International week w WAB

International Week – Edycja 2024

International Week – Edycja 2023

Tegoroczna wymiana kadry dydaktycznej w ramach programu Erasmus + Staff for teaching and training ‘International Week’ odbyła się kiedy 29 maja a 2 czerwca 2023. Na Tydzień Międzynarodowy na Wrocławskiej Akademii Biznesu przybyło 20 uczestników z różnych krajów. Goście edycji IW 2023 przyjechali między innymi z Wielkiej Brytanii, Czech, Belgii, Rumunii, Azerbejdżanu, Gruzji, Hiszpanii, Turcji, Niderlandów i Danii.

Podczas całego tygodnia uczestnicy International Week prowadzili zajęcia dydaktyczne dla studentów WAB, warsztaty dla kadry pracowniczej WAB i gości przyjeżdżających, wzięli także udział w szkoleniach i wspólnych warsztatach organizowanych przez kadrę WAB, takich jak: Warsztaty zapoznawcze (Icebreaking Workshops), informacji o Polsce (Caste Study Poland) czy przedstawienie platformy do dydaktyki online Explain Everything współtworzonej przez dra Bartosza Gonczarka. To właśnie dzięki International Week wykładowcy i studenci, ale także uczniowie szkół średnich mięli możliwość uczestniczyć w wykładach otwartych, które były transmitowane online i można je odtworzyć na naszym Facebooku. Wykłady skupiały się na ‘Personal Branding’, który poprowadził Guram Sherozia z European University z Gruzji, a także ‘Bleisure’ (połączenie ‘business’ i czasu wolnego) wygłoszonego przez Rob Davidson z Uniwersytetu Greenwich z Wielkiej Brytanii.

Celem International Week są nie tylko zajęcia dydaktyczne czy warsztaty, ale także spędzanie czasu wolnego z wszystkimi przyjeżdżającymi uczestnikami, które pozwolą na owocną współpracę. To właśnie dzięki wycieczce po Wrocławiu z przewodnikiem międzynarodowi goście mogli poznać barwną i niejednoznaczną historię naszego miasta, a zdobyta wiedza pozwoliła na bezbłędne rozwiązania w quizach podczas warsztatów Case Study Poland. Warsztaty kulinarne pozwoliły na poznanie i zasmakowanie tradycyjnej, wegetariańskiej polskiej kuchni z wykorzystaniem sezonowych warzyw i owoców, zgodnie z myślą ‘sharing is caring’. Zwieńczeniem ostatniego dnia Tygodnia Międzynarodowego była wycieczka w okolice Dolnego Śląska, gdzie uczestnicy zwiedzili zamieszczony na liście UNESCO barokowy, XVII-wieczny Kościół Pokoju w Świdnicy, zjedli tradycyjne pierogi ruskie z kwaśną, domową śmietaną, a także weszli na szlak Parku Narodowego Gór Stołowych prowadzący na Szczeliniec.

eng

This year’s edition of the International Week took place between 29th May and 2nd June 2023 in the terms of exchange for teaching and training staff mobility under the Erasmus+ exchange programme. Wroclaw Business University of Applied Sciences hosted 20 participants from different  countries as UK, Czechia, Belgium, Romania, Azerbaijan, Georgia, Spain, Turkey, the Netherlands and Denmark.

According to the Erasmus+ regulations, foreign lecturers had lectures and took part in several workshops organised by the WAB staff that aimed to get to know each other (Icebreaking Workshops), gain some knowledge about Poland (Cate Study Poland) and present Explain Everything – a platform for online learning and teaching, created by Bartosz Gonczarek, PhD. Due to the International Week 2023 lecturers, students but also high school pupils had the opportunity to attend public lectures that were broadcast online as well and you can find them on our Facebook. Public lectures were devoted to two topics: ‘Personal Branding’ given by Guram Sherozia from European University, Georgia and ‘Bleisure’ (combing business and leisure) by Rob Davidson from the University of Greenwich, UK.

The main aim of this International meeting is not only devoted to lectures and workshops but also spending time together with all foreign participants that allows future fruitful cooperations. The excursion around Wroclaw allowed to obtain the knowledge that allowed to get to know colourful and equivocal history of the city and helped with answering almost flawlessly Case Study Poland’s quizzes. The culinary workshops followed the rule ‘sharing is caring’ and gave the chance to taste the traditional vegetarian Polish cuisine using the seasonal vegetables and fruit.

The last day of this incredible various and fantastic week was spent in the Lower Silesian Region where our guests visited Baroque 17th century  Peace Church in Świdnica (UNESCO listed) and the part of Table Mountains National Park’s trail leading to Szczeliniec.

Program International Week – Edycja 2023

Galeria zdjęć z wydarzenia

International Week – Edycja 2022

Między 16. a 20. maja 2022 roku w ramach europejskiego projektu wymiany kadry dydaktycznej pod nazwą International Week 2022 for Staff teaching and training przyjechało do Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu ponad 20 gości z 9 różnych państw.

Uczestnicy tegorocznej edycji International Week przyjechali do nas z Austrii, Czech, Finlandii, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Podczas bardzo intensywnego tygodnia nasi goście prowadzili zajęcia dydaktyczne dla naszych studentów, zapoznali się z naszą uczelnią, poznali przedstawicieli poszczególnych jednostek administracyjnych, analizowali sposób pracy czy wymieniali się dobrymi praktykami.

Uczestnicy International Week wzięli udział w warsztatach networkingowych podczas których wypracowano potencjalne wspólne obszary zainteresowań badawczych oraz  porównywano funkcjonowanie uczelni. Zostały również zorganizowane targi, podczas których nasi goście prezentowali swoje uczelnie. W trakcie International Week, na uczelni odbyła się Międzynarodowa Konferencja pod tytułem: „Best Practise in Accessible Tourism. Case study of V4 Countries, w której nasi goście również uczestniczyli.

Uczestnicy IW zwiedzali z przewodnikiem centrum Wrocławia, wzięli udział w warsztatach: kulinarnych podczas których przygotowano dania kuchni polskiej, pierwszej pomocy i warsztatach z zakresu projektowania integracyjnego.

Zwieńczeniem intensywnego i bardzo owocnego tygodnia była wycieczka po Dolnym Śląsku. Grupa odwiedziła Starą Kopalnię w Wałbrzychu i Polanicę Zdrój z pięknym parkiem zdrojowym.

Program International Week – Edycja 2022

Galeria zdjęć z wydarzenia