Outgoing students

Outgoing students

Dlaczego warto wziąć udział w programie Erasmus?

Może zaczniemy od dobrze znanego powiedzenia „Once Erasmus Forever Erasmus” jak już raz wyjedziesz to nie będziesz chciał przestać! Wymiana akademicka Erasmus jest wspaniałym doświadczeniem, które nie tylko podbija CV i pozwala wyróżnić się na rynku pracy, ale także uczy samodzielności i pozwala nawiązać międzynarodowe przyjaźnie i znajomości na całe życie. Erasmus to doskonały wybór (zwłaszcza na pierwsze dłuższe zagraniczne wyjazdy!) – aplikacja nie jest skomplikowana, a program zapewnia comiesięczne stypendia i szeroki wybór uczelni przyjmujących.

Jak działa Erasmus? Warunki uczestnictwa, rekrutacja, dokumenty i stypendium

Żeby wyjechać na zagraniczne studia, należy wziąć udział w rekrutacji, którą prowadzi Biuro Erasmus WAB

Kto może wyjechać na Erasmusa?

Studenci co najmniej drugiego roku studiów licencjackich oraz studenci pierwszego i drugiego roku studiów magisterskich

Osoby mające dobre wyniki w nauce i znajomość wymaganego języka obcego na poziomie min. B2

Jak długo trwa mobilność w ramach programu Erasmus?

Maksymalnie 12 miesięcy na studiach licencjackich (1 lub 2 semestry na uczelni zagranicznej)

Maksymalnie 12 miesięcy na studiach magisterskich (1 lub 2 semestry na uczelni zagranicznej)

Jak wygląda proces rekrutacji do programu Erasmus?

Student zainteresowany wyjazdem zagranicznym powinien w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy.

WARUNKI Stypendium Erasmus+ może być przyznane jedynie studentowi, który podjął w uczelni zagranicznej studia na tym samym/pokrewnym kierunku. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są: średnia ocen (min. 4.0). Dodatkowymi kryteriami są dodatkowe osiągnięcia naukowe i aktywny udział w życiu Wrocławskiej Akademii Biznesu. Warunkiem wyjazdu na studia lub praktykę  jest rozliczenie roku akademickiego poprzedzającego planowany wyjazd i brak zaległości w zaliczaniu planowych przedmiotów.

⦁ Postępowanie kwalifikacyjne – Komisja Rekrutacyjna Erasmus+ weryfikuje wszystkie nadesłane zgłoszenia.

⦁ Ogłoszenie wyników – publikacja listy osób zakwalifikowanych do wyjazdu i listy rezerwowej e-mailem.

W przypadku wyjazdu na studia Wrocławska Akademia Biznesu gwarantuje studentom zakwalifikowanym na wyjazd stypendium na okres studiów zagranicznych (minimalny czas studiów: 3 miesiące).
Student wyjeżdżający nie traci praw studenta w Polsce (co przejawia się m.in. w kontynuacji wypłat stypendiów krajowych, np. stypendium socjalnego).

Długoterminowe wyjazdy studentów na studia (SMS)

Kraj należące do danej grupyStawka dla projektów zaakceptowanych w konkursie w roku 2021
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, oraz kraje regionu 142550 EUR
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 53550 EUR
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry450 EUR

Przed wyjazdem na studia student otrzymuje 70% kwoty całego stypendium, a po powrocie ze studiów i rozliczeniu się z Koordynatorem Programu Erasmus otrzymuje 30% pozostałej kwoty stypendium.

Przedłużenie pobytu w uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus jest możliwe tylko w obrębie jednego roku akademickiego. Nie można przedłużyć pobytu na kolejny rok akademicki, nawet bez otrzymania grantu. Aby przedłużyć pobyt o kolejne miesiące w ramach jednego roku akademickiego należy uzyskać zgodę instytucji przyjmującej i uczelni macierzystej.

Studenci przedłużający pobyt o kolejne miesiące mogą, ale nie muszą otrzymać dodatkowe dofinansowanie.