Zrealizowane projekty unijne

„Menadżer Na Stażu”

Programy staży uwzględniają oczekiwania gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz są bezpośrednio powiązane z programami (efektami) kształcenia na kierunkach objętych projektem.

Dowiedz się więcej

„Wrocławska uczelnia przyszłości „

Kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych

Dowiedz się więcej

„Twoja opcja kariery”

czyli „Wysokiej jakości usługi Biura Karier skutecznym wsparciem aktywizacji studentów”

Dowiedz się więcej