Executive MBA – PL

Executive MBA – PL

Tryb studiów:   Weekendowy
Czas trwania:   24 miesiące (4 semestry)
Język wykładowy:   polski

Start studiów 4-5 listopada 2023

Studia Executive MBA w WAB uzyskały standard jakości Klasa Profesjonalna Plus  w Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 2020 oraz uzyskały certyfikat i znak jakości „Studia z Przyszłością”

Studia MBA we Wrocławskiej Akademii Biznesu to najwyższej jakości studia biznesowe dopasowane do potrzeb współczesnych wyzwań kadry menedżerskiej. Obejmują w swoim programie ponad 500 godzin intensywnych i interaktywnych zajęć w formie analiz przypadków biznesowych, ćwiczeń, warsztatów, projektów, symulacji, wykładów oraz spotkań ze znanymi liderami biznesu. Cena, którą trzeba zapłacić za studia MBA, przekłada się na dalsze sukcesy zawodowe, na najwyższych szczeblach. 

Misją programu Executive MBA jest kształcenie przyszłych menedżerów i profesjonalistów, którzy sprostają wyzwaniom XXI wieku, posiadających umiejętności i pewność siebie w zakresie zdobywania wysokich stanowisk kierowniczych i rozwijania umiejętności niezbędnych do przejścia do prawdziwie przywódczej roli. Studia Executive MBA we Wrocławiu dają absolwentom przewagę na konkurencyjnym rynku pracy poprzez usystematyzowanie wiedzy biznesowej i umożliwienie im zgłębienia najnowszych tajników globalnej gospodarki oraz kluczowych umiejętności menedżerskich niezbędnych do kierowania przedsiębiorstwem lub własnym biznesem. Studiuj Executive MBA i stwórz własne przedsiębiorstwo we Wrocławiu lub innym miejscu na świecie! 

Opinie studentów

Certyfikaty

Studia Executive MBA we Wrocławiu kierowane są do:  

 • menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz właścicieli firm działających w różnych branżach 
 • wysokiej klasy profesjonalistów będących w połowie swojej kariery zawodowej, którzy chcą uzupełnić i wzbogacić swoje wcześniejsze wykształcenie oraz doświadczenie poprzez zdobywanie najnowocześniejszej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania w aspekcie międzynarodowym 
 • osób z doświadczeniem zawodowym, które potrzebują bardziej profesjonalnej wiedzy i umiejętności zawodowych umożliwiających dalszy rozwój ich kariery 
 • globalnych liderów, osób gotowych do odnoszenia sukcesów na światową skalę. 

Zwieńczeniem studiów jest uzyskanie dyplomu magistra zarządzania w specjalności Master of Business Administration oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych MBA. 

Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu. 

Program MBA oferuje edukację w zakresie ogólnego zarządzania (moduł podstawowy) wraz z bardziej wyspecjalizowanymi elementami programu (moduł zaawansowany). Tego rodzaju edukacja jest adekwatna dla wszystkich rodzajów branż/sektorów i w związku z tym jest wartościowa niezależnie od kariery, która jest realizowana po ukończeniu studiów. 

Moduł podstawowy:

 • Podstawy biznesu
 • Umiejętności przywódcze
 • Wyzwania międzynarodowe

Moduły zaawansowane:

 • Zarządzanie w społeczeństwie
 • Zarządzanie klientami, pracownikami i procesami
 • Nowe przedsięwzięcia i rozwój

Podstawy biznesu

Umiejętności przywódcze

Wyzwania międzynarodowe

Zarządzanie w społeczeństwie

Zarządzanie klientami, pracownikami i procesami

Nowe przedsięwzięcia i rozwój

Terminy zjazdów

*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu studiów

KOSZT STUDIÓW
(4 semestry)
OPŁATA WPISOWA2 RATY4 RATY8 RAT16 RAT
32 000 PLN* 600 PLN16 800 PLN 8 600 PLN4 400 PLN2 250 PLN
* Przy płatności z góry

ZNIŻKA EARLY BIRD / EARLY BIRD DISCOUNT:

DO 30 CZERWCA 10%
1.07 – 15.09 – 5%
ZNIŻKA DLA FIRM ZGŁASZAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 2 OSOBY: 15%

Program „Poleceni” – zyskaj do 550 zł dodatkowej zniżki.

Program skierowany jest do osób, które będą promowały Wrocławską Akademię Biznesu oraz przyczynią się do wzrostu liczby osób zrekrutowanych na rok akademicki 2022/2023 na Studia MBA i/lub Podyplomowe.


Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Bank Ochrony Środowiska

PL 76 1540 1030 2103 0004 9462 0004 – rachunek EURO

PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN

 

 Rok akademicki /academic year  2023/24Daty zjazdów / dates of classes
I SEMESTR1.04-05.11.2023
2.25-26.11.2023
3.09-10.12.2023
4. 13-14.01.2024
5.10-11.02.2024
(6.)(24-25.02.2024)
II SEMESTR1.09-10.03.2024
2.23-24.03.2024
3.13-14.04.2024
4.27-28.04.2024
5.11-12.05.2024
6.15-16.06.2024
(7.)(29-30.06.2024)

Decydując się na studia MBA we Wrocławskiej Akademii Biznesu, jedną z pierwszych rzeczy, z którą się zderzysz, to wyjątkowo wysoki kaliber ludzi w Twojej grupie. Nasz Komitet Rekrutacyjny dochowuje wszelkich starań, aby każdy kandydat przeszedł przez rygorystyczny proces kwalifikacyjny. Każda grupa jest starannie dobranym miksem wyjątkowych i imponujących osób z różnych środowisk, które będą Cię uczyć, motywować i stawiać Ci wyzwania, a także wzbogacać Twoje doświadczenia związane z uczeniem się. 

„Dały mi pewność siebie i ukierunkowały moje działania”

„Program MBA we Wrocławskiej Akademii Biznesu okazał się doskonałym wyborem”

„Elastyczność i dopasowanie do indywidualnych potrzeb studenta”

W pierwszej kolejności zachęcamy kandydatów do wypełnieniaformularza zgłoszeniowego on-line. Przypominamy jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet dokumentów, które można wysłać tradycyjnie drogą pocztową, skanem na adres [email protected] lub złożyć osobiście w biurze Międzynarodowego Centrum Studiów Podyplomowych i MBA.

Ostatnim etapem rekrutacji jest rozmowa przed Komisją Rekrutacyjną, podczas której chcemy bliżej poznać przebieg kariery zawodowej naszych kandydatów, ich oczekiwania względem oferowanego przez nas programu studiów oraz dowiedzieć się, co motywuje ich do podjęcia studiów MBA we Wrocławskiej Akademii Biznesu. 

Dokumenty rekrutacyjne: 

 • Podanie o przyjęcie na studia 
 • 2 listy rekomendacyjne 
 • CV 
 • 1 zdjęcie w formie papierowej (35×45 mm) 
 • 1 zdjęcie w formie elektronicznej (do legitymacji studenckiej)
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia 
 • Suplement lub wyciąg z indeksu – dla kończących studia po 2005 r. 
 • Poświadczenie minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego 
 • Podpisana umowa o naukę wraz z załącznikiem – 2 egz. 
 • Dowód wniesienia opłaty bezzwrotnej wpisowej (550 PLN) Opłatę prosimy kierować na niżej podane konto: Wrocławska Akademia Biznesu, Bank Ochrony Środowiska PL 76 1540 1030 2103 0004 9462 0004 – rachunek EURO; PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN, wpisując w tytule: MBA opłata wpisowa + imię i nazwisko kandydata

REKRUTACJA TRWA!

KONTAKT:  

[email protected] 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Jaoda-Zywczyk__ResizedImageWzE1MCwyMjVd-1.jpg

Jagoda Żywczyk
Specjalista ds. studiów MBA
e-mail: [email protected]
telefon: +48 71 333 11 81
pokój 3/14

 

BARTŁOMIEJ OSIEKA

Wieloletni doradca i wykładowca akademicki. Absolwent berlińskiej Hertie School of Governance, nowosądeckiej WSB-NLU oraz ISP PAN. W latach 2006-2011 zarządzał programem Ernst & Young Sprawne Państwo. Uczestniczył w wielu projektach badawczych w ramach zespołów z London School of Economics, Uniwersytetu Emory, Uniwersytetu Oksfordzkiego, European Bank Coordination Initiative oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Stypendysta Królestwa Norwegii, DAAD, Hertie Foundation oraz Marie Curie fellowship. Obecnie doradca w Narodowym Banku Polskim. Od 2014 roku prowadzi wykłady z komunikacji, zarządzania oraz przywództwa.


DR INŻ. ROBERT KAMIŃSKI

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, specjalizuje się w problematyce zarządzania strategicznego (w tym controllingu strategicznego), podnoszenia efektywności organizacji, zarządzania zmianami organizacyjnymi oraz stosowania współczesnych koncepcji, metod i technik zarządzania.

Posiada duże doświadczenie z zakresu konsultingu w przemyśle maszynowym, branży wydobywczej, informatycznej, motoryzacyjnej, chemicznej, wydawniczej i energetycznej. Realizował (jako zewnętrzny konsultant) projekty z zakresu problematyki zarządzania strategicznego, zarządzania zmianami organizacyjnymi oraz podnoszenia efektywności. W szczególności dotyczyły one:

 • formułowania i wdrożenia strategii przedsiębiorstwa (m.in. prace nad strategiami rozwoju, konkurencyjnymi i funkcjonalnymi),
 • mapowania i przeprojektowania procesów biznesowych z punktu widzenia realizacji sformułowanej strategii oraz podnoszenia sprawności i efektywności organizacji,
 • tworzenia i zmian struktury organizacyjnej,
 • wyznaczania wskaźników efektywności, w tym wskaźników ilustrujących realizację zadań strategicznych (m.in. prace nad systemem wskaźników efektywności – KPI),
 • analizy i zmian kultury organizacyjnej,
 • sporządzania planów zarządzania zmianą oraz przeprowadzania zmian organizacyjnych,
 • wdrażania systemów zarządzania projektami.

Prowadzi liczne szkolenia w kraju i za granicą. Jest m.in. profesorem wizytującym na Technicznym Uniwersytecie w Dreźnie oraz wykładowcą Polsko–Amerykańskiej Szkoły Biznesu będącej wspólną inicjatywą Politechniki Wrocławskiej i Central Connecticut State University.


WOJCIECH DAWID KRZESZOWSKI

Praktykujący menedżer, specjalizujący się w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa w spółce akcyjnej. Bardzo dobra praktyczna znajomość zagadnień związanych z rachunkowością finansową. 11-nie letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem Księgowości i Controllingu. Przez 19 lat nauczyciel akademicki na studiach dziennych, zaocznych oraz podyplomowych m.in. przedmiotów: „Rachunkowość finansowa”, „Business Plan”, „Analiza finansowa”, „Planowanie finansowe”, „Rachunek przepływów pieniężnych”, „Sprawozdawczość finansowa”.


PAWEŁ RASZEJA

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, swoją karierę rozpoczął w 1993 roku w Telekomunikacji Polskiej.

Od ponad 18 lat zajmuje się prowadzeniem projektów w tym od ponad 16 w sektorze IT. Wdrożył pierwszy w TP system do automatycznego kreowania usług szerokopasmowych, następnie objął stanowisko Dyrektora Programu którego celem było wspólnie z France Telecom wdrożenie platformy pomiarowej.

W kwietniu 2011 został członkiem zespołu Euro2012 i objął stanowisko Telco Venue Managera. Paweł – akredytowany przez UEFA Manager wraz z ponad 120 osobowym zespołem zbudował na stadionie miejskim we Wrocławiu infrastrukturę IT, dzięki czemu ponad 1,4 miliarda ludzi na całym świecie mogło zobaczyć i usłyszeć transmisje z meczów rozgrywanych na stadionie miejskim we Wrocławiu.

Od stycznia 2013 pracuje w IBM , obecnie pełni funkcję Global Portfolio Manager zarządzając portfolio projektów dla klienta bankowego na rynku BeNeLux

Paweł jest certyfikowanym Kierownikiem Projektu (Certificate in Project Management -The George Washington University) oraz ITIL Foundation Certificate. Prowadzi zajecia na Programach MBA WSH od ponad 4 lat. Ma na swoim koncie setki godzin przeprowadzonych szkoleń z Zarządzania Projektami i Ledership w roli trenera.


DR JANUSZ KOSICKI

Janusz Kosicki po 15 latach działalności edukacyjno-naukowej w Polsce (doktor nauk technicznych w dziedzinie inżynierii biomedycznej Politechniki Warszawskiej) oraz USA (doktor nauk biofizycznych z University of Minnesota w Minneapolis) i Japonii (Uniwersytet Kyushu, Fukuoka) kontynuował swoje zainteresowania oferowaniem urządzeń medycznych renomowanych firm. Jako Dyrektor ds. Technicznych i Marketingu organizował sprzedaż w Europie Środkowo-Wschodniej z europejskiej siedziby głównej Medtronic w Lozannie, Szwajcaria. Następnie przez kilka lat pełnił funkcję Dyrektora Generalnego i członka zarządu Medtronic w Polsce, lidera technologii medycznej. Zbudował świetny zespół, który osiągnął pierwsze miejsce na rynku w Polsce w dziedzinie kardiologii, kardiochirurgii, neurologii, kręgosłupa i innych dziedzin działalności, a także numer jeden w sprzedaży w regionie CEEGI. Ostatnie kilka lat poświęcił nauczaniu studentów Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu na studiach MBA (w języku angielskim i polskim) i Zarządzaniu (zajęcia z przywództwa, negocjacjacji, strategii, nowoczesnego zarządzania i innowacji).

Przez trzy lata był Prezesem i Dyrektorem Generalnym producenta przemysłowych drukarek typu ink-jet firmy EBS we Wrocławiu. Janusz Kosicki jest właścicielem firmy konsultingowej „Kosicki Consulting”, oferującej wsparcie w organizacji i zarządzaniu biznesem.

 


DR ALDONA WIKTORSKA-ŚWIĘCKA

University of Wroclaw Specialization: social innovation, innovation in democracy and management, governance

Germanist and Europeist, Fellow of German Academic Exchange Programme, Konrad-Adenauer-Foundation and the Polish Ministry of Science and Higher Education (study visits, research, teaching at the universities of Heidelberg, Freiburg, Bochum, Munich, Frankfurt, Berlin, Vienna, Dublin, Amsterdam, Groningen, Leiden).

Specialist in the field of economic and social determinants of regional and local development with particular emphasis on labor market policy, innovation, entrepreneurship and social revitalization; theory and practice of public sector development, new public management and governance, innovation in democracy, political consulting, projects in the field of sustainable development policy in the context of metropolitan and urban development, the concept of corporate social responsibility, diversity management, business ethics.

Evaluator of programs and projects for socio-economic development. Expert of United Nations Development Programme, European Parliament, European Economic and Social Committee, Polish and German governments, public authorities, regional and local level.


IGOR PERECHUDA

Specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz controllingu finansowego. Wykładowca na polskich i zagranicznych uczelniach m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Universidad Alcala de Henares w Hiszpanii czy Heilbronn Hochschule w Niemczech. Prowadzący kursy i warsztaty z zakresu finansów od 2010 roku. Współpracujący jako specjalista oraz doradca z biznesem od 2008 roku m.in. w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej czy w grupie Credit Agricole w Polsce. Prowadzący badania z zakresu wyceny wartości oraz zarządzania dokonaniami przedsiębiorstw komercyjnych, sportowych i społecznych. Współpracujący z polskimi oraz zagranicznymi ośrodkami badawczymi takimi jak: Uniwersytet Warszawski, Heilbronn Hochschule, University of Ljubljana, czy Higher School of Economics in Sankt Petersburg.


WOJCIECH IDZIKOWSKI

– 17+ lat doświadczenia biznesowego — tyle czasu zajęło mi zdefiniowanie najlepszych praktyk w marketingu,
– Ponad 150 rozwiązań IT — z moją pomocą zostały z powodzeniem wprowadzone na rynek,
– 5+ lat — pracowałem jako Chief Marketing Officer w różnych firmach IT — realizowałem działania marketingowe w 64 krajach dla 5 mln użytkowników,
– 14+ lat pracy na Uczelni, obecnie zajmuję stanowisko Adiunkta, jestem również wykładowcą w programie MBA oraz prowadzę badania naukowe wspólnie z profesorem Uniwersytetu w Shippensburgu (USA),
– 34+ publikacje naukowe i rozprawa doktorska z zakresu marketingu.


MAREK WZOREK

CEO i założyciel PerfectCircle® Sp. z o.o. (wcześniejsza nazwa firmy ecoCoach®) oraz Akademii PerfectCircle®, executive coach, przedsiębiorca, wykładowca, keynote speaker, praktyk Dynamicznego Samozarządzania™ oraz Holakracji.
Autor książki „Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarządzać w XXI wieku”, która rewolucjonizuje i uczłowiecza sposób zarządzania w polskich firmach oraz uwalnia potencjał pracowników i organizacji.