RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI – Finanse i Rachunkowość

 
 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Forma zajęć: stacjonarna/hybrydowa lub online
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy:
polski

STUDIUJ W WEEKENDY ONLINE!
 
 

 

Na specjalności Rachunkowość i podatki studenci poszerzają swoją wiedzę w zakresie zagadnień z prawa bilansowego i podatkowego, a także uregulowań w zakresie międzynarodowych transakcji finansowych, w tym obsługi podatkowo-księgowej dużych podmiotów gospodarczych.

 

 
 
 

 

  • Podatki PIT i uproszczone formy opodatkowania
  • Prawo podatkowe
  • Organizacja rachunkowości
  • Ewidencje podatkowe
  • Prawo pracy a koszty pracy
  • Administracja podatkowa i kontrola skarbowa
  • MSR/MSSF

 

 

 

 
 

 

Adresat tej specjalności zostanie wyposażony i ukształtowany praktycznie w zakresie obsługi finansowo-księgowej przedsiębiorstw, opodatkowania osób fizycznych i prawnych, a także do obsługi księgowo-podatkowej własnej działalności gospodarczej.

 
 

 

Absolwenci tej specjalności mogą pracować jako:

 

Księgowi

 

 
 
 

Menedżerowie średniego szczebla

 

 
 
 

Doradztwo podatkowe

 

 
 
 

Audyt i kontrola wewnętrzna

 

 
 
 

Centra consultingowe

 

 
 
 

Własna działalność gospodarcza

 

 
 
 
 
 
 

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
I, II, III rok5 500zł2 900zł600zł500zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I, II, III rok1 300 €700 €

Opłata administracyjna wynosi 100 €

 
 

 

 
 
Dr Roman Fulneczek,
prof. WAB, rektor WAB
Dr hab. Wanda
Ronka-Chmielowiec
 
Dr inż. Halina Węgrzyn,
prof. WAB
 
Anna Żelazny