Kursy przygotowawcze do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego – poziom B1

Program kursu:

– przedstawienie procedur i wymagań dotyczących egzaminu;

– prezentacja struktury i przebiegu poszczególnych części egzaminu;

– omówienie typów zadań występujących w obrębie każdego modułu;

– prezentacja strategii i taktyki rozwiązywania zadań egzaminacyjnych w oparciu o ćwiczenia praktyczne;

– omówienie sposobu unikania najczęściej popełnianych błędów przez zdających;

– szybkie powtórzenie materiału w oparciu o trening wszystkich sprawności (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie, poprawność gramatyczna);

– symulacja sytuacji egzaminacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem części ustnej.

Tryb kursu – on-line, Liczebność grupy – 8 osób, Liczba godzin – 16 godzin dydaktycznych (16 x 45 minut), Poziom B1

Planowane terminy kursu:

Planowane terminy kursów:

Kurs weekendowy
4 weekendy (sobota i niedziela, godz. 9.00-10.30); start: 13 maja 2023
Kurs sobotni
4 soboty (godz. 10.45-14.00); start: 13 maja 2023

Rejestracji można dokonać, pisząc na poniższy adres ([email protected]) lub klikając w przycisk

Wszelkie pytania należy kierować na adres: [email protected]

Cena kursu: 440 zł (za osobę)