ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMIZarządzanie
kierunek studiów


Stacjonarny
Niestacjonarny

tryb studiów

Licencjackie
poziom studiów


Stacjonarna/hybrydowa
Online

forma zajęć

3 lata (6 semestrów)
czas trwania


Polski
język wykładowy


ZOBACZ INNE OPCJEPliki do pobrania
Specjalność ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI została stworzona z myślą o przyszłych liderach i specjalistach HR, którzy chcą głęboko zrozumieć, jak efektywnie zarządzać kapitałem ludzkim w organizacji. Program ten koncentruje się na najnowszych praktykach i teoriach związanych z rekrutacją, rozwojem, motywacją i utrzymaniem pracowników, jak również na strategiach HR wspierających cele biznesowe i kulturę organizacyjną. Uczestnicy nauczą się, jak przekształcić dział HR w strategicznego partnera biznesowego, zdolnego do przyczyniania się do sukcesu firmy poprzez zarządzanie talentami i budowanie silnych zespołów.Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi to dziś jedna z kluczowych kompetencji przedsiębiorstw. W ramach specjalności ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI studenci zdobędą wiedzę i wykształcą umiejętności związane z rekrutacją, selekcją, rozwojem i oceną pracowników. Ponadto będą umieć:

 • zaprojektować, wdrożyć i realizować strategię i politykę kadrową organizacji,
 • przygotować i rozwinąć system rekrutacji kadr oraz kierować nim,
 • opracować i wdrożyć systemy motywacyjne,
 • operować zagadnieniami związanymi z coachingiem,
 • rozpoznawać potrzeby rynku pracy.


W ramach ścieżki kształcenia ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI realizowane są następujące kursy:

 • Zarządzanie kompetencjami w organizacji
 • Problemy kierowania zespołem pracowniczym
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Motywacja i ocena efektywności pracowników
 • Kadry i płace
 • Coaching menedżerski

Absolwent specjalności ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI może znaleźć zatrudnienie m.in. jako:

 • Specjalista HR
 • Specjalista ds. rekrutacji
 • Kierownik działu kadr
 • Doradca/konsultant HR w organizacji


Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Opłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
Cena regularna
(rok akademicki 2024/2025)
5 950 zł3 125 zł625 zł530 zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Opłata rocznaOpłata semestralna
Cena regularna
(rok akademicki 2024/2025)
1 400 €750 €
Cena promocyjna*
(rok akademicki 2024/2025)
1 200 €650 €

*Ceny promocyjne obowiązują kandydatów z określonych krajów na studia w roku akademickim 2024/2025 według poniższych regulaminów do 31.05.2024:

Opłata administracyjna wynosi:

 • 120 € – obywatele Ukrainy i Białorusi
 • 140 € – obywatele Azji Środkowej: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii
 • 220 € – obywatele pozostałych państw. Nie dotyczy obywateli: Europy Północnej, Europy Zachodniej, Europy Wschodniej (Ukrainy, Białorusi), Azji Środkowej (Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii)