-->

Menedżer Turystyki Medycznej, Uzdrowiskowej, Spa i Wellness

Menedżer Turystyki Medycznej, Uzdrowiskowej, Spa i Wellness

Opis kierunku 

Tryb studiów: Weekendowy 
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry) 
Wymiar godzin: 160 godzin 
Język wykładowy: polski

Studia ruszają od października!

Przyszło nam funkcjonować w wymagających czasach, w czasach dynamicznych i permanentnych zmian. Zmian w modelach biznesowych, postępie technologii, zmianach społecznych, zmian w sposobie zarządzania, ale też w rosnących oczekiwań wobec pracowników. Dziś kluczem do sukcesu, a przynajmniej jednym z ważniejszych, są wiara w siebie i konsekwencja w działaniu. Wiara we własne umiejętności i sens naszych działań, a także upór i wytrwałość w ich realizacji nie mogą nam jednak nigdy przysłaniać dewizy I. Kanta, aby zawsze traktować drugiego człowieka jako cel i nigdy jako środek.  

Kluczem do sukcesu jest również świadomość konieczności ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji, nauki nowych kompetencji i poznawania nowoczesnych narzędzi zarządzania. Właśnie do takich osób skierowany jest program studiów podyplomowych Menedżer Turystyki Medycznej, Uzdrowiskowej, Spa i Wellness. Program ten został stworzony w oparciu o ugruntowane merytoryczne podstawy wiedzy akademickiej z szeroko pojętego obszaru turystyki oraz zarządzania, wsparty doświadczeniem i wiedzą praktyków biznesowych reprezentujących branże. 

Choć studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych o kierunkach z zakresu od ekonomii po służbę zdrowia, to stanowić mogą alternatywny kierunek rozwoju zawodowego praktycznie dla każdego. Plan studiów Menedżer Turystki Medycznej, Uzdrowiskowej, Spa i Wellness został przygotowany we współpracy z Uzdrowisko Ciechocinek S.A. – potentatem na krajowym rynku tego rodzaju usług i jednym z ważniejszych podmiotów uzdrowiskowych. W świetle szybko zmieniających się realiów biznesowych, zmian w przepisach prawa, postępie technologicznym i coraz to nowych narzędzi zarządczych studia wychodzą naprzeciw oczekiwaniom osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w tym obszarze. Studia mogą więc być niepowtarzalną okazją do zdobycia i ugruntowania wiedzy na temat wszelkich aspektów zarządzania w branży turystyki zdrowotnej, marketingu, promocji, PR-u, obsługi klienta oraz sprzedaży.  To także okazja do zdobycia wiedzy w zakresie możliwości pozyskiwania środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 ze szczególnym uwzględnieniem turystyki. Niewątpliwym atutem tego kierunku jest kompleksowe i praktyczne podejście do omawianych zagadnień. 

Kierunek skierowany jest także dla osób, które nie mają doświadczenia w tym obszarze, a widzą szansę bądź planują rozwój zawodowy w dynamicznie rozwijającej się branży turystyki medycznej, uzdrowiskowej, Spa i Wellness. Dla nich to nie tylko możliwość poznania teoretycznych i praktycznych aspektów zarządzania, ale również szansa weryfikacji życiowych decyzji. 

Partnerzy

 Potencjał polskich kurortów i uzdrowisk jest nie do przecenienia. Bardzo dobrze wykształcona i doświadczona kadra medyczna i terapeutyczna, bogactwo naturalnych surowców leczniczych, nowatorskie podejście do światowych trendów Spa&Wellness, lokalizacja w atrakcyjnych turystycznie regionach kraju oraz korzystny poziom cenowy usług stanowią niezaprzeczalne atuty, by skutecznie konkurować z zagranicznymi kurortami w walce o komercyjnego klienta zainteresowanego turystyką zdrowotną. Hotele Medical Spa, ośrodki Spa&Wellness, sanatoria i szpitale uzdrowiskowe, obiekty odnowy biologicznej oraz inne podmioty gospodarcze funkcjonujące w obszarze turystyki medycznej, uzdrowiskowej, Spa i Wellness muszą być efektywnie zarządzanymi i samofinansującymi się przedsiębiorstwami, stymulującymi rozwój gospodarczy regionu, rozwijającymi innowacyjne produkty i usługi oraz określającymi wspólnie z samorządem lokalnym kierunki rozwoju danego miejsca. Podkreślenia wymaga jeden z aspektów kierunku studiów – uzdrowiska to ta branża gospodarki, gdzie na rzecz powstawania kolejnych miejsc pracy od lat pracuje demografia. Wobec postępującego starzenia się społeczeństwa, popularności turystyki zdrowotnej i światowych trendów na zdrowy tryb życia, rozwój wykwalifikowanych kadr i tworzenie kolejnych podmiotów oferujących usługi w tym zakresie stają się oczywistością. 

Adresaci kierunku 

 Grupa docelowa dla kierunku Manager Turystyki Medycznej, Uzdrowiskowej, Spa i Wellness to absolwenci studiów wyższych. Oferta skierowana jest w głównie do: 

-       kadry menadżerskiej i pracowników planujących podnieść swoje kwalifikacje,  

-       prowadzących własną działalność gospodarczą w zakresie turystyki medycznej, uzdrowiskowej, Spa i Wellness, 

-       aplikujących o pracę hotelach Medical Spa, ośrodkach Spa&Wellness, sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych, obiektach odnowy biologicznej, salonach zdrowia i urody, 

-       dostawców usług i produktów z zakresu opieki zdrowotnej, medycyny uzdrowiskowej, odnowy biologicznej, Spa i Wellness, kosmetologii, zdrowia i urody, 

-       pracowników administracji państwowej i samorządowej związanych z turystyką, promocją i marketingiem, 

-       stowarzyszeń, organizacji branżowych, klastrów turystycznych i medycznych, 

-       osób chcących się przebranżowić. 

Profil absolwenta:

Studia podyplomowe  Manager Turystyki Medycznej, Uzdrowiskowej, Spa i Wellness we Wrocławskiej Akademii Biznesu mają na celu nabycie przez słuchaczy wiedzy oraz kompetencji m.in. w zakresie:

 • skutecznego zarzadzania przedsiębiorstwem z zachowaniem najwyższych standardów i jakości usług, 
 • finansowania przedsięwzięć z obszaru turystyki, zasad rachunkowości zarządczej 
 • obsługi ruchu turystyki zdrowotnej, Spa i Wellness 
 • podstawowych zagadnień z obszaru medycyny uzdrowiskowej, kosmetologii, dietetyki, zdrowego stylu życia, 
 • tworzenia strategii rozwoju, biznes planów, analiz SWOT, ofert produktów i usług, 
 • założeń Public Relations, marketingu i promocji produktów i usług, najwyższych standardów obsługi klienta, 
 • aspektów prawnych w turystyce. 

PLAN STUDIÓW 

NAZWA PRZEDMIOTULICZBA GODZIN
 SEMESTR I 
1Krajowy rynek turystyczny – aspekty prawne turystyki medycznej, uzdrowiskowej, Spa i Wellness   
2Kurorty i uzdrowiska świata 
3Fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 ze szczególnym uwzględnieniem obszaru turystyki 
4Sprzedaż i marketing w branży turystyki medycznej, uzdrowiskowej, Spa i Wellness   
 SEMESTR II 
1Przywództwo i efektywne zarzadzanie zespołem   
2Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie     
3Zarządzanie przedsiębiorstwem uzdrowiskowym, Spa i Wellness z uwzględnieniem zarzadzania zasobami ludzkimi   
4Medycyna uzdrowiskowa – metody lecznicze stosowane w lecznictwie uzdrowiskowym   
5Kosmetologia w branży uzdrowiskowej, Spa i Wellness
6Sanus per Aquam – aktualne trendy branży Spa i Wellness w Polsce i na świecie. Podstawowe zagadnienia z zakresu dietetyki, zdrowej żywności i ekologii
7Dyplomowanie
 ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN:   160

W trakcie studiów odbędą się jednodniowe warsztaty w jednym z Uzdrowisk na Dolnym Śląsku
w ramach zjazdu fakultatywnego.

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowy plan zajęć opublikowanie zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Warunki zaliczenia

 • obecność na zajęciach (min. 80%)
 • zaliczenie przedmiotów 
 • zaliczenie końcowego egzaminu ustnego

Koszt studiów (cena po rabacie – 10% za opłatę roczną): 5000 zł

Opłata semestralna: 2750 zł

Opłata w 4 ratach: 1440 zł

Wpisowe: 250 zł

Skorzystaj ze specjalnej promocji ze zniżki na czesne. Zapisz się w wybranych terminach i zyskaj!

terminy01.07.-15.09.2022
wysokość zniżki250 PLN

Program „Poleceni” – zyskaj 250 zł dodatkowej zniżki.

Program skierowany jest do osób, które będą promowały Wrocławską Akademie Biznesu oraz przyczynią się do wzrostu liczby osób zrekrutowanych na rok akademicki 2022/2023 na Studia Podyplomowe.


Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.

Santander Bank S.A. 44 Oddział we Wrocławiu
nr konta 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

JESTEŚMY W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

Skorzystaj z dofinansowania w ramach projektu:
AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY

1. Formularz rekrutacyjny w systemie IRK- WYPEŁNIJ

2. Skompletuj dokumenty rekrutacyjne

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich) – ORYGINAŁ DO WGLĄDU
 • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35×45 mm
 • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu
 • Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową
 • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę

3. Złóż dokumenty rekrutacyjne w Centrum Studiów Podyplomowych

KONTAKT:

Weronika Bereska

Specjalista ds. Studiów Podyplomowych
pokój 3/14

+48 535 164 459

[email protected]

DR MARCIN P. ZAJĄCZKOWSKI 

Opiekun kierunku jest praktykiem biznesowym związanym z branżą usługową od 1995 roku, ściślej z rynkiem hotelowym, spa i wellness, turystycznym oraz uzdrowiskowym. Na drodze zawodowej przeszedł przez wszystkie szczeble – od szeregowego pracownika następnie kierownika restauracji, specjalisty ds. sprzedaży i marketingu w branży hotelarskiej konsekwentnie awansując na kierownika, potem dyrektora ds. sprzedaży i marketingu hotelu czterogwiazdkowego, dyrektora zarządzającego kilku hoteli czterogwiazdkowych w kraju, by od wreszcie od 2011 roku pełnić obowiązki prezesa zarządu jednej z największych spółek uzdrowiskowych w Polsce. Równolegle z karierą zawodową był konsultantem i współpracownikiem merytorycznym prasy branżowej związanej z hotelarstwem i usługami spa&wellness, prelegentem wielu konferencji i szkoleniowcem z tego zakresu oraz wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu turystyki medycznej i uzdrowiskowej Wrocławskiej Akademii Biznesu. Dr Marcin Zajączkowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów MBA realizowanych przez Dominican University w Chicago oraz UMK w Toruniu i podyplomowych studiów Kopernikańskiej Akademii Służby Zdrowia UMK „Menadżer w Służbie Zdrowia”. Jest również członkiem Stowarzyszenia Unii Uzdrowisk Polskich, a jako ekspert z ramienia Konfederacji Pracodawców „Lewiatan” aktywnie uczestniczył w pracach zespołu ds. opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce.  

Od wielu lat prowadzi obserwacje mechanizmów zachodzących w branży hotelarskiej, turystycznej i uzdrowiskowej. Zgromadzona wiedza i doświadczenia pozwalają mu na identyfikację kluczowych problemów trapiących te sektory usług. Przez wszystkie etapy pracy zawodowej uważnie obserwował relacje przełożony-podwładny oraz wpływ tychże relacji na ogólnie pojętą atmosferę w miejscu pracy lub organizacji i wynikające z tego efekty wpływające na szeroko rozumianą efektywność ekonomiczną i organizacyjną. Pracując w kilku różnych strukturach właścicielskich (korporacja notowana na giełdzie angielskiej, spółka prywatna, spółka Skarbu Państwa, spółka ze 100% akcjonariatem samorządu województwa) przekonał się jak istotna dla osiągnięcia sukcesu biznesowego jest rola przywódcy w organizacji. Bazując na blisko 15 latach doświadczenia w zarządzaniu personelem postanowił sprawdzić jaki wpływ i jakimi narzędziami ma lider na efektywność organizacyjną. Analizując zależności pomiędzy przywództwem i efektywnością organizacyjną rozważania w tym zakresie poszerzył o kwestię kultury organizacyjnej jako swoistego katalizatora relacji w tym obszarze. Badania zwieńczyła rozprawa doktorska p.t. „Wpływ przywództwa na efektywność organizacyjną przedsiębiorstw branży uzdrowiskowej”. 


MGR ANDRZEJ KOWALCZYK

Konsultant, doświadczony menadżer, przedsiębiorca, trener, szkoleniowiec, mentor, autor. Pasjonat gościnności usługoweji rozwoju osobistego. Ekonomista, a prywatnie szczęśliwy mąż, ojciec dwóch córek.Uwielbia podróże i zbieranie grzybów. Przez ponad dwadzieścia lat zarządzał spółkami w branży turystyki uzdrowiskowej i pracowałw radach nadzorczych podmiotów gospodarczych, a takżea od kilku lat prowadzi szkolenia i konsultacje biznesowe w branży hotelowej. Zajmował się restrukturyzacją, tworzeniem polityki inwestycyjnej i rozwojem produktów biznesowych w branży SPA & Wellness. Ma za sobą skuteczną restrukturyzację w Uzdrowisko Szczawnica S.A. i Uzdrowisko Rabka S.A. gdzie przez 9 lat pracował jako prezes Zarządu Spółki. Był wykładowcą akademickim w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej w Łodzi.Ekspert w projekcie doskonalenia zawodowego „Mistrzowie Hotelarstwa”. Jest autorem książki „Naturalnie o biznesie, czyli sztuka dokonywania zmian”, współautorem książki „Menadżernik lidera–Alchemia Hotelarstwa”i„Menadżernik housekeepingu” oraz e-booków:„Menadżernik Motywacji czyli skuteczna motywacja bez kija i marchewki”i„Kurs tworzenia wartościowychofert”.Laureat nagród:Laur Magellana w kategorii Menadżer Roku 2011,Lodołamacze 2011, Krakowski Dukat 2010 –w kategorii Menadżer FirmyorazGepard Biznesu 2008 –za wkład w rozwój „Uzdrowisko Rabka” S.A.Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, a także Profesjonalna Szkołę Biznesu Szkoła Wyższa w Krakowie.


MGR ROBERT WĘGLARZ

Doświadczony hotelarz i skuteczny menadżer. Maza sobą ponad 30 lat aktywnej, udokumentowanej i popartej sukcesami operacyjnej pracy w branży hotelarskiej -był kelnerem, kucharzem, barmanem, kierownikiem restauracji, portierem, recepcjonistą, shift menadżerem, dyrektorem hotelu i wreszcie prezesem zarządu spółki hotelowej. Pracował między innymi w hotelach sieci Intercontinental (IHC), Holiday Inn, Forum, Accor (Ibis i Sofitel), Malinowych Hotelach, kilku obiektach prywatnych, a także Spółce Interferie S.A. Od przeszło 15 lat jest również trenerem i doradcą hotelowym,a także współautorem polskiego systemu certyfikacji dlahoteli SPA –Quality Standard.Napisał wiele publikacji w pismach branżowych (Hotelarz, Hospitality, SPA Inspiration, Poradnik Inwestora, Świat Hoteli, Hotel Management). Maza sobą również wiele wystąpień i referatów na konferencjach naukowych. Był także wykładowcą akademicki. Ukończył Technikum Gastronomiczne oraz Akademię Ekonomiczną w Krakowie na Wydziale Ekonomii i kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, gdzie został powołany również na członka Rady Menedżerów Biznesu i Administracji. Na co dzień szkoli i współpracuje z Hotelarzami pomagając im się rozwijać, doskonalić i zmieniać –tak jak zmienia się rynek i oczekiwania gości. Specjalizuje się w doradztwie operacyjnym i restrukturyzacji operacyjnej oraz szkoleniach zawodowych w tym Warsztatów Liderów Hotelarstwa®. Jest również współautorem pierwszej branżowej książki „Menadżernik Lidera” oraz e-booka „Menadżernik motywacji”, e-booka o sprzedaży w trudnych czasachpt.:„Kurs tworzenia wartości(owychofert).”, a takżekursu dla pokojowych „Menadżernik Housekeepingu” wydanego również w języku ukraińskim.


DR PAWEŁ CEGLIŃSKI

Doktor nauk ekonomicznych, prawnik, konsultant biznesowy z bogatym doświadczeniem zawodowym. Obecnie pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pełni funkcję prezesa zarządu spółki konsultingowej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. Redaktor czasopisma naukowego „Journal of Positive Management”. Od lat związany z branżą turystyczną.


DR INŻ. MATEUSZ TOMANEK

Doktor nauk ekonomicznych, obecnie pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W jego dorobku znajduje się kilkadziesiąt publikacji z zakresu zarządzania sportem. Autor pełni funkcję dyrektora zarządzającego spółki konsultingowej. Wcześniej związany z klubem koszykarskim Twarde Pierniki Toruń S.A. gdzie pracował jako dyrektor departamentu marketingu. Obecnie współpracuje przy „Al Khalediah European Arabian Horse Festival” oraz „Enea Bydgoszcz Triathlon”. Organizator konferencji naukowej „Jakość w sporcie”, redaktor naczelny czasopisma naukowego „Quality in Sport”, koordynator lokalny programu międzynarodowych studiów magisterskich GOALS finansowanych ze środków Erasmus Mundus Joint Master Degree.


DR N. MED. JACEK CHOJNOWSKI

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej, Dyrektor ds. lecznictwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A 

Specjalista Balneologii i Medycyny Fizykalnej oraz Chorób Wewnętrznych. Autor i współautor 57 indeksowanych publikacji z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, fizjoterapii, cukrzycy i chorób metabolicznych. Autor i współautor 130 referatów z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, cukrzycy i chorób metabolicznych prezentowanych na krajowych i międzynarodowych spotkaniach naukowych i szkoleniach. Współautor trzech podręczników z zakresu fizykoterapii i chorób metabolicznych. Od 1997 roku wykładowca kursów dla lekarzy specjalizujących się w balneologii i medycynie fizykalnej. W 2007 roku członek ministerialnej komisji ekspertów Agencji Oceny Technologii Medycznych ds. świadczeń gwarantowanych w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej. Od 2008 roku członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie Balneologii i Medycyny Fizykalnej. 

Członek czasopisma naukowego Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej „Acta Balneologica” 

Od 2013 Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej 

Członek Komitetu Naukowego ostatnich 5 Zjazdów i Kongresów Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej. 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Zjazdu ISMH w Wieliczce w 13-16 czerwiec 2019r 

Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowych organizacji Balneologicznych ISMH i FEMTEC 

Członek Towarzystw Naukowych: Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Chorób Wewnętrznych, Towarzystwa Naukowego Leczenia Otyłości. 

Prywatne hobby: brydż i żeglarstwo.


MGR AGNIESZKA JONIK-GAWRON

Magister kosmetologii z wieloletnim doświadczeniem. Praca w ośrodkach spa na stanowisku menagera oraz kosmetologa przyniosła ogromne doświadczenie z zakresu obsługi klienta, jakości wykonywanych usług i indywidualnego, holistycznego podejścia do klienta. Pasjonuje się zabiegami z zakresu kosmetologii medycznej oraz trychologii. Od kilku lat realizuje się również, jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. 


BARBARA JESIONOWSKA

 • z wykształcenia prawnik (absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, Kierunek – Prawo) 
 • funduszami europejskimi zajmuje się od 2007 roku, posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami unijnymi 
 • od 2019 r. dyrektorka departamentu wdrażającego projekty unijne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, wcześniej wicedyrektorka departamentu odpowiedzialna za programowanie i negocjacje z Komisją Europejską RPO na lata 2014-2020 
 • autorka artykułów naukowych dot. niedozwolonych postanowień umownych stosowanych w umowach zawieranych z konsumentami 
 • autorka licznych analiz i opinii w zakresie zagadnień związanych z pomocą publiczną w projektach współfinansowanych ze środków publicznych, w tym unijnych  
 • w latach 2009 – 2013 prowadziła na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wykłady oraz seminaria nt. pomocy publicznej w projektach współfinansowanych ze środków unijnych w ramach regionalnego programu operacyjnego 
 • w latach 2011 – 2013 prowadziła na zlecenie podmiotów publicznych szkolenia z zakresu pomocy publicznej, w tym w ramach instrumentów finansowych finansowanych ze środków RPO 

ELŻBIETA STĘPIEŃ

Ekonomistka, społecznik, polityk, posłanka na Sejm VIII kadencji, nauczyciel akademicki.

W 2000 ukończyła studia licencjackie z finansów i bankowości na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, a w 2002 uzyskała magisterium z finansów przedsiębiorstw i jednostki samorządu terytorialnego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 2021 uzyskała kolejne magisterium z zarządzania oraz MBA w Wrocławskiej Akademii Biznesu we współpracy z HHL – Leipzig Graduate School of Management.Pracowała przez 15 lat w sektorze bankowym  i finansowym współpracując głównie z biznesem i jednostkami samorządu terytorialnego.

Była współzałożycielką Towarzystwa Przyjaźni Dziecku i Rodzinie w Jaworze. W latach 2010–2014 zasiadała w radzie gminy Kunice. W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydowała do Sejmu w okręgu legnickim z pierwszego miejsca na liście Nowoczesnej. Uzyskała mandat posłanki VIII kadencji. W Sejmie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej w Zarządzie Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej (IPU). Była zastępcą przewodniczącego Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz przewodniczącą Polsko-Argentyńskiej Grupy Parlamentarnej i Polsko-Australijskiej Grupy Parlamentarnej. Pracowała także m.in. w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisji Finansów Publicznych, Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

Aktualnie wykładowca akademicki na Wrocławskiej Akademii Biznesu, koordynator projektu rewitalizacji szlaku Via Reggia na terenie powiatu legnickiego, członek honorowym parlamentarnej Grupy Polsko-Argentyńskiej.

Prywatnie uwielbia piesze wędrówki ( certyfikowany pielgrzym szlaku św. Jakuba), miłośniczka fotografii, zaangażowana w lokalne inicjatywy społeczne. Wspierająca mama aktualnego Mistrza Polski w Łucznictwie i ubiegłorocznego reprezentanta kadry narodowej na Mistrzostwach Świata World Archery Championship.

This site is registered on wpml.org as a development site.