe Magisterskie Studia Menedżerskie – program Executive MBA).  

Po ukończeniu studiów pracowała w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, a następnie w Wyższej Szkole Bankowej oraz Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, gdzie prowadziła zajęcia z zakresu Business English, Business Communication, marketingu oraz public relations, również w języku angielskim. Następnie objęła stanowisko Rzecznika Prasowego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie była odpowiedzialna za działania promocyjne i PR uczelni. Pracowała również jako Dyrektor Szkoły Językowej NCJE oraz Project Manager w firmie Mainseek.  

Od roku 2012 pracuje w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, gdzie piastuje funkcję Prorektora ds. Rozwoju i Internacjonalizacji, Dyrektora Studiów MBA i Podyplomowych, a także Adiunkta w Katedrze Zarządzania, Finansów i Rachunkowości. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania, marketingu, public relations, wystąpień publicznych i prezentacji biznesowych na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i MBA. Jest także promotorem wielu prac dyplomowych. 

Uczestniczyła w licznych szkoleniach, seminariach, warsztatach i konferencjach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, na wielu z nich wygłaszając referaty. Jest autorką ponad 40 publikacji z zakresu zarządzania, marketingu i public relations, a także kilku projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym. Napisała książkę pt. „Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej” oraz jest współautorką kilku monografii. 


MIROSŁAW SYTA

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku energetyka, doktorant w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii jądrowych. Posiada kompetencje w zakresie zarządzania projektami w sektorze energetycznym. 

Z wykształcenia inżynier, z prawie 30-letnim doświadczeniem, ekspert w branży energetycznej. Od lat związany z wiodącymi firmami energetycznymi działającymi w Polsce. Był prezesem zarządu Earth Planet Energy oraz członkiem zarządu BSBT, która zajmowała się wdrażaniem czystych technologii blockchain i współpracą z systemami ciepłowniczymi. 

Autor publikacji naukowych dotyczących wykorzystania nowoczesnych technologii jądrowych w procesie dekarbonizacji sektora energetycznego. Entuzjasta polityki zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem wszelkich dostępnych rozwiązań. Trener, edukator w zakresie wiedzy o energii i jej wykorzystaniu. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec, zapalony żeglarz i fotograf. 


DR JAKUB LACH

Ekspert w dziedzinie elektrochemii i współczesnych źródeł energii. Naukowiec z wieloletnim doświadczeniem w pracach badawczych w tych tematach. W 2011 r. ukończył jednolite studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.  

Od 2011 roku pracuje w Instytucie Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego (obecnie członek Sieci Badawczej Łukasiewicz). W międzyczasie kontynuował również współpracę z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2020 r. uzyskał stopień doktora nauk chemicznych. 

W trakcie swojej kariery naukowej brał udział w licznych grantach i projektach badawczych, w tym również realizowane na zlecenie partnerów biznesowych i przemysłowych. W ich trakcie pracował z największymi firmami w Polsce oraz wiodącymi polskimi ośrodkami akademickimi. Autor patentów, publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej, uczestnik międzynarodowych konferencji. Został laureatem nagród: Pierwsza nagroda w kategorii „Wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej” w konkursie Polski Produkt Przyszłości, Nagroda Specjalna „eCO2innowacja” w konkursie Polski Produkt Przyszłości oraz Nagroda Prezesa Rady Ministrów (pierwsze miejsce) za osiągnięcia naukowo-techniczne. Obecnie jest kierownikiem Zespołu Procesów Elektrochemicznych w Instytucie Chemii Przemysłowej. 


DR INŻ. ANTONI R. MIGDAŁ

W roku 1999 ukończył studia na Wydziale MiTO Politechniki Radomskiej, kierunek Materiałoznawstwo Produktów Naftowych. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskał w 2006 r. na Politechnice Warszawskiej. Od 2004 r. zatrudniony w Sieć Badawcza Łukasiewicz –  Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie, obecnie na stanowisku lidera obszaru w Zakładzie Technologii Chemicznej i Elektrochemii. Specjalność – technologia chemiczna i skalowanie procesów technologicznych. W latach 2019-2020 trzykrotny laureat konkursu Prezesa PKN ORLEN na najlepszą pracę badawczą.

Absolwent kursów: “Advanced Course Industrial Process and Unit Operations Scale-up” marzec 2021 prowadzący Jan Harmsen, Symmetric, “Pilot plant and scale-up studies” prowadzący Garry Tatterson, CfPA – maj 2010 Amsterdam, “Fundamentals of dielectric heating and applicator design” AMPERE, University of Modena & Reggio Emilia, październik 2004 Włochy. Współautor kilkunastu zgłoszeń patentowych i patentów, realizator kilku projektów badawczych z zakresu gospodarki wodorowej. Ekspert NCBR, uczestnik grup i ciał doradczych przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska w tym w obszarze gospodarki wodorowej. 


WITOLD WUJKOWSKI

Od 2021 aktywnie wspiera budowę i rozwój nowej jednostki biznesowej (ATOS R&D Polska) w ramach Atos Global Delivery Center PL, którego jest pracownikiem od 2017. Jako menedżer programu NEXT odpowiedzialny za aktywizację działalności jednostki w obszarach badawczo-rozwojowych. Współodpowiedzialny za budowę konsorcjum R&D skupiającego podmioty biznesowe i jednostki badawcze skoncentrowane na budowie innowacyjnych rozwiązań dedykowanych zagadnieniu dekarbonizacji. W pracach prowadzonych przez konsorcjum, wspólnie z partnerami, rozwija koncepcję budowy Cyfrowego Bliźniaka dla instalacji petrochemicznych wzbogaconą o zastosowanie rozwiązań z dziedziny wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. 

Od początku ponad pięcioletniej współpracy z Atos, w praktyce Digital Transformation Consulting, odpowiada za prowadzenie zespołu Technology Strategy & Innovation, równolegle jako Starszy Konsultant Biznesowy dostarczając rozwiązania dla klientów firmy. W portfolio klientów posiada firmy z sektorów zdrowotnego i telekomunikacyjnego, branży FMCG oraz logistycznej a także instytucje publiczne. 

Podstawy teoretyczne do prowadzenia badań naukowych zdobywał jako doktorant Akademii Leona Koźmińskiego (wcześniejszy dyplom Menedżera Jakości w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im L. Koźmińskiego), a prace nad obecnymi problemami badawczymi, ze względu na ich technicznych charakter, zamierza kontynuować na Politechnice Warszawskiej. Jako doktorant ALK uczestnik wielu konferencji naukowych i autor publikacji z zakresu zarządzania (Zrównoważona Karta Wyników, Rola metafor w badaniach organizacji). Stypendysta programu Erasmus – uczestnik dwóch edycji Szkoły Letniej i Warsztatu Eksperckiego (Noisy-le-Grand, Francja) poświęconych aspektom jakości życia zawodowego (QWL). 

Doświadczenie i wiedzę w obszarach technologii, procesów IT (certyfikowany menedżer ITSM, audytor wiodący ISO 20000) oraz biznesu (audytor wiodący systemów zarządzania ciągłością działania ISO 22301) zdobywał przez dwadzieścia pięć lat obecności na rynku IT (pracownik Prokom Software, Assecco Poland, niezależny konsultant). Otwarty na nowe wyzwania i rozwój osobisty (uczestnik programu MBA Leading in the Digital Age na Harvardzie) z pasją dzieli się swoim doświadczeniami opierając się na paradygmatach tworzących kulturę dzielenia się wiedzą. 

 


PIOTR GÓRNIK

Lider z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem zarówno w przemyśle jak i energetyce. Z sukcesami w inspirowaniu i motywowaniu zespołów. 

Odpowiedzialny za rozwój projektów o wielomilionowej wartości oraz wydzielenie lub integrację firm zatrudniających setki pracowników.  Przygotowywał i wdrażał strategie transformacji w obszarach technicznych i organizacyjnych. 

Od ponad dwudziestu lat sprawuje funkcje zarządcze, posiada doświadczenie jako lider i ekspert wprowadzający w życie trudne projekty. 

Ukończył Politechnikę Częstochowską oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, Szkole Głównej Handlowej i Politechnice Śląskiej. Zaangażowany w ruch samorządu gospodarczego i stowarzyszeń branżowych. Aktywny i szczęśliwy mąż, ojciec i dziadek, docenia naturę i ekologię, opiekun kilku zwierząt. 

 


MGR INŻ. SŁAWOMIR KULIKOWSKI

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi na kierunku Informatyka. 

Architekt korporacyjny z ponad 20 letnim doświadczeniem w projektowaniu i dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych wykorzystujących technologie chmurowe, sztuczną inteligencję, IoT oraz analitykę danych wspierających szeroko pojęty biznes. Przez lata związany z wiodącymi producentami i dostawcami technologii takimi jak Microsoft, Google, BMC, VMWare, Cisco, HP czy Siemens, obecnie kieruje międzynarodową grupą ekspertów zajmujących się rozwiązaniami inteligentnych budynków, kampusów oraz fabryk. 

Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu dużych, międzynarodowych projektów w obszarach architektury korporacyjnej, logiki biznesowej, Internetu rzeczy, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, analizy danych oraz automatyzacji procesów biznesowych. Prywatnie mąż oraz ojciec dwóch nastoletnich synów zainteresowanych nowoczesnymi technologiami. Od ponad 25 lat związany z muzyką jako perkusista oraz realizator i producent nagrań audiowizualnych.  


GABRIELA POZNAŃSKA

Mgr inż. technologii chemicznej, specjalność: przetwórstwo tworzyw sztucznych, doktorant Politechniki Częstochowskiej, pracownik HIG Polska Sp. z o.o. na stanowisku technolog ds. procesów chemicznych, specjalista ds. zarządzania chemikaliami, pod względem wymagań REACH i CLP, doradca DGSA, transportu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).


MARCELINA ELŻBIETA GOŁĘBIEWSKA

Ekspertka w zakresie działania i transformacji rynków energii w UE i Europie Wschodniej.  

W latach 2018-2022 pracowała w holdingu energetycznym DTEK (Kijów). Jako zagraniczna specjalistka zajmowała się regulacyjnymi aspektami funkcjonowania firm holdingu na nowo tworzonym zliberalizowanym rynku energii elektrycznej, a następnie – w warunkach zielonej transformacji (m.in. w ramach projektów z zakresu gazów odnawialnych i niskoemisyjnych).  

W latach 2008-2017 w PGNiG SA, gdzie odpowiadała za analizę wschodnioeuropejskich rynków gazu ziemnego. W tym samym czasie – wykładowczyni w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, SGH (autorski kurs nt. rynku gazu w Polsce). Autorka publikacji. Prelegentka.   

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej. W latach 2019-2021 aktywnie uzupełniała wykształcenie w zakresie polityki klimatycznej UE i transformacji energetycznej w ramach kursów Florence School of Regulation (FSR Energy, LIFE DICET).  

Zaangażowana społecznie. Mentorka w programie „Peer to peer: Adaptation of Women in the Conditions of War” (2023, Women’s Energy Club of Ukraine). W poprzednich latach m.in. prowadziła wykłady w kolejnych edycjach Akademii Energii Fundacji im. L. Pagi.    

Publikuje teksty, dotyczące sztuki. Pomysłodawczyni i współzałożycielka stowarzyszenia Lutchin Initiative, powołanego do promocji sztuki ukraińskiej. Współkuratorka wystaw.    


JAKUB KRASICKI


MATEUSZ KIRYŁA

Partnerzy kierunku


Co myślą o kierunku nasi studenci?

Opinie uczestników studiów MBA Dekarbonizacja w WAB: