Projektant UX i UI

Projektant UX i UI

Tryb studiów: weekendowy
Forma studiów: online
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 160 godzin
Język wykładowy: polski
Forma zajęć: wykłady, warsztaty, ćwiczenia, projekty

Zapisy na semestr zimowy ruszyły!

Projektant UX i UI to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku IT. Branża informatyczna będzie w przyszłości – tak, jak to ma miejsce dotychczas – rozwijać się w znacznym tempie. Wzrasta również i
zapotrzebowanie na ekspertów w te dziedzinie. Projektant UX i UI będzie zawodem, który zarówno dziś, jak i w przyszłości będzie sytuował się na liście zawodów pożądanych w jej górnych granicach.

Celem studiów jest nabycie wiedzy w zakresie projektowania graficznego, oraz projektowana nowoczesnych systemów UX i UI. Zajęcia oparte są o zdobycie wiedzy tak teoretycznej, jak i praktycznej.  Wykłady i laboratoria prowadzone są przez wieloletnich praktyków pracujących dla takich firm jak Disney, Samsung, i Microsoft, którzy zdobywali swe doświadczenie pracując w kraju i za granicą.

Oferowane studia w szczególny sposób będą atrakcyjne dla osób ceniących sobie zdobywanie wiedzy opartej na realnych i symulowanych zleceniach. Większość zajęć to praktyczna nauka zawodu.

Technologie wykorzystywane na laboratoriach to najnowocześniejsze oprogramowanie firmy Adobe oraz nowoczesne programy do wizualizacji 3D.

Program studiów przewiduje również wprowadzenie do grafiki komputerowej (jako przedmiot fakultatywny) dla osób nie posiadających wcześniejszego doświadczenia w tej dziedzinie. Nawet osoba nieposiadająca wiedzy w tym zakresie będzie mogła podjąć studia.

Profil absolwenta:

 • Absolwenci kierunku mogą starać się o pracę jako ekspert UX i UI oraz o stanowisko grafika komputerowego, projektanta wzorów
  przemysłowych.
 • Znajdą zatrudnienie w agencjach reklamowych, drukarniach, biurach projektowych, agencjach marketingowych, jak
  również wszędzie tam gdzie potrzebna jest praca grafika. Mowa tu o przedsiębiorstwach, w których wymagana jest praca projektowa, np. firmy spożywcze (opakowania) firmy odzieżowe,przemysł.
 • Zatrudnieni będą oni również w dziale marketingu, jako wsparcie działań poprawy wizerunku medialnego firmy oraz w dziale
  promocji i reklamy.
 • Mogą również podjąć pracę jako projektanci i osoby kodujące strony internetowe w firmach działających w tym obszarze.
https://youtu.be/bGvO2yUxbZU

Opinie Uczestników studiów:

„Przede wszystkim omawiana tematyka, gdyż przedmiot prowadzony przez Pana Marka Miedzińskiego jest najbliższy moim zainteresowaniom. Zajęcia są prowadzone konkretnie, a wiedza, która jest nam przekazywana stale opiera się o studia przypadków.”

 uczestnik studiów II edycji studiów podyplomowych Projektant UX i UI w WAB

„Bardzo dobrze przygotowana prezentacja pod względem dostępności cyfrowej. Duże treści w dobrym kontraście. Oczywiście informacje przekazywane przez prowadzącego były bardzo konkretne i dostosowane do wiedzy uczestników.”

 uczestnik studiów II edycji studiów podyplomowych Projektant UX i UI w WAB

„Bardzo podoba mi się sposób prowadzenia zajęć przez Pana Miedzińskiego. Zakres tematyczny jest dostosowany do poziomu  uczestników studiów . Materiał jest przekazywany krok po kroku z dokładnymi objaśnieniami. Wykładowca jest zawsze chętny do powtórzenia materiału oraz do odpowiedzi na stawiane pytania”

 uczestnik studiów I edycji studiów podyplomowych Projektant UX i UI w WAB

„Jasno przekazywane informacje, zaangażowanie w temat prowadzących i dobra współpraca ze słuchaczami studiów. Dobry podział na część wykładową i ćwiczeniową. Pomoc i wspólne rozwiązywanie zadań, dyskusje i omawianie ciekawych zagadnień oraz przyjazna atmosfera. Zdecydowanie polecam!” 

uczestnik studiów III edycji studiów podyplomowych Projektant UX i UI w WAB


„Świetnie przeprowadzone studia! Zadania na poszczególnych zajęciach były takie, z jakimi można się spotkać w faktycznej pracy. Używanie narzędzi, które również są realnie przydatne!” 

uczestnik studiów III edycji studiów podyplomowych Projektant UX i UI w WAB

Nazwa przedmiotu
Wprowadzenie do programów grafiki komputerowej 
Projektowanie szaty graficznej stron internetowych
Responsive Web Design
Prototypowanie stron internetowych
Wprowadzenie do UX i UI
Rysunek odręczny
Badanie rynku
Dostępność cyfrowa stron – Standard WCAG 2.1
Kompozycja obrazu i media naturalne
Dyplomowanie
 
Łączna liczba godzin: 160h

 * Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowy plan zajęć opublikowanie zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

* Podczas zajęć online, Uczelnia nie zapewnia licencji na oprogramowanie. Uczestnicy studiów realizując program korzystają z bezpłatnych wersji (trial) bądź zamienników dla tych programów, lub też wersji, z których można korzystać online.

 PROGRAMY GRAFICZNE:

 • Programy do grafiki bitmapowej 
 • Programy do grafiki rastrowej (np. Adobe Photoshop)
 • Programy do prototypowania stron internetowych (np Figma)

PROGRAMY DO KODOWANIA i CMS:

• Visual Studio Code
• Word Press
• Joomla
• Bootstrap (Framework)

Warunki zaliczenia

Studenci zobowiązani są do uczęszczania na wszystkie zajęcia i tym samym uzyskania wymaganej liczby punktów ETCS oraz efektów kształcenia.

Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Jest to suma cząstkowych ocen projektów wykonanych podczas ćwiczeń. Pod uwagę brane jest również zaangażowanie uczestników studiów oraz ich aktywność na zajęciach.

Studia wieńczone są pracą dyplomową, która składa się z portfolio ze zgromadzonych podczas zajęć projektów, pytań do projektów i pytań egzaminacyjnych z przebiegu studiów.

Studenci odpowiadają na pytania (zwykle dwa) zadawane przez opiekuna merytorycznego kierunku.

Koszt studiów rocznych: 5 000 zł

Opłata semestralna: 2x 2 625 zł

Opłata w 4 ratach: 4x 1 375 zł

Opłata w 8 ratach: 8x 718,75 zł

Wpisowe: 250 zł

Skorzystaj ze specjalnej promocji ze zniżki na czesne. Zapisz się w wybranych terminach i zyskaj!

terminydo 30.06.202301.07 – 17.09.2023
wysokość zniżki500 zł250 zł

Program „Poleceni” – zyskaj 250 zł dodatkowej zniżki.

Program skierowany jest do osób, które będą promowały Wrocławska Akademie Biznesu oraz przyczynią się do wzrostu liczby osób zrekrutowanych na rok akademicki 2022/2023 na Studia Podyplomowe.


Rabaty indywidulane dla Firm!

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:

Bank Ochrony Środowiska
PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN

JESTEŚMY W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

Skorzystaj z dofinansowania w ramach projektu:
AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY

 

1. Formularz rekrutacyjny w systemie IRK- WYPEŁNIJ

2. Skompletuj dokumenty rekrutacyjne

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich) – ORYGINAŁ DO WGLĄDU
 • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35×45 mm
 • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu
 • Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową
 • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę

3. Złóż dokumenty rekrutacyjne w Centrum Studiów MBA i Podyplomowych

KONTAKT:

Weronika Bereska

Specjalista ds. Studiów Podyplomowych
pokój 3/14
+48 535 164 459
[email protected]

DR MAREK MIEDZIŃSKI

Pracuje zawodowo jako nauczyciel akademicki, ucząc studentów grafiki komputerowej, typografii oraz tworzenia stron internetowych. Przez cały czas powadzi zajęcia z filozofii wschodniej i zachodniej, etyki, bioetyki i etyki biznesu. Ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie później przez kilka lat prowadził zajęcia z przedmiotów: Filozofia społeczna oraz Mistyka wschodu i zachodu.

Ponad 20 lat pracował jako grafik komputerowy, projektant wzorów przemysłowych i fotograf produktów. Przez 4 lata pracował w Wielkiej Brytanii jako projektant stron internetowych.

Od kilku lat zajmuje się organizowaniem rejsów żeglarskich, wypraw rowerowych i spływów kajakowych nie tylko dla studentów


 
 

ROMAN HALIGOWSKI

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Szkoleniowiec i wykładowca akademicki z dziedzin programowania, baz danych oraz cyberbezpieczeństwa. Kierownik ds. projektów w American Systems Sp. z o.o. oraz Koordynator Działów IT we Wrocławskiej Akademii Biznesu i Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej. Autor oprogramowania oraz rozwiązań informatycznych dla wielu fim z sektora publicznego oraz prywatnego. Od kilku lat również audytor bezpieczeństwa informatycznego.

 

 
 

LESŁAW KOSTULSKI

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Artysta malarz, grafik. Projektant modeli trójwymiarowych, grafik komputerowy, fotograf. Od wielu lat pracujący jako grafik i fotograf. Nauczyciel akademicki. Wykłada przedmioty związane głównie z grafiką komputerową. Uczy również technik malarstwa i grafiki. Współpracuje z kilkoma uczelniami na Dolnym Śląsku.

 

 
 

MARIA CZARNECKA

Od ponad dwudziestu lat pracuje jako grafik komputerowy, projektant, edytor i redaktor. Od 2007 roku prowadzi zajęcia jako wykładowca dla uczestników studiów różnych grup wiekowych. Uczy przedmiotów z zakresu projektowania graficznego, projektowania publikacji oraz druku cyfrowego. Dodatkowo pracuje jako trener wykładowca na kursach z zakresu zagadnień dotyczących szeroko pojętej grafiki komputerowej. Jej pasją jest grafika komputerowa – obróbka zdjęć, rysunek wektorowy i digital painting (malowanie cyfrowe). Lubi jasno postawione cele. Wieloletnie doświadczenie dydaktyczne pozwala jej na samodzielnie opracowywanie planu zajęć oraz poruszanych tam zagadnień. Wprowadzanie słuchaczy w tajniki obsługi programów graficznych przynosi jej ogromną satysfakcję. Cały czas stara się rozwijać wiedzę i umiejętności, poznaje nowe aktualne wersje programów graficznych, by wykorzystać je w nowatorskich sposobach nauczania.

 

 
 

PRZEMYSŁAW HUK

Z branżą badań marketingowych związany od 2011 roku. Specjalizuje się w badaniach marki oraz badaniach konsumenckich i badaniach użytkowników. Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, główny analityk Ogólnopolskiego Badania Podróżników. Na co dzień badacz wykorzystujący zaawansowane analizy do profilowania klientów, wspomagający strategię i komunikację marek, jak również projektowanie produktów i usług. Współpracował m.in. z Kaufland, Rossmann, Selgros, Carrefour, Jeronimo Martins, Żabka, Jysk, Sygnity, Novartis, PGNiG, KOGENERACJA S.A., Energa, Total Money PKP Intercity, Selena, czy Amazon.

 
1.21-22.10.2023
2.04-05.11.2023
3.25-26.11.2023
4. 09-10.12.2023
5.13-14.01.2024
6.10-11.02.2024
(7.)(24-25.02.2024)
8.09-10.03.2024
9.23-24.03.2024
10.13-14.04.2024
11.27-28.04.2024
12.11-12.05.2024
13.15-16.06.2024
(14)(29-30.06.2024)