RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI – Finanse i Rachunkowość

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Forma studiów: stacjonarne/hybrydowe/online
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy:
polski

Na specjalności Rachunkowość i podatki studenci poszerzają swoją wiedzę w zakresie zagadnień z prawa bilansowego i podatkowego, a także uregulowań w zakresie międzynarodowych transakcji finansowych, w tym obsługi podatkowo-księgowej dużych podmiotów gospodarczych.

  • Podatki PIT i uproszczone formy opodatkowania
  • Prawo podatkowe
  • Organizacja rachunkowości
  • Ewidencje podatkowe
  • Prawo pracy a koszty pracy
  • Administracja podatkowa i kontrola skarbowa
  • MSR/MSSF

Adresat tej specjalności zostanie wyposażony i ukształtowany praktycznie w zakresie obsługi finansowo-księgowej przedsiębiorstw, opodatkowania osób fizycznych i prawnych, a także do obsługi księgowo-podatkowej własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci tej specjalności mogą pracować jako:

Księgowi

Menedżerowie średniego szczebla

Doradztwo podatkowe

Audyt i kontrola wewnętrzna

Centra consultingowe

Własna działalność gospodarcza

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
I, II, III rok5 500zł2 900zł600zł500zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I-szy rok1 100 €*600 €**
I, II, III rok1 300 €700 €

Opłata administracyjna wynosi 100 €