Praktyki studenckie

Najważniejsze informacje

 • Praktyka to obowiązkowy przedmiot do zaliczenia zgodnie z programem studiów
 • Liczba godzin w danym semestrze: 375 godzin dydaktycznych (45 min.) = 280 godzin zegarowych (60 min.)
 • Miejsce odbywania praktyki musi być związane z kierunkiem kształcenia
 • Praktykę można realizować za granicą lub online
 • Termin dostarczenia pełnej dokumentacji w semestrze letnim 2023/2024
  – I termin: do 17.05.2024
  – II termin: do 31.05.2024

Jak zaliczyć praktykę i jakich dokumentów potrzebujesz?

Platforma MOODLE

Każdy student zobowiązany jest do wypełnienia formularza oraz załączenia odpowiednich dokumentów na platformie Moodle.

Dostęp do platformy Moodle:

Link: https://moodle.wab.edu.pl/login/index.php

Login: imie.nazwisko (tworzone w oparciu o adresy mailowe)

Hasło startowe: WAB500

Instrukcja wypełnienia kursu na platformie Moodle:

 • Krok 1. Poproś o akceptację miejsca praktyki
  Po zalogowaniu się do platformy Moodle i wybraniu przedmiotu Praktyka w zakładce Moje kursy zaczynamy od kroku 1, czyli prośby o akceptację miejsca realizacji praktyki. Dopiero po akceptacji miejsca praktyki przez Opiekuna ds. Praktyk odblokowuje się dostęp do kolejnych kroków.
 • Krok 2a. Zaliczenie poprzez praktykę bezpłatną lub
  Krok 2b. Zaliczenie poprzez pracę zawodową
  Po otrzymaniu akceptacji, w zależności czy realizujemy praktykę bezpłatną lub poprzez pracę zawodową przechodzimy do kroku 2a (praktyka bezpłatna) lub kroku 2b (praktyka poprzez pracę).
  UWAGA!!! Wybieramy tylko jeden z wymienionych kroków, nie uzupełniamy jednocześnie kroku 2a i 2b!
  W kroku 2a lub 2b należy odpowiedzieć na pytania dotyczące praktyki a w wyznaczonych do tego miejscach należy wgrać wymagane załączniki.
 • Krok 3. Wypełnij ankietę satysfakcji studenta
 • Krok 4. Skopiuj link do ankiety i prześlij do pracodawcy

Istnieję dwie ścieżki zaliczenia praktyki:

 1. Praktyka bezpłatna
 2. Praca zawodowa

W ramach każdej z tych ścieżek student dodaje inne załączniki.

Załączniki – Praktyka bezpłatna:

 1. Porozumienie w sprawie praktyki – wzór WAB
 2. Potwierdzenie praktyki – wzór WAB
 3. KRS lub CEIDG (w przypadku praktyki zagranicznej odpowiednik dokumentu przetłumaczony na język polski lub angielski).

Załączniki – Praca zawodowa:

 1. Zaświadczenie o zatrudnieniu – wzór pracodawcy, ale koniecznie z okresem zatrudnienia, nazwą stanowiska, zakresem obowiązków.
 2. Wniosek – wzór WAB
 3. KRS lub CEIDG (w przypadku praktyki zagranicznej odpowiednik dokumentu przetłumaczony na język polski lub angielski).

KRS oraz CEIDG dla firm zarejestrowanych w Polsce można pobrać online:

Dokumenty do praktyk

Kontakt

Studenci stacjonarni

Studenci niestacjonarni

pokój 2/6
tel. +48 71 333 11 08
Środa 8:00 – 15:30

pokój 2/5
tel.+48 71 333 11 34
Wtorek 8:00 – 14:30


dr Krzysztof Cygan
Opiekun ds. Praktyk
e-mail [email protected]

mgr Karol Raczyński
Opiekun ds. Praktyk
e-mail [email protected]

Kierunki anglojęzyczne

mgr Wiktor Ziętara
Opiekun kierunku Computer Engineering
pokój 2/13
e-mail [email protected]

dr Radosław Milewski
Opiekun kierunku Logistics
pokój 2/12
e-mail [email protected]

mgr Anna Kwietniewska
Opiekun kierunku Management
pokój 2/16
e-mail [email protected]

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy można zaliczyć praktykę poprzez wolontariat? 

2. Czy można zaliczyć praktykę poprzez własną działalność gospodarczą lub w firmie rodziców? 

3. Czy praktykę można realizować za granicą? 

4. Co się stanie, jeżeli student nie zdąży zrealizować praktyki w wyznaczonym terminie? 

5. Czy można odbyć praktykę zdalnie? 

6. Czy można odbywać dwa razy w tym samym miejscu? 

7. Czy mogę za jednym razem zaliczyć dwie praktyki?

8. Czy można zaliczyć praktykę poza branżą związaną z moim kierunkiem? 

9. Czy można realizować praktykę wcześniej niż podane jest to w planie studiów? 

10. Czy można zaliczyć pracę sprzed X lat?

Procedura praktyk

Praktyki Studenckie w semestrze letnim 2023/2024

Termin: marzec

Spotkanie ze studentami nr 1

Kto: Biuro Karier
Cel: Przygotowanie studentów do aplikowania na praktyki w okresie wakacyjnym, prezentacja dokumentów i procedury zaliczenia.

Termin: marzec
Termin: wedle potrzeb studentów

Konsultacje ze studentami

Kto: Biuro Karier
Cel: wsparcia przy poszukiwaniu praktyk, przygotowanie do aplikowania, tworzenie CV, przygotowanie do rozmów rekrutacyjnych, prezentacja ofert.

Termin: wedle potrzeb studentów
Termin: kwiecień

Spotkanie ze studentami nr 2

Kto: Biuro Karier
Cel: Prezentacja dokumentów i formy ich przesyłania oraz platformy Moodle.

Termin: kwiecień
Termin: wedle potrzeb studentów

Podpisywanie porozumień

Kto: Prorektor ds. Kształcenia, dr inż. Halina Węgrzyn
Cel: Podpisywanie Porozumień studentów przed rozpoczęciem realizacji praktyki w danym roku akademickim.

Termin: wedle potrzeb studentów
Termin: wedle potrzeb studentów

Konsultacje ze studentami

Kto: Biuro Karier
Cel: wsparcia przy poszukiwaniu praktyk, przygotowanie do aplikowania, tworzenie CV, przygotowanie do rozmów rekrutacyjnych, prezentacja ofert.

Termin: wedle potrzeb studentów
Termin: I termin do 17.05.2024 r., II termin do 31.05.2024 r.

Zbieranie dokumentów

Kto: Opiekun ds. Praktyk
Cel: weryfikacja poprawności wypełnienia dokumentów na platformie Moodle, lub ewentualna ich korekta, akceptacja miejsc do realizacji praktyki.

Termin: I termin do 17.05.2024 r., II termin do 31.05.2024 r.
Termin: maj-czerwiec

Weryfikacja dokumentów

Kto: Opiekun ds. Praktyk
Cel: weryfikacja dokumentów, sprawdzanie nadesłanych zadan poprzez platformę Moodle.

Termin: maj-czerwiec
Termin: sesja letnia

Klasyfikacja ocen

Kto: Opiekun ds. Praktyk
Cel: ostateczna klasyfikacja i uzupełnienie protokołów w USOS

Termin: sesja letnia
Termin: luty/marzec

Przygotowanie teczek przedmiotu

Kto: Opiekun ds. Praktyk

Termin: luty/marzec