MENEDŻER SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I TECHNOLOGII W LOGISTYCELogistyka
kierunek studiów


Stacjonarny
Niestacjonarny

tryb studiów

Inżynierskie
poziom studiów


Stacjonarna/hybrydowa
forma zajęć

3,5 roku (7 semestrów)
czas trwania


Polski
język wykładowyNa specjalności MENEDŻER SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I TECHNOLOGII W LOGISTYCE zakres realizowanych treści przedmiotowych odnosi się do problematyki technicznych i informatycznych aspektów logistyki przedsiębiorstwa, programowania i harmonogramowania procesów związanych z przepływem materiałów, realizacji dostaw towarów i usług, prognozowania potrzeb logistycznych, informatycznego wsparcia usług transportowych, magazynowych lub eksploatacyjnych, utrzymania ruchu w obszarze produkcji i efektywnego zarządzania zapasami. Dodatkowymi zagadnieniami, które uwzględnia program studiów są: algorytmika procesów logistycznych, analiza ryzyka oraz bazy danych wykorzystywane w logistyce oraz systemy GIS. Ponadto student jest zapoznany z technologiami i technicznymi aspektami projektowania procesów transportowych, magazynowych i produkcyjnychSpecjalność MENEDŻER SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I TECHNOLOGII W LOGISTYCE jest dla wszystkich, którzy planują swoją ścieżkę karierę na stanowiskach specjalistów w przedsiębiorstwach sektora logistyki oraz w działach logistyki pozostałych firm. Jednocześnie absolwent przygotowany jest do prowadzenie własnej firmy, działającej w przestrzeni lokalnej i globalnej. W ramach specjalności proponuje się studentom opanowanie wiedzy i nabycie kompetencji z zakresu szerokorozumianego wsparcia technicznego i teleinformatycznego procesów logistycznych we współczesnych organizacjach.W ramach ścieżki kształcenia MENEDŻER SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I TECHNOLOGII W LOGISTYCE realizowane są następujące kursy:

 • Systemy informatyczne i technologie w logistyce i transporcie
 • Big Data i Zarządzanie bazami danych
 • Teleinformatyczne wsparcie magazynowania (WMS)
 • Automatyzacja procesów logistycznych (GS1+RFID + EDI)
 • Algorytmika procesów logistycznych
 • Podstawy programowania
 • Podstawy administrowania sieciami
 • Cyberbezpieczeństwo 

Absolwent specjalności MENEDŻER SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I TECHNOLOGII W LOGISTYCE może znaleźć zatrudnienie m.in. jako:

 • Menedżer logistyki
 • Kierownik działu logistyki
 • Specjalista ds. utrzymania obiektów technicznych
 • Projektant procesów logistycznych


Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Opłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
Cena regularna
(rok akademicki 2024/2025)
5 950 zł3 125 zł625 zł530 zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Opłata rocznaOpłata semestralna
Cena regularna
(rok akademicki 2024/2025)
1 400 €750 €
Cena promocyjna*
(rok akademicki 2024/2025)
1 200 €650 €

*Ceny promocyjne obowiązują kandydatów z określonych krajów na studia w roku akademickim 2024/2025 według poniższych regulaminów:

Opłata administracyjna wynosi:

 • 120 € – obywatele Ukrainy i Białorusi
 • 140 € – obywatele Azji Środkowej: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii
 • 220 € – obywatele pozostałych państw. Nie dotyczy obywateli: Europy Północnej, Europy Zachodniej, Europy Wschodniej (Ukrainy, Białorusi), Azji Środkowej (Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii)

Pliki do pobraniaZOBACZ INNE OPCJE