Współpraca ze szkołami średnimi

Projekt „Młody Hermes”

,,Młody Hermes” to projekt edukacyjny, do którego zapraszamy uczniów ostatnich klas liceów i techników. Doświadczona kadra dydaktyczna WAB poprowadzi dla Was ciekawe i merytoryczne wykłady, szkolenia i warsztaty.

Specjalnie przygotowana tematyka pozwoli na zdobycie dodatkowej wiedzy, która z pewnością przyda się uczniom w życiu zawodowym, ale również osobistym. Prowadzone zajęcia są idealnym uzupełnieniem szkolnych lekcji.

Zrealizowane warsztaty:

Rok szkolny 2022/2023

 • Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana Żeromskiego we Wrocławiu
 • Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie – artykuł
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach – artykuł
 • Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego we Wrocławiu – artykuł
 • Liceum Ogólnokształcącym nr IV im. Stefana Żeromskiego we Wrocławiu – artykuł
 • Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu – artykuł
 • Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie
 • Europejskie Liceum w Legnicy
 • Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Legnicy
 • Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu
 • Zespół Szkół nr 2 w Szczecinie

Rok szkolny 2023/2024

 • Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie – 23.10.2023
 • Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie – 06.11.2023
 • Liceum Ogólnokształcące w Sycowie – 13.11.2023
 • Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie – 16.11.2023

Inne działania

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie szkoły średnie. Przygotowana bezpłatna oferta dla Uczniów i Nauczycieli obejmuje nie tylko wykłady, spotkania i konsultacje, ale także pozostałe inicjatywy prowadzone przez wykładowców i pracowników Uczelni.

Zakres współpracy

 • Możliwość czynnego udziału uczniów w wybranych wykładach, zajęciach, warsztatach i laboratoriach prowadzonych na Uczelni. 
 • Możliwość uczestnictwa uczniów Szkoły w prelekcjach, prezentacjach i spotkaniach informacyjnych, które są organizowane na Uczelni lub w Szkole.
 • Umożliwienie wybranym uczniom Szkoły brania udziału w konferencjach i sympozjach organizowanych przez Uczelnię.
 • Przeprowadzanie przez Pracowników Uczelni przykładowych zajęć w Szkole dla uczniów według ustalonego harmonogramu.
 • Organizowanie różnego rodzaju olimpiad i konkursów tematycznych.
 • Zapewnienie najlepszemu absolwentowi Szkoły (z najwyższą średnią ocen ze świadectwa ukończenia Szkoły) bezpłatnego kształcenia na pierwszym semestrze na wybranym kierunku studiów w Uczelni.
 • Możliwość umieszczania na stronach internetowych Uczelni i Szkoły oraz w materiałach promocyjnych informacji o zakresie współpracy i podejmowanych wspólnie inicjatywach.
 • Promocja Uczelni wśród uczniów Szkoły poprzez m.in. rozpowszechnianie oferty edukacyjnej Uczelni, organizowanie spotkań dotyczących zasad rekrutacji na studia i innych ustalanych działań.
 • Propagowanie wśród nauczycieli oferty studiów podyplomowych w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w atrakcyjnych, promocyjnych cenach. 
 • Uczestniczenie reprezentantów Szkoły i Uczelni w imprezach okolicznościowych, jubileuszowych, studenckich i innych organizowanych przez Uczelnię lub Szkołę.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Zapraszamy również Państwa Szkołę do wzięcia czynnego udziału w wydarzeniu: Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Celem przedsięwzięcia jest zapoznanie uczniów z aktualnymi wyzwaniami na rynku pracy, sposoby pobudzenia wyobrażani oraz kreatywności wśród uczniów oraz możliwość spotkania z ekspertami w swoich dziedzinach. Nasi mili goście- przybyli uczniowie zapoznają się również ze studentami z kół naukowych WAB: Nowoczesne zarządzanie oraz Fabryka sukcesu. Ponadto, wydarzenie będzie okazją do zapoznania się z ofertą studiów i kierunków prowadzonych na Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych. 

Opiekun projektu „Młody Hermes” i współpracy ze szkołami średnimi

Damian Sosnowski

[email protected]

tel. +48 71 333 11 32 

KONTAKT

[email protected]

[email protected]