Osiągnięcia i wyróżnienia

Międzynarodowa akredytacja CEEMAN

W 2021 r. Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych, dawniej Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu (ang. University of Business in Wroclaw) uzyskała międzynarodową akredytację instytucjonalną CEEMAN International Quality Accreditation (IQA) – jedną z najbardziej prestiżowych i cenionych w obszarze edukacji menedżerskiej w Europie Środkowej.

WAB jest członkiem CEEMAN od 2009 roku, Stowarzyszenie ustanawia międzynarodowe standardy jakości w kształceniu, wspiera procesy rozwojowe, innowacje oraz kreatywność, jak również zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Uzyskanie akredytacji jest potwierdzeniem spełnienia przez naszą Uczelnię wysokich standardów w obszarach działalności Stowarzyszenia.

W liście gratulacyjnym prof. Danica Purg, prezydent CEEMAN pisze, że:

Certyfikat CEEMAN IQA jest potwierdzeniem, że Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych zapewnia DOSKONAŁE, ISTOTNE i DYNAMICZNE kształcenie w zakresie edukacji menedżerskiej. Mając jasną i dalekosiężną wizję, WAB rozwija misję przygotowania profesjonalnych, pewnych siebie i etycznych liderów, zdolnych do skutecznego konkurowania na międzynarodowym rynku. W ten sposób WAB odgrywa pionierską rolę we wprowadzaniu i rozpowszechnianiu idei doskonałej, istotnej i zrównoważonej edukacji menedżerskiej w Polsce.

Bezpośrednią korzyścią z uzyskania międzynarodowej akredytacji jest większa rozpoznawalność na rynku światowym. Z kolei pracownicy Uczelni będą dzięki temu bardziej atrakcyjnymi partnerami do międzynarodowych zespołów badawczych. Ponadto wzrasta wartość dyplomu Wrocławskiej Akademii Biznesu w regionie, kraju i za granicą, zwiększając szanse studentów na zatrudnienie. Pracodawcy angażujący absolwentów akredytowanych uczelni mogą liczyć na to, że będą oni posiadali wiedzę teoretyczną, ale również wysokorozwinięte kompetencje społeczne i menadżerskie, pozwalające na aplikowanie tej wiedzy w środowisku biznesowym.

Certyfikaty akredytowane „Studia z przyszłością”

W roku 2022 przyznano nam certyfikaty akredytacyjne „Studia z przyszłością 2022” dla kierunków:

  • Turystyka i Rekreacja
  • Master of Business Administration
  • MBA Lean Management
  • MBA w Administracji Publicznej

Dodatkowo otrzymaliśmy certyfikat nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia” dla kierunku MBA Lean Management.

W roku 2023 ponownie otrzymaliśmy certyfikaty akredytacyjne „Studia z przyszłością 2023” dla kierunków:

  • Turystyka i Rekreacja,
  • International MBA
  • Executive MBA
  • MBA Lean Management

Ponadto zostały wyróżnione nasze studia podyplomowe „Zarządzanie Jakością w Branży Automotive” uzyskując nagrodę specjalną – certyfikat nadzwyczajny i statuetkę „Lider Jakości Kształcenia”.

Dolnośląski Gryf

W 2023 roku otrzymaliśmy nagrodę „Srebrny Patron Przedsiębiorczości”. Od wielu lat wspieramy inicjatywę Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza, która jest tak wielce szanowana i poważana w naszym regionie.

Wrocławska Mapa Akademicka

W 2023 roku otrzymaliśmy wyróżnienie „Uczelnia przyjazna Maturzyście” wydawane przez Wrocławską Mapę Akademicką.

Wrocławska Mapa Akademicka

W 2023 roku Wrocławska Akademia Biznesu otrzymała certyfikat uczestnictwa w programie „Otwarta Firma” w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2023 wydany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Orły Edukacji

W 2021 roku otrzymaliśmy, jeszcze jako Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, dwie statuetki „Orły Edukacji 2021” – jako Laureaci Konkursu Orły Edukacji oraz jako Laureaci Złotych Orłów Edukacji.

Program ten został stworzony, aby spośród istniejących na rynku placówek wyróżnić te najlepsze. Liderów branży, którzy wyznaczają kierunek, stawiają na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu mogą sprostać wymaganiom swoich Uczniów. W odróżnieniu od licznych programów, w których uiszczenie opłaty jest jedynym warunkiem przyłączenia, Plebiscyty Branżowe Orły mają przejrzyste kryteria, w które wgląd ma każdy.