Projektant UX i UI

Projektant UX i UI

Rekrutacja otwarta! Start studiów od października 2024.

Tryb studiów: weekendowy
Forma studiów: online
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 160 godzin
Język wykładowy: polski
Forma zajęć: wykłady, warsztaty, ćwiczenia, projekty

Projektant UX i UI to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku IT. Branża informatyczna będzie w przyszłości – tak, jak to ma miejsce dotychczas – rozwijać się w znacznym tempie. Wzrasta również i zapotrzebowanie na ekspertów w te dziedzinie. Projektant UX i UI będzie zawodem, który zarówno dziś, jak i w przyszłości będzie sytuował się na liście zawodów pożądanych w jej górnych granicach.

Celem studiów jest nabycie wiedzy w zakresie projektowania graficznego oraz projektowana nowoczesnych systemów UX i UI. Zajęcia oparte są o zdobycie wiedzy tak teoretycznej, jak i praktycznej. Podczas zajęć uczestnicy nabędą kompetencje do badania rynku celem weryfikacji zapotrzebowań konsumenckich na realizacje projektów stron internetowych a także posiądą umiejętność analizowania stron pod kątem dostępności cyfrowej według standardu WCAG 2.1.

Oferowane studia w szczególny sposób będą atrakcyjne dla osób ceniących sobie zdobywanie wiedzy opartej na realnych i symulowanych zleceniach. Większość zajęć to praktyczna nauka zawodu.

Technologie wykorzystywane na laboratoriach to najnowocześniejsze oprogramowanie firmy Adobe oraz nowoczesne programy do wizualizacji 3D.

Program studiów przewiduje również wprowadzenie do grafiki komputerowej (jako przedmiot fakultatywny) dla osób nie posiadających wcześniejszego doświadczenia w tej dziedzinie. Nawet osoba nieposiadająca wiedzy w tym zakresie będzie mogła podjąć studia.

Profil absolwenta:

 • Absolwenci kierunku mogą starać się o pracę jako ekspert UX i UI oraz o stanowisko grafika komputerowego.
 • Znajdą zatrudnienie w agencjach reklamowych, drukarniach, biurach projektowych, agencjach marketingowych, jak również wszędzie tam gdzie potrzebna jest praca grafika. Mowa tu o przedsiębiorstwach, w których wymagana jest praca projektowa, np. firmy spożywcze (opakowania) firmy odzieżowe, przemysł.
 • Zatrudnieni będą oni również w dziale marketingu, jako wsparcie działań poprawy wizerunku medialnego firmy oraz w dziale promocji i reklamy.
 • Mogą również podjąć pracę jako projektanci i osoby prototypujące intuicyjne z punktu widzenia użytkownika końcowego strony internetowe w firmach działających w tym obszarze.

Co myślą o kierunku nasi studenci?

Opinie uczestników II edycji studiów podyplomowych Projektant UX i UI w WAB:

Opinie uczestników III edycji studiów podyplomowych Projektant UX i UI w WAB:

Opinie uczestników IV edycji studiów podyplomowych Projektant UX i UI w WAB:

Jeśli interesują Cię też inne studia podyplomowe Wrocław, zachęcamy do zapoznania się z opisami pozostałych kierunków.

Nazwa przedmiotu
Wprowadzenie do programów grafiki komputerowej 
Projektowanie szaty graficznej stron internetowych
Responsive Web Design
Prototypowanie stron internetowych
Wprowadzenie do UX i UI
Rysunek odręczny
Badanie rynku
Dostępność cyfrowa stron – Standard WCAG 2.1
Kompozycja obrazu i media naturalne
Dyplomowanie
 
Łączna liczba godzin: 160h

 * Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowy plan zajęć opublikowanie zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

* Podczas zajęć online, Uczelnia nie zapewnia licencji na oprogramowanie. Uczestnicy studiów realizując program korzystają z bezpłatnych wersji (trial) bądź zamienników dla tych programów, lub też wersji, z których można korzystać online.

 PROGRAMY GRAFICZNE:

 • Programy do grafiki bitmapowej 
 • Programy do grafiki rastrowej (np. Adobe Photoshop)
 • Programy do prototypowania stron internetowych (np Figma)

Warunki zaliczenia

Studenci zobowiązani są do uczęszczania na wszystkie zajęcia i tym samym uzyskania wymaganej liczby punktów ETCS oraz efektów kształcenia.

Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Jest to suma cząstkowych ocen projektów wykonanych podczas ćwiczeń. Pod uwagę brane jest również zaangażowanie uczestników studiów oraz ich aktywność na zajęciach.

Studia wieńczone są pracą dyplomową, która składa się z portfolio ze zgromadzonych podczas zajęć projektów, pytań do projektów i pytań egzaminacyjnych z przebiegu studiów.

Studenci odpowiadają na pytania (zwykle dwa) zadawane przez opiekuna merytorycznego kierunku.

Cena regularna:

 • Opłata roczna: 5 900 zł
 • Opłata semestralna: 2x 3 100 zł
 • Opłata w 4 ratach: 4x 1 630 zł
 • Opłata w 8 ratach: 8x 850 zł

Wpisowe: 250 zł

Zniżka na studia podyplomowe dla semestru zimowego:

 • 600 zł do 31.01.2024 r.
 • 500 zł w okresie 01.02.-30.06.2024 r.
 • 250 zł w okresie 01.07.-16.09.2024 r.

Dofinansowanie studiów podyplomowych

PROGRAM „POLECENI”

Możesz zyskać nawet 550 zł dodatkowej zniżki! Program skierowany jest do kandydatów i uczestników studiów podyplomowych, którzy będą promowali Wrocławską Akademię Biznesu oraz przyczynią się do wzrostu liczby osób zrekrutowanych na studia podyplomowe lub MBA.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

W ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 na rozwój kompetencji i kwalifikacji za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, przeznaczonych zostanie prawie 7 mld zł. Składają się na to środki z szesnastu programów regionalnych i krajowego programu Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju Społecznego.

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych jest w Bazie Usług Rozwojowych dzięki czemu możesz dofinansować swoje studia podyplomowe!

Aby uzyskać szczegóły dofinansowania skontaktuj się z odpowiednim URZĘDEM PRACY podlegającym pod Twój adres zameldowania lub skorzystaj z pomocy ZIELONEJ LINII.

ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW WAB

Wszyscy Absolwenci oraz obecni Studenci WAB, podejmujących naukę na studiach podyplomowych otrzymują:

 • rabat w wysokości 5% wartości opłaty rocznej
 • brak wpisowego (opłata poza zniżką – 250 zł)

ZNIŻKA RODZINNA

Jeżeli na Uczelni studiują w tym samym czasie osoby spokrewnione: rodzeństwo, małżeństwo, rodzice, dzieci, to każda z tych osób na czas równoległych studiów otrzymuje zniżkę 5% od opłaty rocznej.

ZNIŻKA FIRMOWA

 • Jeżeli na Uczelni studiują osoby z tej samej firmy, to każda z tych osób na czas równoległych studiów otrzymuje zniżkę 5% od opłaty rocznej.
 • Jeżeli na Uczelni studiują pracownicy firmy współtworzącej programy studiów podyplomowych oraz ich stali klienci, to każda z tych osób na czas studiów otrzymuje zniżkę 5% od opłaty rocznej.

* Powyższe zniżki się nie łączą.


Numer konta bankowego do wpłat

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:

Bank Ochrony Środowiska

PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001

Rekrutacja otwarta! Start studiów od października 2024.

 1. Wypełnij formularz rekrutacyjny w systemie IRK.
 2. Skompletuj dokumenty rekrutacyjne
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich)
  • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
  • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu
  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę
 3. Złóż dokumenty rekrutacyjne w Centrum Studiów MBA i Podyplomowych.

KONTAKT:

Weronika Bereska
Koordynator ds. Studiów Podyplomowych

pokoje 3/13 i 3/14
tel. +48 71 333 11 33
kom. +48 535 164 459
e-mail [email protected]
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00

DR MAREK MIEDZIŃSKI

Pracuje zawodowo jako nauczyciel akademicki, ucząc studentów grafiki komputerowej, typografii oraz tworzenia stron internetowych. Przez cały czas powadzi zajęcia z filozofii wschodniej i zachodniej, etyki, bioetyki i etyki biznesu. Ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie później przez kilka lat prowadził zajęcia z przedmiotów: Filozofia społeczna oraz Mistyka wschodu i zachodu.

Ponad 20 lat pracował jako grafik komputerowy, projektant wzorów przemysłowych i fotograf produktów. Przez 4 lata pracował w Wielkiej Brytanii jako projektant stron internetowych.

Od kilku lat zajmuje się organizowaniem rejsów żeglarskich, wypraw rowerowych i spływów kajakowych nie tylko dla studentów


ROMAN HALIGOWSKI

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Szkoleniowiec i wykładowca akademicki z dziedzin programowania, baz danych oraz cyberbezpieczeństwa. Kierownik ds. projektów w American Systems Sp. z o.o. oraz Koordynator Działów IT we Wrocławskiej Akademii Biznesu i Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej. Autor oprogramowania oraz rozwiązań informatycznych dla wielu fim z sektora publicznego oraz prywatnego. Od kilku lat również audytor bezpieczeństwa informatycznego.


LESŁAW KOSTULSKI

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Artysta malarz, grafik. Projektant modeli trójwymiarowych, grafik komputerowy, fotograf. Od wielu lat pracujący jako grafik i fotograf. Nauczyciel akademicki. Wykłada przedmioty związane głównie z grafiką komputerową. Uczy również technik malarstwa i grafiki. Współpracuje z kilkoma uczelniami na Dolnym Śląsku.


MARIA CZARNECKA

Od ponad dwudziestu lat pracuje jako grafik komputerowy, projektant, edytor i redaktor. Od 2007 roku prowadzi zajęcia jako wykładowca dla uczestników studiów różnych grup wiekowych. Uczy przedmiotów z zakresu projektowania graficznego, projektowania publikacji oraz druku cyfrowego. Dodatkowo pracuje jako trener wykładowca na kursach z zakresu zagadnień dotyczących szeroko pojętej grafiki komputerowej. Jej pasją jest grafika komputerowa – obróbka zdjęć, rysunek wektorowy i digital painting (malowanie cyfrowe). Lubi jasno postawione cele. Wieloletnie doświadczenie dydaktyczne pozwala jej na samodzielnie opracowywanie planu zajęć oraz poruszanych tam zagadnień. Wprowadzanie słuchaczy w tajniki obsługi programów graficznych przynosi jej ogromną satysfakcję. Cały czas stara się rozwijać wiedzę i umiejętności, poznaje nowe aktualne wersje programów graficznych, by wykorzystać je w nowatorskich sposobach nauczania.


PRZEMYSŁAW HUK

Z branżą badań marketingowych związany od 2011 roku. Specjalizuje się w badaniach marki oraz badaniach konsumenckich i badaniach użytkowników. Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, główny analityk Ogólnopolskiego Badania Podróżników. Na co dzień badacz wykorzystujący zaawansowane analizy do profilowania klientów, wspomagający strategię i komunikację marek, jak również projektowanie produktów i usług. Współpracował m.in. z Kaufland, Rossmann, Selgros, Carrefour, Jeronimo Martins, Żabka, Jysk, Sygnity, Novartis, PGNiG, KOGENERACJA S.A., Energa, Total Money PKP Intercity, Selena, czy Amazon.