Grupa Uczelni Vistula

GRUPA UCZELNI VISTULA to 26 lat doświadczenia na rynku. Jej filarami są: Akademia Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, usytuowane w jednym kampusie w Warszawie, do których w 2014 roku dołączyła Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych, a w 2018 roku także Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego.

Grupa Uczelni Vistula to połączenie tradycji z najnowocześniejszymi trendami w świecie nauki. Wyróżnia nas fakt, że prowadzimy głównie kierunki praktyczne – ściśle współpracujemy z biznesem i organizacjami międzynarodowymi, a nasi wykładowcy to wybitne autorytety i praktycy. Nasze szkoły łączy misja. Stawiamy na kierunki, które zapewnią naszym absolwentom sukces na rynku pracy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym w Polsce i Europie.

W Grupie Uczelni Vistula czerpiemy z energii i możliwości, które daje nam wspólne działanie w ramach pięciu szkół wyższych:

Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiBV)

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (SGTiH Vistula)

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych (WAB)

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (AH)

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego (OSW)