STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIMZarządzanie
kierunek studiów


Stacjonarny
Niestacjonarny

tryb studiów

Magisterskie
poziom studiów


Stacjonarna/hybrydowa
forma zajęć

1,5 roku (3 semestry)
czas trwania


Polski
język wykładowyStrategia personalna to kompleksowy, długookresowy i celowy program doboru, wykorzystania i rozwoju potencjału ludzkiego w przedsiębiorstwie. Należy ją traktować jako rezultat uzgodnień scenariuszy opcji strategicznych z zakresu takich funkcji zarządzania kapitałem ludzkim, jak rekrutacja i selekcja, rozwój, motywowanie, ocenianie, szkolenie i awansowanie pracowników. Konieczne stało się ścisłe powiązanie strategii personalnej ze strategią przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem otoczenia zewnętrznego, ale też zrównoważonego rozwoju. Powyższe uwarunkowania znacznie podwyższyły wymagania kompetencyjne stawiane pracownikom działów HR i kadrze kierowniczej. Tego wszystko i znacznie więcej dowiesz się na studiach STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM.Specjalność STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM jest skierowana do osób zainteresowanych karierą w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności w roli menedżerów HR, konsultantów ds. zarządzania talentami, specjalistów ds. rozwoju organizacji oraz liderów zmiany. Jest przeznaczona dla osób, które posiadają wizję na efektywne wykorzystanie potencjału ludzkiego w organizacji i chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie tworzenia strategii HR wspierających zarówno pracowników, jak i cele biznesowe.W ramach ścieżki kształcenia STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM realizowane są następujące kursy:

 • Międzynarodowe aspekty zarządzania kapitałem ludzkim
 • Coaching i mentoring w organizacji
 • Employer branding
 • Zarządzanie projektami HR
 • Prawo pracy
 • Rozwój kariery kierowniczej

Absolwent specjalności STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM może znaleźć zatrudnienie m.in. jako:

 • Specjalista HR
 • Doradca/ekspert w dziedzinie zasobów ludzkich
 • Kierownik działu HR
 • Własna działalność


Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Opłata roczna
(I rok)
Opłata roczna
(II rok)
Opłata semestralna
(I, II, III semestr)
Opłata miesięczna
15 rat
Cena regularna
(rok akademicki 2024/2025)
7 300 zł 3 650 zł 3 830 zł 800 zł 

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Opłata roczna
(I rok)
Opłata roczna
(II rok)
Opłata semestralna
(I, II, III semestr)
Cena regularna
(rok akademicki 2024/2025)
1 600 €800 €850 €
Cena promocyjna*
(rok akademicki 2024/2025)
I rok
1 400 €
I semestr
750 €

*Ceny promocyjne obowiązują kandydatów z określonych krajów na studia w roku akademickim 2024/2025 według poniższych regulaminów:

Opłata administracyjna wynosi:

 • 120 € – obywatele Ukrainy i Białorusi
 • 140 € – obywatele Azji Środkowej: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii
 • 220 € – obywatele pozostałych państw. Nie dotyczy obywateli: Europy Północnej, Europy Zachodniej, Europy Wschodniej (Ukrainy, Białorusi), Azji Środkowej (Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii)

PLIKI DO POBRANIAZOBACZ INNE OPCJE