ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – Zarządzanie

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Forma zajęć: stacjonarna/hybrydowa lub online
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Język wykładowy: polski

STUDIUJ W WEEKENDY ONLINE!

Studenci będą przygotowani do opracowania i wdrożenia rozwiązań skutecznego i efektywnego zarządzania projektami, programami i portfelami projektów. Będą potrafili badać potrzeby projektowe i na tej podstawie formułować i definiować problemy projektowe oraz dokonywać ich oceny. Studenci posiądą umiejętności organizowania zespołów projektowych i kierowania nimi.

Student specjalności „Zarządzanie projektami” nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu m. in.:

 • specjalistycznych zastosowań metod statystycznych, ekonometrycznych oraz narzędzi informatycznych w zarządzaniu projektami;
 • wybranych systemów norm prawnych i obyczajowych regulujących działania podmiotów gospodarczych w Polsce, Unii Europejskiej i innych krajach;
 • systemów norm i reguł prawnych w zakresie odpowiadającym zarządzaniu projektami;
 • obserwacji zjawisk rynkowych i procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu zaawansowanych metod badawczych;
 • doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu i analizy problemów oraz obszarów działalności organizacji i jej otoczenia oraz praktycznej oceny ich przydatności i skuteczności;
 • zarządzania projektami w skali krajowej lub międzynarodowej przy zastosowaniu właściwie dobranej metodyki;
 • wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów oraz zjawisk społecznych oraz formułowania własnych opinii i dobierania krytycznie danych i metod analiz w zakresie odpowiadającym zarządzaniu projektami.

 • Międzynarodowe metodyki zarządzania projektami
 • Narzędzia analizy i planowania projektów 
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Finansowanie projektów 
 • Zarządzanie ryzykiem projektu
 • Monitoring i ewaluacja projektów

W niemal wszystkich sektorach, branżach i dziedzinach aktywności ludzkiej współcześnie realizowane są projekty. W ramach specjalności „Zarządzanie projektami” studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie istoty i roli projektów we współczesnych organizacjach oraz poznają najlepsze praktyki i narzędzia inicjowania, planowania, realizacji oraz kontroli przedsięwzięć. Jeżeli lubisz realizować projekty w swoim codziennym życiu i chcesz się dowiedzieć w jaki sposób robić to jeszcze lepiej to specjalność dla ciebie.

Absolwenci tej specjalności mogą pracować jako:

Kierownik projektu

Doradca/ekspert

Specjalista HR

Specjalista w firmie szkoleniowej

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
I, II, III rok5 500zł2 900zł600zł500zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I, II, III rok1 300 €700 €

Opłata administracyjna wynosi 100 €