Organizacja roku akademickiego 2023/2024

Plany zajęć

Poniższe plany zajęć są dla studentów pierwszego roku na miesiąc październik. W kolejnych miesiącach plany będą dostępne w systemie USOS. Studenci wyższych roczników powinni już widzieć swoje plany w systemie USOS.

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne


Semestr zimowy

Zajęcia na studiach stacjonarnych: 02.10.2023 – 02.02.2024

Zajęcia na studiach niestacjonarnych: 30.09.2023 – 28.01.2024

Zimowa przerwa świąteczna: 22.12.2023 – 07.01.2024

Zimowa sesja egzaminacyjna dla studentów stacjonarnych: 05.02.2024 – 23.02.2024

  • sesja podstawowa: 05.02.2024 – 16.02.2024
  • sesja poprawkowa: 19.02.2024 – 23.02.2024

Zimowa sesja egzaminacyjna dla studentów niestacjonarnych: 10.02.2024 – 25.02.2024

  • sesja podstawowa: 10.02.2024 – 11.02.2024, 17.02.2024 – 18.02.2024
  • sesja poprawkowa: 24.02.2024 – 25.02.2024

Semestr letni

Zajęcia na studiach stacjonarnych: 26.02.2024 – 21.06.2024

Zajęcia na studiach niestacjonarnych: 02.03.2024 – 23.06.2024

Wiosenna przerwa świąteczna: 28.03.2024 – 02.04.2024

Letnia sesja egzaminacyjna dla studentów stacjonarnych: 24.06.2024 – 12.07.2024

  • sesja podstawowa: 24.06.2024 – 05.07.2024
  • sesja poprawkowa: 08.07.2024 – 12.07.2024

Letnia sesja egzaminacyjna dla studentów niestacjonarnych: 29.06.2024 – 14.07.2024

  • sesja podstawowa: 29.06.2024 – 30.06.2024
  • sesja podstawowa: 06.07.2024 – 07.07.2024
  • sesja poprawkowa: 13.07.2024 – 14.07.2024

Pliki do pobrania: