Osiągnięcia i wyróżnienia

Marka Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych jest rozpoznawana i ceniona w całej Polsce i poza granicami kraju. Uczelnia należy do prestiżowych międzynarodowych stowarzyszeń zrzeszających najlepsze szkoły biznesowe, które są gwarancją wysokiego poziomu nauczania:

  • CEEMAN łączący instytucje z Europy Środkowej i Wschodniej
  • AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) swoim zasięgiem obejmujący placówki edukacyjne z całego świata.

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja oraz Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Oznacza to, że nasze programy studiów spełniają wszystkie standardy przyjęte dla szkolnictwa wyższego w międzynarodowej przestrzeni edukacyjnej. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym absolwentom dobrą pozycję na rynku pracy w kraju i za granicą.

Orły Edukacji

Orły Edukacji to prestiżowa nagroda, którą mogą się poszczycić jedynie najlepsze firmy. W tym konkursie kapitułą oceniająca są klienci. Nagroda przyznawana jest na podstawie ocen wystawionych przez klientów na najpopularniejszych serwisach (m.in. Google, Facebook). Do grona Orłów mogą przystąpić tylko firmy o najwyższych ocenach. WAB jest laureatem tej nagrody nieprzerwanie od 2019 roku.

Perspektywy 2019

Jak co roku na początku czerwca zostały ogłoszone wyniki Rankingu Uczelni Wyższych, przeprowadzanego przez czasopismo Perspektywy. W najnowszym zestawieniu WAB plasuje się na 20. miejscu w ogólnopolskiej klasyfikacji uczelni niepublicznych oraz na 3. miejscu we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Dolnośląski Klucz Sukcesu

Dolnośląski Klucz Sukcesu został przyznany Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanychw kategorii „Najlepsza szkoła, instytucja lub inicjatywa edukacyjna”. W kategorii tej nominowane mogą być wszystkie rodzaje szkół z terenu całego Dolnego Śląska. Kapituła konkursowa przyznaje nagrody najlepszym na podstawie kryteriów, którymi są baza dydaktyczna, osiągnięcia szkoły, tradycja, sukcesy wychowanków oraz jakość kadry.