SYSTEMY INFORMATYCZNE I TECHNOLOGIE W LOGISTYCE – Logistyka

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Tryb studiów: Stacjonarny / Niestacjonarny
Forma zajęć: stacjonarna/hybrydowa
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Język wykładowy: polski

Zakres realizowanych treści przedmiotowych odnosi się do problematyki technicznych i informatycznych aspektów logistyki przedsiębiorstwa, programowania
i harmonogramowania procesów związanych z przepływem materiałów, realizacji dostaw towarów
i usług, prognozowania potrzeb logistycznych, informatycznego wsparcia usług transportowych, magazynowych lub eksploatacyjnych, utrzymania ruchu w obszarze produkcji i efektywnego zarządzania zapasami. Dodatkowymi zagadnieniami, które uwzględnia program studiów są: algorytmika procesów logistycznych, analiza ryzyka oraz bazy danych wykorzystywane w logistyce oraz systemy GIS. Ponadto student jest zapoznany z technologiami i technicznymi aspektami projektowania procesów transportowych, magazynowych i produkcyjnych

 • Systemy informatyczne i technologie w transporcie.
 • Zarządzanie bazami danych.
 • Teleinformatyczne wsparcie magazynowania (WMS).
 • Systemy informatyczne i technologie produkcji.
 • Automatyzacja procesów logistycznych (GS1+RFID + EDI).
 • Algorytmika procesów logistycznych.
 • Zintegrowane systemy informatyczne (SAP).
 • Technologie usług magazynowych.
 • Podstawy programowania.
 • Cyberbezpieczeństwo.
 • Podstawy administrowania sieciami.
 • E-commerce w logistyce.

To specjalność dla wszystkich, którzy planują swoją ścieżkę karierę na stanowiskach specjalistów
w przedsiębiorstwach sektora logistyki oraz w działach logistyki pozostałych firm. Jednocześnie absolwent przygotowany jest do prowadzenie własnej firmy, działającej w przestrzeni lokalnej
i globalnej. W ramach specjalności proponuje się studentom opanowanie wiedzy i nabycie kompetencji z zakresu szerokorozumianego wsparcia technicznego i teleinformatycznego procesów logistycznych we współczesnych organizacjach.

Absolwenci tej specjalności mogą pracować jako:

Menedżer logistyki

Kierownik działu logistyki

Specjalista ds. utrzymania obiektów technicznych

Projektant procesów logistycznych

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
I, II, III rok5 500zł2 900zł600zł500zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I, II, III rok1 300 €700 €

Opłata administracyjna wynosi 100 €