Grupa Uczelni Vistula

GRUPA UCZELNI VISTULA to 26 lat doświadczenia na rynku. Jej filarami są: Akademia Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, usytuowane w jednym kampusie w Warszawie, do których w 2014 roku dołączyła Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych, a w 2018 roku także Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego.

Grupa Uczelni Vistula to połączenie tradycji z najnowocześniejszymi trendami w świecie nauki. Wyróżnia nas fakt, że prowadzimy głównie kierunki praktyczne – ściśle współpracujemy z biznesem i organizacjami międzynarodowymi, a nasi wykładowcy to wybitne autorytety i praktycy. Nasze szkoły łączy misja. Stawiamy na kierunki, które zapewnią naszym absolwentom sukces na rynku pracy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym w Polsce i Europie.

W Grupie Uczelni Vistula czerpiemy z energii i możliwości, które daje nam wspólne działanie w ramach pięciu szkół wyższych:

Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiBV) oferuje 10 kierunków: studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich oraz online, a także studia podyplomowe, doktorskie, programy MBA i Vistula Executive Education, czyli praktyczny wymiar edukacji dla menedżerów. Wszystkie kierunki są prowadzone również w języku angielskim. Jakość potwierdzają rankingi i międzynarodowe organizacje edukacyjne. W ostatnim rankingu magazynu „Perspektywy” Akademia Finansów i Biznesu Vistula, której rektorem jest prof. Witold Orłowski, została uznana za „Najbardziej Umiędzynarodowioną Uczelnię w Polsce”. Kapituła doceniła otwartość na świat, wielokulturowość środowiska studenckiego i wysoki poziom programów studiów w języku angielskim. Obecnie kształcimy ponad 5 tysięcy młodych ludzi z 83 krajów. Nasi wykładowcy pochodzą ze wszystkich kontynentów. W ramach programu Erasmus studenci mogą uczyć się w 40 krajach. Otwartość Grupy Uczelni Vistula tworzy wyjątkowe warunki dla wszystkich studentów – również polskich. Nie muszą wyjeżdżać za granicę, aby uczyć się i zdobywać doświadczenie w międzynarodowym środowisku. Współpracujemy z ponad 130 firmami na świecie, a także z organizacjami międzynarodowymi. AFiBV należy też do najważniejszych międzynarodowych stowarzyszeń na rzecz rozwoju nauki. Jak wskazuje raport ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), w kategorii „Zarządzanie”, nasz kierunek znalazł się na 1. miejscu – jego absolwenci zarabiają najwięcej w kraju!

www.vistula.edu.pl

to nowoczesna uczelnia, która ma charakter szkoły biznesowej. Powstała w wyniku połączenia trzech uczelni turystycznych –renomowanej Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie, stołecznej Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki oraz Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa z Łodzi. Dołączył do nich również utworzony jeszcze w 1972 r. Instytut Turystyki, jedyna w Polsce jednostka badawczo-rozwojowa prowadząca interdyscyplinarne, kompleksowe badania w zakresie turystyki. Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula przygotowuje absolwentów do pracy w kierowaniu, tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami turystycznymi, sportowymi lub rekreacyjnymi. Oferuje unikatowe w skali kraju programy studiów licencjackich i magisterskich, również po angielsku. Kształci na kierunku Turystyka i Rekreacja, Dietetyka oraz Coaching Stylu Życia. Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula promuje ideę przedsiębiorczości. Stawia na praktyczny i międzynarodowy wymiar nauczania.System współpracy uczelni z praktykami i otoczeniem biznesowym jest oparty o powołaną w 2014 r. Radę Biznesu, która jest kluczowym ciałem doradczym i opiniotwórczym. W jej skład wchodzą partnerzy strategiczni kluczowych specjalności, z którymi władze SGTiH Vistula wspólnie tworzą programy dydaktyczne. W Radzie zasiadają m.in. przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizatorów Spotkań MPI Poland, Polskiej Izby Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

www.vistulahospitality.edu.pl

to uczelnia o profilu biznesowym z międzynarodową kadrą. Oferuje szeroki wachlarz studiów licencjackich na kierunkach: Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja, Informatyka, Finanse i Rachunkowość, a także magisterskich na kierunkach: Zarządzanie oraz Turystyka i Rekreacja. Uczelnia posiada w swojej ofercie wiele innowacyjnych kierunków studiów podyplomowych i MBA. Wg rankingu Perspektyw studia MBA na WAB plasują się w pierwszej 10 w skali kraju. WAB wyróżnia nowatorski plan kształcenia, który powstał dzięki współpracy kadry akademickiej z praktykami biznesu oraz pracodawcami. Większość kierunków prowadzonych jest także w języku angielskim.

www.wab.edu.pl

to rozpoznawalna marka, dorobek i prestiż. Ten prężnie działający ośrodek w małym mieście dał wielu młodym ludziom szansę na studia. Akademia nieprzerwanie zajmuje wysoką pozycję w rankingach szkół wyższych. Oferujemy studia pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz studia podyplomowe na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe, historia, pedagogika i politologia. Akademia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie historii oraz w dyscyplinie nauk o polityce.

www.wsh.edu.pl

jest jedną z największych niepublicznych uczelni w stolicy województwa warmińsko-mazurskiego. OSW działa od ponad 21-u lat i w tym czasie stała się ważnym ośrodkiem akademickim w regionie, miejscem kształcenia pedagogów, znakomitych fizjoterapeutów, specjalistów kosmetologii, filologów, nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów personalnych. W naszych murach nauczyciele z całego województwa podwyższają swoje kwalifikacje na blisko 30 kierunkach studiów podyplomowych. OSW jest uczelnią, która umiejętnie łączy kształcenie w zakresie zdrowia, medycyny, kultury fizycznej z naukami humanistyczno-społecznymi.

https://www.wsiie.olsztyn.pl/