Kwestura i Biuro Obsługi Finansowej Studentów

Kwestura

zajmuje się obsługą finansową Studentów w następującym zakresie:

 • przyjmowanie wpłat gotówkowych w wyjątkowych sytuacjach
 • przyjmowanie i weryfikacja wniosków o stypendia socjalne oraz jednorazowe zapomogi

Biuro Obsługi Finansowej Studentów

zajmuje się obsługą finansową Studentów w następującym zakresie:

 • naliczanie rat czesnego i księgowanie wpłat
 • przyjmowanie i weryfikacja wniosków o stypendia rektora i dla osób z niepełnosprawnością
 • windykacja zaległości finansowych
 • wyjaśnianie wszelkich wątpliwości odnośnie do płatności
 • wystawianie zaświadczeń o dokonanych wpłatach do wiz lub kart pobytu
 • przyjmowaniem podań kierowanych do Rektora odnośnie do spraw finansowych

Konto bankowe do wpłat

Studenci – z obywatelstwem polskim – mają przydzielone swoje indywidualne numery kont bankowych, na które powinni dokonywać wpłat czesnego i innych opłat dodatkowych zgodnie z Zarządzeniami Rektora odnośnie pobieranych opłat.

Studenci – bez obywatelstwa polskiego – mają obowiązek regulować płatności na poniższe numery kont, w zależności od wybranej waluty: 

Bank Ochrony Środowiska S.A.

 • Payment in PLN
  60 1540 1030 2103 0004 9462 0001
 • Payment in EURO:
  PL 76 1540 1030 2103 0004 9462 0004

W przypadku opłat czesnego wykazanych w EUR jest możliwość wpłaty w PLN po przeliczeniu po odpowiednim uczelnianym kursie: 1 euro = 4,75 PLN

Dane adresowe Uczelni:

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
ul. Ostrowskiego 22
53-238 Wrocław
IBAN: PLSWIFT: EBOSPLPWXXX

Kontakt i godziny otwarcia

Podania do rektora

Zaświadczenia

Opłaty za studia

Informacje odnośnie stypendiów można sprawdzić w poniższej zakładce: