Projekty

Już od dziesięciu lat korzystamy z możliwości, jakie niosą Fundusze Europejskie. Dzięki dotacjom realizujemy ambitne programy kształcenia dla naszych studentów, kadry dydaktyczno-naukowej oraz dla całej społeczności Dolnego Śląska.

„WROCŁAWSKA UCZELNIA PRZYSZŁOŚCI”

„Wrocławska uczelnia przyszłości – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu”

TWOJA OPCJA KARIERY

„WROCŁAW UCZY SIĘ ONLINE”

„MENADŻER NA STAŻU”

„KWALIFIKACJE DROGĄ DO ZATRUDNIENIA”

„KOMPETENCJE KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE”

„RÓWNY KOMIKS. OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA NA RZECZ RÓWNOŚCI SZANS NA RYNKU PRACY”