Konferencje naukowe, seminaria, warsztaty

WAB organizuje cykliczne konferencje naukowe, seminaria, warsztaty oraz wykłady gościnne.

Aktualne

Name of the conferenceYearInternational conferenceOrganizers
Światowe Dni Przedsiębiorczościevery 6 mo from 2018noWyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Lean Managementevery 3 mo from 2018yesWyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Archiwalne 

Name of the conferenceYear International conferenceOrganizers
Światowe Dni Przedsiębiorczościevery 6 mo from 2018noWyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Campetency management-research & business practice  2017noAkademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Czas na kobiety  2017noWyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
The Role of Tourism in the Regional Economy – Cultural tourism as a tourism product of cities, towns and regions  2017noWyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Geoparki w Polsce jako ważne destynacje turystyki edukacyjnej – stan i perspektywy  2016noWyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Gospodarka i Rynek Pracy a Imigranci w perspektywie roku 2030  2015yesWyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
II Dolnośląski Kongres Kobiet we Wrocławiu pod hasłem „Kobiety potencjałem Dolnego Śląska”  2015 no Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
III Kongres Politologii w Krakowie: Odsłony polityki  2015noOver 30 organizers – higher education institutions from all over Poland
Międzynarodowe Forum Gospodarki
Odpadami – Europa na drodze energetycznego wykorzystania odpadów
i ich selektywnej zbiórki
  2015 yesWyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Równość płci w zarządzaniu kapitałem ludzkim – Dolny Śląsk na tle międzynarodowym  2015noWyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Współpraca kobiet i mężczyzn w zarządzaniu – korzyści ekonomiczne, organizacyjnei społeczne  2015noWyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Rola turystyki w gospodarce regionu – Turystyka uzdrowiskowa, spa i wellness jako markowy produkt turystyczny regionu – teoria i praktyka  2014 yes Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Superwoman na rynku pracy – konferencja zorganizowana wspólnie z Kongresem Kobiet  2014noWyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z serii Rola turystyki w gospodarce regionu2014yesWyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu