Pełnomocnicy

dr Agnieszka Faron, prof. WAB
Pełnomocnik Prorektora ds. studenckich
pokój 2/9
tel. +48 71 333 11 46 
e-mail [email protected]

dr Józef Puchalski, prof. WAB
Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
pokój 3/5
tel. +48 71 333 11 20
e-mail [email protected]

Edyta Niemyjska
Pełnomocnik Rektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
e-mail [email protected]

Krzysztof Wojewodzic
Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Sektorem IT
e-mail [email protected]