MENEDŻER AI [nowość]Zarządzanie
kierunek studiów


Stacjonarny
Niestacjonarny

tryb studiów

Magisterskie
poziom studiów


Stacjonarna/hybrydowa
Online

forma zajęć

1,5 roku (3 semestry)
czas trwania


Polski
język wykładowy


ZOBACZ INNE OPCJEPLIKI DO POBRANIA
MENEDŻER AI to dynamiczne studia magisterskie na kierunku Zarządzanie, dostosowane do współczesnych wyzwań biznesowych. Program ten integruje zaawansowane technologie sztucznej inteligencji z fundamentami zarządzania, umożliwiając studentom osiągnięcie wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności.

Student specjalności MENEDŻER AI nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu m. in.:

 • Projektowania i wdrażania strategii opartych na sztucznej inteligencji.
 • Zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście nowoczesnych technologii.
 • Analizy danych i podejmowania decyzji wspomaganych przez algorytmy AI.
 • Tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych wykorzystujących sztuczną inteligencję.


Studia MENEDŻER AI są dedykowane przede wszystkim tym, którzy chcą stać się liderami w dziedzinie zarządzania, jednocześnie posiadając wiedzę ekspercką w obszarze sztucznej inteligencji. Program kierowany jest do ambitnych osób zainteresowanych innowacjami, a także tym, którzy widzą potencjał w synergii technologii i biznesu.W ramach ścieżki kształcenia MENEDŻER AI realizowane są następujące kursy:

 • Etyka i prawo w AI
 • Leader 4.0
 • Analiza danych i Business Intelligence
 • Data science dla menedżera

Absolwent specjalności MENEDŻER AI może znaleźć zatrudnienie m.in. jako:

 • Kierownik ds. Innowacji Technologicznych
 • Analityk ds. Sztucznej Inteligencji
 • Specjalista ds. Wdrażania Systemów AI w Firmach
 • Konsultant ds. Strategii Biznesowych z Wykorzystaniem AI


Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Opłata roczna
(I rok)
Opłata roczna
(II rok)
Opłata semestralna
(I, II, III semestr)
Opłata miesięczna
15 rat
Cena regularna
(rok akademicki 2024/2025)
7 300 zł 3 650 zł 3 830 zł 800 zł 

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Opłata roczna
(I rok)
Opłata roczna
(II rok)
Opłata semestralna
(I, II, III semestr)
Cena regularna
(rok akademicki 2024/2025)
1 600 €800 €850 €
Cena promocyjna*
(rok akademicki 2024/2025)
I rok
1 400 €
I semestr
750 €

*Ceny promocyjne obowiązują kandydatów z określonych krajów na studia w roku akademickim 2024/2025 według poniższych regulaminów do 31.05.2024:

Opłata administracyjna wynosi:

 • 120 € – obywatele Ukrainy i Białorusi
 • 140 € – obywatele Azji Środkowej: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii
 • 220 € – obywatele pozostałych państw. Nie dotyczy obywateli: Europy Północnej, Europy Zachodniej, Europy Wschodniej (Ukrainy, Białorusi), Azji Środkowej (Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii)