International Week w WAB

International Week – Edycja 2024

Już po raz trzeci na Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych, w dniach 13-17.05.2024. został zorganizowany Tydzień Międzynarodowy – International Week. Międzynarodowa wymiana kadry administracyjno-dydaktycznej odbyła się w ramach europejskiego programu Erasmus+. Uczestniczyło w niej 30 gości z blisko 20 krajów między innymi z Francji, Danii, Holandii, Portugalii, Turcji czy Chorwacji.

Podczas całego tygodnia odbywały się wykłady dla studentów WAB, prowadzone przez naszych Gości. Dotyczyły tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem i prowadzone były m.in. przez Susana Leal z Instituto Politecnico de Santarem w Portugalii, Arzigul Surina z Almaty Management University w Kazachstanie czy Pauline Syme z Inholland University of Applied Sciences z Holandii. Bardzo ciekawym wydarzeniem były wykłady otwarte poprowadzone przez Roba Davidsona z University of Greenwich z Wielkiej Brytanii na temat ‘Artificial Intelligence and Emotional Intelligence in Tourism and Hospitality’ czy dr Bartłomieja Nowaka ‘Leading Upfront: the Case of EU Climate Policy’.

Nie zabrakło również zajęć praktycznych w formie warsztatów – Sotirios Karagiannis wraz z Juwana Jenkins z University of New York in Prague przeprowadzili dla naszych gości zajęcia ‘The Learning Odyssey: Coaching and Mentoring for the Classroom and Beyond’.

Uczestnicy International Week brali także udział w warsztatach organizowanych przez kadrę WAB takich jak: Design Thinking, Communication Workshops czy Case Study Poland.

Poza zajęciami na uczelni, nasi Goście mieli okazję zwiedzić Wrocław z przewodnikiem i uczestniczyć w Grze Miejskiej, która przybliżyła im barwną historię naszego miasta.

Dzięki warsztatom kulinarnym, których tematem było lepienie pierogów, poznali jedno z najbardziej popularnych, wegetariańskich polskich dań.

Uczestnicy Tygodnia Międzynarodowego zostali również zaproszeni na wycieczkę po naszym regionie. Zwiedzili XVII-wieczny, barokowy Kościół Pokoju w Świdnicy, wpisany na listę UNESCO, a także wybrali się na wycieczkę w Góry Stołowe, gdzie wraz z przewodnikiem zdobyli Szczeliniec Wielki.

Cały tydzień International Week był bardzo intensywny, wypełniony wieloma ciekawymi wydarzeniami. Był to owocny czas spotkań, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz

nawiązywania nowych partnerstw. A wszystko to w dobrej atmosferze i przy fantastycznej zabawie

-ENG-

For the third time, the International Week was organised at Wroclaw Business University of Applied Sciences from 13 to 17 May 2024. The international exchange of administrative and teaching staff took place within the framework of the Erasmus+ programme. It was attended by 30 guests from almost 20 countries, including France, Denmark, the Netherlands, Portugal, Turkey and Croatia.

Throughout the week, our guests gave lectures to WAB students. They covered topics related to sustainable development and were given by, among others, Susana Leal from Instituto Politecnico de Santarem in Portugal, Arzigul Surina from Almaty Management University in Kazakhstan or Pauline Syme from Inholland University of Applied Sciences, the Netherlands. The open lectures by Rob Davidson from the University of Greenwich in the UK on 'Artificial Intelligence and Emotional Intelligence in Tourism and Hospitality’ and Dr Bartłomiej Nowak on 'Leading Upfront: the Case of EU Climate Policy’ were very interesting.

There were also practical activities in the form of workshops – Sotirios Karagiannis together with Juwana Jenkins from the University of New York in Prague conducted 'The Learning Odyssey: Coaching and Mentoring for the Classroom and Beyond’ for our guests.

International Week participants also took part in workshops organised by the WAB staff, such as Design Thinking, Communication and Mediation Workshops and Case Study Poland.

In addition to classes at the university, our guests had the opportunity to take a guided tour of Wroclaw and participate in the City Game, which introduced them to the city’s colourful history.

The culinary workshops on how to make pierogi introduced them to one of Poland’s most popular vegetarian dishes.

The participants of the International Week were also invited on a tour of our region. They visited the 17th century baroque Church of Peace in Świdnica, which is on the UNESCO list, and took a trip to the Table Mountains to Szczeliniec Wielki.

The whole International Week was very intense and full of interesting events. It was a fruitful time of meeting, sharing knowledge and experiences, and building new partnerships. And all this in a good atmosphere and with fantastic fun.

International Week 2024 – program

International Week 2024 – galeria zdjęć

International Week – Edycja 2023

Tegoroczna wymiana kadry dydaktycznej w ramach programu Erasmus + Staff for teaching and training ‘International Week’ odbyła się kiedy 29 maja a 2 czerwca 2023. Na Tydzień Międzynarodowy na Wrocławskiej Akademii Biznesu przybyło 20 uczestników z różnych krajów. Goście edycji IW 2023 przyjechali między innymi z Wielkiej Brytanii, Czech, Belgii, Rumunii, Azerbejdżanu, Gruzji, Hiszpanii, Turcji, Niderlandów i Danii.

Podczas całego tygodnia uczestnicy International Week prowadzili zajęcia dydaktyczne dla studentów WAB, warsztaty dla kadry pracowniczej WAB i gości przyjeżdżających, wzięli także udział w szkoleniach i wspólnych warsztatach organizowanych przez kadrę WAB, takich jak: Warsztaty zapoznawcze (Icebreaking Workshops), informacji o Polsce (Caste Study Poland) czy przedstawienie platformy do dydaktyki online Explain Everything współtworzonej przez dra Bartosza Gonczarka. To właśnie dzięki International Week wykładowcy i studenci, ale także uczniowie szkół średnich mięli możliwość uczestniczyć w wykładach otwartych, które były transmitowane online i można je odtworzyć na naszym Facebooku. Wykłady skupiały się na ‘Personal Branding’, który poprowadził Guram Sherozia z European University z Gruzji, a także ‘Bleisure’ (połączenie ‘business’ i czasu wolnego) wygłoszonego przez Rob Davidson z Uniwersytetu Greenwich z Wielkiej Brytanii.

Celem International Week są nie tylko zajęcia dydaktyczne czy warsztaty, ale także spędzanie czasu wolnego z wszystkimi przyjeżdżającymi uczestnikami, które pozwolą na owocną współpracę. To właśnie dzięki wycieczce po Wrocławiu z przewodnikiem międzynarodowi goście mogli poznać barwną i niejednoznaczną historię naszego miasta, a zdobyta wiedza pozwoliła na bezbłędne rozwiązania w quizach podczas warsztatów Case Study Poland. Warsztaty kulinarne pozwoliły na poznanie i zasmakowanie tradycyjnej, wegetariańskiej polskiej kuchni z wykorzystaniem sezonowych warzyw i owoców, zgodnie z myślą ‘sharing is caring’. Zwieńczeniem ostatniego dnia Tygodnia Międzynarodowego była wycieczka w okolice Dolnego Śląska, gdzie uczestnicy zwiedzili zamieszczony na liście UNESCO barokowy, XVII-wieczny Kościół Pokoju w Świdnicy, zjedli tradycyjne pierogi ruskie z kwaśną, domową śmietaną, a także weszli na szlak Parku Narodowego Gór Stołowych prowadzący na Szczeliniec.

-ENG-

This year’s edition of the International Week took place between 29th May and 2nd June 2023 in the terms of exchange for teaching and training staff mobility under the Erasmus+ exchange programme. Wroclaw Business University of Applied Sciences hosted 20 participants from different  countries as UK, Czechia, Belgium, Romania, Azerbaijan, Georgia, Spain, Turkey, the Netherlands and Denmark.

According to the Erasmus+ regulations, foreign lecturers had lectures and took part in several workshops organised by the WAB staff that aimed to get to know each other (Icebreaking Workshops), gain some knowledge about Poland (Cate Study Poland) and present Explain Everything – a platform for online learning and teaching, created by Bartosz Gonczarek, PhD. Due to the International Week 2023 lecturers, students but also high school pupils had the opportunity to attend public lectures that were broadcast online as well and you can find them on our Facebook. Public lectures were devoted to two topics: ‘Personal Branding’ given by Guram Sherozia from European University, Georgia and ‘Bleisure’ (combing business and leisure) by Rob Davidson from the University of Greenwich, UK.

The main aim of this International meeting is not only devoted to lectures and workshops but also spending time together with all foreign participants that allows future fruitful cooperations. The excursion around Wroclaw allowed to obtain the knowledge that allowed to get to know colourful and equivocal history of the city and helped with answering almost flawlessly Case Study Poland’s quizzes. The culinary workshops followed the rule ‘sharing is caring’ and gave the chance to taste the traditional vegetarian Polish cuisine using the seasonal vegetables and fruit.

The last day of this incredible various and fantastic week was spent in the Lower Silesian Region where our guests visited Baroque 17th century  Peace Church in Świdnica (UNESCO listed) and the part of Table Mountains National Park’s trail leading to Szczeliniec.

International Week 2023 – program

International Week 2023 – galeria zdjęć

International Week – Edycja 2022

Między 16. a 20. maja 2022 roku w ramach europejskiego projektu wymiany kadry dydaktycznej pod nazwą International Week 2022 for Staff teaching and training przyjechało do Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu ponad 20 gości z 9 różnych państw.

Uczestnicy tegorocznej edycji International Week przyjechali do nas z Austrii, Czech, Finlandii, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Podczas bardzo intensywnego tygodnia nasi goście prowadzili zajęcia dydaktyczne dla naszych studentów, zapoznali się z naszą uczelnią, poznali przedstawicieli poszczególnych jednostek administracyjnych, analizowali sposób pracy czy wymieniali się dobrymi praktykami.

Uczestnicy International Week wzięli udział w warsztatach networkingowych podczas których wypracowano potencjalne wspólne obszary zainteresowań badawczych oraz  porównywano funkcjonowanie uczelni. Zostały również zorganizowane targi, podczas których nasi goście prezentowali swoje uczelnie. W trakcie International Week, na uczelni odbyła się Międzynarodowa Konferencja pod tytułem: „Best Practise in Accessible Tourism. Case study of V4 Countries, w której nasi goście również uczestniczyli.

Uczestnicy IW zwiedzali z przewodnikiem centrum Wrocławia, wzięli udział w warsztatach: kulinarnych podczas których przygotowano dania kuchni polskiej, pierwszej pomocy i warsztatach z zakresu projektowania integracyjnego.

Zwieńczeniem intensywnego i bardzo owocnego tygodnia była wycieczka po Dolnym Śląsku. Grupa odwiedziła Starą Kopalnię w Wałbrzychu i Polanicę Zdrój z pięknym parkiem zdrojowym.

-ENG-

From 16th to 20th June Wroclaw Business University of Poland organized the International Week in the framework of Erasmus+ Exchange Program for the Teaching and Training Mobilities. WAB hosted more than 20 participants from 9 different countries!

Wroclaw Business University of Applied Sciences was visited by participants from countries like Austria, Czechia, Finland, Spain, Portugal, Romania, Turkey, Hungary and UK. During this exceptional and intensive week our guests took the classes with our university’s students, got familiar with the university, met administration staff and analyzed the work fields, as well as exchange the work experiences.

International Week’s guests took part in the network workshops where the future cooperation, interests and research fields were discussed but also had an opportunity to compare the different functions of universities. Thanks to the universities fairs every participant could get take a closer look at universities and present opportunities for the future and fruitful cooperation. At the time of the International Week 2022, our university organized as well the International Conference “Best Practice in Accessible Tourism. Case study of V4 Countries’ where each and every incoming attendee could participate.

In order to get to know the city and the Polish hospitality the participants explored Wroclaw with the guide and took part in the culinary workshops where the traditional Polish cuisine was prepared, learnt and refresh the knowledge of the first aid and integrative design.

The last day of the IW 2022 was devoted to the trip to the Lower Silesian Region including the Old Mine in Wałbrzych and Polanica Zdrój with its beautiful spa park.

International Week 2022 – program

International Week 2022 – galeria zdjęć