Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Inkubator to program, w którym najlepsi studenci mogą rozwinąć swoją przedsiębiorczość i uzyskać elitarny certyfikat udziału w projekcie!

Dostępne są dwie ścieżki: 

  • Opracowywanie pomysłu na własną firmę. 
  • Prowadzenie badań dla istniejącej firmy. 

W ramach udziału w programie wybrani studenci będą pisać prace dyplomowe lub magisterskie pod opieką mentora biznesu i promotora: 

  • dr Marta Drozdowska – promotor na kierunku Turystyka i Rekreacja 
  • dr Agnieszka Faron – promotor na kierunku Zarządzanie oraz Finanse i rachunkowość 
  • mgr Robert Mendruń – promotor na kierunku Informatyka oraz Logistyka 

Oprócz indywidualnego wsparcia studenci wezmą udział w grupowych szkoleniach prowadzonych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy: 

  • Być albo nie być przedsiębiorcą – Symulacyjna gra ekonomiczna Chłopska Szkoła Biznesu. 
  • Czy jestem przedsiębiorcą – diagnoza preferencji. 
  • Zarządzanie czasem.

Rekrutacja do programu na rok akademicki 2023/2024 odbyła się w listopadzie 2023 r.

Więcej informacji w Biurze Karier.