ZARZĄDZANIE PROJEKTAMIZarządzanie
kierunek studiów


Stacjonarny
Niestacjonarny

tryb studiów

Licencjackie
poziom studiów


Stacjonarna/hybrydowa
Online

forma zajęć

3 lata (6 semestrów)
czas trwania


Polski
język wykładowy


ZOBACZ INNE OPCJEPliki do pobrania
Specjalność ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI jest dedykowana dla osób, które chcą zdobyć kompetencje w zakresie skutecznego planowania, realizacji i nadzorowania projektów w różnych sektorach i branżach. Program ten kładzie szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności lidera projektu, w tym zarządzanie zespołem, komunikację, zarządzanie ryzykiem, jak również na stosowanie najlepszych praktyk i metodyk zarządzania projektami. Uczestnicy kursu nauczą się, jak prowadzić projekty od etapu koncepcyjnego po zakończenie, zapewniając ich sukces i dostarczając wartość dla organizacji i jej klientów.W niemal wszystkich sektorach, branżach i dziedzinach aktywności ludzkiej współcześnie realizowane są projekty. W ramach specjalności ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie istoty i roli projektów we współczesnych organizacjach oraz poznają najlepsze praktyki i narzędzia inicjowania, planowania, realizacji oraz kontroli przedsięwzięć. Jeżeli lubisz realizować projekty w swoim codziennym życiu i chcesz się dowiedzieć w jaki sposób robić to jeszcze lepiej to specjalność dla Ciebie.W ramach ścieżki kształcenia ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI realizowane są następujące kursy:

 • Metodyki zarzadzania projektami
 • Narzędzia informatyczne zarządzania projektami
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Zarządzanie zakresem, czasem i budżetem
 • Zarządzanie ryzykiem projektu
 • Monitoring i ewaluacja projektu

Absolwent specjalności ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI może znaleźć zatrudnienie m.in. jako:

 • Menedżer projektów
 • Konsultant ds. zarządzania projektami
 • Lider zespołu projektowego
 • Specjalista w firmie szkoleniowej


Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Opłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
Cena regularna
(rok akademicki 2024/2025)
5 950 zł3 125 zł625 zł530 zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Opłata rocznaOpłata semestralna
Cena regularna
(rok akademicki 2024/2025)
1 400 €750 €
Cena promocyjna*
(rok akademicki 2024/2025)
1 200 €650 €

*Ceny promocyjne obowiązują kandydatów z określonych krajów na studia w roku akademickim 2024/2025 według poniższych regulaminów do 31.05.2024:

Opłata administracyjna wynosi:

 • 120 € – obywatele Ukrainy i Białorusi
 • 140 € – obywatele Azji Środkowej: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii
 • 220 € – obywatele pozostałych państw. Nie dotyczy obywateli: Europy Północnej, Europy Zachodniej, Europy Wschodniej (Ukrainy, Białorusi), Azji Środkowej (Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii)