ORGANIZACJA EVENTÓW- Turystyka i Rekreacja

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Forma studiów: stacjonarne/hybrydowe/online
Czas trwania:
 3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy: 
polski, angielski

Organizacja eventów to specjalność dla ludzi pomysłowych, kreatywnych i niebojących się trudnych wyzwań. 

Po ukończeniu tej specjalności absolwent może pracować w: agencji eventowej, dziale organizacji bankietów i konferencji, organizacji pozarządowej, firmie animacyjnej, biurze podróży specjalizującym się w organizacji turystyki motywacyjnej.

Student specjalności „Organizacja  eventów ” nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu m. in.:

 • specyfiki różnych rodzajów imprez i wydarzeń,
 • najnowszych trendów w sektorze MICE
 • etapów organizacji, realizacji i rozliczania wydarzeń,
 • zasad współpracy z klientami, partnerami i sponsorami,
 • organizacji i zarządzania zasobami informacji,
 • zdobywania umiejętności menedżerskich pozwalających na kierowanie,
 • wykorzystywania eventów jako narzędzi marketingu.

Certyfikaty

W ramach modułu kształcenia specjalnościowego realizowane są następujące kursy:

 • Projektowanie  i organizacja eventów
 • Projektowanie i zarządzanie wydarzeniami korporacyjnymi
 • Specyfika zarządzania eventami
 • Łańcuch dostaw w organizacji eventów
 • Kierowanie zespołem pracowniczym
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Promocja i sprzedaż usług turystycznych
 • E-biznes turystyczny

W 2019 roku w Polsce sektor MICE wart był ponad 35 mld zł i odpowiadał za ponad 220 tysięcy miejsc pracy. Światowe trendy prognozują dynamiczny wzrost liczby wydarzeń w kolejnych latach. Przewiduje się, że branża wydarzeń osiągnie obroty o wartości 1, 5 miliarda dolarów do 2028 roku.

Jeśli więc jesteś otwarty na ludzi, kreatywny i zorganizowany, nie boisz się wyzwań i  potrafisz znajdować pomysłowe rozwiązania, to organizacja eventów będzie wymarzoną specjalnością dla Ciebie!!!

Ukończenie kierunku daje szerokie perspektywy, które zagwarantują ciekawą pracę i atrakcyjne zarobki. Przeznaczone są dla osób otwartych i ciekawych świata, które lubią kontakt z ludźmi. Możliwości zatrudnienia:

Event Manager

Organizator imprez rekreacyjnych i turystycznych

Własna agencja eventowa

Animator czasu wolnego

Specjalista ds. turystyki

Specjalista ds. rekreacji

Menedżer działu organizacji eventów w obiekcie noclegowym

Specjalista ds. organizacji targów i imprez branżowych

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
I, II, III rok5 500zł2 900zł600zł500zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I-szy rok1 100 €*600 €**
I, II, III rok1 300 €700 €

Opłata administracyjna wynosi 100 €

dr Marta Drozdowska,
prof. WAB
Dr Justyna Bagińska
Paulina Graczyk
dr Izabela Gruszka,
prof. WAB
dr Małgorzata Leśniak – Johann