Oferty specjalne i promocje

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi promocjami!


Bezpłatne kursy językowe i zniżka na I rok/semestr studiów

Promocja skierowana jest do kandydatów na studia we Wrocławskiej Akademii w Naukach Stosowanych rozpoczynających naukę od pierwszego semestru w roku akademickim 2023/2024, na studiach I i II stopnia, w trybie stacjonarnym, którzy złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych i wniosą opłatę za rok lub semestr studiów do 31 maja 2023 r.

Promocja obejmuje obywateli krajów i regionów: Ukraina, Białoruś. Promocja nie obejmuje posiadaczy Karty Polaka. 


Bezpłatne kursy językowe i zniżka na I rok studiów

Promocja skierowana jest do kandydatów na studia we Wrocławskiej Akademii w Naukach Stosowanych rozpoczynających naukę od pierwszego semestru w roku akademickim 2023/2024, na studiach I i II stopnia, w trybie stacjonarnym, którzy złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych i wniosą opłatę za rok studiów do 31 maja 2023 r.

Promocja obejmuje obywateli krajów i regionów: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgistanu, Kazachstanu, Mołdawii, Mongolii. Promocja nie obejmuje posiadaczy Karty Polaka. 


Program Poleceni

Oferujemy studentom zniżkę czesnego  na jeden semestr studiów w wysokości 10% opłaty rocznej.

Warunkiem przyznania zniżki jest polecenie osoby, która nie studiowała wcześniej we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych.

Z Programu Poleceni może skorzystać każdy student Wrocławskiej Akademii Biznesu niezależnie od obywatelstwa.


Zniżka dla Absolwentów WAB

Absolwenci WAB, którzy ukończyli studia I stopnia i chcą kontynuować naukę zwolnieni są z opłaty administracyjnej oraz otrzymują 20% zniżki na pierwszy rok studiów. Absolwenci, którzy ukończyli studia z wynikiem bardzo dobrym (5,0) otrzymują 30% zniżki. Warunkiem skorzystania z promocji jest dostarczenie kompletu dokumentów w okresie rekrutacji.