Studenci z niepełnosprawnością

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych jest nowoczesną uczelnią, która stwarza przyjazne warunki do studiowania osobom o różnym stopniu niepełnosprawności. Aby umożliwić takim studentom pełny udział w procesie kształcenia, WAB posiada udogodnienia zarówno w sferze organizacyjnej jak i dydaktycznej.

Udogodnienia organizacyjne

Na terenie uczelni zlikwidowane zostały bariery architektoniczne, a cała infrastruktura wewnątrz budynku przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Osoby poruszające się na wózkach w łatwy sposób mogą dostać się do budynku uczelni dzięki specjalnym podjazdom. Winda wewnątrz budynku umożliwia swobodne przemieszczanie pomiędzy piętrami i dostęp do wszystkich sal wykładowych, komputerowych, dziekanatu, biblioteki i stołówki studenckiej położonych na różnych piętrach. Także pomieszczenia sanitarne zaprojektowane zostały z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W bieżącym roku akademickim zaplanowane zostało przygotowanie i udostępnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Zdjęcia udogodnień

Udogodnienia dydaktyczne

WAB wyposażona jest w niezbędne środki technologiczne ułatwiające nauczanie studentów dotkniętych niepełnosprawnością.

W bibliotece WAB znajduje się stanowisko komputerowe w pełni przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Wyposażenie obejmuje podwyższone biurko o zwiększonych gabarytach, umożliwiające swobodne korzystanie ze stanowiska przez osoby na wózku oraz inne niepełnosprawne ruchowo. Stanowisko zostało wyposażone w nowoczesny komputer z monitorem 27” oraz oprogramowanie powiększające i udźwiękawiające tekst, na potrzeby osób niedowidzących.

Skaner z oprogramowaniem OCR pozwala na korzystanie z publikacji klasycznych za pomocą specjalistycznego oprogramowania Super Nova Reader Magnifier. Specjalna klawiatura i mysz ułatwia obsługę komputera przez osoby z niepełnosprawnością ruchową. Ponadto na wyposażeniu biblioteki znajduje się lupa elektroniczna.

Biblioteka dysponuje coraz większą liczbą tytułów publikacji w formie e-booków do dyspozycji studentów i samodzielnej pracy.

Aby studentom z niepełnosprawnością ułatwić pracę podczas zajęć, laboratoria komputerowe zostały wyposażone w stanowiska z oprogramowaniem powiększającym Super Nova Magnifier. Stanowiska komputerowe są tak zaprojektowane, aby umożliwić swobodny wjazd osobom poruszającym się na wózkach (zapewniona została odpowiednia szerokość wjazdu oraz przestrzeń pomiędzy poszczególnymi stanowiskami).

W łatwo dostępnym miejscu w hallu budynku uczelni znajdują się dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niedowidzących. Na stanowisku istnieje możliwość wydrukowania pracy.

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych pomaga studentom w realizowaniu spraw administracyjnych i skutecznym przepływie informacji poprzez wirtualny dziekanat i pocztę elektroniczną.