Zarządzanie

Zarządzanie

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy: polski

Chcesz poznać mechanizmy zarządzania instytucjami finansowi? Szukasz wiedzy, która pozwoli Ci prowadzić własną działalność? Wybierz Zarządzanie we Wrocławskiej Akademii Biznesu. To studia o profilu biznesowym, w ramach których 70% zajęć to praktyczne warsztaty, dzięki którym zdobywasz nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także umiejętności cenione przez przyszłych pracodawców. Dzięki temu, jako absolwent Zarządzania, pracujesz na swoją późniejszą pozycję na rynku pracy, stając się atrakcyjnym kandydatem w procesie rekrutacji.

Postaw na praktykę – wybierz zarządzanie we Wrocławskiej Akademii Biznesu

Zarządzania to studia licencjackie we Wrocławiu, które pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu:

 • marketingu
 • ekonomii
 • księgowości
 • rachunkowości
 • przedsiębiorczości
 • i wielu innych, pokrewnych dyscyplin.

Program nauczania jest nastawiony na rozwijanie praktycznych umiejętności i kompetencji, które są cenione na rynku pracy. Współpraca dydaktyków i pracowników naukowych ze światem biznesu pozwoliła na dopasowanie wymagań zarówno do zasad akademickich, jak i do oczekiwań pracodawców, którzy chcą zatrudnić osobę, która ma już za sobą pierwsze zawodowe doświadczenia. Możliwość znalezienia pierwszej pracy dają właśnie studia na kierunku Zarządzanie – WAB współpracuje z czołowymi przedsiębiorstwami, dzięki czemu oferuje liczne praktyki i staże, również w międzynarodowych korporacjach. Program studiów obejmuje 3 lata nauki (6 semestrów) w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym (zaocznym) i podzielony jest na moduły:  ogólny, kierunkowy, specjalistyczny, praktyczny, przedmioty do wyboru. 

Atrakcyjny program nauczania – dla pracodawców i studentów

Gry kierownicze i biznesowe, studia przypadku, a także konferencje, warsztaty i spotkania z osobowościami ze świata biznesu – to zyskają osoby, które zdecydują się na studia licencjackie na kierunku Zarządzanie we Wrocławskiej Akademii Biznesu. Studenci uczestniczą także w specjalnie przygotowanych spotkaniach w siedzibie przedsiębiorstw z różnych branż – w ten sposób w praktyce dowiadują się, jak wygląda zarządzania różnorodnymi przedsiębiorstwami, działającym zarówno na rynku lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. 

Profil absolwenta kierunku Zarządzanie

Ponieważ Zarządzanie we Wrocławskiej Akademii Biznesu to studia praktyczne, kompetencje absolwenta w pełni odpowiadają oczekiwaniom pracodawców na trudnym i konkurencyjnym rynku. W trakcie trzech lat studiów studenci studiów biznesowych na kierunku Zarządzanie rozwijają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności miękkie, które pozwalają im skutecznie kierować różnego rodzaju przedsiębiorstwami i rozwiązywać kluczowe problemy. Zajęcia pozwalają nabyć takie umiejętności, jak:

 • kierowanie zespołem
 • praca w grupie
 • skuteczne negocjowanie
 • asertywne wyrażanie swoich poglądów

Studia na kierunku Zarządzanie to studia licencjackie we Wrocławiu, prowadzone w trybie stacjonarnym lub zaocznym, dzięki którym absolwent potrafi identyfikować problemy w rozwoju organizacji, analizować je i skutecznie rozwiązywać z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, metod i technik. Zarządzenie w WAB pozwala także na zdobycie wiedzy (teoretycznej i praktycznej) potrzebnej do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zapoznaj się z warunkami rekrutacji i rozpocznij wymarzone studia w kameralnej atmosferze u boku doświadczonych praktyków. Wybierz Wrocław jako miejsce swoich studiówi poznaj jego urokliwe, znane na całym świecie zakątki. Zabytki we Wrocławiu i życie kulturalne studentów przyczyni się do rozwoju Twojej osobowości i nawiązaniu relacji, które mogą wpłynąć na przyszłe relacje biznesowe. Otwórz się na zarządzenie we Wrocławskiej Akademii Biznesu, patrząc w przyszłość perspektywicznie i z entuzjazmem!

Jeśli na co dzień jesteś bardzo zorganizowany, wykorzystujesz logiczne myślenie i masz pomysły na rozwiązywanie trudnych sytuacji, te cechy wzmocnią Twoją pozycję i przyczynią się do pomyślnego ukończenia studiów! Kierunek Zarządzanie to właściwa dla Ciebie ścieżka kariery. Na zajęciach poczujesz się jak ryba w wodzie, a przyszłość zawodowa będzie przyszłością nie tylko angażującą, ale też przynoszącą satysfakcję i radość.

Program studiów na kierunku Zarządzanie to odpowiedź na potrzeby rynku – został w pełni przystosowany do profilu praktycznego. Dzięki temu jako Student masz pewność, że co najmniej 50% zajęć będzie koncentrować się na dostarczeniu im użytecznych doświadczeń i umiejętności. Zarówno dobór przedmiotów jak i forma ich realizowania są dopasowane do aktualnych wymagań praktyki i spotykają się z uznaniem ze strony pracodawców.

Zajęcia na kierunku Zarządzanie w WAB to:

 • Fora i panele dyskusyjne, z wybitnymi specjalistami z biznesu oraz administracji; 
 • Debaty z udziałem przedsiębiorców
 • Warsztaty, w których wykorzystywane są aktywne metody, by w pełni rozwijać w studentach zróżnicowane umiejętności
 • Laboratoria czyli zajęcia w nowoczesnych laboratoriach komputerowych, z wykorzystaniem najnowszych programów i technologii
 • Case studies, zajęcia na których studenci poznają najnowsze rozwiązania oraz praktyki, jakie znajdą zastosowanie w przyszłej pracy zawodowej, rozwiązując zadania, bazują na konkretnych studiach przypadku, zajęcia odbywają się w siedzibie uczelni lub w firmach zewnętrznych
 • Wizyty w firmach, dają możliwość , aby poznać ich funkcjonowanie, struktury organizacyjne, dowiedzieć się o wyzwaniach, jakie stoją przed przedsiębiorstwami różnych branż, poznać najczęstsze problemy, z jakimi się borykają

Zobacz, jakie będziesz mieć przedmioty: 

 • język polski/niemiecki/hiszpański/angielski
 • Podstawy zarządzania
 • Matematyka dla ekonomistów
 • Podstawy prawa/Introduction to law
 • Socjologia 
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • ICT
 • Etyka w zarządzaniu
 • Życie akademickie
 • j.polski/niemiecki/hiszpański/angielski
 • Wychowanie fizyczne Komunikacja 
 • Prezentacje biznesowe 
 • Work life balance
 • Podstawy marketingu 
 • Podstawy finansów
 • Mikroekonomia
 • Prawo Gospodarcze
 • Podstawy rachunkowości 
 • Life long learning
 • Przedsiębiorczość
 • Zachowania organizacyjne
 • Statystyka w praktyce
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Praktyka 1
 • Wychowanie fizyczne
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Badania marketingowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie jakością
 • Biznesplan
 • Przedmiot specjalnościowy 1 
 • Przedmiot specjalnościowy 2
 • Projektowanie integracyjne I

* Przedmiot specjalnościowy – opis w zakładce Specjalności

 • Praktyka 2
 • Doradztwo zawodowe / Techniki zarządzania
 • Budowanie wizerunku w sieci /Kreatywne rozwiązywanie problemów
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Przedmiot fakultatywny 1
 • Przedmiot specjalnościowy 3
 • Przedmiot specjalnościowy 4
 • Narzędzia internetowe w biznesie
 • Analiza danych

* Przedmiot specjalnościowy – opis w zakładce Specjalności

 • Psychologia w zarządzaniu
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Dobre praktyki w biznesie / Ubezpieczenia gospodarcze w praktyce
 • Przedmiot fakultatywny 2
 • Przedmiot specjalnościowy 5
 • Przedmiot specjalnościowy 6
 • Projektowanie integracyjne II
 • Dyplomowanie

* Przedmiot specjalnościowy – opis w zakładce Specjalności

We Wrocławskiej Akademii Biznesu obowiązuje przejrzysty i elastyczny system płatności za studia. Naszym studentom gwarantujemy stałe czesne przez cały okres trwania studiów oraz indywidualny numer konta bankowego do rozliczeń z uczelnią.

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
I, II, III rok5 100zł 2 700zł560zł480zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

*Promocja „Maturzysta 2022” -> szczegóły promocji

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I, II rok1100 €600 €

Opłata administracyjna wynosi 100 €

Na kierunku Zarządzanie proponujemy Ci naukę w obrębie siedmiu specjalności:

Zarządzanie przedsiębiorstwem to specjalność dla wszystkich, którzy planują swoją karierę zarówno jako menedżerowie organizacji, jak i właściciele własnych firm. W ramach specjalności studenci zdobędą kompleksową wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania organizacjami oraz ekonomicznych, prawnych czy organizacyjnych aspektów funkcjonowania współczesnych organizacji. Jako Student tej specjalności nabędziesz także umiejętności niezbędne m.in. do kierowania i motywowania pracowników, pracy w zespole, planowania i wdrażania strategii marketingowych i skutecznej komunikacji.

Przedmioty specjalnościowe:

 1. Zarządzanie logistyką
 2. Zarządzanie innowacjami
 3. Planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 4. Metody wyceny przedsiębiorstw
 5. Ocena projektów inwestycyjnych
 6. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa

Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi to dziś jedna z kluczowych kompetencji przedsiębiorstw. W ramach tej specjalności zdobędziesz wiedzę i wykształcisz umiejętności związane z rekrutacją, rozwojem i oceną pracowników. Poznasz potrzeby rynku pracy. Będziesz potrafił zaprojektować, wdrożyć i realizować strategię i politykę kadrową organizacji. Ponadto będziesz umiał przygotować i rozwinąć system rekrutacji kadr oraz nim kierować. Dowiesz się, jak opracowywać i wdrażać systemy motywacyjne i opanujesz zagadnienia związane z coachingiem.

Przedmioty specjalnościowe:

 1. Zarządzanie kompetencjami w organizacji
 2. Coaching menedżerski
 3. Rekrutacja i selekcja pracowników
 4. Ocena i rozwój pracowników
 5. Problemy kierowania zespołem pracowniczym
 6. Skuteczne systemy motywacyjne

W ramach specjalności e-biznes przekazywany jest obszar wiedzy i umiejętności w zakresie przedsięwzięć gospodarczych i turystycznych realizowanych poprzez różnego rodzaju media teleinformatyczne, elektroniczne, sieci komputerowe i Internet. Przekazywana wiedza dotyczącej dobrych praktyk wytwarzania oprogramowania, począwszy od pomysłu na aplikację, poprzez zbieranie wymagań, projekt, wdrożenie i utrzymanie.

Przedmioty specjalnościowe:

 1. Projektowanie i tworzenie stron internetowych
 2. Infrastruktura e-handlu
 3. Konsulting informatyczny
 4. Komunikacja w e-biznesie
 5. Trendy w projektowaniu systemów e-biznesowych
 6. Techniki i narzędzia testowania aplikacji

Warunki przyjęcia na studia

O przyjęciu na studia licencjackie Zarządzanie decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Rekrutacja dla kandydatów z obywatelstwem polskim

Rekrutacja dla kandydatów bez obywatelstwa polskiego

TRWA REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023!

Biuro Rekrutacji

pokój: 1/2 i 1/3

Pn. — Pt. 8:00 — 16:00

Rekrutacja obywateli Polski:
tel. +48 71 333 11 07
e-mail: [email protected]

Rekrutacja obywateli Ukrainy i Białorusi:
tel. +48 71 333 11 18
e-mail: [email protected]

This site is registered on wpml.org as a development site.